Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1903 рр. 1. Загальні особливості української культури у ХХ ст. Загальною закономірністю суспільного розвитку є тісний взаємозв'язок основних сфер життя суспільства - економіки, політики, культури. Що стосується основної парадигми української культури ХХ ст., то однією з її принципових особливостей є визначальна роль політичного чинника. При цьому переважав не еволюційний характер динаміки, а різкі зміни, які чітко розмежовують основні етапи розвитку української культури. Поворотне значення мали Перша світова війна, Лютнева і Жовтнева революції, боротьба за українську державність 1917-1920 рр., створення СРСР, Друга світова війна, криза соціалізму і розпад радянської системи, отримання Україною незалежності. У радянський період, який зайняв більшу частину сторіччя, українська культура пройшла складний шлях, який поєднує досягнення і втрати, духовні злети і трагедії: національне піднесення 20-х років, трагедію у роки сталінської диктатури, хрущовську “відлигу”, брежнєвський “застій”, горбачовську перебудову. Внаслідок одержавлення всіх сторін життя суспільства, його бюрократизації, централізації влади провідну роль відігравала особа першого керівника комуністичної партії і, відповідно, всієї держави. Говорячи про роль геополітичного чинника у розвитку української культури, необхідно підкреслити, що до середини сторіччя територія України входила до складу різних держав: СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини. Лише після Другої світової війни сталося об'єднання українських земель. У 1954 р. до складу Української РСР було включено Крим. Неприйняття більшовизму, радянської влади викликали у 20-і роки значну еміграцію діячів науки, літератури і мистецтва. Їх творчість продовжувалася, але залишалася невідомою на батьківщині. 40-і і 70-і роки відмічені новими хвилями еміграції. Тому характерними для української культури є два потоки розвитку – в Україні і в діаспорі. В діаспорі було утворено ряд інституцій (державні – Українська Національна Рада на чолі з Президентом УНР, Уряд УНР; наукові – Вільна академія наук, ряд наукових товариств, зокрема в діаспорі діяло Наукове Товариство ім. Шевченка, товариство українських інженерів, лікарів тощо; церковні – православна та греко-католицька гілки української церкви; мистецькі, напр., капела бандуристів у США і Канаді, численні народні хори у ряді країн світу; книгозбірні, видавництва, система національних недільних шкіл та ін.). Сьогодні завдяки політичним змінам відновлено єдиний культурний потік, повернено багато імен. Участь інтелігенції в політичному житті країни особливо активною була в переломні моменти. Досить пригадати імена визначного українського історика, Голови Центральної Ради М. Грушевського, талановитого письменника, Голову Генерального секретаріату В. Винниченка, учасників дисидентського руху І. Світличного, В. Симоненка, В. Стуса, сучасних політиків-поетів І. Драча, Д. Павличка, письменника В. Яворівського. Чинники, що гальмували розвиток культури в Україні: класове та національне протистояння в ході революції; надмірна політизація суспільного життя; фізичне знищення діячів культури та матеріальних цінностей; масова еміграція інтелігенції; часті зміни політичних курсів на різних етапах революції.

