Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Кафедра фінансів Курсова робота з фінансового менеджменту Тема: Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності Виконав: студент гр. 4437 Дмитрієв Б. С. Перевірила: Воробйова І. А. Миколаїв 2007 ЗМІСТ: Вступ 3 Розділ 1: Планування бюджету фірми . 4 План збуту . 5 Графік очікуваних надходжень коштів . 5 Виробничий план . 6 Кошторис прямих витрат на оплату праці . 7 Кошторис загальнозаводських накладних витрат 10 Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду 11 Кошторис торгових і адміністративних витрат 11 Касовий план 12 Прогнозний звіт про прибутки і збитки 13 Прогнозний балансовий звіт . 14 Розділ 2. Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми . 16 Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства 16 Розрахунок запасу фінансової міцності .19 Розрахунок ефекту операційного важеля й аналіз його динаміки .20 Аналіз чутливості фінансових результатів комерційної діяльності до змін ціни і структури витрат . 21 Розділ 3. Аналізфінансового стану фірми 28 Висновки .39 Список використаних джерел 46 ВСТУП Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб'єкта, що господарює. Підприємства в складних умовах податкового клімату й інфляції можуть мати різноманітні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, дивідендної політики, але багато аспектів діяльності підприємства розв'язуються за допомогою універсальних методів, напрацьованих світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту в струнку і корисну в практичному відношенні систему. Важливим етапом управління фінансами підприємства є фінансове планування. Як науковий процес обґрунтування руху грошових потоків фінансове планування дозволяє передбачити потреби в ресурсах, їх раціональний розподіл та використання. Це забезпечує стабільне функціонування суб’єктів господарювання та позитивний кінцевий результат їх діяльності. Планування у фінансовому менеджменті грає велику роль. Для того, щоб дати команду, необхідно скласти завдання, програму дії, а для цього розробляються плани фінансових заходів, отримання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Фінансове планування обіймає весь комплекс заходів щодо розробки планових завдань, а також втілення їх у реальність. Отже, основними задачами фінансового планування є: визначення обсягу, структури капіталу; обґрунтування оптимальної величини та структури витрат виробництва та обігу; прогнозування джерел та розмірів надходжень; обґрунтування раціонального руху грошових коштів; визначення шляхів максимізації прибутку; здійснення постійного контролю за виконанням фінансових завдань. Виходячи з цього, бачимо, що при організації фінансового планування встановлюють послідовність управлінських дій для розробки реальних планів, методи обґрунтування показників, альтернативних завдань та вибір оптимального в даних умовах.

