Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКМЙ УНІВЕРСИТЕТ» Матвієнко О.В. Інформаційні ресурси економічної діяльності Конспект лекцій і практичних занять Київ-2008 ЗМІСТ Вступ Заняття №1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет Заняття №2 Оцінювання характеристик джерел інформації Заняття №3 Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд) Заняття №4 Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій Заняття №5 Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет Заняття №6 Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту Заняття №7 Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет Заняття №8 Аналіз організаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації Заняття №9 Організація діяльності відділу управління інформаційними ресурсами Заняття №10 База даних Інтернет-ресурсів (за предметними галузями) Заняття №11 Аудит комунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет) Висновок Перелік використаної літератури Вступ Інформаційні ресурси є основою, на якій ґрунтується інформаційно-аналітична діяльність. Знання формування та використання інформаційних ресурсів, особливо електронних є основою для сучасного інформаційного забезпечення споживачів. Сучасне суспільство, в життя якого все більше впроваджуються новітні інформаційні технології, вже не може забезпечувати ефективне економічне зростання без використання інформації, перш за все в економічній діяльності. Отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок у процесах формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів є необхідною умовою кваліфікаційної характеристики сучасного документознавця – інформаційного аналітика. «Інформаційні ресурси економічної діяльності» є фаховою дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності &quo ;Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність”. Вона дає теоретичні та практичні знання з питань формування та використання інформаційних ресурсів в економічній сфері. Мета навчальної дисципліни – надати цілісне теоретичне уявлення та практичні знання про інформаційні ресурси економічної діяльності, сформувати практичні навички обробки економічної інформації. Завдання курсу: Надати знання для теоретичного представлення про систему інформаційних ресурсів інформаційної діяльності як об’єкт дослідження. Висвітлити основні етапи формування створення, збереження та використання системи інформаційних ресурсів як цілісного явища. Розглянути основні сучасні методи здобування економічних знань на основі інформаційних ресурсів. Надати теоретичні практичні знання щодо інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та ознайомити з сучасними методами пошуку економічної інформації в мережі Інтернет. Означити проблеми та надати теоретичні і практичні знання щодо побудови систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності. Надати практичні знання щодо використання інформаційних ресурсів в економічній діяльності Дати характеристику конкретних інформаційних ресурсів у конкретних інформаційних системах, в тому числі в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та системі НТІ загалом.

Знання та уміння студентів Студент повинен знати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технології підготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній і науково-технічній сферах. Студент повинен вміти: У результаті освоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для: проводити пошук та аналіз інформаційних ресурсів економічної діяльності , представлених у мережі Інтернет; застосувати у практичній роботі методи та системи добування знань з інформаційних ресурсів економічної діяльності; визначати принципи та основи побудови конкретних інформаційних систем в сфері економіки; застосувати отримані знання при використанні систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності; ефективно використовувати інформаційні ресурси науково-технічної і економічної інформації; Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Практичні заняття надають можливості використовувати знання, здобуті на лекціях. Заняття№1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет Урядова та парламентська інформація у мережі Інтернет Подання органами державної влади інформації у мережі Інтернет є одним найбільш дієвих способів взаємодії влади і суспільства. Сайт органу державної влади є відкритим і загальнодоступним інформаційним ресурсом, використання якого здійснюється безоплатно, однак, сайт може містити також інформацію обмеженого доступу. До сайта органу державної влади висуваються певні вимоги: ­ представлення інформації про орган влади, його місцезнаходження, наявність контактної інформації, визначення умов і форм використання матеріалів сайта; ­ забезпечення цілодобового контролю за працездатністю сайта; ­ з метою запобігання створенню нерівних умов для різних користувачів для доступу до сайта не повинні пред’являтись завищені вимоги до апаратного і програмного забезпечення; ­ дотримання принципу поваги до практики інформаційного обміну у мережі Інтернет (відсутність відповідей на звертання громадян і організацій є неприйнятною практикою); ­ обмеження на сайті органу державної влади інформації, джерелом якої виступають треті особи (у випадку, якщо така інформація наявна, орган влади повинен визначити межі своєї відповідальності за її повноту і достовірність); ­ кожен електронний документ повинен мати власну унікальну адресу, має публікуватись інформація про дату його розміщення, а також забезпечуватись довготривале зберігання оновлюваної інформації; ­ розміщення інформації про умови використання сайта. Пошук урядових ресурсів України доцільно починати з урядового порталу України ( Повний список адрес серверів парламентів світу представлений на сайті Міжпарламентського союзу (www.ipu.org/e glish/parlweb.h m). Пошук парламентської інформації України - з сайту Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua). Інформаційні ресурси архівів у мережі Інтернет Архіви зберігають найрізноманітніші види документів з усіх сфер суспільної і особистої діяльності: управлінську документацію, документи особового походження, картографічні документи, науково-технічну документацію, кіно-, фото-, фоно-, відедокументи, документи церковних конфесій тощо.

