Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Кафедра українознавства Контрольна робота з предмету : «Інтелектуальна власність» на тему: « Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства» Виконала: студентка гр.6-8/2 Настенко Н.В. Перевірив: Яворський Ю.Е. Дніпропетровськ 2009 рік Зміст Вступ Охорона інтелектуальної власності. Її роль у соціально-економічному розвитку суспільства Охорона авторського права і суміжних прав. Їх роль у духовному розвитку суспільства Об'єкти інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі. Забезпечення конкурентоздатності продукції Висновок Список літератури Вступ Практика процвітаючих вітчизняних і закордонних фірм свідчить, що сьогодні добитися справжнього і довготривалого успіху можливо лише за рахунок використання новітніх технологій. А в умовах жорсткої конкуренції необхідно цивілізовано захистити свої надбання. І робити це можливо лише за допомогою чинного законодавства. Творцями нового виступають особистості, які, на превеликий жаль, як правило, мало обізнані з особливостями правового захисту своєї праці. Тому саме курс, або дисципліна «Інтелектуальна власність» надає змогу найбільш детально та вичерпано отримати інформацію про здійснення діяльності у даному правовому полі. І в даній роботі я ставлю задачу щодо розкриття питання ролі інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку українського суспільства. Моя робота покликана освітити головні засади охорони інтелектуальної власності в Україні, проблематику та неоднозначність основних правових категорій видів інтелектуальної власності. Тому що поняття &quo ;власність&quo ; дуже широке і притаманне юридичним, економічним та іншим категоріям. А особливо поняття «охорони інтелектуальної власності», воно настільки нове та мало стверджуване у сьогоденні, що виникає реальна нестача теологічної, теоретичної інформації. Не дивлячись на те, що ми маємо низку законодавчих актів, Цивільний кодекс України, та положення Конституції України. Також не втрачає актуальності той момент, що запровадження правових норм інтелектуального права нам дає зелене світло на шлях до побудови та розбудови процвітаючого, інтелектуально-орієнтованого суспільства, де наша держава тільки вчиться робити певні кроки. На такому закінчені вступу мені б хотілось перейти вже до безпосереднього розгляду низки питань, та можливості їх про аргументувати. 1. Авторське право регулює відносини щодо створення та використання наукових, літературних мистецьких творів і охороняється без реєстрації та формальної експертизи в державних органах. Водночас автору твору для сповіщення про свої права, який розміщується на кожному екземплярі твору і складається з 3-х елементів: букви «С» в колі: ©, імені автору та року першого опублікування твору. Крім того для забезпечення ідентифікації твору та отримання гонорару за його використання можлива реєстрація цього твору в авторсько-правових товариствах. На практиці також використовується нотаріальне засвідчення авторського права на твір, що ґрунтується на юридичному засвідченні підпису автора на оригіналі твору.

