Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Виробництво та його роль в житті суспільства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно споживати матеріальні і духовні блага. А споживати можна лише те, що створено людською працею. Тому суспільство завжди має виробляти засоби до життя. Процес виробництва матеріальних і духовних благ являє собою трудову діяльність людей. Актуальність теми полягає в досягненні мети виробництва з виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів можливе тільки за умови тісної взаємодії виробничої функції насамперед з функціями маркетингу та фінансів, а також іншими допоміжними функціями. Фінансова функція передбачає дії з забезпечення виробничої функції ресурсами за вигідною ціною і з розподілом цих ресурсів, у тому числі й за іншими функціями. Персонал, який виконує операції по кожній з функцій, працює спільно, обмінюючись інформацією та досвідом щодо: підготовки кошторисів, бюджетів для визначення фінансових потреб або наступного їх коригування у випадку змін умов функціонування. Оцінюється також робота підрозділів підприємства відносно прийнятого бюджету; економічного аналізу та оцінювання запропонованих інвестицій в устаткування, технологію виробництва; забезпечення необхідними фондами для своєчасного фінансування виробничого процесу. Ретельне планування набуває важливого і навіть критичного значення в умовах обмеження фондів та сприяє подоланню проблем з потоком грошової готівки. Виробники мають потребу в інформації про поточний попит, щоб спланувати виробництво (купувати необхідні матеріали і складати робочі графіки). Дизайнерам і проектувальникам необхідна маркетингова інформація для поліпшення та модернізації існуючих товарів і розроблення нових. Тому маркетинг, проектування та виробництво мають працювати разом у тісному контакті. При цьому маркетингова інформація характеризує запити споживачів і вимоги до конструкційних та функціональних особливостей нових видів товарів, що важливо для проектувальників. Виробничники також зацікавлені в отриманні своєчасної інформації про потреби в нових виробах, щоб розробити технологічні процеси і придбати необхідне устаткування. Фінансисти активно включаються в процес обміну інформацією і повідомляють про наявність фондів (при короткостроковому плануванні), а також, які фонди потрібні для виготовлення нових виробів (за умови довгострокового планування). У свою чергу, важливі відомості про терміни виробничого процесу, що їх отримують маркетологи, дають змогу своєчасно інформувати споживачів про виконання замовлення. У процесі активної взаємодії функцій маркетингу, виробництва та фінансів розробляються вироби, прогнозуються і створюються реальні виробничі графіки, приймаються кількісні та якісні рішення, здійснюється обмін інформацією про стан діяльності. Залежно від виду діяльності підприємства на додаток до розглянутих функцій формуються інші функції, які забезпечують їх ефективне здійснення (наприклад, матеріально-технічного забезпечення, бухгалтерського обліку, технічного обслуговування, управління персоналом, технічної підготовки виробництва, збуту тощо).

