Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінанси і фінансова діяльність

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Захищений з оцінкою відомість № від “ ” 200 р. ЗВІТ про виробничу практику із спеціальності 6.050100 – “ФІНАНСИ” спеціалізації 0501 «Економіка і підприємництво» студента курсу групи база практики – ТОВ „СНІГОВИК-ПЛЮС” (ЕДРПОУ 32175990, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК) керівник практики від ПІДПРИЄМСТВА керівник практики від ДДФА Дніпропетровськ 2010 Календарний графік проходження практики № за/п Назви робіт Термін виконання Примітка 1 Вирішення питань організації практики на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” 09.11.2009 – 13.11.2009 2 Вивчення сфери бізнесу ТОВ „Сніговик-Плюс”, статутних документів, структури підприємства, продукції та послуг підприємства, місця підприємства на ринку 16.11.2009 – 04.12.2009 3 Вивчення теоретичної сутності фінансів та фінансової діяльності підприємства 07.12.2009 – 18.12.2009 4 Аналіз системи грошових розрахунків на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” 21.12.2009 – 30.12.2009 5 Аналіз системи прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” 11.01.2010 – 22.01.2010 6 Аналіз відносин підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з бюджетною системою країни 25.01.2010 – 29.01.2010 7 Аналіз відносин підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з податковою системою країни 01.02.2010 – 05.02.2010 8 Аналіз відносин підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з банківською системою країни 8.02.2010 – 12.02.2010 9 Аналіз системи управління основним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” 15.02.2010 – 19.02.2010 10 Аналіз системи управління оборотним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” 22.02.2010 – 26.02.2010 11 Аналіз діяльності підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” на фінансовому ринку 1.03.2010 – 10.03.2010 12 Аналіз діяльності підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” в сферах страхових послуг 11.03.2010 – 12.03.2010 13 Проведення оцінки фінансового стану підприємства ТОВ „Сніговик-Плюс” та перспективи його зміцнення 15.03.2010 – 19.03.2010 14 Підготовка матеріалів та проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання наукової роботи за темою “Оцінка заходів фінансової санації фінансової стійкості ТОВ “Сніговик-Плюс”, м.Дніпропетровськ” 22.03.2010 – 09.04.2010 14 Підготовка та оформлення матеріалів звіту 12.04 – 16.04.2010 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ЩОДЕННИК СТУДЕНТА З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ КУРС ГРУПА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІНАНСИ Робочі записи під час проходження практики Дата Яка робота була проведена Підпис керівника При-мітки 09.11.2009 – 13.11.2009 Затвердила календарний графік проходження практики. Пройшла інструктаж з охорони праці та техніки безпеки 16.11.2009 – 04.12.2009 Ознайомилась із історією утворення та функціонування підприємства; законодавчою базою створення підприємства; зі статусом та статутом підприємства; з основними зовнішніми силами, що впливають на діяльність підприємства; з процесом розробки загальних стратегій виробництва; з методами аналізу стратегій, що застосовуються на підприємстві.

