Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародної економіки РЕФЕРАТ З дисципліни «Міжнародна економічна діяльність» На тему: «Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги» Маріуполь - 2007 Зміст Вступ 1. Сутність міжнародної технічної допомоги 2. Фактори, що негативно впливають на залучення проектів та програм МТД 3. Перспективи України в отриманні проектів та програм МТД Висновки Список використанних джерел Вступ Міжнародна технічна допомога (МТД) сьогодні є важливим інструментом реалізації політики міжнародної інтеграції України, економічного розвитку, забезпечення інтересів держави на зовнішніх ринках. Міжнародна технічна допомога надається Україні практично в усіх галузях народного господарства та суспільного життя більш ніж 20 країнами світу, а також міжнародними організаціями. На сьогодні впроваджено та знаходяться в стадії виконання проекти, на фінансування яких з 1992 року донорами виділено понад 5,8 мільярдів доларів США. В 2005 році донорами для впровадження нових та продовження діючих проектів міжнародної технічної допомоги в Україні виділено приблизно 463 млн. доларів США. Впровадження проектів міжнародної технічної допомоги допомагає вирішенню тих проблем, які Україна сьогодні не в змозі вирішити самостійно, зменшує навантаження на державний бюджет, сприяє створенню додаткових робочих місць. Світовий досвід, що набуває Україна в рамках міжнародної технічної допомоги сприяє її сталому соціально-економічному розвитку, прискорює її міжнародну інтеграцію. Актуальність подальшого дослідження міжнародної технічної допомоги та її впливу на стан економіки України полягає у визначенні найбільш раціонального розміщення коштів, що поступають від донорів, з метою покращення стану в окремих галузях економіки; а також у сприянні розвитку більш тісних відносин з міжнародними фондами та іншими країнами. Метою цієї реферативної роботи є визначення проблем та факторів, що негативно впливають на залучення МТД, а також перспективних напрямів надання МТД Україні. Задачі – визначити сутність міжнародної технічної допомоги та розрізнити її види, а також визначити подальші напрямки співробітництва з фондами та іншими країнами, щодо технічної допомоги Україні у тих галузях економіки країни, які її найбільш потребують. Об’єкт дослідження – форми та способи залучення міжнародної технічної допомоги. Предмет дослідження – програми та проекти міжнародної технічної допомоги, що були спрямовані донорами на покращення економічного стану України. Теоретичною базою є фундаментальні положення та принципи політекономії; законодавство України; інформаційні ресурси мережі Інтернет; періодичні видання. Методологічною базою є метод аналізу та синтезу, статистичний, індукції, метод прогнозування. Сутність міжнародної технічної допомоги Різновидом міжнародної передачі технології є міжнародне технічне сприяння або технічна допомога, що одержала великий розвиток із середини 70-х років. Міжнародні програми технічної допомоги здійснюються як по лінії міжнародних організацій, так і на двосторонній основі.

Вони спрямовані насамперед на надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, і країнам, що знаходяться перехідному періоді, з метою прискорення створення основ розвитий ринкової економіки. Технічне сприяння (яке ще називають технічною допомогою) спрямовано на підвищення технологічного рівня країн-одержувачів. Її треба відрізняти від інших форм міжнародної допомоги розвитку, що є здебільшого прямим бюджетним фінансуванням з боку розвинених держав найбіднішим африканським і азіатським країнам і спрямовані на задоволення потреб жителів цих країн у їжі, воді, паливі й іншому. Згідно з Указом Президента України „Про міжнародну технічну допомогу” (5 червня 1999 року) й Постановою 153 Кабінету Міністрів України „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (15 лютого 2002 року), міжнародна технічна допомога – це ресурси, які відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами (державами, урядами іноземних держав, а також організаціями, установами, фондами, уповноваженими урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу Україні) на безоплатній основі Україні для здійснення програм, проектів міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку України. Міжнародна технічна допомога (МТД) - надання країнам допомоги на платній або безоплатній основі в сферах технології процесів, продуктів та управління; це допомога у засвоєнні знання та навичок у відповідних сферах діяльності, зазвичай в галузі економіки та управління. Донором може стати держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу. Таке сприяння може виявлятися практично в всіх галузях виробництва. В економічній сфері найчастіше технічна допомога надається в області розробки програм економічного розвитку, статистики, грошової і бюджетної політики, розвитку регіонів, техніко-економічного обґрунтування окремих проектів. З погляду ступеня залучення одержувача технічної допомоги в процесі розподілу можна виділити кілька організаційних видів технічної допомоги. Грант – це фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом міжнародної технічної допомоги. Технологічні гранти – це безоплатна передача розвиненими країнами технології, технологічно ємних товарів або фінансових засобів на купівлю технології, навчання і підвищення кваліфікації персоналу. Гранти передбачають надання донором у рамках проекту МТД технології й устаткування, відряджання фахівців і здійснення навчання кадрів без якої б то ні було фінансової участі одержувача допомоги у фінансуванні проекту. У цьому випадку одержувач виконує чисто організаційні функції по прийому і розміщенню технічної допомоги. Донор звичайно має право брати участь через своїх представників у розподілі допомоги і нагляді за ефективністю її використання.

