Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МОЛОДЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА:ПЕРШІ КРОКИ, ПРОБЛЕМИ (90-І РР. XX СТ.) Однією із складових частин ринкової економіки є підприємництво, тобто така сфера діяльності людей, в якій проявляється організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових товарів або старих новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, організації виробництва тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети1. Підприємницька діяльність є одним із засобів самореалізації молодого покоління, тих хто сьогодні вступає в самостійне життя. Юнацький максималізм пов’язаний з бажанням зайнятися справою, в якій можна було б реалізувати набуті знання, природні задатки, побачити реальні результати своєї роботи, отримати від неї моральне задоволення та матеріальну винагороду. Автор робить спробу дослідити процес залучення молоді в сферу підприємництва з тим, щоб набутий досвід, проблеми, які виникали в ній, були критично оцінені не тільки науковцями, але і представниками органів державної влади, всіма тими, хто займається молодіжною політикою, самими підприємцями, отримали нове бачення подальшого розвитку цієї сфери діяльності. Варто вказати, що проблема участі молоді в підприємництві ще не стала предметом глибокого дослідження науковцями України. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені соціологами. Вони неодноразово робили дослідження в різних регіонах країни щодо участі молоді в сфері підприємництва. Наслідками цієї роботи були їх публікації в колективних працях підготовлених Міністерством України у справах сім’ї та молоді, Державним Комітетом України у справах сім’ї та молоді, Українським науково-дослідним інститутом проблем молоді, Українським інститутом соціальних досліджень2. Інформацію узагальнюючого характеру щодо участі молоді в підприємницькій діяльності можна знайти в щорічних доповідях Державного Комітету у справах сім’ї та молоді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України “Про становище молоді в Україні”3. Значний фактичний матеріал, який засвідчує молодіжні ініціативи, проблеми в розвитку молодіжного підприємництва, подають періодичні видання. Наукова новизна статті полягає в тому, що її автор прагне дослідити процес залучення молоді до підприємницької діяльності в перше десятиріччя незалежної України, в той період, коли закладались основи ринкової економіки, йшов процес пошуку форм і методів організації цієї роботи, показати причини, які гальмували розвиток молодіжного підприємництва в країні, пропонує своє бажання поліпшення цієї роботи в майбутньому. В Законі України від 5 лютого 1993 р. “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” вказувалось, що держава бере на себе зобов’язання підтримувати і сприяти розвиткові підприємницької ініціативи молоді. З цією метою органи державної виконавчої влади взяли на себе ініціативу по розробці та реалізації системи заходів підтримки підприємництва молоді, включаючи довгострокове кредитування, забезпечення виробничими приміщеннями, страхування комерційного ризику тощо.