Система та її сутність. Дослідження взаємопов'язаних умов та чинників, що забезпечують успішне виконання виробничої функції як важливої сфери діяльності людей, потребують розглядання її з позиції системного підходу, як своєрідну складну систему. Об'єктом даної курсової роботи є поняття виробництва та його організаційні основи. Предметом є дослідження розробка виробничої стратегії. Мета курсової роботи полягає у дослідженні теоретичних основ суспільного виробництва та закономірностей його розвитку. Розділ І Суть суспільного виробництва та його роль в економічній системі Виробництво, як відкрита система Виробництво — найважливіша сфера людської діяльності з перетворення предметів праці з метою задоволення потреб всіх суб’єктів суспільства. Таким чином, виробнича функція охоплює всі дії, що безпосередньо пов’язані з виготовленням товарів чи наданням послуг. Вона відіграє головну роль у створенні товарів або послуг і є ядром будь-якого промислового підприємства. Ресурсні вкладення здійснюються для отримання готових виробів за допомогою одного або кількох процесів перетворення (збереження, транспортування, оброблення). Щоб гарантувати бажаний (замовлений) продукт, на різних етапах процесу перетворення здійснюються заміри (зворотний зв’язок), а потім порівнюють результати з установленими стандартами і в разі необхідності коригують дії (контроль). На рис. 1.1 схематично показана виробнича функція як процес перетворення вкладених ресурсів у кінцеву продукцію. Рис. 1.1 Схема виробничої функції як процес перетворення вкладених ресурсів у кінцевий продукт Економічна сутність виробничої системи полягає у створенні (у процесі перетворення) доданої вартості як різниці між вартістю вкладень та вартістю або ціною кінцевого продукту. Аналіз складових процесу перетворень дає змогу усунути чи перепроектувати збиткові операції, збільшуючи тим самим додану вартість. Досягнення мети виробництва з виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів можливе тільки за умови тісної взаємодії виробничої функції насамперед з функціями маркетингу та фінансів, а також іншими допоміжними функціями. Такий взаємозв’язок трьох основних функцій відображений на рис. 1.2. Рис. 1.2. Перетин і взаємозв’язок трьох основних функцій Фінансова функція передбачає дії з забезпечення виробничої функції ресурсами за вигідною ціною і з розподілом цих ресурсів, у тому числі й за іншими функціями. Персонал, який виконує операції по кожній з функцій, працює спільно, обмінюючись інформацією та досвідом щодо: підготовки кошторисів, бюджетів для визначення фінансових потреб або наступного їх коригування у випадку змін умов функціонування. Оцінюється також робота підрозділів підприємства відносно прийнятого бюджету; економічного аналізу та оцінювання запропонованих інвестицій в устаткування, технологію виробництва; забезпечення необхідними фондами для своєчасного фінансування виробничого процесу. Ретельне планування набуває важливого і навіть критичного значення в умовах обмеження фондів та сприяє подоланню проблем з потоком грошової готівки.

Маркетингова функція полягає: у продажу і просуванні на ринок товарів та послуг; у здійсненні заходів у сфері реклами та ціноутворення; в оцінці побажань і потреб споживачів; у доведенні до виробничників результатів короткострокових маркетингових досліджень і до дизайнерів та проектувальників — довгострокових. Виробничники мають потребу в інформації про поточний попит, щоб спланувати виробництво (купувати необхідні матеріали і складати робочі графіки). Дизайнерам і проектувальникам необхідна маркетингова інформація для поліпшення та модернізації існуючих товарів і розроблення нових. Тому маркетинг, проектування та виробництво мають працювати разом у тісному контакті. При цьому маркетингова інформація характеризує запити споживачів і вимоги до конструкційних та функціональних особливостей нових видів товарів, що важливо для проектувальників. Виробничники також зацікавлені в отриманні своєчасної інформації про потреби в нових виробах, щоб розробити технологічні процеси і придбати необхідне устаткування. Фінансисти активно включаються в процес обміну інформацією і повідомляють про наявність фондів (при короткостроковому плануванні), а також, які фонди потрібні для виготовлення нових виробів (за умови довгострокового планування). У свою чергу, важливі відомості про терміни виробничого процесу, що їх отримують маркетологи, дають змогу своєчасно інформувати споживачів про виконання замовлення. Отже, у процесі активної взаємодії функцій маркетингу, виробництва та фінансів розробляються вироби, прогнозуються і створюються реальні виробничі графіки, приймаються кількісні та якісні рішення, здійснюється обмін інформацією про стан діяльності. Залежно від виду діяльності підприємства на додаток до розглянутих функцій формуються інші функції, які забезпечують їх ефективне здійснення (наприклад, матеріально-технічного забезпечення, бухгалтерського обліку, технічного обслуговування, управління персоналом, технічної підготовки виробництва, збуту тощо). Виробничі системи (ВС) — це особливий клас систем, що об’єднують працюючих, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція або послуги. Елементами виробничої системи є люди і матеріальні об’єкти — праця, знаряддя, предмети, продукти праці, а також технологія, організація виробництва. Виробнича система на первинному рівні може розглядатися як група механізмів (устаткування, апарати тощо), що обслуговуються робітником (оператор, машиніст). Кожний механізм і робітник, що обслуговує його, являють собою два взаємодіючих та взаємозалежних елементи, які складають систему «людина — машина». Під елементом виробничої системи розуміється складова частина системи, яка не розчленовується на дрібніші складові. Елементами виробничої системи нижчого рівня (дільниці, цеху, відділу) є робочі місця (частина виробничої площі з розташованими на ній верстатами або агрегатами та робітниками, які їх обслуговують), які оснащені приладдям та інструментом, партією деталей (або інший вимір предметів праці) та ін. Інтеграція первинних систем «людина — машина» створює виробничу дільницю — складну систему, яка охоплює основних і допоміжних робітників, основне і допоміжне устаткування, функціональні підсистеми зі складним комплексом взаємозв’язків, взаємовідносин та інтересів, що й зумовлює її складну структуру та організацію.

