Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Марк Тулій Цицерон - видатний римський оратор

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ &quo ;Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана&quo ;Марк Тулій Цицерон - видатний римський ораторВиконав студент 3 групи І курсу спец.6402 (правознавство) юридичного факультету Красуцький ВіталійКиїв КНЕУ-2010 План Становлення поглядів Марка Тулія Цицерона. Ораторське мистецтво Цицерона. Оратор Цицерон як політичний діяч та мислитель. Ідеали Цицерона. Вклад Цицерона у світову історію та культуру. 1. Марк Тулій Цицерон (106-42 до н. е.) - знаменитий римський оратор, юрист, державний діяч та мислитель. Теоретичні погляди Цицерона в області держави і права знаходяться під впливом давньогрецької думки, і насамперед вчень Платона, Аристотеля, Полібія і стоїків. Разом з тим цей &quo ;іноземний&quo ; вплив Цицерон як патріот Риму і практичний політик намагався з'єднати і узгодити з власними римськими традиціями в області державно-правової практики і політико-правової думки, з самобутньою історію римської держави і права, з реальною обстановкою і актуальними задачами сучасному йому соціальної й політичної реальності. В цілому творче використання ідей попередників в політико-правовому вченні Цицерона узгоджується з розвитком ним ряду оригінальних і нових положень в області теорії держави і права. Він відстоював значення &quo ;серединного&quo ; характеру політичної позиції, що означало відстоювання республіканської традиції і системи республіканських установ, виступаючи під лозунгом &quo ;загальної згоди&quo ; всіх соціальних станів римських громадян в рамках &quo ;загального правопорядку&quo ;. Ця &quo ;серединна&quo ; позиція істотно проявилась і в політичному лавіруванні Цицерона між &quo ;оптиматами&quo ; і &quo ;популярами&quo ;. Себе Цицерон, після обрання його на народному зібранні консулом атестував як істинного захиснику народу як консула-популяра. З цієї позиції &quo ;істинного популяра&quo ; і борця за &quo ;всезагальну згоду&quo ; і благо держави він атакував своїх політичних суперників, зокрема таких лжепопулярів як Рулл, Катіліна, Клодій. За головну роль по ліквідації &quo ;заговору Катіліни&quo ; він отримав подяку від народного зібрання і почесний титул &quo ;батько держави&quo ;. Це відбулось в 63 р. до. н.е., а 58 р. до н.е. при трибунаті Клодія Цицерон був вимушений покинути Рим, куди він повернувся через 17 місяців, коли Клодій втратив свій вплив. 2. Марк Тулій Цицерон був теоретиком ораторського мистецтва і великим ритором античного світу. Він провів на форумі майже 40 років і був справжнім ідейним поводирем римського Сенату. Цицерон відпрацював стиль, який дозволяв йому бути простим і блискучим, безпосереднім і пристрасним. Чудовими властивостями цицеронівської промови були мелодійність і ритмічність. Прославився він своїми знаменитими патетичними виступами і висновками. Складовими успіху оратора Цицерон вважав освіту, природний дар і ораторські здібності. Першу промову Цицерон виголосив у 25 років (під назвою &quo ;На захист Публія Квінція&quo ;), а останню (дванадцяту філіппіку ) - у рік своєї смерті (прожив 63 роки). Марк Тулій Цицерон написав і виголосив низку ораторських шедеврів: &quo ;Брут&quo ;, &quo ;Про знаменитих ораторів&quo ;, &quo ;Оратор&quo ;, &quo ;Про оратора&quo ;.

