Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обліку і аудит Контрольна робота з дисципліни &quo ;Економічний аналіз&quo ; На тему: Аналіз фінансового стану комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Керівник: Викладач Сизоненко О.В. Чернігів 2008 ЗМІСТ ВСТУП 1. Аналіз форми № 1 «Баланс» 1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу 1.2 Аналіз структури необоротних активів 1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства 1.4Аналіз структури пасиву балансу 1.5 Оцінка ліквідності підприємства 2. Аналіз діяльності підприємства на основі форми № 2 «Звіту про фінансові результати» 2.1 Аналіз прибутку 2.2 Оцінка рентабельності 2.3 Аналіз коефіцієнтів ділової активності ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Аналіз результатів діяльності підприємства, проводиться з метою оцінки його фінансово-економічного стану і визначення реальних шляхів фінансового оздоровлення, для чого основна увага приділяється ефективності використання власного і позикового капіталу, виявленню резервів збільшення балансового прибутку і зростання рівня рентабельності, поліпшенню фінансового стану і платоспроможності підприємства. Фінансово-економічний стан підприємства визначає його фактичні можливості. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства проводиться по сукупності показників, що відображають його забезпеченість власними фінансовими ресурсами і здатність погашати свої боргові зобов'язання. Значення аналізу фінансово-економічного стану і ухвалення на його основі обґрунтованих управлінських рішень обумовлюється тим, що воно включає комплекс характеристик, основними з яких є: - динаміка, склад і структура активів, їх стан і рух; - динаміка, склад і структура джерел власного і позикового капіталу; - абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства і динаміку зміни її рівня; платоспроможність підприємства і ступінь ліквідності його активів. Головна мета такого аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки в поточної господарської діяльності підприємства, знаходити реальні резерви для зростання рівня його платоспроможності і поліпшення показників фінансового стану, визначати можливі шляхи його оздоровлення. Величина показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємства характеризує рівень ефективності його господарювання. Серед них ключове положення займає показник прибутку. Зростання розміру отримуваного прибутку створює базу для здійснення самофінансування і розширення виробництва, для вирішення соціальних проблем в трудових колективах. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом України і всіма іншими господарюючими суб'єктами. Метою роботи є оцінка фінансово-економічного стану підприємства, вибір з їх числа найбільш характерних для сучасних економічних умов в Україні і проведення практичного аналізу на підставі даних підприємства, вибраного як об'єкт дослідження. У контрольній роботі проведено аналіз результатів поточної діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, дана оцінка фінансово-економічного стану цього підприємства.

Для досягнення поставленої мети в контрольній роботі вирішені такі завдання: - вивчені теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства; - проведено аналіз фінансового стану комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»; Контрольна робота виконана з використанням статистичних і звітних даних комунального підприємства «Чернігівське міське управління». 1. Аналіз форми № 1 «Баланс» Проведемо аналіз ефективності господарської діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління», використовуючи статті форми № 1 «Балансу» і форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2006 рік та 2007 рік. 1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу Для аналізу балансу скористаємось таблицею 1.1 Дані балансу вказані в тис. грн. Таблиця 1.1. Схема побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства за базовий і звітний період Найменування статей балансу Код рядка На початок 2006 року (база) На кінець 2006 року (база) На кінець 2007 року (звіт) Зміна Абс. величини Відн. величини Абс. величини Відн. величини Абс. величини Відн. величини В абс. величинах В структурі Базисні темпи росту, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Актив 1.Необо-ротні активи 080 10640,8 61,9 17506,8 75,3 21300,1 79,4 6866,0 13,4 164,5 2.Обо-ротні активи 260 6545,0 38,0 5727,5 24,6 5533,9 20,5 -817,5 -13,4 87,5 3.Витрати майбутніх періодів 270 2,8 0,1 4,2 0,1 3,4 0,1 1,4 0 150 Валюта балансу 280 17188,6 100 23238,5 100 26837,4 100 6049,9 0 135,2 Пасив 1.Власний капітал 380 14921,4 86,8 21116,8 90,9 22920,7 85,4 6195,4 3,4 141,5 2.Забезпечення наступних витрат і платежів 430 133,1 0,8 108,8 0,5 119,5 0,5 -24,3 -0,3 81,7 3.Довгострокові зобов’язання 480 0 – 0 – 0 – 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.Поточні зобов’язання 620 2134,1 12,4 2012,9 8,6 3797,2 14,1 -121,2 -3,8 94,3 5.Доходи майбутніх періодів 630 0 – 0 – 0 – 0 0 0 Валюта балансу 640 17188,6 100 23238,5 100 26837,4 100 6049,9 0 135,2 В 2006 році загальна вартість майна підприємства складала 17188,6 тис. грн. на початок року; 23238,5 тис. грн. на кінець року; в 2007 році – 26837,4 тис. грн. на кінець року. Вартість необоротних активів на початок 2006 року складала 10640,8 тис. грн., на кінець 2006 року – 17506,8 тис. грн., на кінець 2007 року – 21300,1 тис. грн. Вартість оборотних активів на початок 2006 року складала 6545,0 тис. грн., на кінець 2006 року – 5727,5 тис. грн., на кінець 2007 року – 5533,9 тис. грн. З таблиці видно, що валюта балансу за 2006 рік зросла на 6049,9 тис. грн., або на 35,2 %, за 2007 рік – на 3598,9 тис. грн., або на 15 %. Зокрема, в 2006 році валюта балансу Активу зросла за рахунок: - збільшення необоротних активів на 6866,0 тис. грн., або на 64,5 %; - зменшення оборотних активів на тис. 817,5 грн., або на 12,5 %. - збільшення витрат майбутніх періодів на 1,4 тис. грн., або на 50%. Валюта балансу Пасиву в 2006 році зросла за рахунок: - збільшення власного капіталу на 6195,4 тис. грн., або на 41,5 %; - зменшення наступних витрат і платежів на 24,3 тис. грн., або на 18,3%; - збільшення поточних зобов’язань на 121,2 тис.