Діяльність щодо відродження української культури розпочала ще Центральна Рада, однак через непевність ситуації, короткий термін існування УЦР ці спроби не дали бажаних результатів. З початком визвольних змагань активізували свою діяльність &quo ;Просвіти&quo ;, що сприяли поширенню освіти на селі, організовували бібліотеки, хорові колективи, драмгуртки тощо. За період з 1917 по 1921 р. їх кількість в Східній Україні зросла з 952 до 4227. За часів Центральної Ради в Україні було змінено навчальні програми, засновано 53 українські гімназії. У березні 1917 р. з ініціативи М. Грушевського Українське наукове товариство почало розробляти статут Української академії наук. Воєнні дії зупинили підготовчі роботи. Помітні зміни у сфері культури відбувалися за часів Гетьманату. Головними здобутками української культури цього часу стали: • створення Академії наук (1918), президентом якої став видатний російський та український вчений світового рівня В. Вернадський. Академія наук мала три відділи - історико-філологічний, фізико-математичний та соціально-економічний; • створення нових україномовних шкіл. Восени 1918 р. в Україні вже налічувалося близько 150 українських гімназій, поміж них і сільські. Для незаможних учнів цих гімназій встановили 350 іменних стипендій - імені Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка та ін.; • зростання кількості українських підручників, прийняття закону про обов'язкове вивчення української мови та літератури, історії й географії України у всіх середніх школах; • створення при міністерстві народної освіти під керівництвом академіка В. Вернадського комісії у справах вищої школи й наукових інституцій. За її рішенням утворений у 1917 р. у Києві народний університет реорганізовано у Державний український університет, який діяв паралельно з російським університетом святого Володимира. Відкрився український університет у Кам'янці-Подільському; • заснування у серпні 1918 р. Національної бібліотеки України, в якій збиралися всі пам'ятки духовного життя українського народу - як рукописні, так і друковані; • заснування Державного архіву України, Національної галереї мистецтв, Українського історичного музею. Українського національного театру (під керівництвом О. Саксаганського) та &quo ;Молодого театру&quo ; (під керівництвом Л. Курбаса); • заснування українських університетів у Харкові, Катеринославі та Одесі. У приватному російському університеті в Катеринославі, заснованому влітку 1918 р., мали відкритися дві кафедри з викладанням українською мовою. На одну з них запросили професором видатногоукраїнського історика, спеціаліста з історії козацтва Д.Яворницького. Здобутки Української Держави в галузі культурного будівництва були досить вагомі. Проте далеко не все, започатковане П. Скоропадським за півроку його гетьманування, збереглося. У період Директорії українській владі було не до проблем культури - в країні запанувало безладдя. 2. На початку XX ст. на ниві літератури плідно працюють молоді митці: • романтики - П.Тичина (збірки &quo ;Сонячні кларнети&quo ;, &quo ;Золотий гомін&quo ;), В. Сосюра, В. Чумак, В. Елланський; • неокласики - М.

Зеров, М. Рильський, П. Филипович; • символісти - Я. Савченко, Д. Загул, В. Кобилянський. Культурне життя, попри всі негаразди, відроджується - розпочинається &quo ;українське Відродження&quo ;. Молоді діячі симпатизували або брали активну учать в становленні української державності. П.Тичина та В.Сосюра вітали Українську революцію, проголошення УНР, боролися в збройних загонах за незалежність молодої української держави. Найпомітнішими подіями в образотворчому мистецтві стали відкриття Української академії мистецтв, початок роботи школи живопису під керівництвом М. Бойчука (&quo ;бойчукісти&quo ;), талановиті роботи Г.Нарбута (видатний графік, автор поштових марок, грошових знаків УНР та Української Держави), В. Кричевського, О. Мурашка. Серед молодих театральних режисерів виділялися Лесь Курбас (колишній вояк УСС, керівник харківського театру &quo ;Березіль&quo ;) та Гнат Юра (засновник київського театру ім. І. Франка). Керівником Українського національного театру в Києві став корифей сцени О. Саксаганський. В царині музики плідно працювали композитори О. Кошиць, М. Леонтович, Л. Ревуцький, Г. Верьовка, Б. Лятошинський. 4. З приходом до влади більшовиків українська культура зазнала шаленого тиску держави на всі її напрями та стилі. Головними напрямами діяльності більшовиків у сфері культури були: • курс на підпорядкування &quo ;Просвіт&quo ; новій владі. Не зумівши його здійснити, більшовики у 1923 р. розпустили ці самодіяльні організації; • підпорядкування системи навчання в Україні уряду Росії. На перший план більшовики висували соціальні розходження між різними верствами населення, викладання шкільних предметів базувалося на ідеях вульгаризованого марксизму. Почалося переслідування викладачів українознавчих дисциплін; • відокремлення церкви від школи - заборонено викладати &quo ;Закон Божий&quo ;; • запровадження обов'язкового навчання дітей з 7 до 16 років у відповідності до &quo ;Положення про єдину трудову школу УСРР&quo ; (1919). Школа стала державною установою, будь які інші форми навчання - громадські, приватні школи - заборонені; • планомірна боротьба з неписьменністю дорослих (з 1920 р.) - створювалися спеціальні школи та гуртки. Кількість письменних зросла з 27,9% (1,7 млн. чоловік до революції) до 51,9% (2,25 млн.) на 1920 рік; • надання переваг при вступі у відновлені вищі навчальні заклади - інститути народної освіти, кількість яких склала 38, вихідцям із робітників та селян (так звані висуванці). Для підготовки цих висуванців до вступу в інститут були створені спеціальні робітничі факультети (робітфаки). Діти колишніх власників та інтелігенції вважалися &quo ;неблагонадійними&quo ;. Ці навчальні заклади годі було називати &quo ;центрами вільнодумства і духовного розкріпачення&quo ;, як це було за царського режиму, коли університети мали велику автономію від уряду. Інститути народної освіти перебували під жорстким державним контролем, &quo ;реакційних&quo ; викладачів звільнено, впроваджено посади комісарів навчальних закладів, завданням яких було слідкувати за відповідністю викладання предметів ідеям марксизму, особистим життям студентів та викладачів; • втілення в життя ленінського плану монументальної пропаганди: знищувалися пам'ятники &quo ;царям та їхнім прислужникам&quo ;, внаслідок чого було знищено багато культурних цінностей - скульптур, храмів, палаців.

