Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Монополістична конкуренція укр

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Монополістична конкуренція План. ВСТУП. 2 Розділ 1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 5 1.1. Ознаки монополістичної кункуренції. 5 1.2. Основні теоретичні концепціі. 8 1.3. Диференіяція продукту та умови входу в галузь. 12 Розділ 2. РІВНОВАГА ФІРМИ ПРИ МОНОПОЛІСТИЧНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ. 16 2.1. Крива попиту фірми. 16 2.2. Короткострокова та довготривала рівновага фірми при монополістичній конкуренції. 18 2.3. Максімізаця прибутку в умовах монополістичної  конкуренції. 21 Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 25 3.1. Надлишкова виробнича потужність. 25 3.2. Нецінова конкуренція. 28 3.2. Реклама і просування товарів на ринку з монополістичною конкуренцією. 31 АНАЛІЗ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ. 35 ВИСНОВОК. 47 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА. 50 ВСТУП.  Мой інтерес до даної теми пов'язаний, насамперед, із тим, що  монополістична конкуренція є не тільки найбільш поширеною, але і найбільш важкою досліджуваною формою галузевих структур. Для подібної галузі не може бути побудовано абстрактної моделі, як це можна зробити у випадках чистої монополії і чистої конкуренції. Багато чого, тут, залежить від конкретних деталей, що характеризують продукцію і технологію, а також від природи стратегичного вибору, наявного у фірм. Тому моя задача в даному випадку зводиться до виявлення й опису спільних моментів і найбільш характерних закономірностей такої економічної структури як монополістична конкуренція. Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій.  В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності. Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері. Своєрідним і широко поширеним типом недосконалої конкуренції, що спостерігається практично в усіх розвинутих країнах, є, так звана, монополістична конкуренція. В певній мірі, монополістична конкуренція нагадує досконалу  конкуренцію: - велика кількість споживачів і виробників; - бар'єри для входу на ринок і виходу з ринку мінімальні; - кожна фірма сприймає ціни інших фірм як задані і регулює тільки свою ціну.

В умовах монополістичної конкуренції кожна фірма випускає свій власний продукт, а усі разом - товари однієї товарної групи. Товар, що випускається кожною фірмою, декілька відрізняється від товарів тієї ж групи, що випускаються іншими фірмами. Це, як правило, товари (або послуги) групи одного призначення - прохолодні напої, ліки, бензин різних марок і т.п. Товари групи є близькими замінниками, але відрізняються один від іншого якістю виконання, упаковуванням, дизайном, товарним знаком, післяпродажним обслуговуванням і т.п. І майже не різняться ціною. Кожна фірма є єдиним виробником свого товару й в цьому змісті монополістом. Чиста конкуренція і чиста монополія є винятками, а не правилом в ринковому середовищі. Більшість ринкових структур знаходяться десь між цими двома винятками. Монополістична конкуренція припускає змішання монополії і конкуренції: точніше, монополістична конкуренція містить у собі дуже значний обсяг конкуренції, змішаної з невеликою дозою монопольної влади. Модель досконалої конкуренції, що використовувала неоклассическая школа, спиралася на ряд дуже умовних теоретичних передумов. Передбачалася, зокрема, що економіка є абсолютно гнучкою і мобільною: є рухливість ресурсів, відсутні мальскі перешкоди для переливання капіталу і праці, не існує якогось центру економічної влади, здатного обмежувати свободу господарських суб'єктів. Багато представників західної економічної теорії розуміли усю умовність показаних передумов, тому вже в 19ст. з'явилися роботи, автори яких намагались врахувати  вплив монополій на структуру ринку. Найбільш відомими роботами в цьому напрямку є “Теорія монополістичної конкуренції” Е.Чемберлина і “Економічна теорія недосконалої конкуренції” Дж.Робінсон. Внесок американського економіста Е. Чемберліна (1899-1967) полягає в тому, що він був першим, хто ввів поняття ''монополістичної конкуренції''. Відповідно до погляду Чемберліна, більшість економічних ситуацій являють собою явища, що включають і конкуренцію, і монополію. Чемберліновська модель припускає структуру ринку, у якій поєднані елементи конкуренції (велика кількість фірм, їхня незалежність друг від друга, вільний доступ на ринок) з елементами монополії (покупці віддають явну превагу ряду продуктів, за які вони готові сплачувати підвищену ціну). При цьому передбачається, що підприємець у своєму прагненні до одержання максимального прибутку намагаються захопити контроль над пропозицією товару, що дозволить йому диктувати ціну на ринку. Тому він прагне створити товар, який хоч чимось-то відрізняється від товару конкурента. Відповідно до поглядів Чемберліна ринок будь-якого одиничного єдиного виробника в умовах монополістичної конкуренції визначається і лімітується трьома головними чинниками: ціною продукту, особливостями свого продукту, витратами по збуту. Джоан Робинсон (1903-1983)- англійський економіст, представник кембріджської школи політичної економії -як і Чемберлін у своїй найвідомішій  роботі «Економічна теорія недосконалої конкуренції» (1933) досліджувала ті ж проблеми: здвиги в механізмі ринкової конкуренції, проблему монополізації ринку, механізм монополістичного ціноутворення.

