Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Циклічні коливання економічного розвитку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Циклічні коливання в економіці були відомі давно, але до початку XIX ст. вони мали здебільшого сезонний характер, що було зумовлено переважанням сільського господарства і особливостями сільськогосподарського виробництва, відсутністю сформованого суспільного характеру виробництва у кожній окремій навіть розвинутій країні та іншими факторами. А починаючи з 1825 p., циклічні коливання в економіці стали відбуватися постійно, через певний інтервал. Лише в XX ст. у розвинутих країнах заходу мали місце 12 циклічних криз. З часу першої такої кризи в економічній теорії виникло близько 200 концепцій причин її появи та суті. Але ця проблема залишається нерозв'язаною і сьогодні, хоч стає все більш актуальною, оскільки економічна криза вперше аа декілька останніх десятиріч вразила і народне господарство України. Звідси випливає основна мета теми – розкрити причини і типи циклічних коливань в економіці, суть і структуру самого циклу, а також з'ясувати основні фактори що визначають темпи економічного зростання. В ідеальній економіці реальний ВВП зростав би швидкими, сталими темпами. Рівень цін залишався б незмінним або ж зростав досить повільно. В результаті незначними були б інфляція та безробіття. Проте досвід наочно свідчить про те, що економічні умови ніколи не залишаються сталими. Економічне піднесення прокладає шлях до спаду. У роки спаду ВВП, зайнятість та реальні доходи населення падають, прибутки зменшуються, люди втрачають роботу. Невдовзі знову починається пожвавлення, яке може бути настільки сильним, що породить новий бум. Цей етап характеризується достатньою кількістю робочих місць та підвищенням життєвого рівня. Але за піднесенням настає новий спад економіки. Зростання і падіння обсягів національного виробництва, цін, процентних ставок і зайнятості складають діловий цикл, який є характерною рисою ринкової економіки. Звідси випливає і основна мета теми курсової роботи – розкрити причини і типи циклічних коливань в економіці, суть і структуру самого циклу, а також з'ясувати основні фактори, що визначають темпи економічного зростання. При написанні цієї курсової роботи мною була використана економічна література вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні і статистичні видання. 1. Поняття про економічний цикл та його фази Економічний цикл (цикл ділової активності) – це періодичний підйом або спад реального ВВП на фоні загальної тенденції до зростання. Взагалі, термін економічний цикл означає слідуючі один заодним підйоми і спади рівнів економічної активності протягомдекількох років. Окремі економічні цикли істотно відрізняютьсяодин від одного по тривалості й інтенсивності. Проте усі вонимають ті самі фази, що по-різному іменуються різними дослідниками. Коротко охарактеризуємо кожну із фаз економічного циклу. Ознаки економічної кризи: перевиробництво товарів стосовно платоспроможного попиту на них; значне скорочення обсягів виробництва; падіння цін; дефіцит вільних грошових коштів, необхідних для платежів; біржовий крах і банкрутство підприємців; зростання безробіття; зниження рівня заробітної плати; спад рівня прибутку; масове знищення товарів, устаткування тощо; дезорганізація кредитної системи.

