Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

УДК 291.16:165.172(051) =161.2 Халіков Р.Х КАТЕГОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ Стаття встановлює закономірності процесу становлення та функціонування раціональності в межах релігійного дискурсу. Визначено особливості розуміння категорії раціональності в різних світоглядних парадигмах, причини формування раціональних тенденцій у межах релігійного дискурсу, затвердження раціональності як метакритерію істини в межах будь-якого дискурсу чи традиції мислення. Окреслено можливості та специфіку функціонування засад раціональності в сучасному релігійному дискурсі. Раціональність у різні моменти історії людської думки ставала критерієм істинності аргументації в різних видах дискурсу, замінюючи більш традиційні легітиматори істини після втрати ними абсолютного статусу. Зокрема, раціональна легітимація доповнювала суто релігійну віру під час полемічних протистоянь, які велися в різних релігійних та культурних традиціях із метою затвердження істинної, або ортодоксальної, позиції. Можна говорити про раціональність як про певний метакритерій у процесі пошуку істини – метакритерій, що переводив дискурс, до якого ставав причетним, у філософську площину. Мета даної праці – встановити закономірності процесу становлення та функціонування раціональності в межах релігійного дискурсу. Доцільність дослідження зародження та функціонування раціональності в межах саме релігійного дискурсу визначається тим, що: по-перше, релігія як форма суспільної свідомості є однією з історично найдавніших, а тому й раціональність постає тут раніше, ніж, наприклад, у науці; по-друге, внаслідок того, що релігійні традиції на перших етапах свого розвитку є мало пов’язаними з раціональністю через достатність позараціональних критеріїв ортодоксальності, появу раціоналістських тенденцій там легко помітити; по-третє, релігійний дискурс продовжує відігравати значну роль у становленні раціональності на сучасному етапі розвитку суспільства, отже його важливо мати на увазі, розглядаючи процес історичного розвитку раціональності. У понятті раціональності у різні часи акцентувалися різні аспекти, залежно від загальної культурної ситуації та домінуючої аксіології . Так, словник логіки під редакцією А.А. Івіна та А.Л. Нікіфорова дає наступне визначення: «Раціональність – те, що стосується розуму, обґрунтованість розумом, доступність розумному розумінню Найчастіше раціональність тлумачиться як відповідність законам розуму – законам логіки, методологічним нормам і правилам Іноді під раціональністю розуміють доцільність» . Важкість остаточного визначення раціональності дозволяє простежити, наприклад, еволюція поглядів І.Т. Касавіна, який у 1985 році писав, що «раціональність будь-якої діяльності полягає в її спроможності найбільш ефективно та з найменшою втратою сил задовольняти певну соціальну потребу» , а вже за десять років – що «поняттю раціональності навряд можна приписати певне та незмінне значення: не маючи постійного денотату, воно виявляється псевдопредметним, тобто дещо, що в різних умовах та ситуаціях є інакшим» . Проте, починаючи з висловів «Нікомахової етики» про те, що «Справа розсудливого – це, перш за все, розумно приймати рішення, а рішення не приймають щодо речей, які можуть бути такими чи іншими, ні щодо тих, які не мають відомої мети, причому ця мета є благо» та Дхаммапади – «Ні мати, ні батько та жоден інший родич не принесе тобі користі такої ж великої, як твій власний вірно спрямований розум» і закінчуючи модерними та постмодерними визначеннями, метою застосування цього фундаментального принципу людського мислення вважали здебільшого благо та користь.

