Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1. Інформаційна мережа. Визначення і особливості 2.Інтранет як джерело інформації 3. Екстранет як джерело інформації 4. Інтернет як джерело інформації 5. Перспективи розвитку інформаційних систем і мереж Інформаційна мережа. Визначення і особливості Інформаційна мережа органів внутрішніх справ - це комплекс програмних, технічних та організаційних засобів для забезпечення оперативного обміну повідомленнями та даними оперативно-розшукового, довідкового та адміністративно-управлінського характеру між підрозділами органів внутрішніх справ. Основою інформаційної мережі органів внутрішніх справ тепер є комп'ютерна мережа, яка забезпечує поєднання всіх програмно-технічних комплексів інформаційних підсистем на всіх рівнях Інформаційна ОВС і надає можливість оперативної інформаційної взаємодії як у системі ОВС, так і з іншими правоохоронними органами, державними установами, міністерствами та відомствами України, а також з правоохоронними органами інших держав. Інформаційна мережа будується за територіальним принципом та має трьохрівневу структуру: - центральна інформаційна мережа; - регіональні інформаційні мережі; - територіальні інформаційні мережі. Регіональні інформаційні мережі забезпечують інформаційну взаємодію між галузевими службами, територіальними та центральною інформаційними мережами органів внутрішніх справ і правоохоронних органів. Територіальні інформаційні мережі є складовими регіональних мереж і забезпечують інформаційну взаємодію між структурними підрозділами міськрайлінорганів. В окремих випадках можуть створюватися галузеві інформаційні мережі, що входять до складу інформаційної мережі ОВС і які забезпечують інформаційний обмін відповідно до дотримання протоколів обміну інформацією, що визначаються інформаційною службою МВС. При побудові комп'ютерних мереж використовуються новітні інформаційні технології із застосуванням оптоволоконних, проводових та радіоканалів передачі даних, сертифікованих програмно-апаратних засобів, які забезпечують надійність, вірогідність та конфіденційність обміну інформацією. Управління інформаційною мережею здійснюється центральною та регіональними системами адміністрування, які підпорядковані інформаційній службі МВС, ГУ–УМВС відповідно. Адміністрування інформаційної мережі обумовлює: реєстрацію та авторизацію користувачів, ведення журналу доступу і забезпечення безпеки інформаційного обміну. Інформаційна мережа повинна забезпечувати передачу таких видів інформації, як: текстова; графічна; аудіо- та відеоінформація. Протоколи та формати інформаційного обміну базуються на світових стандартах у сфері телекомунікацій, визначаються інформаційною службою МВС України та регламентуються відомчими нормативними актами. Враховуючи необхідність оперативності та безпеки інформаційного обміну, програмне і технічне забезпечення, що застосовуються в інформаційних мережах ОВС, сертифікуються та інсталюються централізовано через інформаційну службу МВС України. Інформаційні мережі всіх рівнів – це відомчі мережі закритого типу, які не допускають підключення до інформаційних мереж загального користування.