Пізніше видатний оратор Квінтіліан створив оригінальну систему навчання риторики на основі принципів Цицерона у вигляді дванадцяти книг риторичних настанов. Квінтіліан говорив, що небо послало Цицерона на землю, щоб показати, до якої величі може дійти слово. У Цицерона органічно поєднувалися теорія і практика: свої теоретичні ідеї він блискуче втілював у практичній діяльності. Ідеалом оратора він вважав людину високої культури, яка знає літературу, історію, юриспруденцію, філософію; добре володіє і простим, і високим стилем, розуміє вплив ритму на слух аудиторії, уміє примусити її сміятися й плакати, може володарювати над її душею. Для промов Цицерона характерні оклики, повтори, іронія, градація. В деяких його промовах майже не вживаються сполучники. Такий риторичний прийом робив судову промову карбованою. Цицерон був творцем латинської мови: з важкої, неоковирної зброї виковував тонку, гостру рапіру, яка проникала у найпотаємніші вигини людської думки. Він виголосив понад сто промов, тексти п'ятдесяти семи збереглися і є риторичною скарбницею для усіх часів та народів'. 3. В політичне життя Марк Тулій Цицерон ввійшов як &quo ;нова людина&quo ;, всім зобов’язаний лише собі, своєму ораторському дару. Вперше виступив у 81-80рр. до н.е. з опозицією диктатурі Суллі. Перший великий успіх принесла йому участь в 70 р. до н.е. у гучному процесі проти сулланця Верреса. Перший політичний виступ здійснив в 66 р. до н.е. на підтримку Г.Помпея. Вершина успіхів Цицерона в політичному житті - консульство в 63 р. до н.е. З утворенням Першого тріумвіріату (60 р. до н.е.) його вплив падає, а в 58-57 рр. до н.е. йому прийлось навіть бути у вигнанні. Пізніше він підтримав Гнея Помпея та Цезаря в 56-50рр. до н.е., хоча й виступав проти всевладності тріумвіріату і можливої воєнної диктатури. Після їх розриву (49 р. до н.е.) намагався бути їх примирителем, але з перемогою Цезаря в 47 р. до н.е. він відходить від політики (він розцінював особисту владу Цезаря як &quo ;ніч республіки&quo ;, &quo ;втрату свободи в державі&quo ;), куди повертається вже після вбивства Цезаря в 44 р. до н.е., яке він зустрів з радістю, хоча й не був у числі змовників. Тоді ж вступає у політичну боротьбу як вождь сенату і республіканців. До цього часу відносяться його 14 виступів - &quo ;філіппік&quo ; проти М. Антонія. В 43 р. до н.е., коли сенат потерпів у боротьбі з 2-м тріумвіріатом (М. Антоній, Октавіан Август, Лепід), його ім'я було занесене в проскрипціальні списки. Він загинув у числі перших жертв репресій Антонія та Октавіана Августа.7 грудня 43 р. до н.е. він був обезглавлений прихильниками тріумвірів. Варто зазначити, що мислитель піддав аналізу різні форми державного устрою і зазначав, що вони розрізняються залежно від кількості правителів. Це може бути царська влада, влада оптиматів або народна влада. Всіх він вважав неправильними, недосконалими. Найбільш вдалою може бути лише та держава, яка має ознаки всіх форм. Значну увагу мислитель приділяв особам державного діяча та ідеального громадянина. Управляти державою повинна людина, наділена доброчинністю, здатна оволодіти знаннями про державу і право та застосувати їх у дійсності.

Без таких знань державний діяч не може бути мудрим і справедливим. Він повинен вміти передбачати шляхи розвитку держави, забезпечувати добробут і безпеку підданих, порядок і справедливість у суспільстві; дотримування всіма законів. Нагородою за мудре правління буде завчасно визначене місце на небі. З врахуванням специфіки практичної політики і її особливої логіки варто зазначити, що у своїй діяльності Марк Тулій Цицерон в цілому залишався залишався вірним своїм поглядам і принципам тієї теоретичної концепції держави, яку він розвивав в своєму політичному вченні. Ключева роль відводилась уявленням про &quo ;загальне благо&quo ;, &quo ;згоду інтересів&quo ;, &quo ;загальному правопорядку&quo ; 4. Політичний ідеал Цицерона - &quo ;змішаний державний устрій&quo ; (держава, що спів ставляє елементи монархії, аристократії і демократії, зразком чого Цицерон вважав Римську республіку ІІІ - поч. ІІ ст. до н.е.), що підтримується &quo ;згодою умов&quo ;, &quo ;єдино мисленням всіх достойних&quo ;. Чоловічий ідеал Цицерона - &quo ;пера людина республіки&quo ;, &quo ;умиротворювач&quo ;, &quo ;блюститель та опікун&quo ; в епохи кризи. Філософський ідеал Цицерона - з’єднання теоретичного скептицизму, що не знає істини, а допускає лише ймовірність, з практичним стоїцизмом, безумовно дотримуючи морального боргу, що співпадає з загальним благом і мировим законом. Ораторський ідеал - &quo ;різноманітність&quo ;, свідоме володіння всіма засобами, що можуть і заінтересувати, і переконати, і захопити слухача: засоби ці складаються в три стилі - високий, середній і простий. Кожному стилю властива своя степінь чистоти лексики і стройності синтаксису. 5. Із творів Цицерона збереглися 58 політичних і судових виступів,19 трактатів по риториці, політиці, філософії, а також більше 800 листів - важливий психологічний документ, пам’ятник латинської розмовної мови і джерело свідчень про епоху громадянських воєн в Римі. Творчий спадок Цицерона, в тому числі його вчення про державу і право, справило величезний вплив на всю наступну чоловічу культуру. Його праці знаходились в центрі уваги римських і християнських авторів. Детальний інтерес до його ідей проявляли мислителі епохи Відродження, а потім і французькі просвітники, що бачили в Цицероні свого великого попередника і гуманіста (його можна вважати зачинателем ідеї гуманітарного права). В історії політичної і правової думки найбільшу увагу численних авторів приваблювали положення Цицерона про форми держави, про змішане правління, про державу як справу народів і правову спільноту, про природне право, про громадянина як суб’єкта права і держави. Судження Цицерона по цьому ряді проблем знаходяться центрі уваги численних і сучасних інтерпретаторів.