07.12.2009 – 18.12.2009 Ознайомилась: з класифікацією виробничих процесів, з видами виробничих процесів та технологічними операціями; з основними елементами виробничого процесу; з рівнем організації виробництва; з виробничим циклом виготовлення виробів; з основними ознаками непотокового виробництва; з характеристиками серійного, масового виробництва; з основними параметрами виробничої лінії; з ознаками, за якими розрізняють структуру виробничого процесу. 11.01.2010 – 15.01.2010 Опрацьовано: особливості планування технологічного й організаційного розвитку виробництва; стан заходів з підвищення технічного та організаційного рівня виробництва на підприємстві; методику розрахунку виробничої потужності. 21.12.2009 – 30.12.2009 Ознайомилась: з системою грошових розрахунків на підприємстві; з системою комерційних розрахунків через розрахункові рахунки в банках, з віддаленим управлінням розрахунками за системою „Клієнт-банк”, з організаціїю видачі заробітної плати та коштів на відрядження за допомогою пластикових банківських карток. 18.01.2010 – 22.01.2010 Ознайомилась: з планом собівартості продукції, з методикою розрахунку собівартості продукції, з законодавчою базою щодо ціноутворення на підприємстві, із методами та порядком обрання стратегії ціноутворення; з основними чинниками ефективності цінової політики; з чинними на підприємстві механізмом формування внутрішніх цін на продукцію; з основним елементами у складанні ціни та методами їх визначення; з порядком формування внутрішніх цін за виробничими підрозділами; з роллю витрат у формуванні ціни; з методами визначення прибутку в ціні; з механізмом визначення в ціні посередницько-збутової націнки та торгівельної надбавки. 25.01.2010 – 29.01.2010 Ознайомитись: з бухгалтерською звітністю підприємства «Балансом» ті «Звітом про фінансові результати»; з бізнес-планом підприємства; з техніко-економічним аналізом підприємства; з особливостями визначення різних видів точки беззбитковості; з впливом амортизації на величину грошового потоку; з основним причинами зміни вартості грошей у часі; з методичними принципами розрахунку проектного грошового потоку; з особливостями визначення проектного грошового потоку; з методикою розрахунку основних фінансових критеріїв; з розрахунком чистої теперішньої вартості; з порівнянням проектів за допомогою різних критерієві правилами їх використання; з методами оцінки ефективності проектів; з використанням операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. 25.01.2010 – 12.02.2010 Ознайомилась: зі структурою відділу фінансового та податкового планування на підприємстві; положенням про планово-економічний відділ; посадові інструкції; з системою стратегічного планування на підприємстві; з функціонуванням системи планування на підприємстві; з нормами і нормативами, що їх використовує підприємство при складанні планів господарської діяльності; з методами внутрішнього планування на підприємстві та інструментами планових розрахунків; з альтернативними планами випуску продукції; з чинною на підприємстві виробничою програмою по виготовленню товарів; з планом ресурсного забезпечення діяльності підприємства; з різновидами планів та їх комплексами; з оперативно-календарними планами; із складовими частинами бізнес-плану і технологією його розробки; зі змістом фінансового плану підприємства; з особливостями планування потреби у фінансових ресурсах.

15.02.2010 – 19.02.2010 Ознайомилась: з системою управління основним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс”, з особливостями обґрунтування бізнес-плану інноваційного проекту; з формами фінансування інноваційних процесів; з методами зниження комерційного ризику інвестицій і інноваційній діяльності. 22.02.2010 – 26.02.2010 Ознайомилась: з системою управління оборотним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс”, з основними показниками виробничої діяльності підприємства; з інформаційною базою для аналізу виробничої програми підприємства; з методикою аналізу виконання виробничої програми на підприємстві. 11.03.2010 – 12.03.2010 Ознайомилась: з інформаційною базою щодо аналізу виробничих ресурсів підприємства; з методикою оцінки на підприємстві рівня забезпечення та ефективності використання виробничих ресурсів, з діяльністю підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” на фінансовому ринку та ринку страхових послуг. 15.03.2010 – 19.03.2010 Попрацювала: з інформаційною базою щодо аналізу фінансового стану на підприємстві. 22.03.2010 – 09.04.2010 Попрацювала: з основними методологічними підходами проведення фінансового аналізу; з метою та сутністю проектування бухгалтерського балансу; з критеріями раціоналізації фінансових ресурсів проекту; з оцінкою фінансового стану і фінансових результатів у діяльності фірми; з фінансовою звітністю підприємства; з методикою аналізу фінансових результатів на підприємстві; з напрямками та тенденціями розподілу прибутку. Підготувала: матеріали для проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання наукової роботи за темою “Оцінка заходів фінансової санації фінансової стійкості ТОВ “Сніговик-Плюс”, м.Дніпропетровськ” 12.04 – 16.04.2010 Оформлення та затвердження звіту практики. Зміст Вступ Основи організації практики на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Теоретична сутність фінансів та фінансової діяльності підприємства Грошові розрахунки на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Відносини підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з бюджетною системою країни Відносини підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з податковою системою країни Відносини підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” з банківською системою країни Система управління основним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Система управління оборотним капіталом на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Діяльність підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” на фінансовому ринку Діяльність підприємства ТОВ “Сніговик-Плюс” в сферах страхових послуг Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ „Сніговик-Плюс” та перспективи його зміцнення Індивідуальне завдання на виконання наукової роботи за темою “Оцінка заходів фінансової санації фінансової стійкості ТОВ “Сніговик-Плюс”, м.Дніпропетровськ” Теоретично-правові основи діагностики фінансового стану підприємства Зовнішні та внутрішні умови створення підприємства та характеристика його фінансово-господарської діяльності Статистичні, загальноекономічні специфічні методи і прийоми дослідження системи показників фінансового стану підприємства Механізм фінансової санації підприємства Причини кризи, її види та фази розвитку Діагностика фінансового стану підприємства Санаційна концепція та каталог заходів з фінансової санації Ефективність санаційних заходів, що впливають на поліпшення конкурентоспроможності та ліквідності підприємства Основи організації практики на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Теоретична сутність фінансів та фінансової діяльності підприємства Грошові розрахунки на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві ТОВ “Сніговик-Плюс” Прогноз посилення фінансової стійкості підприємства Висновки Список використаної літератури Вступ Дійсний звіт складений за результатами виробничої практики в фінансовій службі ТОВ «Сніговик-Плюс»(м.Д