Депресія: застій виробництва; низький рівень цін; незначний обсяг торгівлі; невисока ставка позичкового відсотка; ліквідація товарного надлишку. Пожвавлення: розширення обсягів виробництва до маштабів докризового рівня; зростання цін; підвищення прибутку; зростання зайнятості; пожвавлення торгівлі; посилення оптимістичних очікувань (сподівань). Піднесення: перевищення максимального обсягу виробництва до-кризового рівня; швидке зростання зайнятості; підвищення заробітної плати й інших видів доходів; кредитна експансія; штучне стимулювання сукупного попиту, зумовлене очікуваннями торговців на зростання цін та їхнім бажанням купити більше товарів за нижчими цінами; розширення пропозиції, яка з часом перевищує попит і готує нову кризу. Визначальною фазою економічного (промислового) циклу є криза. Кризою завершується один цикл і починається новий. Основними напрямами прояву економічної кризи є: 1. Перевиробництво товарів порівняно з платоспроможним попитом на них. Під час кризи значна частина товарів виявляється надлишковою й не може бути реалізованою. Проте перевиробництво не є абсолютним, а відносним, тобто надлишок товарів існує не щодо потреб суспільства, а щодо його платоспроможного попиту. 2. Різке падіння цін внаслідок перевищення пропозиції товарів над попитом на них. 3. Різке скорочення обсягів виробництва. Рушійним мотивом підприємництва є прибуток. Але під час кризи, коли ціни на товари падають, відбувається значне зниження норми прибутку. Звичайно. за таких умов підприємці не розширюють, а скорочують виробництво. 4. Масові банкрутства підприємств. Під час кризи, ЯК було показано, товари не реалізуються або реалізуються за низькими цінами; тому певна частина підприємців (особливо дрібних) виявляється неспроможною сплачувати свої боргові зобов'язання й банкрутує. 5. Значне зростання безробіття й зниження заробітної плати. 6. Потрясіння кредитної системи. Промислова криза породжує грошово-кредитну кризу, що проявляється в різкому скороченні комерційного й банківського кредиту, масовому вилученні вкладів і банкрутстві банків, падінні курсу акцій та облігацій, підвищенні норми процента і т.д. Криза змінюється депресією (тупцювання на місці), характерними рисами якої є: 1. Поступове зменшення товарного надлишку в результаті відновлення й реалізації товарів. 2. Призупинення різкого падіння цін. Під час депресії, особливо на початку, ціни ще продовжують знижуватися, але вже не так різко, як під час кризи, і в подальшому їх падіння припиняється. 3. Припинення спаду виробництва. Під час депресії обсяги виробництва дещо збільшуються, але ще не досягають до кризового рівня. 4 Падіння позичкового процента. Маса грошових капіталів, що не знаходить застосування в промисловості й торгівлі, стікається до банків, в результаті чого пропозиція капіталів зростає. що веде до зниження норми процента. Наступними фазами промислового циклу є пожвавлення й піднесення. Як пожвавлення, так і піднесення характеризуються зростанням виробництва. Різниця лише в тому, що під час пожвавлення відновлюється тільки той обсяг виробництва, який був досягнутий перед кризою, а під час піднесення обсяги виробництва перевершують докризовий рівень.

Найбільш важливою з цих двох фаз є фаза піднесення, основними рисами якої є: 1. Швидке зростання виробництва. 2. Значне підвищення товарних цін. 3. Скорочення розмірів безробіття. 4. Підвищення заробітної плати. 5. Кредитна експансія, тобто розширення розмірів кредиту, що надається банками. Під час промислового піднесення попит на позичковий капітал починає обганяти пропозицію, що викликає зростання норми процента. Також причинами циклічності можуть бути: • технічні нововведення, які впливають на інвестиції та споживчі витрати, а відповідно на виробництво, зайнятість і рівень цін; • політичні й випадкові події (наприклад, війни, «перебудова» в СРСР та перехідний період у нових незалежних державах); • зміни в кредитно-грошовій політиці (коливання обсягів грошової маси); • нестача національних інвестицій; • зміни цін на нафту, газ та інші види сировини тощо. В макроекономіці не існує цілісної теорії економічного циклу і економісти різних напрямків концентрують свою увагу на різних причинах циклічності. Але більшість із них вважають, що рівень сукупних витрат (ВВП включає споживчі витрати (С), валові інвестиції (І), державні витрати (G) та чистий експорт ( X), тобто ВВП = С І G Х) безпосередньо визначає рівень зайнятості і виробництва. Чому саме зміни у рівні сукупних витрат спричиняють коливання економічної активності? Справа в тому, що в економіці, яка орієнтована головним чином на ринок, сектор фірм виробляє товари і надає послуги лише в тому випадку, коли їх можна вигідно продати, або, іншими словами, коли на них пред'явлено достатній сукупний попит. Якщо ж цей сукупний попит (або сукупні витрати) недостатній, то сектору фірм невигідно виробляти товари і послуги у великому обсязі і тому ВВП скорочується. При вищому рівні сукупних витрат сектор фірм, розширюючи обсяги виробництва, буде отримувати прибуток і, таким чином, ВВП зростатиме. Окремі економічні цикли суттєво різняться між собою за тривалістю та інтенсивністю, проте всі вони складаються з одних і тих самих фаз. При цьому циклічно змінюються обсяг випуску, рівні зайнятості, безробіття, інфляції, процентної ставки, обсяг грошової маси і т. п. Проте основними індикаторами фази циклу служать рівень зайнятості, рівень безробіття та обсяг випуску. Це пов'язане з тим, що динаміка рівнів інфляції і процентної ставки може бути різною в залежності від факторів, які спричинили спад. Обсяги виробництва і зайнятості найсильніше реагують на зміну фаз економічного циклу в галузях, які виробляють засоби виробництва і споживчі товари тривалого вжитку. В галузях, які випускають споживчі товари короткострокового використання, коливання зайнятості і випуску є значно меншими. 2. Циклічність як форма економічного розвитку 2.1Суть та теоретичні основи циклічності Ринкова економіка розвивається циклічно. Економічне зростання змінюється спадом виробництва, розквіт – кризою і депресією. Багаторічні спостереження засвідчують, що циклічні коливання мають синхронний характер. Вони відбуваються зі сталою послідовністю і, як правило, у чітко визначених часових межах. Це дає підстави розглядати циклічність як загальну закономірність економічного розвитку.

