Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання 1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї 1.3 Структура та етапи розробки бізнес-плану Розділ 2 Вивчення та розробка бізнес-плану нової виробничої лінії на ВАТ «Іскра» 2.1 Концепція бізнесу 2.2 Коротка інформація про підприємство 2.3 Характеристика продукції та калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції 2.4 Аналіз беззбитковості виробництва 2.5 План маркетингу 2.6 Прогнозування потоків коштів 2.7 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом 2.8 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом 2.9 Аналіз потенційних ризиків Розділ 3 Проблеми розробки та впровадження бізнес-плану на прикладі ВАТ «Іскра» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність вибраної для даного дослідження теми визначається тим, що кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів в процесі роботи фірми. Бізнес-план підприємства є одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають ефективність його діяльності. Розробка бізнес-плану дозволяє ефективно використовувати планерування бізнесу для грамотного управління підприємством. Навіщо треба писати бізнес-план і цілі його складання. В умовах ринку і жорсткої конкурентної боротьби підприємство повинне уміти швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі і усередині самого підприємства. Це стає можливим, коли виконується декілька умов: адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальне фінансове положення підприємства і його місце на ринку; існують конкретні цілі до досягнення яких повинне прагнути підприємство; при постановці цілей підприємства менеджмент активно використовує планерування, строго контролюється і виконується кожен крок плану для їх досягнення; адміністрація підприємства і інвестор розуміють суть процесів що відбуваються на ринку, в зовнішньому середовищі і усередині самої фірми. Бізнес-план складається для внутрішніх і зовнішніх цілей. У переважній більшості випадків, так вже склалося в нашій країні, бізнес-план фірми починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Але річ у тому, що це лише одна сторона справи, насправді він складається не лише для зовнішніх цілей. Зовнішні цілі, для яких складається бізнес-план підприємства - обґрунтування необхідності залучення додаткових інвестицій або позикових засобів, демонстрація тих, що є у фірми можливостей і залучення уваги з боку інвесторів і банку, переконання їх в достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту і високому рівні менеджменту підприємства. Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування в пропонований інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої віддачі від проекту і ризикованої вкладень, а кращий спосіб для цього - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.

Бізнес-план інвестиційного проекту, це по суть - його візитна картка. Він дає інвесторові відповідь на питання, чи варто вкладати засоби в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективний при допустимій для інвестора мірі риски і вірності допущень зроблених розробником інвестиційного проекту. Грамотно складений бізнес-план інвестиційного проекту є обов'язковою умовою здобуття банківського кредиту. Якщо у позичальника він відсутній, це говорить про низький професійний рівень менеджменту підприємства, його неволодінні ситуацією, і робить здобуття кредиту в банці практично неможливим, крім того, в майбутньому банк оцінюватиме видачу кредиту такому підприємству, як більш високоризикову операцію. Це означає, що банк, враховуючи вищий ризик неповернення кредиту, обов'язково збільшить величину відсотків по кредиту у бік збільшення, а кредит відповідно - стане дорогим і невигідним. Таким чином необхідність складання фінансово та економічно обґрунтованого і вигідного в першу чергу для інвестора проекту є основною задачею фінансового менеджера. У зв'язку з тим, що бізнес-план є результатом досліджень і організаційної роботи, метою якого є вивчення конкретного напряму діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку і в організаційно-економічних умовах, що склалися, він спирається на: конкретний проект виробництва певного товару (послуг) — створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.); всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності організації, метою якої є виділення її сильних і слабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм; вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних задач. Об'єкт дослідження – бізнес – план. Предмет дослідження – розробка бізнес – плану для випуску Ної продукції в новому цеху ВАТ «Іскра» . Мета даного дослідження - розробити бізнес-план реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ «Іскра» та просуванні її на ринку. Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі: описати теоретичні основи бізнес-планування, а саме: мета, функції і призначення бізнес-плану, етапи розробки і структура бізнес-плану; розробити бізнес-план для випуску нової продукції на ВАТ «Іскра» ; проаналізувати основні етапи та стадії створення бізнес-плану х точки зору проблем реалізації. Гіпотеза дослідження: процес бізнес – планування на підприємстві ТОВ «Іскра»; планування основних показників діяльності підприємства; розрахунок ефективності упровадження даного проекту. Методи дослідження: В даному дослідженні була використана методика складання бізнес-плану досліджуваного підприємства. Методи дослідження, що використовуються в роботі: аналіз наукової і методичної літератури по темі дослідження, зіставлення думок різних авторів, узагальнення матеріалу, аналіз існуючої на підприємстві системи аналізу фінансового стану, розробка тактики фінансового оздоровлення підприємства з урахуванням виявлених в процесі аналізу недоліків.