2. Інтранет як джерело інформації Інтранет — внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні. Комп'ютерна мережа, що використовує технології інтернет, але в той же час є приватною корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси Інтернет, наприклад, такі, як електронна пошта, веб-сайти, РТР-сервери і т.д., але в межах корпорацїі. Інтранет-мережа, підключається до зовнішніх мереж, у тому числі і до Інтернет, як правило, через засоби захисту від несанкціонованого доступу. Екстранет - це корпоративна сітка, застосовувана для роботи з корпоративними порталами співробітників компанії і користувачів інших компаній які мають доступ. Його ще називають розширеним Інтранетом. Екстранет не одержав такого широкого поширення як Інтранет. У принципі, роботову зі сторонніми користувачами можна організувати й в Інтранет, забезпечивши їх необхідним апаратним і програмним забезпеченням. А в мережах з використанням захищених протоколів Інтернет, просто видачею ключа шифрування. Тому з погляду реалізації, між мережами Інтранет і Екстранет немає практичної різниці. Складності виникають тільки на рівні надання корпоратавной інформації іншим компаніям. 3. Екстранет як джерело інформації Екстранет (англ. ех ra e ) - це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет- технології для корпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації й корпоративних додатків діловнм партнерам компанії. Питання забезпечення безпеки в Екстранет набагато серйозніші, ніж в Інтранет. Для мережі Екстранет особливо важливим є ідентифікація користувача (який може й не бути співробітником компанії) і, особливо, захист від несанкціонованого доступу, тоді як для додатків Інтранет вони відіграють менш істотну роль, оскільки доступ до цієї мережі обмежений фізичними рамками компанії. Корпоративне застосування Екстранет це закриті корпоративні портали, на яких розміщюються закриті корпоративні матеріали, і надається доступ співробітникам компанії, які мають доступ до додатків для колективної роботи, системам автоматизованного управлення компанією, а також доступ до обмеженого ряду матеріалів партнерам і постійним клієнтам компанії. Крім того, у Екстранті можливе застосування й інших сервісів Інтернет: електронної пошти, РТР і т.д. 4. Інтернет як джерело інформації Інтерне́т (I er e , дослівно — «міжмережа») — Міжмережжя, система об'єднаних комп'ютерних мереж глобального загальнолюдського суспільства, яка в наш час покриває практично всю поверхню земної кулі. Мережа побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. В наш час Інтернет відіграє важливе значення у створенні інформаційного простору глобального суспільства, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як всесвітня або глобальна мережа. У побуті іноді говорять Нет, Іне́т, Тенета, Міжмережжя, Інтерне́трі або Не́трі.

Сьогодні при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме веб і доступна через нього інформація, а не сама фізична мережа, що призводить до різноманітних юридичних колізій та правових наслідків. В англійській мові якщо слово «i er e » написано з малої літери, воно означає просто об'єднання мереж (англ. i erco ec ed e works) за допомогою маршрутизації пакетів даних. У такому разі не мається на увазі глобальний інформаційний простір. У вітчизняній технічній літературі також іноді роблять такий розподіл понять. 5. Перспективи розвитку інформаційних систем і мереж Інформацнйна систйма це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Таке визначення може бути задовільним тільки при найбільш узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню. Комп’ютери що використовуються як автоматизоване робоче місце користувачів, одержують подальший широкий розвиток, як прогресивний метод організації в ритмі виробництва збирання та обробки, зберігання й оперативного видавання за безпаперової технології об’єктивно необхідної для управління інформації. Проте, коло питань, які вирішуються ще не велике. Можливості АРМ, особливо універсальних, для зазначеної мети в недалекому майбутньому будуть безмежні, коли одержать належний розвиток інформаційні канали та мережі. Зразок зв’язку універсального АРМ користувача недалекого майбутнього, створеного на базі інтеграції різних типів інформаційного устаткування, каналів зв’язку і мереж за безпаперової технології. Одержать подальший розвиток і експлуатаційні можливості комп’ютера, з’являться для широкого використання монітори на рідких кристалах, з плоским екраном по діагоналі, неймовірно великими обсягами пам’яті тощо. Будуть доступні для введення інформації в комп’ютери, окрім традиційних, такі методи, як з голосу, наприклад, за допомогою мобільного телефону, картинкою і графікою, сигналами. Будуть удосконалені методи безпосереднього введення тексту, міжмашинного обміну інформацією. Такий самий розвиток одержує і виведення інформації з компютера — крім традиційних методів, голосом, наприклад, на мобільний телефон, сигналами тощо. Подальший розвиток дістануть канали зв’язку та мережі. Це: - локальна або багатокористувацька обчислювальна мережа; - фінансово-розрахункова або електронна комп’ютерна мережа; - телевізійна інформаційна мережа; - радіоінформаційна мережа; - глобальна комп’ютерна інформаційна мережа; - державна інформаційна мережа; - міжвідомча інформаційна мережа; - відомчі (галузеві) інформаційні мережі; - інформаційні мережі соціально-побутових, культурно-мистецьких та інших інфраструктур; - інформаційні мережі підприємств і фірм; - фізичні особи, що діють самостійно і мають змогу одержувати інформацію від любої із - зазначених мереж або передавати її в ці мережі. Локальна або багатокористувацька обчислювальна мережа є внутріоб’єктною. Введення і виведення інформації голосом, особливо, якщо це буде здійснюватись, наприклад, за допомогою мобільного телефону, значно підвищить коефіцієнт її корисної дії.