Таке визначення даного метакритерію істинності та правильності властива його застосуванню в різних типах дискурсу. Наприклад, характеризуючи роль раціональності в науці Нового часу, В.О. Лекторський пише: «Раціональне знання, найбільш досконалим взірцем якого є наукове знання, надає можливості зрозуміти як навколишній світ, так і саму людину, її реальні, а не уявні інтереси. Наукове знання – це, перш за все, сила, що дозволяє поставити собі на службу природні та соціальні явища» . Далі цей дослідник стверджує, що «на думку сучасної «соціології наукового пізнання» наукова діяльність – це не стільки безкорисний пошук істини, скільки боротьба за домінування між різними науковими співтовариствами, в ході якої використовуються як різні засоби пригноблення супротивника (тобто інших дослідників), так і методи ведення перемовин і здійснення компромісів» . Якщо пригадати типовий процес звернення до раціонального критерію істини в релігійному дискурсі, стає зрозумілим висловлювання Митрополита Мінського і Слуцького Філарета, про те, що «богослов’я не меншою мірою, ніж наука, засноване на людській раціональності» . Раціональність як найкоротший шлях визнання своєї позиції істинною, що веде до максимальної користі за найменших втрат, є властивою різним типам дискурсу та вторинною щодо їхніх специфічних засобів оцінювання аргументації. Тобто раціональність стає критерієм істинності аргументації в різних типах дискурсу (крім філософського, якщо цей тип дискурсу можна вважати первинним, а не таким, що надбудований над іншими разом із раціональністю), коли первинні важелі легітимації істини втрачають свій безсумнівний статус. У науці раціональні побудови стають необхідними, коли результати експериментів перестають відповідати принципам здорового глузду, що домінували в наукових міркуваннях від доби Аристотеля. Як пише А. Койре з посиланням на П. Таннері, «саме через те, що аристотелівська наука базувалася на чуттєвому сприйнятті та була насправді емпіричною, вона набагато краще погоджувалася з загальновизнаним життєвим досвідом, аніж галилеєва чи декартова наука» . Проте емпіричний життєвий досвід нездатен був пояснити нових експериментальних даних про фізичний світ, а тому потрібен був новий критерій, що дозволив би легітимізувати істинність нового знання та вмонтувати його до системи світогляду (адже незважаючи на те, що фізика завжди прагнула до кореспондентської істини, всі нові дані мали пройти тест на когерентність). Таким новим критерієм і стали раціональні побудови, що замінили чуттєвий досвід та здоровий глузд. В науці відбулася «революція, що замінила якісний світ здорового глузду й повсякденного досвіду архімедовим світом формотворчої геометрії» . А легітиматором нового наукового світогляду стала, перш за все, філософія Ніколая Кузанського та Джордано Бруно. У площині релігійного дискурсу необхідність у раціональності також виникла не одразу. Протягом свого історичного розвитку різні релігійні системи стикалися з проблемою суперечок між собою та між різними інтерпретаторськими течіями всередині кожної з них. Коріння цієї проблеми пов’язане з постійним пошуком ортодоксії в межах тієї чи іншої релігійної парадигми, проте її загострення відбувалося, коли традиційні авторитети втрачали абсолютний статус критеріїв істинності та ортодоксальності аргументації в суперечках.

До таких критеріїв можна віднести зокрема авторитет харизматичного лідера – засновника системи та авторитет канонічних священних текстів. На перших етапах, особливо за життя засновника системи, цього достатньо. Внаслідок неможливості знайти вирішення полемічних питань через апеляцію до первинних критеріїв істинності, а також враховуючи специфіку аудиторії та, нерідко, повну незгоду між протилежними боками щодо засадничих питань (наприклад, коли не співпадають навіть доктринальні тексти тощо), учасники релігійних суперечок починають шукати новий критерій істинності аргументації в раціональних побудовах. Варто зазначити, що цей критерій дозволяє оминути гострі питання, акцент на яких би завів дискусію в глухий кут, зокрема, через те, що увага спочатку концентрується на формальній доказовості аргументів, їхній логічній незаперечності. Завдяки зверненню до раціональності як критерія істинності всі сторони релігійної полеміки отримують можливість спілкуватися однією мовою, що не заангажована конфесійними положеннями. Таким чином, у процесі полеміки представники різних релігійних систем потрапляють до уніфікованого дискурсивного поля, що робить можливим діалог між ними. Релігійна система, яка щойно виникла, має досить незначне відношення до філософського (раціонального par excelle ce) світосприйняття. Вона на першому етапі свого розвитку переважно має просту, нероздроблену структуру, спирається на авторитет харизматичного лідера; з’являються базові доктринальні тексти, але ще нема канонічних коментарів. Згодом на місце первинної громади приходить більш складна, постійно діюча, інституціоналізована спільнота. За М. Вебером, «перетворення особистої прихильності до пророка в дотримування його вчення всередині спільноти – звичайний процес, завдяки якому вчення пророка просувається в повсякденність у межах певної постійної установи» . Тут уже не діє посилання на авторитет чи харизму лідера задля ствердження монополії на істину, оскільки нові функціонери вже не мають особистого авторитету, наближуються за своїм статусом до звичайних членів спільноти. Виникає проблема, яку П. Бергер і Т. Лукман характеризують як необхідність легітимації інститутів для впровадження їх у життя тих, хто не знає, як вони створені. Починається пошук критерію, що легітимізує такі інститути. В цей час виникають різні інтерпретації доктринальних положень і канонічних текстів, починається боротьба серед коментаторських напрямків за монополію. Це закономірний процес – «у зв’язку з історизацією та об’єктивацією інститутів стає необхідною і розробка спеціальних механізмів соціального контролю. Відхилення від інституційно «запрограмованого» способу дії стає можливим, тільки-но інститути стають реальностями, що відірвані від первинних конкретних соціальних процесів, у контексті яких вони виникають» . Таким чином, коли оригінальна релігійна система переходить до історичного способу буття, з’являються різні інтерпретації доктринальних положень та канонічних текстів. Це призводить до полеміки, метою якої є монополізація ортодоксального статусу.