 Особливу увагу Джоан Робинсон приділила такій характерній рисі ринкового поводження значних компаній, як маневрування цінами. У результаті своїх досліджень Джоан Робинсон набула висновку, що можливість цінового маневрування підриває головні постулати класичної теорії: незалежність процесу ціноутворення, ототожнення рівноваги попиту і пропозиції з оптимальним використанням ресурсів і оптимізації суспільного добробуту. У цьому її принципова відмінність від Чемберліна, що вважав, що саме механізм монополістичної конкуренції щонайкраще  обслуговують інтереси економічного добробуту. Значний внесок в аналіз ринку недосконалої конкуренції внесли такі економісти, як А.Курно, Дж.Хікс і ін. Робота складається із вступу,  3 розділів,  10 підрозділів та висновку. Мета даної роботи - дати економічний аналіз монополістичної конкуренції. Головними завданнями, переслідуваними в цій роботі є: визначити й обговорити природу і поширеність монополістичної конкуренції,  проаналізувати й оцінити поведінку фірм, що здійснюють монополістичну конкуренцію в області цін і випуску продукції,  пояснити і визначити роль нецінової конкуренції, тобто  конкуренції, заснованої на якості продукту і рекламі в галузях із монополістичною конкуренцією. праналізувати короткострокову та довгострокову рівновагу фірми при монополістичній конкуренції. проаналізувати  діяльність фірм на ринку монополістичної конкуренції в Україні на прикладі ринку безалкогольних напоїв. Розділ 1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 1.1. Ознаки монополістичної кункуренції. У багатьох галузях господарства товари, які випускаються фірмами, є диференційованими. З тієї чи іншої причини споживачі розглядають марку кожної фірми як таку, що відмінна від марок інших фірм. Наприклад, зубна паста «Крест» відрізняється від «Колгейт», «Ейм» та десятка інших марок частково присмаком, частково густиною і частково репутацією — еталоном відносної ефективності протидії карієсу для споживачів є «Крест». Через це деякі споживачі (хоча й не всі) заплатять за «Крест» більше. Оскільки єдиним виробником пасти «Крест» є корпорація «Проктер енд Гембл», остання користується владою монополіста. Проте монопольна влада «Проктер енд Гембл» обмежена, оскільки споживачі можуть легко замінити «Крест» іншими марка­ми, якщо ціна на неї зросте. Хоча споживачі, що полюбляють пасту «Крест», готові більше заплатити за неї, більшість із них не заплатить набагато вищу ціну. Типовий споживач може переплатити за «Крест» на 25 чи навіть 50 центів більше, але навряд чи ця сума виросте до долара. Для більшості споживачів зубна паста — це лише зубна паста, а відмінність між марками незначна. Отже, крива попиту на зубну пасту «Крест», хоча й спрямована вниз, все ж досить еластична. Через обмеженість свого монопольного становища «Проктер енд Гембл» призначить ціну, не набагато вищу від своїх граничних витрат. Подібна ситуація склалася між пральним порошком «Тайд», паперовими руш­никами «Скотт» та іншими товарами. Монополістична конкуренція –це тип ринку, на якому за умови неоднорідної пропозиції  діє велика кількість невеликих постачальників при більшій кількості споживачів.

