Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи обліку доходів від реалізації готової продукції 1.1 Економічна суть обліку доходів від реалізації готової продукції 1.2 Критичний огляд законодавчої бази з обліку доходів від реалізації готової продукції 1.3 Огляд спеціальних літературних джерел щодо обліку доходів від реалізації готової продукції 2. Облік доходів від реалізації готової продукції 2.1 Документальне оформлення доходів від реалізації готової продукції 2.2 Аналітичний та синтетичний облік доходів від реалізації готової продукції 2.3 Відображення інформації про доходи від реалізації готової продукції у фінансовій звітності 3. Надання рекомендацій підприємству щодо удосконалення облік доходів від реалізації готової продукції Список використаних джерел ВступВ умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку і економічного аналізу господарської діяльності підприємства всіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і управління. Джерелами інформації послужили дані річних звітів приватного підприємства &quo ;Газель і К&quo ; за 2007-2009 р., первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти. Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, а також джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання. Законодавчо закріплено, що управлінський (внутрішньогосподарчий) облік - це система обробки, що забезпечує керівну ланку компанії інформацією, необхідною для ухвалення рішень і ефективного управління. Важливі вимоги до бухгалтерського обліку - його простота, чіткість, достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за Основними чинниками, що зумовили необхідність виділення управлінського обліку з'явилися: концентрація капіталу, зовнішня і внутрішня конкуренція, інфляція, значне зростання масштабів виробничих витрат. В цих умовах традиційні методи бухгалтерського обліку перестали відповідати потребам управління. Виникнення управлінського звичайно пов'язують із зростанням корпорацій, виробничим нормуванням і зміною правових і економічних відносин. Сьогодні управлінський облік приватного підприємства &quo ;Газель і К&quo ; - це не тільки облік витрат підприємства, а, перш за все, добре організований аналітичний облік і не тільки витрат, а і таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, засоби в розрахунках, капітал, зобов'язання і т.п. Придбаваючи нове (більш вагоме) значення в сучасній економічній практиці суб’єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює і контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і роблять безпосередній вплив на якість управлінських рішень, ефективність системи управління.

1. Теоретичні основи облік доходів від реалізації готової продукції1.1 Економічна суть облік доходів від реалізації готової продукціїБухгалтерський облік на підприємствах України різних галузей і форм власності ґрунтується на єдиних засадах, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ;, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Принцип історичної (фактичної) собівартості — це відображення у бухгалтерському обліку сировини, матеріалів, засобів праці, виробленої продукції за собівартістю їх придбання або виробництва, тобто за фактичними витратами. Цей принцип ґрунтується на грошовому вимірнику використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів суб'єктом господарювання у створенні нового продукту. Метою його є визначення ефективності господарювання, використання показника собівартості для обчислення ціни виробника, порівняння з цінами на товарному ринку. Принцип собівартості продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку в ринкових умовах є важливою передумовою для обґрунтування ринкової ціни, маркетингових досліджень ринку, якості та дизайну виробів тощо. Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції (Т - Г') - це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства (Г - Т. В. Т' - Г'), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями. Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає і потребам покупців, суспільному попиту. На практиці можуть використовуватись два методи визначення моменту реалізації продукції: а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності), - метод нарахування; б) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію - касовий метод. В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені відповідно до чинного положення. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми вартості (Т - Г). Тому бартер, або прямий товарообмін (Т - Т), не можна вважати реалізацією продукції. За бартерного обміну товарів не відбувається руху коштів, нема надходжень виручки від реалізації продукції, тобто не відбувається зміни форми вартості. Однак в економіці України досить велика питома вага товарообмінних бартерних операцій. Зростання бартерних операцій зумовлене кризовим станом платежів. Багато підприємств за браком коштів на рахунках змушені користуватися бартерними операціями. Згідно з діючим господарським законодавством, бартерні операції нині включаються у звітність з реалізації продукції підприємств, що певною мірою викривляє реальний стан справ. Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від: 1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; 2) рівня реалізаційних цін.

Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки. Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і пропонування на ринку. На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фіксовані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від рівня прейскурантних цін. За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни. Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни - мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які склалися на ринку під впливом попиту і пропозицій за домовленістю сторін - постачальників і споживачів. Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість. Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:Ц1 = С Пде Ц1 - ціна продукції (ціна виробника продукції); С - собівартість продукції; П - прибуток.Ц2 = С П ПДВ,де Ц2 - ціна продукції з податком на додану вартість; ПДВ - податок на додану вартість. Ц3 = С П АЗ ПДВ,де - Ц3 ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість; A3 - акцизний збір. Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою:Ц4 = С П A3 ПДВ ТН,де Ц4 - роздрібна ціна продукції; ТН - торгова націнка. Приклад 1. Собівартість виробу &quo ;А&quo ; становить 6 грн. Планова рентабельність реалізації - 35%. Оптова ціна виробу &quo ;А&quo ; буде дорівнювати 8,10 грн. (6 6х0,35). Ціна виробу &quo ;А&quo ; з податком на додану вартість за ставки податку 20 % дорівнюватиме 9,72 грн. (8,10 8,10х0,2). Роздрібна ціна виробу &quo ;А&quo ; за торгової націнки 30 % дорівнюватиме 12,64 грн. (9,72 9,72 х 0,3). Приклад 2. Собівартість підакцизного виробу &quo ;Б&quo ; становить 6 грн. Прибуток - 1,5 грн. за планової рентабельності 25 % (6 х 0,25). Ставка акцизного збору - 2,5 грн. Тоді ціна підакцизного виробу &quo ;Б&quo ; дорівнюватиме 10 грн. (6 1,5 2,5). Ціна підакцизного виробу &quo ;Б&quo ; з податком на додану вартість дорівнюватиме, за ставки податку 20 %, 12 грн. (10 10 х 0,2). Роздрібна ціна підакцизного виробу &quo ;Б&quo ; з торговою націнкою 15 % дорівнюватиме 13,8 грн.

Ежемесячно фактически произведенные затраты, собранные по дебету счета 2 106 04 340, подлежат списанию и отражаются следующей проводкой: Дебет счета 2 401 01 130 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг»; Кредит счета 2 106 04 440 «Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)». При оказании платных услуг по договорам с длительным сроком выполнения необходимо организовать учет, как доходов, так и расходов по каждому договору. Если в учреждениях здравоохранения имеются такие договоры и организовать учет расходов по каждому договору невозможно, то распределение расходов необходимо производить пропорционально начисленной выручке. Пример 6. Расходы учреждения здравоохранения за апрель 2006Pг. составили 180 000Pруб., в том числе: Pзаработная плата 80 000Pруб. (ст. 211 ЭКР); Pначисления на заработную плату 20 800Pруб. (ст. 212 ЭКР); Pкоммунальные расходы (по платным услугам) 50 000Pруб. (ст. 223 ЭКР); Pматериальные расходы 29 200Pруб. (ст. 340 ЭКР). Доход, начисленный за апрель, составил 200 000Pруб., в том числе по договорам с длительным исполнением 10 000Pруб

1. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

2. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

4. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

5. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

6. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
7. Аналіз виробництва та реалізації продукції
8. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

9. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

10. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

11. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

12. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

13. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

14. Експертиза та контроль реалізації товару

15. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

16. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

18. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

19. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

20. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

21. Механізм реалізації форфейтингу

22. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
23. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
24. Гудвіл та його облік

25. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

26. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

27. Аналіз та аудит фінансового стану

28. Аналітичні процедури в аудиті

29. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

30. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

31. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

32. Застосування права як особлива форма його реалізації

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

33. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

34. Проблеми реалізації норм права

35. Реалізація Конституції

36. Реалізація права на житло шляхом будівництва

37. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

38. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні
39. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах
40. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

41. Реалізація двохзв’язного списка

42. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

43. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

44. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

45. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

46. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

47. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

52. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

53. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

54. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень
55. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
56. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

57. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

58. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

59. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

60. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

61. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

62. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

63. Оглядово-аналітичні документи

64. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

66. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

67. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

68. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

69. Способи реалізації інвестиційних проектів

70. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні
71. Аналітична хімія
72. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

73. Аналітичні записки

74. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

75. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

76. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

77. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

78. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

79. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

80. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры

81. Облік готової продукції

82. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

83. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

84. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

85. Аналіз доходів та витрат банку

86. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
87. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
88. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

89. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

90. Організація обліку в магазині "Світанок"

91. Організація обліку доходів

92. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

93. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

94. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

95. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

96. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

98. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

99. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.