Магістерська робота складається з вступу, трьох глав, висновку, списку літератури. В першому розділі будуть розглянуті теоретичні основи бізнес – планування, зокрема визначена мета розробки і призначення бізнес-плану, будуть позначені функції бізнес-плану, будуть розглянуті етапи розробки бізнес-плану, визначено структуру бізнес-плану. В другому розділі представимо бізнес план по випуску та просуванню нової продукції на ВАТ « Іскра». В третій частині проаналізовані основні проблеми реалізації бізнес-плану пов’язані зі складностями розробки та впровадження бізнес ідеї. В ході роботи використана навчальна і спеціальна література по бізнес - плануванню, менеджменту, економіці підприємства, фінансам фірми, плануванню на підприємстві, бухгалтерському обліку і бухгалтерській звітності, економічному і фінансовому аналізу. Також використані нормативні документи, регулюючі діяльність підприємства по питаннях організаційно-правової форми підприємства, бухгалтерського обліку, оподаткування. Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання Планування - це процес розробки і прийняття цільових установок кількісного і якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх досягнення. Це установки, що розробляються у вигляді &quo ;дерева цілей&quo ;. Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що планування є однією з функцій управління, отже фінансове планування - це функція управління фінансами. Планування в управлінні - це: 1) конкретизація цілей управління в системі показників фінансово-господарської діяльності підприємства; 2) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту. З погляду менеджменту функція &quo ;планування&quo ; полягає в розробці змісту та послідовності. дій для досягнення сформульованих цілей. Практично вся система господарського управління і регулювання виробництва побудована на методах планування. Оскільки завершення одного етапу роботи служить початком наступного, пов'язати всі етапи без допомоги планування неможливо. За твердженням канадського бізнесмена Д. Дейла, &quo ;план є основою контракту між підприємцем і фінансистом-інвестором. План бізнесу - це загальноприйнятий прийом менеджменту, який використовується корпораціями і установами всіх розмірів для того, щоб сформулювати мету і запропонувати шляхи її досягнення. Він, як правило, складається на 5 років. Рада директорів розвинутої компанії орієнтується на довгостроковий план, як на дорожню карту&quo ; . Вдалий план, на думку Д. Дейла, - одна з головних умов успіху будь-якої фірми. Виходити на ринок зі своєю продукцією, не маючи чітко продуманого і розрахованого плану дій, гарантія провалу фірми. Необхідність складання планів визначається багатьма причинами, наприклад, В.Ковальов виділяє три найважливіших (рис.1). Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і взаємопов'язаних цільових установок, що дисциплінують оперативну і перспективну діяльність підприємства. Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точних цифр і орієнтирів стану фірми у майбутньому, а у встановленні важливих напрямів (коридору), в межах яких може коливатись той чи інший показник.