Сьогодн, ще так недавно могучий  впливовий, ¶¶ ¶нтернацонал явля з себе жа]люгдне видовище руни й катастрофи. Оздоровлен свжим деалстичним поривом  жагою тво]рення нового життя, народи виповли вйну марксизмов. Боротьба йде не так з цлою соцально-господарською кон]цепцю соцалзму, як насамперед з його обездуховленим, механстичним  матералстичним свтоглядом, з його су]перечною з законами життя нтернацоналстичною та кос]мополтичною природою. Слд признати, що соцалзм, як по]лтична течя, вдограв у свй час  позитивну ролю в дл бо]ротьби робтництва з капталстичним визиском, за здобуття свох прав на культурний, правовий  матеральний розвиток. Певн корисн елементи соцалстично концепц пристосовуються та пристосовуватимуться до життя й новими реформаторськими рухами. Натомсць справжнм сторичним злом мар]ксизму  його свтоглядов заложення. Вйна з ними це вйна живих будуючих дей з отруйною мертвеччиною далектично схоластики, що примтивзу й вульгаризу духове ство людини та суспльства

1. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

2. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

3. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

4. Формування етосфери в політичному житті суспільства

5. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

6. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
7. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
8. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

9. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

10. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

11. Вибори та їх роль у політичному житті України

12. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

13. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

14. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

15. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

16. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Декабристський рух та його поширення на Україні

18. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

19. Процес управління та його основні стадії

20. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

21. Філософія інформаційного суспільства

22. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
23. Поняття громадянського суспільства і правової держави
24. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

25. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

26. Етикет та його національні особливості

27. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

28. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

29. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

30. Столипін та його аграрна реформа в Україні

31. Гудвіл та його облік

32. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

33. Місто та його структура

34. Держава і політична система суспільства

35. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

36. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

37. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

38. Покарання та його види
39. Поняття національного доходу та його використання
40. Право водокористування та його види

41. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

42. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

43. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

44. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

45. Імператор Олександр Другий та його реформи

46. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

47. Нюрнберзький процес та його уроки

48. Расизм та його прояви на сучасному етапі

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

50. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

51. Романтизм та його значення в мистецтві

52. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

53. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

54. Види попиту. Поняття товару та його суть
55. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність
56. Метод векторів та його застосування

57. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

58. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

59. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

60. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

61. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

62. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

63. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

64. Демократія як форма організації суспільства

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Лобізм та його регулювання

66. Соціальна структура суспільства

67. Політичне управління та його соціотехніка

68. Процес організації виробництва та виробництва

69. Інтерес і еволюція суспільства

70. Регулятивні образи людини й суспільства
71. Петро Могила і його роль в історії православної церкви
72. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

73. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї

74. Соціально-класова структура суспільства

75. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

76. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

77. Гіперзвук та його властивості

78. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

79. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

80. Філософський аналіз суспільства

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

81. Валютний ринок та його регулювання

82. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

83. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

84. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

85. Фінансові резерви та їх роль

86. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
87. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
88. Аналіз виробництва та реалізації продукції

89. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

90. Монетаризм та його сучасне застосування

91. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

92. Маржиналізм та його основні ідеї

93. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

94. Суспільно-політичне та культурне життя України

95. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

96. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

98. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

99. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.