Закон орієнтував місцеві Ради народних депутатів на необхідність встановлення пільгової плати за реєстрацію підприємств, створених молодими громадянами та молодіжними громадськими організаціями, допомагати в реалізації програм підготовки та перепідготовки молоді, яка займається підприємництвом4. В рамках виконання положень закону місцеві органи державної влади приймали спеціальні рішення щодо розвитку цього виду діяльності молоді, надавали їй необхідну допомогу. Так, у квітні 1994 року Черкаська обласна Рада народних депутатів прийняла рішення “Про розвиток молодіжного підприємництва та організацію праці підлітків”. За цим рішенням статус “молодіжного” надавався підприємствам, де працювало не менше 80% молодих людей віком до 20 років. Прикладом рентабельної діяльності такого типу підприємств було молодіжне підприємство “ІНЕД”, в якому працювало біля 90% молоді5. На жаль, значного поширення молодіжних підприємств в області не відбулося. Для цього були і певні об’єктивні причини, зокрема, і інертність значної частини молодих людей, відсутність у них бажання займатися підприємництвом. Практичні заходи щодо реалізації державної політики зайнятості, розвитку підприємництва в країні, залучення до цієї справи молоді проводили регіональні центри зайнятості. Вони організовували інформаційні семінари з тими, хто тимчасово не працював з орієнтацією їх на заняття підприємництвом. Молодь отримувала необхідну інформацію щодо порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Центри допомагали юнакам та дівчатам оцінити власні можливості щодо бізнесової діяльності, вчили складати бізнес-плани, прогнозувати свою майбутню діяльність тощо. Найбільш привабливими сферами для заняття підприємництвом були галузі, які потребували невеликого первинного капіталу, мали швидкий обіг коштів, а саме: торгівля, сфера обслуговування, сільське господарство, переробне виробництво тощо. Соціологічні дослідження, проведені Українським інститутом соціальних досліджень, показали, що саме ці галузі приваблюють молодь, що їх вибір був, з одного боку, закономірністю періоду первинного періоду накопичення капіталу, з іншого – результат несприятливого інвестиційного клімату, особливостей переважно ваучерної приватизації, фінансової нестабільності, занадто складних умов реєстрації нових підприємств, правової незахищеності суб’єктів економічної діяльності від зловживань, утисків, протидії та поборів з боку державних чиновників усіх рівнів тощо6. В багатьох регіонах України функціонували центри підтримки молодіжного підприємництва, бізнес-клуби, навчально-тренувальні фірми. Так, Київський молодіжний Центр праці за підтримки Держкомсім’ямолоді провів телевізійний конкурс “Бізнес-профі”, що сприяло поліпшенню знань молодих людей щодо їх працевлаштування, вибору найбільш підходящої для себе роботи. Протягом 1998-1999 років відбулися два благодійних культурно-освітніх рейди Республіканського пересувного культурно-освітнього центру “Молодь України” з метою підтримки підприємницької ініціативи молоді.

Як експеримент, Рівненський регіональний бізнес-центр і управління у справах сім’ї та молоді Рівненської облдержадміністрації проводили реалізацію “Програми сприяння розвитку та підтримки молодих підприємців області”, в яку було включено відкриття курсів з навчання молоді основам підприємницької діяльності, організаційне сприяння підприємцям-початківцям, надання їм маркетингових послуг, стажування молодих спеціалістів на комерційно-виробничих об’єктах всіх форм власності тощо. В реалізації молодіжної політики зайнятості, залученням юнаків та дівчат у сферу підприємництва важливу роль зіграли центри соціальних служб для молоді. В 1999 році Полтавський, Сумський, Івано-Франківський, Донецький центри соціальних служб для молоді реалізували такі соціальні програми, як “Основи підприємницької діяльності” та “Підтримка молодіжного підприємництва”. При Білоцерківському центрі працював “Центр працевлаштування та сприяння молодіжному підприємництву”. Юристами та психологами Харківського та Запорізького центрів соціальних служб для молоді проводилися тренінги “Перші кроки у бізнесі” та “Правові питання підліткового бізнесу”. В Івано-Франківському центрі традиційним був конкурс “Молодий бізнесмен”. У містах Антрацит, Горлівці, Краснодон, Кіровську, Мелітополі, Красноперекопську та Слов’янську були відкриті “Школи економічних знань”, “Бізнес-школи”, “Школи молодих підприємців”7. В 1998 році Держкомсім’ямолоддю, Держкомпідприємництвом і Спілкою підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України було підписано тристоронню угоду про співробітництво щодо підтримки та розвитку молодіжного підприємництва в Україні. На допомогу цьому було створено Координаційну раду з питань підтримки та організації підприємницької діяльності молоді, до складу якої увійшли представники різних міністерств, організацій та молодіжних громадських об’єднань. Відчувши підтримку з боку державних органів, вбачаючи необхідність в координації дій молодих підприємців, в травні 1999 року в Києві на Конгресі молодих підприємців була створена Рада молодих підприємців України. За досить короткий час членами Ради стало близько 500 молодих людей, які були власниками або керівниками відомих в Україні фірм та підприємств. Серед них – корпорація “Північно-Східна промислова група”, мережі АЗС “Гефест”, “Космос”, “Паралель”, компанії “Атланта-Капітал”, страхові компанії “АСКА”, “Золоті ворота” та інші. Головою Ради молодих підприємців України було обрано 26-річного народного депутата України Віталія Хомутинника. У місті Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Харківській областях були створенні регіональні організації Ради8. В плані діяльності Ради була розробка програм розвитку молодіжного підприємництва як на всеукраїнському так і на регіональному рівнях. Передбачалося створення стимулів для молодих підприємців, які дають роботу студентам та учням у вільний від навчання час, забезпечення робочими місцями молоді, створення механізму стажування молодих працівників на підприємствах та організаціях, формування фонду кредитування підприємств-початківців.