Співфінансування МТД передбачає більш серйозну участь і відповідальність її одержувача, що відповідно до угоди про надання технічної допомоги повинний не тільки організаційно забезпечити її одержання, але і нести деякий тягар її фінансування. Звичайно фінансова участь одержувача, хоча і складає меншу частку вартості проекту, розглядається як свідчення зацікавленості уряду в ефективному використанні наданій його країні технічної допомоги. Вона може залучатись у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні; робіт і послуг; прав інтелектуальної власності; фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті; інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій. Міжнародна технічна допомога може надаватися у формі передачі у власність, користування майна і майнових прав; консультацій із залученням експертів, у тому числі іноземних; фінансування витрат на навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів реципієнта; обміну спеціалістами; грантів. Грошові кошти, що виділяться міжнародними економічними організаціями й окремими країнами в рамках МТД, не надходять безпосередньо в розпорядження приймаючої сторони, а направляються на оплату й організацію роботи відповідних фахівців-консультантів. Безпосередньо одержувати МТД згідно з проектом (програмою) може резидент України (фізична або юридична особа), яка є реципієнтом цього проекту. Реципієнт – це визначений у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резидент України, що одержує міжнародну технічну допомогу. Бенефіціар - центральний або місцевий орган виконавчої влади, до компетенції якого належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, який заінтересований в результатах виконання проекту (програми), але безпосередньо не одержує міжнародну технічну допомогу. Для одержання міжнародної технічної допомоги потенційні реципієнти (визначені у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резиденти України, які одержують міжнародну технічну допомогу) подають запити до спеціально уповноваженого органу, який проводить експертизу запитів та за її результатами звертається до донорів з проханням прийняти рішення про фінансування програм, проектів міжнародної технічної допомоги. Проектом міжнародної технічної допомоги є документ (проект, проектна угода), яким визначено систему послідовно пов'язаних дій, заходів, а також ресурси, спрямовані на досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом встановлених строків. Програми, проекти міжнародної технічної допомоги підлягають державній реєстрації Агентством координації міжнародної технічної допомоги із включенням до Державного реєстру програм і проектів міжнародної технічної допомоги. Державна реєстрація програм і проектів є підставою для акредитації їх виконавців, а також надання підтверджень щодо забезпечення відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством України та її міжнародними договорами. Міжнародна технічна допомога має використовуватися лише для цілей, визначених у програмах, проектах міжнародної технічної допомоги.

Можна провести аналогю й бльш несподвану, але досить природну, враховуючи снування боплазмових теорй функцонування мозку,P аналогю мж проблемою усталення термоядерно плазми й завданням досягти абсолютно технчно рвноваги, що було метою таких стародавнх систем психофзичного тренування, як йога, дзен та нш. Аналзуючи це завдання з позиц сучасного системного пдходу, можна сказати, що основний методологчний принцип таких учень урвноважити розум (психку) за допомогою власних зусиль поляга у побудов кваззамкнено структури, що ма гомеостатичн властивост. ¶ ось парадоксальне твердження вдомого американського фзика, Нобелвського лауреата А. Салама: «Концептуальна структура сучасно фзики дедал бльше нагаду флософю ндузму». Але ж я вв мову не про фзикв, а психотронн знання й технолог, що являють собою синтез знань у галуз фзики,» нформатики, болог, космолог. ¶нтелектуальний синтез такого високого порядку за сучасних умов ще не можливий,P зробив висновок Гуру. Вд автора: Викладен вище основи фзичних знань арв ми з Гуру давали на перегляд академков А. Будкеру

1. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

2. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

3. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

4. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

5. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

6. Болонський процес - перспективи для України
7. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
8. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

9. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

10. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

11. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

12. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

13. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

16. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

18. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

19. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

20. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

21. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

22. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
23. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
24. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

25. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

26. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

27. Історія міжнародних відносин України

28. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

29. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

30. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

31. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

32. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

33. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

34. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

35. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

36. Науково-технічний потенціал України

37. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

38. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
39. Україна в сучасній системі міжнародних відносин
40. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

41. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

42. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

43. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

44. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

45. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

46. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

47. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

48. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

50. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

51. Аналіз економічної нестабільності в Україні

52. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

53. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

54. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
55. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
56. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

57. Атомна енергетика України і РПС

58. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

59. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

62. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

63. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

64. Громадянство України

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

66. Налоги: тенденции, перспективы развития

67. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

68. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

69. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

70. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
71. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
72. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

73. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

74. Опыт и перспективы использования сети Интернет в коммерческих целях

75. Перспективы развития компьютерной техники

76. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

77. Возможности средств мультимедиа и перспективы их использования

78. Зарубежные Статистические Пакеты: описание, возможности, недостатки, перспективы развития

79. Опіки. Види, допомога

80. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

82. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

83. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

84. Либерализм в России:основные этапы, идеи, особенности и перспективы

85. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

86. Состояние и перспективы использования ветроэнергетики
87. Ветроэнергетика. Перспективы использования в Республике Беларусь
88. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

89. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

90. Инвестиции в сельское хозяйство: методы и перспективы

91. Социальная стратификация и перспектива развития гражданского общества России

92. Атомная энергетика. Использование и перспективы развития

93. Перспективы становления ноосферной цивилизации

94. Молекулярная нанотехнология и перспективы её развития

95. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

96. Нанотехнология. Перспективы развития

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

98. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

99. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.