Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

АНОТАЦІЯ Дана робота представляє собою дипломну роботу спеціаліста з економічної кібернетики на тему: «Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності». Робота має науково-дослідницький характер, її створено на основі діяльності ВАТ «АНК», м.Київ. Робота складається із чотирьох розділів. Перший розділ містить комплексну характеристику теоретичних основ інвестиційної діяльності та опис предметної області дослідження. Другий розділ містить теоретичні основи фінансування інвестиційних проектів. Третій розділ складається з практичних розрахунків стосовно фінансування інвестиційних проектів. Четвертий розділ складається з розробки заходів щодо охорони праці робітників Центру інформаційних технологій ВАТ «АНК», де встановлюється програма автоматизації оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Робота містить 102 сторінки основного тексту. Для її написання використано 61 джерело, а саме: навчальні посібники, наукові видання, законодавчі документи, періодичні видання. Робота також включає 5 (п’ять) додатків, що містять: вихідні дані проекту для розв'язання програмою; результати розрахунків програми; графік чистого приведеного доходу, розрахованого програмним додатком; графік показників загальної ліквідності проекту; текст програми розрахунку одного з показників. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Теорія та сутність інвестування 1.2. Напрями інвестування 1.3. Методи оцінки інвестиційних рішень 1.4. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів 1.5. Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту 1.6. Характеристика області дослідження і постановка задачі РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 2.1. Теоретичне підґрунтя фінансового забезпечення інвестиційних проектів 2.2. Визначення вартості і структури капіталу 2.3. Фінансові ресурси та інструменти їх залучення до інвестування 2.4. Визначення ефекту фінансового леверіджу 2.5. Використання леверіджу при оцінці інвестиційної діяльності підприємств РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 3.1. Теоретичні аспекти інформаційних систем 3.2. Структура інформаційних систем 3.3. Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів 3.4. Структура інформаційної системи «Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів» 3.5. Опис програмного додатку 3.6. Програмна реалізація розрахунку показників ефективності інвестиційної діяльності РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1. Аналіз умов праці 4.2. Техніка безпеки 4.2.1. Електробезпека. 4.2.2. Розрахунок захисного заземлення. 4.2.3. Інструктивні вказівки по безпечній експлуатації. 4.3. Виробнича санітарія та гігієна труда 4.3.1. Освітленість робочого місця. 4.3.2. Оздоровлення повітряного середовища. 4.3.3. Захист від шуму і вібрації. 4.4. Пожежна безпека ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність даної теми дипломної роботи сьогодні особливо висока, архівуючи нині вже ринковий статус економіки України.

Оздоровлення економіки неможливе наразі без активізації інвестування, пошуку надійних і стабільних джерел інвестицій і, врешті-решт, сприятливого інвестиційного клімату. Сучасний стан української економіки після п’ятнадцяти років трансформаційного періоду свідчить про певні реформаційні перетворення й позитивні практичні зрушення. Можна говорити що дані результати ми маємо внаслідок суспільно-економічних змін в державі, а саме: лібералізації торгівлі, реформування власності, поступового розширення приватного сектора в економіці, деякого потепління інвестиційного клімату. Разом із тим розвитку української економіки значною мірою має сприяти ефективна інвестиційна діяльність усіх суб’єктів господарювання, оскільки за будь-яких умов вона створює матеріальну базу суспільства і сприяє покращенню добробуту населення. Взаємовідносини суб’єктів господарювання в ринкових умовах повинні керуватися інвестиційною стратегією (політикою) держави в галузі промислового та сільськогосподарського виробництва, енергетики, транспорту, виробничої та соціальної інфраструктури. Реалізація інвестиційної політики передбачає: Значне збільшення рівня нагромадження в економіці за рахунок перетворень заощаджень в інвестиційні ресурси та їх залучення до фінансування наукомістких, високотехнологічних галузей економіки. Створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняного та іноземного інвестора, захист інтересів господарюючих суб’єктів та сприяння взаємовигідній інтеграції України у світову економіку. Здійснення податкової реформи з метою заохочення інвесторів до довгострокового фінансування та кредитування інвестиційних проектів. Формування розвиненої фінансово-кредитної системи, яка поєднує ринок цінних паперів, державних і корпоративних емітентів цінних паперів, гарантування та страхування фінансових інвестицій. Подальше удосконалення відносин власності, процесів приватизації та розвитку малого і середнього бізнесу. З розвитком ринкових відносин та посиленням чинників ризику, оцінка ефективності інвестиційної програми значно ускладнилася. Розрахунки обсягів реалізації, доходу, прибутку на перспективу є більш складними внаслідок лібералізації цін. Розрахунки коефіцієнтів економічної ефективності у разі відсутності нормативів для порівняння також втрачають сенс. Порівняння розрахованого коефіцієнта ефективності з відсотковими ставками ринку кредитів вимагають значного (нереального) підвищення норми очікуваних доходів. Слід відзначити, що ризик у ринковій економіці є невід'ємною частиною будь-якої інвестиційної програми. Він може бути визначений як ймовірність певних втрат. У разі припустимого ризику підприємець може мати загрозу повної втрати прибутку. Ще більшу загрозу становить ризик втрати всієї виручки. І зовсім катастрофою для інвестора є ризик втрати всього майна, яке є основним стосовно інвестиційної програми, що неминуче призведе до банкрутства компанії. Відповідно до розробки інвестиційних програм в Україні необхідно враховувати такі заходи: розрахунки підприємницького інвестиційного ризику в складі договірної ціни; більш скрупульозне відображення у контрактах умов, обов'язків сторін, деталізація економічних санкцій; введення інституції гарантів для учасників інвестиційної діяльності; страхування якості продукції, що дозволить усувати дефекти, які з'являються впродовж гарантованого строку, за рахунок страхових фірм; урахування інфляційних процесів.

