Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Податки і збори в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Поняття і система державних доходів Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України Види місцевих податків і зборів 3.1 Готельний збір 3.2 Збір за парковку автотранспорту 3.3 Ринковий збір 3.4 Збір за видачу ордера на квартиру 3.5 Збір з власників собак 3.6 Курортний збір 3.7 Збір за участь у бігах на іподромі 3.7.1 Збір за виграш на бігах 3.7.2 Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі 3.8 Податок з реклами 3.9 Збір за право на використання місцевої символіки 3.10 Збір за право на проведення кіно- і телезйомок 3.11 Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 3.12 Комунальний податок 3.13 Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон 3.15 Податок з продажу імпортних товарів 3.14 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі Платники місцевих податків і зборів. Їх права та обов’язки Висновок Література Вступ Із здобуттям незалежності Україна проголосила курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад пів століття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху розбудови нової економічної системи, що грунтується на ринкових приписах. Особливістю економічної політики держави є те, що життєво необхідний для неї потенціал може забезпечити тільки вона сама, маючи таке важливе прибуткове джерело, як податки. Завдання макроекономічної стабілізації та економічного піднесення має пов'язуватися тільки з податками, їх фіскальною і регулюючою функціями. Мета здійснення фіскального адміністрування — забезпечення держави фінансовими ресурсами, а також ефективне їх використання. Якщо податки можуть дорівнювати державним витратам, бюджет буде збалансований 15. З перетворенням податків на постійне джерело доходів держави ступінь їх раціональності набуває першочергового значення. Оскільки вміла організація оподаткування нерідко перетворюється на визначальний фактор суспільного, у тому числі економічного, прогресу, її вирішення не може залишитися прерогативою однієї особи, а передається на волю колективного розуму. Податкова система як складне фінансове явище формується на досить високому рівні соціально-економічної організації суспільства. Предметом правового регулювання податкового права е група однорідних суспільних відносин, що визначають надходження грошових коштів від платників до бюджету у формі податків та зборів. Характерною рисою податкових відносин є їх чітко виражений владно-майновий характер. Щодо методу правового регулювання, то він є характерним для фінансового права вцілому, тобто метод державно-владних приписів, що підкріплюється можливістю застосування санкції з боку держави. Одночасно зазначений метод має особливий механізм регулювання, взаємозвязок норм, юридичний режим. Імперативний метод регулювання чітко встановлює межі поведінки підпорядкованих субєктів13. Обов'язкові платежі посідають провідне місце у формуванні дходної частини бюджетів будь-якого рівня. При цьому, як правильно зазначають науковці, обов'язкові платежі не вичерпуються податками, зборами та іншими платежами податкового характеру17.

Значну їх частину становлять неподаткові надходження (штрафи; плата за послуги, надані органами державної влади та місцевого самоврядування; кошти, що надходять від використання державного та комунального майна тощо), які мають відмінні від податків правову природу та механізм регулювання. Отже, податки і збори є найголовнішим, але не єдиним джерелом наповнення бюджетів. Перебільшення їх ролі і значення орієнтує на жорстку фіскальну політику держави і не стимулює пошук інших, неподаткових джерел ресурсів. А податки і збори повинні покривати ту частину бюджету, яка недостатньо наповнюється за рахунок інших джерел надходжень. Звідси доцільно погодитися з висновком, що чисто фіскальна спрямованість податкової політики значною мірою невиправдана і свідчить про недостатнє використання державою інших ресурсів11. 1. Поняття і система державних доходів Державні доходи — це сукупність грошових відносин по формуванню фінансів держави шляхом розподілу і перерозподілу валового суспільного продукту16. Ця діяльність здійснюється через різні види грошових надходжень у власність держави. Вони призначені для виконання задач по обороні і керуванню країною, соціально-економічного розвитку. Сукупність фінансових ресурсів Державного бюджету, місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України (централізовані фонди), фонди коштів державних підприємств і організацій і частини коштів у долі державної власності спільних підприємств (децентралізовані фонди) складають Державні доходи. Як основний зміст державних доходів необхідно виділити грошові ресурси, що у процесі розподілу і перерозподілу державного доходу надходять державі і використовуються їм для здійснення своїх функцій і задач. При формуванні доходів держава залучає як доходи від власної діяльності і майна, так і доходи від діяльності юридичних і фізичних осіб. В основі доходів від діяльності юридичних і фізичних осіб лежать інші (ніж державна) форми власності, їхні доходи і майно. В основі класифікації державних доходів можуть знаходитися різні підстави. Коли як критерій обирається територіальний принцип, то виділяються групи загальнодержавних і місцевих доходів. У залежності від методу фінансової діяльності, застосовуваного для акумуляції коштів, формуються групи загальнообов'язкових (податки й інші обов'язкові платежі) і добровільних надходжень (добровільна участь у грошово-речових лотереях, на ринку державних цінних паперів, добровільні внески і пожертвування). У залежності від суб'єктного складу, що утвориться при формуванні державних доходів, доходи можна підрозділити на такі, які надходять від: юридичних осіб, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, населення. У залежності від характеру і методу стягування платежів їх можна підрозділити на податкові і неподаткові платежі і т.д. Крім того, державні доходи підрозділяються на: 1) поворотні (державні позики) і безповоротні (обов'язкові платежі); 2) поворотні(державний кредит) і безповоротні (податкові платежі); 3) загальні (платежі в бюджет) і цільові (платежі в державні цільові фонди. Наприклад, Пенсійний фонд і фонд соціального страхування, фонд сприяння зайнятості населення й ін.)