В процесі фінансового планування відбувається конкретна ув’язка кожного виду капіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування. Широкий спектр дій, який виконує фінансове планування, дає право вважати його відправною точкою для прийняття ефективних господарських та фінансових рішень. РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФІРМИ Річним фінансовим планом компанії є її бюджет, що служить як інструментом планування, так і контролю. Бюджет – річний фінансовий план фірми. Основними цілями фінансового планування є: визнання грошових потреб підприємства; оцінка майбутніх і виплат грошових коштів; визнання розмірів необхідного додаткового фінансування. Бюджет компанії класифікується за двома основними категоріями: поточним бюджетом; фінансовим бюджетом. Поточний бюджет складається з: плану збуту; виробничого плану; кошторису прямих витрат на матеріали; кошторису прямих витрат на оплату праці; кошторису загальнозаводських накладних витрат; кошторису торгових і адміністративних витрат; прогнозного звіту про прибутки і збитки. Фінансовий бюджет компанії складається з: касового плану (плану надходжень і виплат); прогнозного балансового звіту. Основними етапами підготовки бюджету фірми є: підготовка прогнозу продажу; визначення очікуваного обсягу виробництва; розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат; визначення руху коштів та інших фінансових показників; упорядкування планованих фінансових звітів. Відправною крапкою при підготовці головного бюджету є план збуту (табл.1). Від цього плану залежать всі інші частини бюджету. Він визначає кількість одиниць кожного виду виробів та вартість їх реалізації. Таблиця 1. План збуту фірми на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року Показники 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Всього 1. Очікувані продажі (в одиницях виробах) (вихідні дані) 772,00 721,00 875,00 824,00 3192,00 2. Ціна продажу одиниці виробу, грн. 72,10 72,10 72,10 72,10 72,10 3. Загальний обсяг продажу (п.2 х п.1), грн. 55661,20 51984,10 63087,50 59410,40 230143,20 В доповнення до плану збуту розробляється графік очікуваних надходжень грошових коштів. Сума очікуваних надходжень грошових коштів залежить від прийнятої на підприємстві системи розрахунків з покупцями. В даному випадку ця система є наступною: у кожному кварталі сплачується 60% продажу; 35% сплачується в наступному кварталі; 5% є безнадійними до отримання боргами. План збуту також включає графік очікуваних надходжень коштів, що наведено у табл.2. Таблиця 2. Графік очікуваних надходжень коштів Показники 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Всього 1. Дебіторська заборгованість на 31,12,20X1 року(із балансу 20X1 р. - вихідні дані) 7989,00 7989,00 2. Продажі 1-го кварталу (див табл.1) 33396,72 19481,42 52878,14 3. Продажі 2-го кварталу (див табл.1) 31190,46 18194,44 49384,90 4. Продажі 3-го кварталу (див табл.1) 37852,50 22080,63 59933,13 5. Продажі 4-го кварталу (див табл.1) 35646,24 35646,24 6. Загальні надходження грошових коштів 41385,72 50671,88 56046,94 57726,86 205831,40 При розрахунку графіка очікуваних надходжень коштів необхідно врахувати такі вихідні дані: квартал, у якому очікується одержання загального залишку дебіторської заборгованості за 20X1 рік: частку продажів (%), заплановану до оплати в кварталі продажу і наступних кварталів; частку (%) безнадійних до одержання боргів, що виключається з продажу кожного кварталу.

Після розробки плану збуту розробляється виробничий план, який визначає кількість одиниць виробу, що намічаються до запуску у виробництво (табл. З). В цьому плані визначається кількість виробів, які необхідно виготовити. Загальна потреба в готових виробах повинна покрити дві сторони потреб, а саме: забезпечити кількість готових виробів для реалізації згідно з планом збуту; сформувати запаси готової продукції. При визначені кількості виробів, які підлягають виготовленню з загальної потреби треба відняти запаси, які вже є на фірмі на кінець кожного періоду. Таблиця 3. Виробничий план фірми на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року Показники 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Всього 1. Заплановані продажі (із плану збуту) 772,00 721,00 875,00 824,00 3192,00 2. Бажаний запас готової продукції на кінець року 72,10 87,50 82,40 100,00 100,00 3. Загальна потреба в виробах (п.1 п.2) 844,10 808,50 957,40 924,00 3534,00 4. Запас готової продукції на початок періоду 138,00 72,10 87,50 82,40 138,00 5. Кількість одиниць, які підлягають виготовленню(п.3 - п.4) 706,10 736,40 869,90 841,60 3154,00 Дорівнює запасу готової продукції на кінець попереднього кварталу. % із продажу попереднього кварталу (до 10 %). Із балансового звіту за попередній 20X1 рік, запас готової продукції на початок 1-го кварталу розраховується так: Розрахунок перемінної вартості виготовлення одиниці вибору наведений у таблиці 4. Таблиця 4. Розрахунок перемінної вартості виготовлення одиниці виробу Показники Ціна за одиницю Кількість одиниць Всього 1. Основні виробничі матеріали (із кошторису витрат на матеріали) 3 грн. 2 кг. 6,00 грн. 2. Витрати праці на 1 виріб (із вихідних даних) 3 грн. 6 год. 18,00 грн. 3. Перемінна ставка накладних витрат 2 грн./год. 6 год. 12,00 грн. 4. Загальна перемінна вартість виготовлення 36,00 грн. Після того, як підрахований обсяг виробництва, повинен бути складений кошторис витрат на матеріали, що потрібні для виробництва (табл.5). Кількість матеріалу, що підлягає закупівлі, залежить від можливої його витрати і наявних запасів: , де, ЗМ – закупівля матеріалу (в одиницях); В – витрати; Зк.п. – бажаний запас на кінець періоду; Зп.п. –запас на початок періоду. Кошторис прямих витрат на матеріали визначає кількість і вартість матеріалів, які підлягають закупівлі з метою забезпечення загальної потреби підприємства в матеріалах. Загальна потреба в матеріалах складається з двох частин: матеріали для виробництва; формування необхідних запасів. При визначення кількості матеріалів, які підлягають закупівлі з загальної потреби необхідно вийняти запаси, які вже є на фірмі на початок кожного періоду. Найчастіше бажаний запас на кінець періоду складає біля 10 % кількості, що необхідна в наступному кварталі. Аналогічний матеріальному запасу на кінець попереднього кварталу. 3 балансового звіту за попередній (20X1) рік запас матеріалу на початок 1-го кварталу розраховується так: Таблиця 5. Кошторис прямих витрат на матеріали на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року Показники 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Всього 1. Підлягає виготовленню, одиниць виробів 706,10 736,40 869,90 841,60 3154,00 2.