Так на відміну від інституту патентного права охорона авторського права виникає автоматично з моменту створення твору. Так згідно з п.2 ст.5 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, прийнятої в 1886 році «користування цими правами і їх здійснення не пов'язано зі здійсненням будь-яких формальностей». Україна приєдналась до конвенції 31 травня 1995 році прийнявши закон № 189/95- ВР «Про приєднання України до Бернської конвенції» . Охорона похідних творів та збірок здійснюється за наявності творчого внеску їх творців та дотримання ними авторських прав на оригінали творів. Так авторське право виникає автоматично, має територіальний принцип охорони (твори громадян певної держави будуть охоронятись на території інших держав за умов підписання відповідних міждержавних угод) і регламентує охорону твору протягом певного періоду(протягом життя автора та ще 50 років після його смерті). Необхідність охорони та захисту суміжних прав зумовлена розвитком сучасних технологій, які уможливлюють репродукування інтелектуальних продуктів без повторення всіх етапів їх створення; виготовлення якісних копій з уже існуючих записів, їх поширення та комерційну експлуатацію. Для сповіщення третіх осіб щодо своїх виключних прав використовують знак охорони суміжних прав, який складається з 3-х елементів: латинської букви «R» в колі ®, імені(найменування) власника суміжних прав, року першого випуску твору. Розвиток новітніх технологій дає можливість суттєво знизити вартість тиражування інтелектуальних продуктів, однак легальні виробники не поспішають знижувати ціни на свою продукцію, що провокує «піратство» та «контрафакцію». «Піратство»- це використання об’єктів авторського права і суміжних прав з метою отримання комерційної вигоди без згоди правовласників. «Контрафакція»- це самовільне і протизаконне виготовлення, розповсюдження екземплярів твору без згоди власника. Така діяльність надає збитки всім суб'єктам відносин інтелектуальної власності, а саме: авторам, які не отримують законної винагороди за свою інтелектуальну діяльність; видавцям, виробникам, які несуть значні витрати на виготовлення відповідної продукції і не мають змогу відшкодувати збитки; збутовим організаціям, які потерпають від недобросовісної конкуренції; споживачам, які купують продукцію нижчої якості та втрачають можливість доступу до інтелектуальної продукції; державі, яка втрачає бюджетні кошти внаслідок скорочення податкових платежів. Оскільки незаконні виробники лише копіюють запис, не вкладаючи кошти у пошук та підготовку талановитих особистостей, не сплачуючи гонорарів авторам та виконавцям, їх витрати є незначними і пов'язані з купівлею обладнання для виробництва і копіювання, тоді як прибуток є негайним і суттєвим. Враховуючи, що щорічні збитки, які завдаються світовій індустрії звукозапису піратством та контрафакцією, оцінюються мільярдами евро, фахівці звертають увагу на необхідність посилення боротьби з цими явищами по таким основним напрямам: законодавчим, це удосконалення нормативно-правової бази щодо охорони та захисту авторського та суміжних прав на національному та глобальному рівнях; примусовим, це упровадження ефективних цивільно-правових засобів судового захисту таких прав; техніко-технологічним, це удосконалення та відкриття нових способів захисту оригінальної продукції від підробки (голограма, СІД-код, тощо).

Важливою проблемою нині є – проблема правової охорони новітніх об'єктів інтелектуальної власності, як програм для ЕОМ та бази даних. Це зумовлено зацікавленістю виробників електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення до неї в отриманні максимального прибутку та не допущенні так званого програмного піратства( незаконного копіювання приграм ЕОМ, використання товарних знаків загальновідомих фірм— виробників програмного забезпечення тощо). Вперше визнання комп’ютерних програм як літературних творів знайшло відображення у Директиві Євросоюзу про правову охорону копм'ютерних програм у 1991 р. Згідно з нормами авторського права програми для ЕОМ та бази даних охороняється незалежно від їх призначення, достоїнств, матеріального носія за дотримання таких умов: їх існування в об'єктивній формі; творчого характеру діяльності їхніх авторів. При цьому правова охорона не поширюється на ідеї та принципи, що лежать в основі цих інтелектуальних продуктів, в тому числі на ідеї та принципи організації інтерфейсу (взаємодії програми і копм'ютеру) і алгоритму (математичного забезпечення програми), а також мови програмування. Як об'єкт, що охороняється, виступає конкретна реалізація певного алгоритму у вигляді сукупності даних і команд (послідовності операцій і дій над цими операціями). Щодо баз даних, то їх правова охорона подібна до охорони збірок літературних творів. Відтак ці інтелектуальні продукти охороняються незалежно від того, чи є їх складові об'єктами авторського права. Водночас якщо бази даних включають об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються, авторське право на них визначається лише при дотриманні авторських прав на кожний із творів, що входять до бази даних. Нині як бази даних охороняються також так звані цифрові фотографії, отримані за допомогою цифрової фотокамери. Нормативно-правова база, хоча і недосконала, але достатня для забезпечення надання, використання і захисту прав інтелектуальної власності. Відповідні положення містяться в Конституції України (статті 41, 42, 54), у Кодексах, в законах загальної дії (&quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про підприємства в Україні&quo ;, &quo ;Про зовнішньоекономічну діяльність&quo ;, &quo ;Про мови в Українській СРСР&quo ;, &quo ;Про наукову і науково-технічну діяльність&quo ;, &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Основи законодавства України про культуру&quo ; та ін.). Важко переоцінити роль авторського права в розвитку культури суспільства, особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його громадян. Звичайно, об'єкти авторського права: літературні й художні твори можна самим не створювати, а запозичати їх від інших держав. Однак, такий шлях варто вважати змушеним і, в остаточному підсумку, хибним. Надзвичайно важливо, щоб твори літератури і мистецтва створювалися авторами, які належать до того суспільства, якому вони адресовані, а суспільство, у свою чергу, повинно бачити своє відображення в цих творах. Використання чужоземних робіт у розумних межах варто вважати виправданим настільки, наскільки це сприяє культурному обміну і взаємному збагаченню ідеями.

