Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат з української літератури на тему: Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели План В.Стефаник – великий новатор у літературі. Особливості творення психологічної прози: а) відмова від докладних описів; б) побудова сюжетів на зміні почуттів і переживань; в) роль діалогів і монологів; г) побудова речень; д) відсутність художніх троп. Ставлення до творчості В.Стефаника тогочасних літераторів: а) М.Горького, б) І.Франка, в) Л.Українки, г) О.Гончара. Прихований ліризм новел Василя Стефаника: а) зв’язок з народною піснею; б) оцінка критиків; Суперечності поглядів І.Франка та О.Кобилянської щодо песимізму творів В.Стефаника. Пізня творчість В.Стефаника, поява гумористичного. Василь Стефаник – великий новатор в українській літературі, творець і неперевершений майстер дуже стислої, драматичної за змістом, глибоко ліричної соціально-психологічної новели про сільське життя. Видатний новеліст багато зробив для удосконалення літературної техніки, для урізноманітнення засобів художньої виразності. Людська душа завжди цікавила літературу. Та попередня соціально-побутова проза розкривала психологію персонажів головним чином через зовнішні дії, вчинки, портрети. Для Стефаника у творенні психологічної прози головним стає не опис самих дій, а психологічний процес. Це, за Франком, зображення подій через призму “чуття і серця героїв”. Про Стефаника як майстра психологічної прози Франко писав: “З великою майстерністю він проникає в душу галицького українського селянина, вміє рисувати тяжкі психічні драми там, де інші бачать лише повсякденний факт економічного чи соціального життя”. Порівняно з П.Мирним і Франком, новеліст відмовився від докладних описів, дуже мало уваги приділяв зображенню етнографічно-побутових обставин життя персонажів, звичаїв, обрядів. Перенесення основної уваги на душевні процеси людини зумовило значні зміни в композиції творів Стефаника. Він будує сюжети не стільки на розвитку зовнішніх подій, скільки на змінах почувань і переживань, Письменник не визнавав надмірні авторські роз’яснення та пояснення. Говорять, згадують, роздумують самі персонажі. Тому таку велику роль у Стефаникових творах відіграють майстерно написані діалоги і монологи. Новеліст прагнув, щоб кожне повнозначне слово було немов згустком людського болю й звучало повноголосо. У Стефаника немає довгих періодів, ускладнених синтаксичних конструкцій. Речення стислі, прості за будовою, іноді уривчасті, з пропущеними окремими членами. Особливо важливі слова виділяються за допомогою інверсій. Письменник не захоплювався творенням тропів. Їх мало, але вони влучні, яскраві. Яке писав анонімний рецензент у “Вестнику Европы” (1907), у Стефаника на двох-трьох сторінках – ціла драма, від якої серце стискається гострим болем”. Глибокий психологізм творчості Стефаника був нерозривно поєднаний із виключним лаконізмом, який чарував багатьох літераторів. М. Горький захоплювався тим, як “стисло. Сильно і страшно пише ця людина” ( з листа О.М. Горького до І.Касаткіна). На думку І.Ф

ранка , “Стефаник – абсолютний план форми”, який уміє “все і всюди задержати міру”, який ніде не скаже зайвого слова”. Лесі Українці імпонувало, що він “двома-трьома швидкими штрихами. надзвичайно яскраво зображує нам цілі драми”. О.Гончар порівняв “доведену до граничної стислості” Стефаникові новелу з класичним відшліфованим сонетом, бо “у кожній його новелі – згусток почувань народної душі”. Стефаникові новели пройняті глибоким ліризмом. Хоч цей ліризм прихований, а все ж кожне слово виявляє його намагання показати життя сільських злидарів не з точки стороннього спостерігача, а як щось власне “М.Яцків у своїх спогадах про Стефаника писав, що той “глибоко перекивав вчинки своїх героїв, вживався з ними в такій мірі, що писав не про них, а про себе”. В одному із листів Стефаник зізнався: “Кожна моя дрібниця, яку я пишу, граничить з божевіллям.” Ліризм новел пов’язаний із народною піснею. Але використовував її письменник рідко в формі цитатній, як це часто робили його попередники, чи прямо переносячи в літератури образотворчі пісенні засоби, як це вмів його побратим Марко Черемшина. Стефаник переважно включав пісенні мотиви у свої твори уже в “переплавленому” вигляді, здається, що чуєш не саму використану пісню, а її сумний відгомін”. “Ліриці його, - писав І.Франко, - чужий будь-який сентименталізм, воно не проголошується словами, вигуками чи тирадами, а повиває всю розповідь, всі постаті, ніби рожевим серпанком”. За словами Л.Українки, персонажі Стефаника “сповнені такого живого, захоплюючого страждання, перед яким неможливо литися спокійним”. Художник І.Труш відзначив, “що мало хто зможе перечитати “Синю книжечку”, не зворушившись до сліз”. Над творами Стефаника “Катруся” і “Камінний хрест” плакала О.Кобилянська. І.Франко порівнював Стефаникові твори з найкращими народними піснями, 4 яких сильна дійсність “оздоблена золотом найправдивішої поезії”. Якось Кобилянська у листі запитала Стефаника, чому в нього нема “сонячного настрою”, “чому ви все смутні?”. Але Великий Каменяр не бачив у творах Стефаника навіть сліду песимізму. Він доводить протилежне: у багатьох із “його оповідань віє сильний дух енергії”, ініціативи, а у всіх бачимо велику любов до життя й до природи, річі зовсім суперечні песимізмові”. А сам Стефаник сказав: “Я писав те, що серце співало. Кажуть, я песиміст. І все те страшне, що є в ньому, а що так болить мене, писав я, горіючи, і кров зі сльозами мішалися. Але коли я найшов у ваших душах такі слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі – то це оптимізм”. Згодом великі зміни у суспільному житті внесли деякі корективи у стиль письменника. Замість трагічних нот чітко виявляється гумористичне. Глибокий же психологізм, драматизм та лаконізм і далі лишаються характерними рисами Стефаникової реалістики. Використана література Василь Стефаник у критиці та спогадах: Статті, висловлювання, мемуари.