Один из исследователей пишет, например, что русским людям, привыкшим при Сталине к лестному руссоцентристскому популизму, концепция «советского народа» должна была казаться абстрактной и малопривлекательной [986]. И в самом деле, непоколебимая вездесущность национал-большевизма в эти годы доказывает, как глубоко запечатлелась в умах сталинская пропаганда конца 1930-х– начала 1950-х годов. Эпилогом к данной книге могло бы послужить одно из недавних исследований, утверждающих, что зарождение современного русского национализма произошло как раз в тот период. Согласно автору исследования, хрущевское неуклюжее обращение с интеллигенцией отпугнуло некоторых из них, заставив отойти на националистические позиции и образовать некое неопределенное движение, которое получило возможность накопить большую силу и влияние при следующем правителе, Л. И. Брежневе. Первая стадия развития этого движения — социальная активность, пробудившаяся в период «оттепели» как реакция на пренебрежение партийного руководства к деревенской культуре, природной среде и историческим памятникам, — достаточно хорошо изучена

1. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

2. Українська народна пісенність

3. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

4. Постмодернізм та українська історична наука

5. Культура початку ХХ ст Українська музика

6. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
7. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
8. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

9. Українська школа бухгалтерського обліку

10. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

11. Українська мова у медіапросторі

12. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

13. Українська мова серед інших слов’янських мов

14. Українська спеціальна лексика

15. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

16. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Українська культура першої половини ХІХ століття

18. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

19. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

20. Українська республіка в часи Центральної Ради

21. Українська культура 1980–90-х років

22. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.
23. Українська культура ХХ ст.
24. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

25. Українська література 19 століття

26. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

27. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

28. Зайнятість і рівень життя населення України

29. Українська асоціація якості

30. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

31. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

32. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

33. Українська діаспора

34. Українська писанка

35. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

36. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

37. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

38. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
39. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
40. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

41. Україна на рубежі XXI століття

42. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

43. Архітектура України кінця ХVII століття

44. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

45. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

46. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

47. Український театр другої половини ХІХ століття

48. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная

49. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

50. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

51. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

52. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

53. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

54. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
55. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
56. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

57. Сбалансованість бюджета України

58. Легка промисловість України i транспорт

59. Сільське господарство i харчова промисловість України

60. Легка промисловість України укр

61. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

62. Комічне як соціокультурна реальність

63. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

64. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

66. Фінансова звітність в Україні

67. Конструктивна складність крил реактивних літаків

68. Хімічна промисловість України

69. Лучна рослинність України

70. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України
71. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
72. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

73. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

74. Кримінальна відповідальність в Україні

75. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

76. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

77. Україна як конституційна держава

78. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

79. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

80. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

81. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

82. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

83. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

84. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

85. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

86. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму
87. Традиційність українського писанкарства
88. Українське бароко як явище світової культури

89. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

90. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

91. Україна! Це той бог, до якого доростає душа

92. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

93. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

94. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

95. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

96. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

97. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

98. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

99. Україна, як одна із засновниць ООН

100. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.