Ще 17 листопада 1918 р. у Москві спільним рішенням ЦК РКП(б) і РНК РСФРР було створено Реввійськраду групи військ Курського напрямку. Ця рада скерувала в Україну 2 російські і 2 "українські" дивізії. Наприкінці грудня група налічувала близько 22 тисяч бійців. Частини Червоної армії 3 січня 1919 р. увійшли в Харків, а з ними і сформований 28 листопада 1918 р. у Курську Тимчасовий радянський уряд України. Цікаво, що В.Ленін пояснив формування цього уряду так: "... Обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для подальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих областях у неможливе становище й населення не зустрічало б їх як визволителів" [689]. По-друге, "воєнний комунізм" в Україні: спроба безпосереднього переходу до виробництва і розподілу на комуністичних засадах - без приватної власності, ринку і товарно-грошових відносин, запровадження продрозкладки. І, по-третє, соціально-економічна і політична криза початку 20-х років [690]

1. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

2. Соціальна структура суспільства

3. Поняття соціальної структури суспільства

4. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

5. Інтелектуальна власність та авторське право

6. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
7. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
8. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

9. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

10. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

11. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

12. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

13. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

14. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

15. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

16. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

18. Еволюція інтелектуальної власності

19. Захист інтелектуальної власності

20. Захист права інтелектуальної власності в Україні

21. Особливості інтелектуальної власності в Україні

22. Поняття права інтелектуальної власності
23. Право інтелектуальної власності
24. Правове забезпечення інтелектуальної власності

25. Сутність та соціальне призначення держави

26. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

27. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

28. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

29. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

30. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

31. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

32. Перспективи соціального розвитку України

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Соціально-класова структура суспільства

34. Структура системи соціального захисту населення і політики України

35. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

36. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

37. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

38. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
39. Економічне районування України
40. Вплив російської кризи на економіку України

41. Особливості перехідної економіки України

42. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

43. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

44. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

45. Регіональна економіка сільського господарства України

46. Економіко- і політико-географічне положення України

47. Економічні райони України

48. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Місце правової системи України серед правових систем світу

50. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

51. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

52. Економічне становище України в роки Хмельниччини

53. Соціалізм в історії України

54. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)
55. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України
56. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

57. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

58. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

59. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

60. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

61. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

62. Роль України в системі ООН

63. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

64. Економічна сутність та форми оплати праці

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

66. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

67. Вибори та їх роль у політичному житті України

68. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

69. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

70. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
71. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього
72. Реформування и в перехідній економіці України

73. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

74. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

75. Економіка України на початку ХХІ століття

76. Економічна і національна безпека України

77. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

78. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

79. Основні показники економічного стану України

80. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

81. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

82. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

83. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

84. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

85. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

86. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
87. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
88. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

89. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

90. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

94. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

95. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

96. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

97. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

98. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

99. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.