Е. Орлов Марк Туллий Цицерон Его жизнь и деятельность Биографические очерки С портретом Цицерона, гравированным в Петербурге К. Адтом, и другими иллюстрациями Глава I Наши сведения о Цицероне и разногласия в оценке его личности и деятельности.P Рождение и семья.P Воспитание и образование.P Выступление на публичное поприще.P Оппозиция Сулле.P Поездка в Грецию.P Дружба и переписка с Аттиком.P Его популярность в Риме.P Начало государственной деятельности.P Квесторство в Сицилии.P Верресов процесс: хищническая карьера Верреса, обвинения против него, разбор дела и успех Цицерона.P Verrinae.P Эдильство Цицерона.P Выступление его в качестве политического оратора.P Манилиев закон.P Кандидатура на консульство и измена демократии.P Оппозиция Сервилию Руллу.P Заговор Катилины.P Личность Катилины, его политическая программа, кандидатура и революционные планы.P Оппозиция Цицерона.P Приемы борьбы.P Первая речь против Катилины.P Ошибка Пентулла.P Фиаско заговора.P Популярность Цицерона Ни с кем из выдающихся личностей древности мы так близко, так частно не знакомы, как с Марком Туллием Цицероном, величайшим римским оратором и писателем

1. Марк Тулий Цицерон. Государство и право

2. Перечень известных CD маркеров

3. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

4. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

5. Список известных полков и командиров, участвовавших в Грюнвальдской битве

6. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"
7. Деятельность юристов в Древнем Риме
8. Известные москвичи в сатире

9. Марк Твен - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура

10. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

11. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

12. В чем схожа деятельность известных самарских губернаторов дореволюционного периода с деятельностью современного самарского губернатора К.А.Титова

13. Известные математики (Софья Васильевна Ковалвская)

14. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

15. Реформа Сервия Туллия

16. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

18. Общие социально-экономические особенности профессионального общения юриста

19. Несколько рефератов по Исламу

20. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

21. Продвижение торговой марки пива на российский рынок на примере "ТИНЬКОФФ"

22. Реферат по информационным системам управления
23. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики
24. Марков и марковцы

25. Цицерон

26. Кнабе Г.С. "Цицерон и искусство красноречия в Риме"

27. Ранние произведения Марка Твена

28. реферат

29. Творчество Марка Давыдовича Сергеева

30. Реферат по биографии Виктора Гюго

31. «Кровавый закат звезды римской славы»: о возможной связи текстов Ф. И. Тютчева и Цицерона

32. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

34. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

35. Реферат по менеджменту

36. Анатомия успешной торговой марки

37. Направленный на увеличение стоимости торговой марки анализ прибыльности покупателей

38. Расширение семейства торговой марки
39. Коммуникации: воплощение позиции торговой марки в жизнь
40. Рахманинов - известный и неизвестный

41. Религиозное образование глазами юриста

42. Информационное обеспечение деятельности юриста

43. Профессиональные обязанности юриста

44. Этика юриста

45. Діяльність римських магімтратів

46. Как написать хороший реферат?

47. Личность юриста и психология его деятельности

48. Преимущества Интернета как new-media в продвижении торговой марки

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

49. Эволюционный процесс: Факты не слишком известные, но интересные: “мыльная” история

50. Влияние известности фирмы-рекламодателя

51. Клише и штампы в речи юриста

52. Изготовление отправочной марки колонны а-20

53. Реферат кондитерское изделие

54. Сексуальные домогательства на работе: мнению юриста
55. Анализ сочинения Цицерона "Тускуланские Беседы"
56. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

57. Политико-философские трактаты Цицерона

58. Реферат по экологии

59. Экзаменационные билеты по этике юриста за первый семестр 2001 года

60. Культура речи Цицерона

61. Зачем юристу знание естественных наук

62. Психология труда юриста

63. Социально значимые качества личности юриста

64. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

65. Реферат для выпускных экзаменов

66. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

67. Марк Аврелий

68. Марк Антоний

69. Марк Аврелий

70. Антокольский Марк Матвеевич
71. Марков Николай Евгеньевич
72. Твен Марк

73. Марков Николай Евгеньевич

74. Буркина-Фасо: неизвестное станет известным

75. Реферат по Мексике

76. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

77. Мифы и реальности Internet - известные и скрытые возможности сети

78. Марк Аврелий — философ на троне

79. Об одном известном фрагменте комедии Д.И.Фонвизина

80. Великие ораторы Рима. Марк Фабий Квинтилиан

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Кто выбирает юриста? Что выбирает юрист?

82. Телевизоры марки 3УСЦТ

83. Етична культура юриста

84. Марко Поло

85. Делікти в римському праві

86. Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе
87. Куда податься профессиональному юристу?
88. Общая характеристика деятельности ООО "Александрия" и функциональные обязанности помощника юриста

89. Особенности профессионального общения в деятельности юриста

90. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

91. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

92. Работа юриста на предприятии

93. Римские юристы

94. Римський шлюб

95. Сутність Римського права

96. Фізичні особи в римському цивільному праві

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Характерные особенности речей французских юристов

98. Юрист в современном обществе

99. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

100. Культура письменной речи юриста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.