грн., або на 5,7 %. Також, в 2007 році валюта балансу Активу зросла за рахунок: - збільшення необоротних активів на 3793,3 тис. грн., або на 1,2 %; - збільшення оборотних активів на 193,6 тис. грн., або на 3,4 %. - зменшення витрат майбутніх періодів на 0,8 тис. грн., або на 19,05%. Валюта балансу Пасиву в 2007 році зросла за рахунок: - збільшення власного капіталу на 1803,9 тис. грн., або на 8,5 %; - збільшення наступних витрат і платежів на 10,7 тис. грн. на 9,8 % - збільшення поточних зобов’язань на 1784,3 тис. грн., або на 88,6 %. Маємо збільшення необоротних та незначне зниження оборотних активів, що свідчить про деякі проблеми зв’язані з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків. 1.2 Аналіз структури необоротних активів Щоб дати оцінку руху необоротних активів, необхідно розрахувати коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття. Коефіцієнт зносу: , , . Коефіцієнт придатності: , , . Коефіцієнт введення: , . Коефіцієнт вибуття: , . Коефіцієнт відновлення: , . Для комплексного аналізу розрахованих коефіцієнтів зведемо їх в таблицю 1.2. Таблиця 1.2. Аналіз необоротних активів Показники На початок 2006 року (базову) На кінець 2006 року (базового) На кінець 2007 року (звітного) 1. Коефіцієнт зносу 0,62 0,52 0,47 2. Коефіцієнт придатності 0,38 0,48 0,53 3. Коефіцієнт введення - 0,006 0,003 4. Коефіцієнт вибуття - 0,65 0,55 5. Коефіцієнт відновлення - 0,2 0,16 На початок 2006 року 62 % вартості основних засобів було списано на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості, на кінець 2006 року - 52%, на кінець 2007 року – 47%. Відповідно частка не перенесеної вартості на створений продукт на початок 2006 року склала – 38 %, на кінець 2006 року – 48 %, на кінець 2007 року – 53%. В 2006 році 0,6% основних засобів було введено у використання, в 2007 році – 0,3%. Вибулі основні засоби, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, склали у 2006 році – 65 %, у 2007 році – 55 %. Частка від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, що складає нові основні засоби в 2006 році рівна 20 %, в 2007 році - 16 %. 1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства У загальній сумі засобів, які розміщені на підприємство, як правило, велику питому вагу займають оборотні кошти. Від раціональності їх розміщення й ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат господарської діяльності підприємства. Для того, щоб зробити висновок про зміну оборотних активів, що впливають на фінансовий стан підприємства, а також з’ясувати причини цих змін, скористуємось таблицею 1.3. Таблиця 1.3. Аналіз структури оборотних коштів підприємства Найменування статті Код рядка На початок 2006 року (база) На кінець 2006 року (база) На кінець 2007 року (звіт) Відхилення Абс. величини Відн. величини (частка в оборотних активах) Абс. величини Відн. величини (частка в оборотних активах) Абс. величини Відн. величини (частка в оборотних активах) В абс. величинах В структурі Темпи росту, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Оборотні активи (розділ ІІ активу балансу) Запаси 100,140 2840,2 43,2 4359,7 76,0 4066,8 73,5 1519,7 32,8 153,5 Дебіторська заборгованість 160, 161, 170, 180, 210 260,7 3,5 464,9 6,9 1413,8 25,6 204,2 3,4 178,3 Грошові кошти і їх еквіваленти 230 3496,4 53,3 981,6 17,1 145,4 2,6 -2514,8 -36,2 28,1 Інші оборотні активи – – – – – – – – – – Усього (за розділом ІІ) 260 6545,0 100 5727,5 100 5533,9 100 -817,5 0 87,5 Оскільки по всіх періодах простежується висока частка заборгованості і низька частка коштів (на початок 2006 року дебіторська заборгованість складала 260,7 тис.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
7. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
8. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства

13. Покращення фінансового стану підприємства

14. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

15. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

16. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

18. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

19. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

20. Аналіз та аудит фінансового стану

21. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

22. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
23. Оцінка фінансового стану комерційного банку
24. Аналіз програмного забезпечення підприємства

25. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

26. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

27. Аналіз активів підприємства

28. Аналіз діяльності підприємства

29. Попередній фінансовий аналіз підприємства

30. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

31. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

32. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

34. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

35. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

36. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

37. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

38. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
39. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства
40. Управління фінансовою санацією підприємства

41. Фінансова санація та банкрутство підприємства

42. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

43. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

44. Фінансова санація підприємства

45. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

46. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

47. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

48. Фінанси підприємства

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

50. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

51. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

52. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

53. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

54. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
55. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
56. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

57. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

60. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

61. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

62. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

63. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

64. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

65. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

66. SWOТ-аналіз підприємства

67. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

68. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

69. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

70. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
71. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
72. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

73. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

74. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

75. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

76. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

77. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

78. Основи фінансового аналізу

79. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

80. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

81. Фінансове планування на підприємствах

82. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

83. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

84. Фінансовий облік на підприємстві

85. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

86. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"
87. Аналіз впливів на суму витрат підприємства
88. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

89. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

90. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

91. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

92. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

93. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

94. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

95. Экономічний аналіз підприємства

96. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

98. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

99. Інформаційні системи і технології підприємства

100. Бізнес-план підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.