Большинство получателей, не имеющих постоянного соединения с Internet, предпочитают не хранить почту на сервере, а забирать ее на свой локальный ящик и обрабатывать сообщения собственными клиентскими средствами. Совсем иная ситуация складываться в локальных корпоративных сетях, где постоянная и стабильная связь с сервером - не проблема. Корреспонденция, хранящаяся на сервере, доступна всем клиентам, обладающими соответственными правами доступа, и надежно защищена (равно как и сам сервер), в то время как гарантировать целостность информации на множестве локальных машин затруднительно. С другой стороны, в POP3-ящиках почта храниться незначительные промежутки времени, и это затрудняет ее похищение злоумышленником. Напротив же, идеология IMAP4 диктует постоянное хранение всей почты на одном сервере. И если этот сервер окажется взломан, злоумышленник получит доступ сразу ко всей корреспонденции. Под обработкой сообщений понимается возможность растасовать корреспонденцию по множеству папок и наличие развитых функций поиска необходимого письма

1. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

2. Інформатика та інформаційні процеси

3. Інформація та інформаційні процеси

4. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

5. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

6. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
7. Інформаційні системи і технології підприємства
8. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

9. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

10. Інформаційні ресурси України

11. Будова та принципи комп’ютерних мереж

12. Інформатика і інформаційні технології

13. Інформаційні ресурси економічної діяльності

14. Інформаційні системи (20 питань)

15. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

16. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Інформаційні системи в маркетингу

18. Інформаційні системи в менеджменті

19. Інформаційні технології на уроках хімії

20. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

21. Глобалістика та глобальне моделювання

22. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
23. Глобальные и локальные сети
24. Локальные и глобальные сети. Электронная почта

25. Методи та способи підключення до мережі Internet

26. Виникнення писемності та історія кодування інформації

27. Високошвидкісні локальні мережі

28. Комерційні банки та їх види

29. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

30. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

31. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

32. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

34. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

35. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

36. Предмет та методологія інформаційного права України

37. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

38. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
39. Безпека в мережевій операційній системі FreeBSD
40. Комп’ютерні мережі та їх призначення

41. Корпоративна інформаційна система R/3

42. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

43. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

44. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

45. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

46. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

47. Адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп

48. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

50. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

51. Інформаційно-консультаційні послуги

52. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

53. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

54. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України
55. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії
56. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

57. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

58. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

59. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

60. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

61. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

62. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

63. Релігійні аспекти древньоєгипетських вірувань та обрядів

64. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

65. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

66. Основні організаційні форми та види туризму

67. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

68. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

69. Поняття економічної інформації, її види та властивості

70. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
71. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
72. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

73. Глобальна продовольча проблема

74. Глобальные проблемы здоровья человечества

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

77. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

78. Конституцiя США та реальнi права громадян

79. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

80. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Глобальные проблемы современности

82. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

83. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

84. Глобальная история Вселенной от океана «чистой» энергии до Третьей Мировой Ядерной войны

85. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

86. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
87. Организация корпоративной компьютерной сети в предприятии
88. Локальные сети

89. Глобальные сети АТМ

90. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

91. Локальные вычислительные сети. Операционная система NetWare фирмы Novell

92. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы WindowsNT

93. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

94. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")

95. Проектирование локальной вычислительной сети

96. Глобальный мир Интернет и его возможности

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

98. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет

99. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.