Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Завдання № 1. Умова Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці. S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 S1 17 5 24 10 4 S2 11 20 14 32 46 S3 35 5 3 37 2 S4 15 14 10 30 6 S5 17 23 20 9 12 S6 19 4 16 2 1 РІ 0.64 0.18 0.05 0.08 0.05 Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому. 1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність: ( і = № стратегії, j - номер зовнішньоекономічної умови, aij – прибуток який може отримати фірма від і- стратегії за j- умов). S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Mi S1 17 5 24 10 4 14 S2 11 20 14 32 46 16,2 S3 35 5 3 37 2 26,5 S4 15 14 10 30 6 15,3 S5 17 23 20 9 12 17,3 S6 19 4 16 2 1 13,9 Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія. То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними. 2. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації: а) за дисперсією: Di – дисперсія, S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Di S1 17 5 24 10 4 31,620 S2 11 20 14 32 46 84,520 S3 35 5 3 37 2 195,890 S4 15 14 10 30 6 23,378 S5 17 23 20 9 12 13,184 S6 19 4 16 2 1 54,158 Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма) S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 (i S1 17 5 24 10 4 5,623 S2 11 20 14 32 46 9,193 S3 35 5 3 37 2 13,996 S4 15 14 10 30 6 4,835 S5 17 23 20 9 12 3,631 S6 19 4 16 2 1 7,359 Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія. в) за коефіцієнтом варіації: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Ki var S1 17 5 24 10 4 0,402 S2 11 20 14 32 46 0,567 S3 35 5 3 37 2 0,528 S4 15 14 10 30 6 0,316 S5 17 23 20 9 12 0,209 S6 19 4 16 2 1 0,530 Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія. г) за семі варіацією: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 S var S-var S1 17 5 24 10 4 15,73 66,98 S2 11 20 14 32 46 216,04 25,43 S3 35 5 3 37 2 12,23 503,41 S4 15 14 10 30 6 215,50 21,69 S5 17 23 20 9 12 26,61 9,17 S6 19 4 16 2 1 24,54 120,08 Додатня семіваріація (S var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток.

Тут вигіднішою є 2 стратегія. Від(ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія. д) за семіквадратичним відхиленням: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 SS var SS-var S1 17 5 24 10 4 3,97 8,18 S2 11 20 14 32 46 14,70 5,04 S3 35 5 3 37 2 3,50 22,44 S4 15 14 10 30 6 14,68 4,66 S5 17 23 20 9 12 5,16 3,03 S6 19 4 16 2 1 4,95 10,96 Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є 2 стратегія. Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичного відхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуваних втрат. Це свідчить про перевагу 5 стратегії. е) за коефіцієнтом ризику: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Kr S1 17 5 24 10 4 2,06 S2 11 20 14 32 46 0,34 S3 35 5 3 37 2 6,42 S4 15 14 10 30 6 0,32 S5 17 23 20 9 12 0,59 S6 19 4 16 2 1 2,21 Чим менше коефіцієнт ризику (Kr) тим менше ризик За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.3. Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип ризику кожної з них. Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку. Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої. S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 ?i S1 17 5 24 10 4 15,61 S2 11 20 14 32 46 25,53 S3 35 5 3 37 2 38,86 S4 15 14 10 30 6 13,42 S5 17 23 20 9 12 10,08 S6 19 4 16 2 1 20,43 Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.Додавши та віднявши граничну похибку до середньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатися фактичний прибуток по кожній стратегії. S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 ai max ai mi S1 17 5 24 10 4 29,59 -1,63 S2 11 20 14 32 46 41,73 -9,33 S3 35 5 3 37 2 65,37 -12,35 S4 15 14 10 30 6 28,74 1,90 S5 17 23 20 9 12 27,42 7,26 S6 19 4 16 2 1 34,32 -6,54 За цією таблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій: ai max характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобто очікувані прибутки. Тут кращою є 3 стратегія. ai mi характеризує мінімальне значення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмір втрат, виходячи з цього вигіднішою є 5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатне значення. . Визначимо ризик на основі розмаху варіації: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Rivar S1 17 5 24 10 4 31,22 S2 11 20 14 32 46 51,05 S3 35 5 3 37 2 77,72 S4 15 14 10 30 6 26,85 S5 17 23 20 9 12 20,16 S6 19 4 16 2 1 40,86 Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія. Значить стратегія №5 є найменш ризикованою. Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники .

Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії. S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 % Супінь ризику S1 17 5 24 10 4 -11,68 Допустимий S2 11 20 14 32 46 -57,56 Критичний S3 35 5 3 37 2 -46,58 Допустимий S4 15 14 10 30 6 12,374 Ризик допустимий 4 S5 17 23 20 9 12 41,861 Ризик допустимий S6 19 4 16 2 1 -47,1 Допустимий . Висновок: За вище наведеною таблицею ми бачимо, що: 1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% . Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий. 2. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%. Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний. 3. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%. Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий. 4. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%. Стратегія є прибутковою. 5. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%. Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками. 6. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%. Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.Побудувати матрицю ризиків: bj – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови. 18 18 0 27 42 24 3 10 5 0 0 18 21 0 44 20 9 14 7 40 18 0 4 28 34 16 19 8 35 45 r= 5. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості рішень: . Розрахуємо критерій Байеса (К1): S K1 S1 13,9 8 S2 16,2 S3 26,5 1 S4 15,3 2 S5 17,3 4 S6 13,8 9 Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3. . Критерій мінімального ризику (К2): S K2 S1 19,02 S2 16,8 S3 6,49 S4 17,68 S5 15,66 S6 19,11 Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3. . Критерій Гурвіца: 1. для виграшів (К3): ( - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1) S K5 S1 14 S2 28,5 S3 19,5 S4 18 S5 16 S6 10 Критерій К5 вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною. ( = 0,5 S K6 S1 21 S2 12 S3 22 S4 23,5 S5 17 S6 26,5 Критерій К6 вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки. . Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8): Для матриці виграшів: ( = 0 S K7 S1 4 S2 11 S3 2 S4 6 S5 9 S6 1 За цим критерієм найефективнішою є стратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток. Для матриці ризиків: ( = 0 S K8 S1 42 S2 24 S3 44 S4 40 S5 34 S6 45 За цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так як передбачає найменші очікувані збитки. . Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10): Для матриці виграшів: ( = 1 S K9 S1 24 S2 46 S3 37 S4 30 S5 23 S6 19 Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою є стратегія №2. Для матриці ризиків: ( = 1 S K10 S1 0 S2 0 S3 0 S4 7 S5 0 S6 8 Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії №1; 2; 3; 5. . Критерій Лапласа (К11), (К12): Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги.

Таким образом, в зависимости от выбора варианта привлечения АК можно получить совершенно разное финансовое положение фирмы после возврата АК. Это надо учитывать при выборе стратегии развития фирмы в начале деятельности с использованием первоначального капитала. Все перечисленные выше примеры были выполнены без учета уплаты налогов в бюджет. Учет расходов и отчетность. Далеко не все вновь созданные организации начинают работать сразу после того, как прошли регистрацию и встали на учет в налоговой инспекции. Да и начав реальную деятельность, фирма обычно не сразу получает доходы, хотя расходы у нее появляются уже с первых дней скажем, зарплата, стоимость оборудования, материалов и аренды. Однако, несмотря на отсутствие доходов, отчитываться перед налоговиками новые организации все равно обязаны. А именно им необходимо сдать в инспекцию Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках, а также налоговые декларации. Еще недавно фирма, которая не вела деятельность и не сдавала отчетность, в том числе бухгалтерскую, в различные контролирующие структуры, рисковала немногим

1. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

2. Анализ стратегии развития фирмы

3. Метод выбора стратегии развития фирмы по Портеру

4. Понятие стратегии и ее роль в обеспечении экономического развития фирмы

5. Понятия «возраст» и «развитие», их трактовка в различных теориях развития

6. Выработка целей и стратегии развития фирмы
7. Развитие личности детей с задержкой психического развития
8. Период новорожденности: характеристика социальной ситуации развития, специфика психофизиологического развития, новообразования, значение для дальнейшего психического развития

9. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

10. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

11. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

12. Разработка миссии, целей и стратегии на примере фирмы «Полярис»

13. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

14. Финансирование инноваций в общей стратегии фирмы

15. Маркетинг и стратегия фирмы

16. Воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

17. Процветание навечно: какую выбрать стратегию развития для своего бизнеса

18. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

19. Стратегия развития корпоративных структур в России

20. Экологические ориентиры стратегии экономического развития России

21. Стратегии развития предприятия: понятие и виды

22. Стратегии фирмы
23. К вопросу о применении SWOT - анализа при разработке стратегии фирмы
24. О стратегии посткризисного развития российской экономики на рубеже веков

25. Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы

26. Уроки и проблемы реализации стратегии развития юга России

27. Национальная градостроительная доктрина и стратегия устойчивого развития страны

28. Стратегия развития образовательной области «безопасность жизнедеятельности в России»

29. Стратегии международного развития компании

30. Организационные Стратегии развития промышленных предприятий

31. Индивидуальное развитие как новая стратегия эволюции

32. Анализ и стратегия развития маркетинговой среды предприятия

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

33. Виды стратегий и процесс выбора стратегии развития на примере ЧУП "Универсал Бобруйск" ОО БелОГ

34. Маркетинговые стратегии в деятельности туристической фирмы на внешнем рынке

35. Стратегия развития предприятия для кафе "Катрин"

36. Стратегия развития сестринского дела в России

37. Анализ стратегии инновационно-технологического развития организации

38. Методы разработки стратегии фирмы
39. Построение стратегии развития предприятия на примере сети фирменных магазинов-центров "Росторг"
40. Разработка и реализация стратегии развития ОАО "Центр Телеком"

41. Разработка инновационной стратегии фирмы "Радмир"

42. Разработка стратегии развития бизнес-инкубаторов (на примере Новошахтинского зонального бизнес-инкубатора)

43. Разработка стратегии развития мебельного салона "ХХХ"

44. Разработка стратегии развития предприятия

45. Разработка стратегии развития предприятия (на примере ОАО "Симферопольский завод пластмасс")

46. Стратегические альтернативы и выбор стратегии развития государства

47. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства

48. Стратегия развития предприятия ОАО "АОКБА"

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

49. Стратегия развития территориальной организации населения муниципальных образований в современных условиях

50. Фазы развития конфликта, стратегия и тактика разрешения

51. Разработка стратегии развития предприятия ЗАО Санаторий "Москва"

52. Стратегии развития туристского бизнеса на базе новых технологий

53. Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

54. Стратегические направления в развитии конкурентоспособности фирмы
55. Виртуальная фирма: причины появления, отличительные особенности, перспективы развития
56. Стратегия турфирмы - как эффективный инструмент улучшения качества турпродукта

57. Основные направления организации и развития туристической фирмы на примере ООО "Карланж"

58. Стратегический подход к организационному развитию фирмы

59. Тенденции развития туристских фирм

60. Экологические стратегии растений

61. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

62. Кутузов - стратег и дипломат

63. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

64. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

65. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

66. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

67. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

68. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

69. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

70. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки
71. Реклама в деятельности фирмы и оценка ее эффективности
72. Стратегия ценообразования

73. Исследование зависимости конкурентоспособности автоуслуг от стратегии ценообразования

74. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

75. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

76. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)

77. Развитие и эффективность коллективных форм организации труда

78. ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

79. Создание предприятия и определение его рыночной стратегии

80. Стратегия ценообразования

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Разработка стратегии бизнеса

82. Основные этапы разработки стратегии

83. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

84. PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования имиджа и повышения эффективности работы

85. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика

86. Стратегия воздействия на сбыт товаров
87. Инвестиционная стратегия предприятия
88. Опционные стратегии

89. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

90. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

91. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

92. Сталинская стратегия начала войны

93. Контртеррористическая стратегия и перестройка системы безопасности США

94. О стратегии аудирования

95. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества

96. Стратегии маркетинга кратко

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Выбор и реализация маркетинговой стратегии

98. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

99. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.