Таким чином, можна зробити висновок, що оцінка ефективності інвестиційного проекту є ключовим питанням для інвестора. Разом з тим зараз серед науковців-економістів та практиків немає єдності думок стосовно методології такої оцінки. Головним критерієм оцінки проекту є його фінансова(комерційна) ефективність. Цей метод ґрунтується на мінімізації витрат, максимізації доходів і дає добрі результати при оцінці ефективності невеликих проектів з короткими термінами окупності витрат. Великі проекти зараз не до снаги українським інвесторам і вимагають підтримки з боку держави. Критерієм оцінки ефективності таких проектів повинні стати показники загальноекономічної(національної) ефективності, тобто повинні оцінюватися прямий, побічний та повний ефекти. Мета даної роботи – автоматизація дослідження методів аналізу ефективності інвестиційної діяльності. Мета роботи визначає її задачі: дослідити теоретичні аспекти інвестиційної діяльності; проаналізувати фінансовий стан підприємства з метою подальшого інвестування; оцінити розроблений програмний додаток. Дипломна робота складається з трьох частин. У першій розкривається сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. В ній подано визначення інвестиційного проекту, етапи його реалізації та техніко-економічне обґрунтування. У другій частині представлена методологія розрахунку головних показників ефективності інвестиційного проекту, та наведений приклад даного розрахунку (практична частина). Третя частина дипломної роботи містить висновки зі зроблених розрахунків та в цілому по роботі. Четверта частина дипломної роботи складається з розробки заходів охорони праці робітників, що працюють із програмним додатком, продемонстрованим у даній роботі. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Теорія та сутність інвестування На початку 90-х років Україна слідом за країнами Центральної і Східної Європи розпочала ринкове реформування економіки. В економічну літературу і практику поняття «інвестиції», яке багатьма фахівцями ототожнювалось з поняттям «капітальні вкладення». Водночас економічна природа інвестицій дещо інша, ніж капітальних вкладень. По-перше, інвестиції – це значно ширша економічна категорія, ніж довгострокове вкладення капіталу в економіку (виробничі фонди), оскільки вони можуть упроваджуватись у найрізноманітніших формах: реальній, фінансовій, інтелектуальній, інноваційній. По-друге, на відміну від капітальних вкладень, інвестиції здійснюються тільки у високоефективні проекти, результатом яких є прибуток, дохід, дивіденди. Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект . Це визначення в основному відповідає міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну діяльність як процесу вкладання ресурсів (благ, майнових й інтелектуальних цінностей) з метою одержання прибутку в майбутньому. Дещо неточною є та частина визначення, де йдеться про здійснення інвестицій з метою досягнення соціального ефекту.

З цих же пдстав допускаться стягнення з працвникв сум, виплачених м вдповдно до ранше прийнятого ршення комс по трудових спорах при повторному розгляд спору. Стаття 240-1 Прийняття ршень органом, що розгляда трудов спори, у раз неможливост поновлення працвника на робот внаслдок припинення дяльност пдпримства, установи, органзац У раз, коли працвника звльнено без законно пдстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попереднй робот неможливе внаслдок лквдац пдпримства, установи, органзац, орган, який розгляда трудовий спр, зобов'язу лквдацйну комсю або власника (орган, уповноважений управляти майном лквдованого пдпримства, установи, органзац, а у вдповдних випадках правонаступника), виплатити працвников заробтну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розгляда трудовий спр, визна працвника таким, якого було звльнено за пунктом 1 статт 40 цього Кодексу. На такого працвника поширюються пльги  компенсац, передбачен статтею 49-3 цього Кодексу для вивльнюваних працвникв, а його зайнятсть забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення»

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Інноваційна діяльність підприємства

3. Попередній фінансовий аналіз підприємства

4. Інформаційна система НБУ

5. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

6. SWOТ-аналіз підприємства
7. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
8. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

9. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

10. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

11. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

14. Операційна система підприємства

15. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

16. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

18. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

19. Аналіз діяльності підприємства

20. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

21. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

22. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Планування діяльності підприємства

25. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

26. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

27. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

28. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

29. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

30. Аналіз програмного забезпечення підприємства

31. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

32. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

33. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

34. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

35. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

36. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

37. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

38. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
39. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
40. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

41. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

42. Безпека діяльності підприємства

43. Інформаційні системи в управлінні підприємством

44. Організаційна структура підприємства

45. Організація діяльності підприємства

46. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

47. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

48. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

49. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

50. Організаційна і виробнича структура підприємства

51. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

52. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

53. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

54. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства
55. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
56. Аналіз фінансового стану підприємства

57. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

58. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

59. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

60. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

61. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

62. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

63. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

64. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

65. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

66. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

67. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

68. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

69. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

70. Інвестиційна активність підприємства
71. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
72. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

73. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

74. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

75. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

76. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

77. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

78. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

79. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

80. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Основні напрямки фінансового аналізу

82. Фінанси підприємства контрольна

83. Організаційна система управління природокористуванням України

84. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

85. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

86. Оцінка фінансового стану підприємства
87. Персонал підприємства
88. Рентабельність підприємства

89. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

90. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

91. Управління утворенням прибутку підприємства

92. Інформаційна політика України

93. Операційна система MS Windows

94. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

95. Трирівнева пенсійна система

96. Автомазація виробничих процесів підприємства

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

97. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

98. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

99. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.