Коннектикут, США), экономист и социолог. Образование получил в Венском университете. В 1919—20 мин. финансов Австрийской республики. В 1925—32 профессор Боннского университета (Германия). С 1932 и до конца жизни профессор Гарвардского университета (США). Историю политэкономии рассматривал как процесс восходящего развития аналитического аппарата и методов исследования экономических явлений. Известен концепцией экономической динамики, центральное место в которой отводится предпринимательской функции.   Ш. выдвинул теорию «эффективной конкуренции», которая изображает рыночный механизм в эпоху «большого бизнеса» как плодотворное взаимодействие сил монополии и конкуренции, базирующихся на нововведениях и придающих особый динамизм экономическому развитию. Ему принадлежит динамическая концепция цикла, где цикличность рассматривается как закономерность экономического роста. Согласно этой концепции, движущая сила процветания — массовые инвестиции в основной капитал, которые служат воплощением определённых новшеств. Кризисы, согласно логике Ш., не являются неизбежными

1. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

2. Монополия и конкуренция в условиях рыночного хозяйства. Антимонопольное регулирование: проблемы и опыт реализации в России.

3. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

4. Монополія і конкуренція на ринку

5. Лекции по экономике (Рынок. Конкуренция. Монополия)

6. Конкуренция и монополия
7. Конкуренция и монополия
8. Цена и объем производства в условиях монополии и олигополической конкуренции

9. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

10. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

11. Конкуренция и монополия

12. Конкуренция и монополия

13. Конкуренция и монополия в рыночной экономике

14. Унитарное предприятие. Законодательство о конкуренции и монополии

15. Роль конкуренции в экосистемах

16. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

18. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

19. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

20. Громадянство України

21. Государство и проблемы монополий

22. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
23. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
24. Львівський музей українського мистецтва

25. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

26. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

27. Монополия на водку в России

28. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

29. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

30. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

31. Естественные монополии в РФ и методы регулирования их деятельности

32. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

34. Конкуренция BMW и Mercedes на Российском авторынке

35. Международная конкуренция по М.Портеру

36. Регулирование естественных монополий

37. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

38. Качество продукции - элемент выживаемости фирмы в условиях рыночной конкуренции
39. Монополии (Доклад)
40. Монополия, олигополия, монопсония

41. Фирма в условиях чистой монополии

42. Виды рыночной конкуренции

43. Чистая монополия и монопольная власть

44. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон

45. Виды конкуренции

46. Монополия и ее виды

47. Поведение фирмы и социальные последствия функционирования рынка в условиях чистой монополии

48. «Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики»

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Виды монополий и особенности определения цены и объёма производства

50. Конкуренция

51. Монополии сегодня

52. Конкуренция, как важное условие функционирования рыночной экономической системы

53. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

54. Історія України
55. Виникнення та формування українського етносу
56. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

57. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

58. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

59. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

60. Постмодернізм та українська історична наука

61. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

62. Створення залізниць в Україні

63. Центральна Рада і пролетаріат України

64. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

65. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

66. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

67. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

68. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

69. Українська національна революція 1649-1657рр

70. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
71. Поняття криміналістичної версії
72. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

73. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

74. Лекції з української та зарубіжної культури

75. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

76. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

77. Монополистическая конкуренция

78. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

79. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

80. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Менеджмент и конкуренция

82. Конкуренция на рынке услуг

83. Податкова політика України

84. Економічне районування України

85. Святкування Великодня на Україні

86. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник
87. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
88. Загальна характеристика конституції України

89. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

90. Нарушение авторских прав и недобросовестная конкуренция

91. Недобросовестная конкуренция

92. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

93. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

94. Конституційний суд України

95. Цивільне право України

96. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

97. Конкуренция в современном бизнесе

98. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

99. Монополия на страх или социальная миссия рекламы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.