Метою функціонування сайтів архівних установ є популяризація архівної справи, розширення доступу громадян і організацій до архівних матеріалів, надання інтерактивних послуг, висвітлення діяльності архівних установ, висвітлення змісту періодичних видань з архівної справи. Сайти архівів виконують такі функції: надання для широкого кола користувачів науково-довідкового апарату архівів, інформування про діяльність архівних закладів, надання інформації про склад і зміст архівних документів, подання законодавчої, нормативної та методичної бази функціонування архівних установ, висвітлення змісту публікацій (з повними текстами) з архівної справи. Пошук інформації, яка надається архівами України, можна починати з порталу “Архіви України” ( Бібліотечно-бібліографічні ресурси мережі Інтернет У мережі Інтернет представлено значну кількість бібліотечнобібліографічних інформаційних ресурсів як у вигляді бібліотечної реклами, так і з власне бібліографічною інформацією, яка міститься у електронних каталогах. Крім цього, бібліографічна інформація розташовується на серверах наукових і освітніх закладів, які представляють доступ до своєї наукової продукції – періодичним виданням у електронній формі, при чому як на бібліографічному рівні, так і на повнотекстовому. Бібліографічна інформація може надаватись також серверами видавництв та книготорговельних організацій, спеціальними службами, які забезпечують рефератами або анотаціями журнальних статей та інших друкованих матеріалів та ін. Сайт найбільшої бібліотеки України – Національної бібліотеки України м.В.В.Вернадського (www. buv.gov.ua), який містить гіперпосилання на провідні бібліотеки світу і України. Мета роботи: опанувати пошук національних інформаційних ресурсів України, представлених у мережі Інтернет. Хід роботи: 1. Ознайомитись з урядовими, парламентськими, архівними та бібліотечними ресурсами мережі Інтернет за наведеними адресами порталів. 2. Проаналізувати представлені ресурси. Порівняти склад і структуру інформаційних ресурсів, до яких надається доступ. Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки та -). Таблиця Тип (назва) ресурсу, web-адреса Доступ до електронного каталогу або пошук по сайту Доступ до повних текстів електронних документів Посилання на інші інформаційні ресурси мережі Інтернет 3. Оформити звіт. Заняття№2 Оцінювання характеристик джерел інформації Загальні відомості Можливість і ефективність використання інформації обумовлена показниками її якості, серед яких репрезентативність, змістовність, достатність, доступність, актуальність, своєчасність, точність, достовірність. Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи. За періодичністю видання поділяють на: ­ неперіодичне - виходять одноразово, їх повторення заздалегідь не передбачено (книги обсягом більше 48 сторінок, брошури від 4 до 48 сторінок, матеріали конференцій); ­ періодичне видання – видання, що виходять через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом.

Але, незважаючи на досить солідний рівень організації діяльності органів безпеки, вони все ж таки не змогли вирішити покладені на них завдання. І причини цього були дуже серйозні. Подальше зростання соціально-економічної напруженості в Україні, про причини якої вже йшлося, призвело до загального антигетьманського повстання, очоленого партіями соціалістичного спрямування, котрі об'єдналися в Український Національний Союз, що виділив зі свого складу керівний орган антигетьманської боротьби - Директорію - під проводом соціал-демократа В.Винниченка. Після листопадової революції в Німеччині та розпаду Австро-Угорської імперії у жовтні 1918 р. Гетьманат втратив військову підтримку цих держав. Власні збройні сили та спеціальні служби режиму П.Скоропадського ще не встигли зміцнитися настільки, аби надійно захистити владу. До того ж загальна нестабільність у країні, непопулярне рішення Гетьмана про федерацію з майбутньою небільшовицькою Росією призводили до розкладу особового складу самих силових структур, недбалого ставлення до службових обов'язків, небажання служити Гетьману

1. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

2. Автоматизована система обробки економічної інформації

3. Системи оброблення економічної інформації

4. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

5. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

6. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
7. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
8. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

9. Інформаційні системи в економіці

10. Поняття економічної інформації, її види та властивості

11. Інформаційні системи і технології підприємства

12. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

13. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

14. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

15. Введення в курс “Основи економічної теорії”

16. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

18. Історія соціально-економічної географії світу

19. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

20. Інформатика і інформаційні технології

21. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

22. Інформаційні системи (20 питань)
23. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
24. Корпоративні інформаційні системи

25. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

26. Документний фонд як інформаційний ресурс

27. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

28. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

29. Інформаційні системи в маркетингу

30. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

31. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

32. Інформаційні системи в управлінні підприємством

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные

33. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

34. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

35. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

36. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

37. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

38. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
39. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
40. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

41. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

42. Основні етапи еволюції економічної думки

43. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

44. Семінарське заняття з економічної теорії

45. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

46. Предмет, функції і методи економічної теорії

47. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

48. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

49. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

50. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

51. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

52. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

53. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

54. Облік зовнішньоекономічної діяльності
55. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
56. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

57. Регулювання метрологічної діяльності

58. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

59. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

60. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

61. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

62. Інформаційно-консультаційні послуги

63. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

66. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

67. Організаційні форми інноваційної діяльності

68. Поняття стратегічної інформації

69. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

70. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
71. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
72. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

73. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

74. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

75. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

76. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

77. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

78. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

79. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

80. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

82. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

83. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

84. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

85. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

86. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
87. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
88. Продовольственные ресурсы

89. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

90. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

91. Энергетические ресурсы мирового океана

92. Природопользование. Лесные ресурсы

93. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

94. Минеральные ресурсы

95. Водные ресурсы

96. Водные ресурсы Земли

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

97. Мировые ресурсы никеля

98. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

99. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.