Центральна Рада з великим запізненням усвідомила нагальну потребу створення української регулярної армії. Лише у квітні 1918 р. військовим міністерством і Генштабом був підготовлений проект організації постійної армії на основі територіального набору, але часу для його реалізації вже не було [180]. 29 квітня 1918 р. у Києві відбувся Хліборобський Конгрес за участю 6432 делегатів з 8 губерній України від заможних селян-власників ("хліборобів"). Учасники цього форуму одностайно висловилися за встановлення влади у формі історичного Гетьманату й обрали генерала П.Скоропадського Гетьманом України. Приймається рішення про розпуск Центральної Ради. Характерно, що саме цього дня на засіданні УЦР було ухвалено проект Конституції УНР. Саме в період Центральної Ради було здійснено перші кроки на шляху будівництва вітчизняних спеціальних служб, котрі мали вирішувати питання захисту безпеки України. З'являється низка революційних органів захисту нового ладу в Україні. Але через відсутність чітко визначених завдань, єдиної політичної волі у провідників країни щодо їх формування, досвіду такої роботи, кваліфікованих кадрів ці інституції виявились аморфними і небоєздатними

1. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

2. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

3. Бизнес-план по созданию нового предприятия

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

5. Бизнес-план по производству керамического кирпича

6. Бизнес-план по строительству крематория в городе Хабаровске
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Разработка бизнес-плана по организации производства внутренних стеновых панелей

9. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

10. Бизнес-план по разработке OS/2

11. Бесіди з техніки безпеки

12. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

13. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

14. Арифметичні основи обчислювальної техніки

15. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

16. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Калібрування засобів вимірювальної техніки

18. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

19. Бизнес-план по пошиву медицинских халатов

20. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

21. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

22. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
23. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
24. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

25. Разработка бизнес-плана по организации производства стеклопластиковых труб на базе производственных мощностей МУП "Энергосети"

26. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

27. Засоби вимірювальної техніки

28. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

29. Методика навчання техніки естафетного бігу

30. Філософія техніки

31. Бизнес-план по организации фирмы по производству и переработке драгметаллов

32. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

34. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

35. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях в пограничных органах и пограничных войсках федеральной службы безопасности Российской Федерации

38. Розробка технології нових видів загартованого морозива
39. Організація торгівлі
40. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

41. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

42. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

43. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

44. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

45. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

46. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

47. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

48. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Використання технічних засобів в процесі тренування

50. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

51. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

52. Організація і проведення науково-технічної експертизи

53. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

54. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі
55. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва
56. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

57. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

58. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

59. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

60. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

61. План урока по психологии

62. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны

63. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни

64. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

66. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

67. Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО «БелАЦИ

68. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

69. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

70. Составление бизнес-плана на примере предприятия ООО "Эдельвейс" по производству соевого молока
71. Планы семинарских занятий по дисциплине «Технология выездного туризма»
72. Рождение человека нового типа в огне гражданской войны по произведению Бабеля «Конармия»

73. Книга, заставившая меня по-новому взглянуть на мир, на самого себя

74. От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

75. Техніка і технологія торгівлі

76. План клинической истории по гинекологии

77. Бізнес-план підприємства

78. Розробка бізнес-плану МПП СОФ

79. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе

80. Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию компов

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. "Новая российская идентичность": исследование по социологии знания

82. Преварительно раследование преступлений по новому УПК

83. Билеты по физике; развернутый план

84. План доклада по философии элейской школы

85. Мировая экономика учится жить по-новому

86. Бизнес план создания нового предприятия
87. Бизнес-план создания предприятия по производству макаронных изделий
88. Балансовый счёт 20 в новом плане счетов

89. Новый план счетов

90. Бизнес-план Создание фирмы по производству узлов для ЭВМ

91. Политика по укреплению новой исторической общности в годы "оттепели"

92. «Зарплатные налоги». Считаем по-новому

93. Бизнес-план инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района (Бижбулякский район Республики Башкортостан)

94. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

95. Дисциплина труда в трудовых правоотношениях по новому Трудовому кодексу Российской Федерации

96. План расследования по уголовному делу

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

97. Формирование баз данных по учёту планов и остатков сырья в цехе (FoxPro)

98. Приемник цифровой системы передачи информации ВЧ-каналом связи по ВЛ

99. Постановочный план спектакля по пьес Н.В. Гоголя "Ревизор"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.