К., 1970. Костащук В. Володар дум селянських. Ужгород. 1968. Співець знедоленого селянства: Відзначення сторіччя з дня народження В.Стефаника. К., 1974. Лист О.М. Горького до І.Касаткіна – “Новый мир”, 1937, № 6, с. 14.

По суті, ні Ленін, ні його спадкоємці так і не спромоглися дати чітке визначення: хто такі куркуль, середній і бідний селянин з точки зору соціально-економічної категорії. На запитання — що ж це таке — куркуль? — Ленін роздратовано відповідав: «На місцях розберуться, хто є куркулем» (цит. за А. Ноувом). Та в будь-якому випадку «класове ворожа меншість» тією чи іншою мірою мала бути автоматично втягненою в жорстоку боротьбу з рештою селянства, що розпалювалася на селі, і якби навіть селянин не поставився до цієї меншості «вороже», це за нього зробили б комуністи. Більше того, в більшовицькому підході до класової боротьби існувало припущення, яке не висловлювалося відкрито. В серпні 1917 p. в їдальні Смольного відбулася багатозначна розмова між Ф. Дзержинським (що невдовзі очолив ленінську ЧК) і меншовицьким провідником Рафаїлом Абрамовичем (передається за спогадами Р. Абрамовича). Дзержинський запитав: «— Ви пам'ятаєте промову Лассаля про суть конституції? — Так, звісно, пам'ятаю. — Він сказав, що конституцію визначає взаємозв'язок реальних політичних і соціальних сил у країні

1. Василь Стефаникмайстер психологічної новели

2. Історія соціально-економічної географії світу

3. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

4. Соціальна психологія організацій

5. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

6. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
7. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
8. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

9. Предмет соціальної психології

10. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

11. Соціальна психологія як наука

12. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

13. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

14. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

15. Європейська модель соціальної психології

16. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

17. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

18. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

19. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

20. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

21. Соціальне становище Запорізького краю

22. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
23. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
24. Соціальні інститути.

25. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

26. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

27. Право як спеціальне соціальне явище

28. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

29. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

30. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

31. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

32. Соціальне та особисте страхування

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

33. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

34. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

37. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

38. Державна соціальна допомога
39. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
40. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

41. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

42. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

43. Соціальна держава

44. Соціальна обумовленість державної служби

45. Соціальна цінність права

46. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

47. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

48. Суть та принципи соціальної держави

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

49. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

50. Мова як символ соціальної солідарності

51. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

52. Історія України. Соціально-політичні аспекти

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

57. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

58. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

59. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

60. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

61. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

62. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

63. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

64. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

66. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

67. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

68. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

69. Соціально-духовні основи культури класицизму

70. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
71. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
72. Соціально-етичний маркетинг

73. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

74. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

75. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

76. Глобалізація і процеси соціального розвитку

77. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

78. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

79. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

80. Зайнятість: соціально-трудові відносини

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

81. Організація як соціальне утворення

82. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

83. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

84. Управління персоналом в соціальній сфері

85. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

86. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
87. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
88. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

89. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

90. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

91. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

92. Тривожність як соціально-педагогічне явище

93. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

94. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

95. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

96. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

97. Феномен соціальної держави в європейській традиції

98. Політика і етика: соціально-філософський аспект

99. Мотиви соціальної поведінки особистості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.