Проте для об'ктивност слд зазначити й таке. У середин 90-х рокв увесь великий укранський бзнес мав, м'яко кажучи, дуже сумнвний характер, тому ретельно проведена переврка могла виявити немало фнансових порушень  зловживань. Як говорили у т часи, Л. Кучма дяв за принципом: «Друзям - все, ворогам - закон». Пд важкий прес цього правила потрапив  бзнес Ю. Тимошенко, нчим не кращий  не грший з-помж бзнесу решти олгархв. Незважаючи на вдчайдушн зусилля та шалену дяльнсть юриств, великий бзнес Ю. Тимошенко не витримав адмнстративного пресу, а створена нею бзнес-мперя почала трщати по всх швах  незабаром, по сут, була зруйнована цлком. Однак сама Ю. Тимошенко мужньо вистояла  благополучно минула чергову лаву пдсудних. Очолюваний нею виборчий блок пройшов у Верховну Раду Украни на парламентських виборах 2002 року, здобувши 7,8%. Ю. Тимошенко знову стала депутатом  отримала таку жадану депутатську недоторканнсть. ¶ хоча новий Генеральний прокурор Украни С. Пскун скерував у Верховну Раду Украни подання про притягнення Ю

1. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

3. Виробнича практика з менеджменту

4. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

5. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

6. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів
7. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
8. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

9. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

10. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

11. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

12. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

13. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

14. шпори з цивільного права України

15. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

16. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

17. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

18. Державний лад України в роки Другої світової війни

19. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

20. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

21. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

22. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
23. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України
24. Українська спеціальна лексика

25. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

26. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

27. Військові події на території України у роки Першої світової війни

28. Питання з історії України

29. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

30. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

31. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

32. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

34. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

35. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

36. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

37. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

38. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку
39. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
40. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

41. Спеціальне документознавство

42. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

43. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

44. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

45. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

46. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

47. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

48. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

50. Податкова система України: теорія і практика становлення

51. Управління спеціальними проектами

52. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

53. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

54. Діюча практика обліку операцій з векселями
55. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
56. Виробничі запаси - облік та аналіз

57. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

58. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

59. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

60. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

61. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

62. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

63. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

64. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

66. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

67. Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива

68. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

69. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

70. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"
71. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці
72. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

73. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

74. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

75. Теория и практика демократии и тоталитаризма (Ф. Хайек, П. Арон, З. Бжезинский)

76. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

77. Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

78. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

79. Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"

80. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

81. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

82. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

83. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

84. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

85. Основні методи боротьби з інфляцією

86. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)
87. Иск в гражданском процессе: теория и практика
88. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

89. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

90. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

91. Формы творческой активности в американской джазовой практике

92. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

93. Практика по сетям

94. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

95. Отчет по практике по Turbo Pascal

96. Практика оператора (WINDOWS 95, MICROSOFT WORD 97, MATHCAD, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, VISIO, Norton Utilites 3.0 for Windows 95)

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

97. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

98. Дневник практики на подстанции скорой помощи

99. Отчёт о прохождении производственной практики (работа в стационаре)

100. Гомеопатия в общей практике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.