При этом под логикой понимается диск ретноcть (расчлененность). В соционике же эта категория носит название рациональности. Логика как соционическое понятие - это крайняя форма раци ональности. Такая расчлененность, при которой все ее части находятся по отношению к производящему суждение в равном по ложении. Другими словами, имеют одинаковую ценность. Этичес кая рациональность приписывает частям суждения как бы субъек тивный весовой коэффициент, из-за чего они становятся неравноценными. В речи это передается особой интонацией, с которой произносятся желаемые и нежелаемые слова, а также употреблением эпитетов, экспрессивных слов и выражений. Иррациональный способ мышления, строго говоря, более ес тественен, так как он начинается с восприятия и заканчивается суждением о воспринятом. Именно на нем базируется так называ емая теория отражения. Рациональный же стиль мышления из-за своей изначальной дискретности выглядит в свете этой теории искусственным, ма шинным. Это действительно так, ведь познание рациональных ти пов как бы поставлено с ног на голову: оно начинается с суж дения, опирающегося на априорные (доопытные) понятия и лишь затем переходит к восприятию уже трансформированной реальнос ти

1. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

2. Раціональні дроби та їх властивості

3. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

4. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

5. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

6. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
7. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
8. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

9. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

10. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

11. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

12. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

13. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

14. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

15. Наукові засади раціонального природокористування

16. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

17. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

18. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

19. Теорія раціональних сподівань

20. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

21. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
24. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

25. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

26. Роль та функції експресем у художньому тексті

27. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

28. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

29. Власть как концепт и категория дискурса

30. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

31. Кредит как экономическая категория и его роль в различных моделях экономики

32. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Роль та вміст води в організмі

34. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

35. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

36. Місцеве та регіональне самоврядування

37. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

38. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
39. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності
40. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

41. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

42. Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.

43. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

44. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

45. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

46. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

47. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

48. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

49. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

50. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

51. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

52. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

53. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

54. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
55. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету
56. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

57. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

58. Економічна та торгово-політична роль митного збору

59. Міжнародні фінансові організації та їх роль

60. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

61. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

62. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

63. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

64. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Вибори та їх роль у політичному житті України

66. Етнонаціональні відносини та етнополітика

67. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

68. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

69. Соціальні ролі та особистість

70. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства
71. Іслам і буддизм. Національні релігії
72. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

73. Релігійні аспекти древньоєгипетських вірувань та обрядів

74. Релігія та мистецтво

75. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

76. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

77. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

78. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

79. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

80. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

81. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

82. Фінансові резерви та їх роль

83. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

84. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

85. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

86. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
87. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания
88. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

89. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

90. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

91. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

92. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

93. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

94. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

95. Роль транспорта в организации экономического пространства России

96. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

97. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

98. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

99. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.