У відповідності зі ст. 9 Бюджетного кодексу України доходи бюджетів класифікуються в такий спосіб: податкові надходження; неподаткове надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі. (Закон України «Про систему оподатковування»). Неподатковими надходженнями визнаються: доходи від власності і підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційних і супутніх продажів; доходи від штрафів і фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження7. Трансферти — це кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших чи держав міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі. У відповідності зі ст. 29 Бюджетного кодексу України доходи Державного бюджету України включають: доходи (за винятком тих, що у відповідності зі статтями 64, 66, 69 даного Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що надходять відповідно до законодавства про податки, збори й обов'язкові платежі і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за послуги, надані бюджетними установами, що утримуються за рахунок Державного бюджету України. Крім того від інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам, організаціям, а також відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарчих товариств; гранти і подарунки у вартісному численні; 3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. У залежності від форм, методів і умов формування фінансових ресурсів держави, цілей і порядку їхнього використання виділяють: доходи бюджетів усіх рівнів (Державний бюджет, місцеві бюджети (а в їхньому складі і бюджети місцевого самоврядування)); доходи державних позабюджетних фондів; доходи державних і муніципальних підприємств. По своїй структурі державні доходи являють собою сукупність окремих платежів И надходжень, об'єднаних у визначену систему. Державні доходи зараховуються в різні державні грошові фонди — у бюджети різних рівнів, позабюджетні цільові державні фонди. Муніципальні доходи надходять відповідно в місцеві фонди — місцеві бюджети і позабюджетні фонди. У залежності від порядку формування державних доходів їх прийнято підрозділяти на: Централізовані — чи такі, порядок акумуляції, розподілу, перерозподіли і використання яких установлюється державою централізовано (до таким відноситься бюджетна система, інші державні централізовані фонди); Децентралізовані — чи такі, порядок формування, розподіли і використання яких визначається не централізованим порядком, а тим державним підприємством, установою й організацією, що формують дані доходи і використовують їх у відповідності зі своїм фінансовим плануванням. Аналіз правового режиму доходів, що надходять у розпорядження держави чи органу місцевого самоврядування, дозволяє прийти до висновку про те, що їхня природа є, безумовно, правова.

Нарешт, почала вирисовуватись та бажана лня. Н бунту, н покрности. Безупинна, невтомна орAанзаця сил. ОрAанзацйне, планомрне переведення в життя пдвалин автоном. Революцйно, але без вибухв самм здйсняти поставлен вимоги. Не наражаючись на отверту, фзичну боротьбу, виразно й точно вияснити перед народом  всю Росю свою позцю. ¶ 16-го червня (н. ст.) Центральна Рада винесла таку резолюцю: Обмркувавши вдповдь Тимчасового росйського Правительства на домагання Укрансько Центрально Ради й думаючи, що признання права укранського народу на автономю вдповда його трудовим  нацональним нтересам, загальн збори Укрансько Центрально Ради, доповнен Укранською Радою селянських депутатв  Вйськовим Укранським @енеральним Комтетом, признали, що, вдкинувши домагання Центрально Ради, Тимчасове Правительство свдомо пшло против нтересв трудового народу на Укран та проти прнцпу самоозначення нацональностей, проголошеного тим самим Тимчасовим Правительством. З огляду на те Центральна Рада признала конче потрбним: 1

1. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

2. Місцеві податки і збори

3. Система управління податками в Україні

4. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

5. Аналіз обліку платників податків в Україні

6. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні
7. Атомна енергетика України і РПС
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

10. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

11. Політичні права і свободи громадян України

12. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

13. Львівський музей українського мистецтва

14. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

15. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

16. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

17. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

18. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

19. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

20. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

21. Стратегическое управление (укр)

22. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
23. Історія України
24. Виникнення та формування українського етносу

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

27. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

28. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

29. Постмодернізм та українська історична наука

30. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

31. Створення залізниць в Україні

32. Центральна Рада і пролетаріат України

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

33. Декабристський рух та його поширення на Україні

34. Історія держави та права України

35. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

36. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

37. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

38. Історія розвитку криміналістики в Україні
39. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
40. Звичаї та обряди на Україні

41. Культура України в 30-х рока

42. Леся Українка

43. Розвиток рекламних агентств на Україні

44. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

45. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

46. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

47. Місцеві податки в розвинених країнах

48. Поняття непрямих податків

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

50. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

51. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

52. Загальна характеристика конституції України

53. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

54. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
55. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
56. Поняття, форма та функції Конституції України

57. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

58. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

59. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

60. Страхування в Україні

61. Суверенітет України

62. Шляхи формування правової держави в Україні

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Правове регулювання зайнятості на україні

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Проект кримінального кодекса України

66. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

67. Бюджет України: актуальні проблеми

68. Державній бюджет України

69. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

70. Податки з юридичних осіб
71. Управління фінансами України
72. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

75. Машинобудування України

76. Інтеграція України у світове господарство

77. Використання трудових ресурсів Західної України

78. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

79. Міжнародний ринок туристичних послуг України

80. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Машинобудівний комплекс України

82. Ринок зерна в Україні

83. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

84. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

85. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

86. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
87. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
88. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

89. Органи внутрішніх справ України

90. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

91. Суржик - проблема української мови

92. Грошові розрахунки в господарському обороті України

93. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

94. Новый украинский план счетов(рус/укр)

95. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

96. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Інформаційна політика України

98. Закон україни про міліцію

99. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.