Утром до работы вызвали в клинику, плохо с больной. За пару дней до того заменил ей клапан. Пока пришёл, Лена Николаевна уже начала операцию. Девушка, Аня Божко, умирала. Только-только успели подключить АИК. Оказалось, возник тромб и затруднил движение шарика. Тромб удалил. Ожила. В марте 1998 года, было тридцать лет, Аня пришла ко мне, чтобы отметить. Инженер. Пенсионерка. Работает. Сердце в порядке. Принесла статуэтку архангела Михаила - верит в Бога. ... ... ... "Родственником" Киева была Флоренция. Ничего интересного в поездке не было, возили по городу, показали соборы и галереи. Устраивали приёмы, произносили речи о дружбе. Переводчик, худая женщина лет шестидесяти, Мария Васильевна Олсуфьева. Княгиня. Было семь лет, когда родители бежали в Италию от революции. Здесь выросла, выучилась, вышла замуж за итальянца, родила сыновей. Стала полиглотом. Хорошо зарабатывает, независима. Но Россию не забыла. Переводит российские книги, прежде всего самиздат. Подружилась с диссидентами. Прочитала и мои "Мысли". Их уже издали в Риме в переводе с английского. Перевод М.В. очень не понравился, обещала сделать новый (слово сдержала, спустя полгода прислала роскошную книгу). М.В. много знала, наблюдая Союз "извне"

1. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

2. Регресійний аналіз інтервальних даних

3. Операційний менеджмент

4. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

5. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

6. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків
7. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"
8. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

9. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

10. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

11. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

12. Планування діяльності підприємства

13. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

14. Планування діяльності підприємств

15. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

16. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

17. Планування банківської діяльності

18. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

19. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

20. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

21. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

22. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
23. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони
24. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

25. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

26. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

27. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

28. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

29. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

30. Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів"

31. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

32. Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

33. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

34. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

35. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

36. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

37. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

38. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах
39. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
40. Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

41. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

42. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

43. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

44. Аналіз бюджету міста Ужгород

45. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

46. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

47. Аналіз діяльності підприємства

48. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

50. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

51. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

52. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

53. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

54. Бюджет Украины на 1997 г.
55. Анализ доходов бюджета Российской Федерации
56. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

57. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

58. Государственный бюджет Украины

59. Государственный долг и государственный бюджет РФ

60. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

61. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

62. Расходы бюджета

63. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

64. Финансирование из бюджета жилищно-коммунального хозяйства

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Система расходов бюджета

66. Направления расходования средств федерального бюджета

67. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

68. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

69. Государственный бюджет 2005 года

70. Учет расчетов с бюджетом по налогам
71. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
72. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

73. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

74. "Реквием" Анны Ахматовой

75. Анна Андреевна Ахматова

76. Анна Герман

77. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

78. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

79. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

80. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Программа по ведению операций в магазине

82. Матричные операции в вейвлетном базисе

83. Операции в вентральной области шеи

84. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

85. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

86. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)
87. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)
88. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

89. Организация учебного процесса и бюджет времени студента

90. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

91. Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства

92. Сущность федерального бюджета

93. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

94. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

95. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

96. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

98. Коммерческие банки и виды банковских операций

99. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.