Старі середні школи, що їх для синів шляхти утримували деякі католицькі чернецькі ордени, ліквідовувалися. За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа II в дійсності більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. Імператор, зокрема, вважав, що, полегшивши долю селян, він збільшить продуктивність їхньої праці. Але незабаром стало очевидним, що економічні проблеми Галичини крилися не лише в селянстві. На відміну від Російської України Східна Галичина не мала великих земель, відкритих для колонізації, та виходу до моря, що підштовхнув би розвиток торгівлі. На відміну ж від Західної Європи, де селяни починали переселятися до міст і працювати на фабриках, що виникали тут і там, близько 60 найбільших міст Східної Галичини пересували у стані економічного застою. Словом, можливості економічного розвитку цього регіону були надзвичайно обмеженими. До того ж економічна політика Відня тільки поглиблювала це становище

1. Екологічні аспекти економічного розвитку

2. Особливості економічного розвитку Київської Русі

3. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

6. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
7. Концепції історичних етапів економічного розвитку
8. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

9. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

10. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

11. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

12. Історія розвитку економічного аналізу

13. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

14. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

17. Ревізія як елемент методу економічного контролю

18. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

19. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

20. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

21. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

22. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
23. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"
24. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

25. Роль фінансів в економічному розвитку країни

26. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

27. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

28. Передумови "Японського економічного дива"

29. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

30. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

31. Предмет та метод економічного аналізу

32. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

34. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

35. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

36. Економічні системи

37. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

38. Вивчення біогеохімічного циклу магнію
39. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
40. Економічні райони України

41. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

42. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

43. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

44. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

45. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

46. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

47. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

48. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Міжнародні економічні відносини

50. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

51. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

52. Україна та міжнародні економічні організації

53. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

54. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей
55. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
56. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

57. Економічні чинники регіональної політики в Україні

58. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

59. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

60. Вимушені механічні й електромагнітні коливання

61. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

62. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

63. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

64. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

66. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

67. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

68. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

69. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

70. Інституційні чинники розвитку національної економіки
71. Концесія як механізм розвитку економіки держави
72. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

73. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

74. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

75. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

76. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

77. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

78. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

79. Классификация и жизненные циклы диатомовых

80. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Человеческие качества в цикле рассказов Людмилы Улицкой "Бедные родственники"

82. Концепт "город" в цикле рассказов Дж.Джойса "Дублинцы"

83. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

84. Цикл деловой активности

85. Углеродный цикл и изменения климата

86. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
87. АСУ двухстадийного дробления замкнутого цикла
88. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

89. СЕМЕЙНОЕ ЕДИНСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

90. Ядерный топливный цикл

91. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

92. Экономические циклы

93. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

94. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

95. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

96. Жизненный цикл организации

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

98. Экономические циклы

99. Экономические кризисы и циклы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.