Псля поразки першо росйсько революц Мхновський зробив спробу прилучитися до пдпримництва. Разом з М. Бленьким купують вони маток, а спльно з промисловцем ¶льнком Мхновський взяв участь в органзац соляного промислу в Донбас. Пд впливом Мхновського обидва компаньйони включаються в укранський нацональний рух[545]. Але досягти успхв у пдпримництв йому не вдалося: занадто багатоплановою була його дяльнсть  занадто мало часу залишалося для пдпримництва. Характерно, що ця свтоглядна еволюця не залишилася поза увагою противникв укранського визвольного руху. С. Щоголв у свой книз циту одну з редакцйних статей «Снопа»: «Укранц повинн пам'ятати, що сучасна наця складаться з багатьох шарв суспльства. Коли ми хочемо, щоб укранц були нацю в новочасному розумнн слова, ми повинн мати нацональну, патротичну лберальну, багату буржуазю»[546]. Певно, еволюця свтогляду Мхновського спричинила його конфлкт з кервництвом Укрансько народно парт його дтища, що врештрешт призвело до розриву з УНП

1. Підприємництво

2. Правовий захист підприємництва

3. Формування прибутку промислового підприємництва

4. Мале підприємництво

5. Юридична відповідальність у підприємництві

6. Форми і методи комунікацій у підприємництві
7. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
8. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

9. Етнокультурні особливості підприємництва

10. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

11. Об’єктивні засади підприємництва

12. Підприємництво як вид господарської діяльності

13. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

14. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

15. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

16. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

17. Проблемы бытия в ХХ веке

18. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кражи)

19. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

20. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

21. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

22. Православ’я на Галичині ХХ ст.: проблеми і перспективи
23. Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості
24. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

25. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

26. Проблемы выбора карбапенемных антибиотиков в конце 90-х гг.

27. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

28. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

29. Тенденции и проблемы профессионального образования в сфере физической культуры

30. Кадровый потенциал научно-производственной сферы ОПК России: проблемы и решения

31. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

32. Проблемы выбора карбапенемных антибиотиков в конце 90-х гг.

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

33. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

34. Проблема защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

35. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

36. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

37. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

38. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
39. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин
40. Проблема управління прибутком на підприємстві

41. Проблема управления и социальной адаптации молодых сотрудников

42. Проблемы молодой семьи

43. Проблема отсутствия жилья при создании молодой семьи

44. Проблемы молодых семей и пути их решения

45. Социальные проблемы молодых семей

46. Социологическое исследование - проблема отношения молодых людей к армии

47. Проблеми запобігання криз на підприємствах

48. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

49. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

50. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

51. Проблемы изучения космоса

52. Проблемы существования внеземных цивилизаций

53. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

54. Проблема происхождения и эволюции человека
55. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах
56. Глобальна продовольча проблема

57. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

58. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

59. Проблемы Аральского моря

60. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

61. Продовольственная проблема мира

62. Сырьевая и энергетическая проблема мира

63. Проблема ресурсообеспечения

64. Территориальная проблема Курильских островов

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

66. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

67. Рост населения, проблема продовольствия

68. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

69. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

70. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
71. Основные задачи сферы государственного регулирования
72. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

73. Проблемы налогообложения в Российской экономике

74. Проблемы реформирования налоговой системы в России

75. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

76. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

77. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

78. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

79. Государственное управление в социально-культурной сфере

80. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

81. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

82. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

83. Актуальные проблемы гражданского права

84. Проблема рабства в США

85. Проблема отношений всей России с Кавказом

86. Россия в 90-е годы XX века
87. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России
88. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

89. Государство и проблемы монополий

90. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

91. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

92. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

93. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

94. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

95. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

96. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

97. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

98. Проблемы наказания несовершеннолетних

99. Проблема происхождения права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.