Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство аграрної політики України Петрівський державний аграрний технікум Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми “Вади розвитку ” з дисципліни “Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин” Методична розробка Петрівка 2009 Укладачі: Олійник Володимир Христофорович - викладач ветеринарних дисциплін, “спеціаліст першої категорії”. Коломієць Юрій Анатолійович – викладач інформатики, “спеціаліст першої категорії”. Рецензент : Стоянова Людмила Всеволодівна - викладач ветеринарних дисциплін, “спеціаліст першої категорії”. ПЕРЕДМОВА Тема даної методичної розробки дуже актуальна. Нині перед суспільством, освітянами стоїть завдання формування в молодих українців таких якостей, як: прагнення до навчання впродовж усього життя ; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю фаховою працею закласти підмурівок власного соціального успіху і зробити внесок у громадську державну справу. На відміну від традиційної освітньої моделі, що базувалася на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання в наш час стає всебічний розвиток особистості. Кожен з викладачів старається „втиснути” в голови студентів як найбільше навчального матеріалу, що часто призводить до перевтоми, природної протидії. Адже людський розум, за висловом Плутарха, не глек для рідини, а вогонь, який треба запалити. Викладач повинен пам’ятати, що в душі студентів борються різні мотиви. Наприклад, намагатися слухати пояснення і бажання тихенько обговорити з сусідом учорашній футбол, побачення, або просто помріяти. І завдання викладача – не примушувати вчитися, а заохочувати. Досягти цього можна лише вмілою організацією навчального процесу. Основою на заняттях повинно стати не екстенсивне завантаження студентів якомога більшим обсягом матеріалу, а інтенсивний розвиток його здібностей. Тому традиційна система навчання знаходиться в протиріччі з сучасними вимогами. Метою написання методрозробки було показати, як впливають на рівень засвоєння знань сучасні методи викладання. Так, при вивченні теми „Вади розвитку в сільськогосподарських тварин” на різних етапах заняття використав елементи таких технологій як: інтригуюче повідомлення з метою зацікавлення до теми; використання комп’ютера; демонстрація фрагментів з документального фільму „Жизнь до рождения”; використання опор при поясненні; тестовий контроль з метою виявлення рівня засвоєння знань на занятті. З усних відповідей студентів під час закріплення матеріалу, тестової перевірки видно, що використання інноваційних методів сприяє не тільки розвитку творчих здібностей, а і підвищенню пізнавального інтересу до дисципліни, кращому засвоєнню матеріалу, формуванню цілісного світосприймання. Основна частина Cоціальні умови існування сучасної людини характеризуються швидким розвитком наукових знань і технічних досягнень. Відповідно до цього спеціаліст в будь – якій галузі повинен бути відкритим до сприйняття інновацій, мати значний рівень самостійності.

Традиційна система навчання знаходиться в протиріччі з сучасними вимогами до випускника. Одне з таких протиріч полягає в тому, що студенти перевантажені великим обсягом навчальної інформації, що не дозволяє усвідомити її значення як для життя, так і для обраного фаху, втрачається особистість студента, так як в ньому вбачається тільки репродуктивний механізм щодо відтворення поданої під час занять інформації. Ефективному вирішенню зазначених проблем, на мій погляд, сприятиме використання інноваційних технологій. Використання їх елементів на різних етапах аудиторного заняття сприяє не тільки розвитку творчих здібностей, підвищенню пізнавального інтересу до теми, що вивчається, а й кращому засвоєнню навчального матеріалу, формування цілісного світосприймання. Не дивно, що для того, щоб студенти краще вчилися, необхідно зацікавити. На своїх заняттях стараюся робити все, щоб показати студентам, що мій предмет цікавий, захоплюючий, але для цього треба бути уважним, зібраним, спостережливим. Але і не секрет, що зміст навчального матеріалу з патофізіології тварин не може бути завжди цікавим. І тут на допомогу приходять різні прийоми та методи. Так, з метою зацікавлення до теми, зразу ж після дзвоника розповідаю інтригуючий матеріал ( 4 січня 1950 року в одній із московських лікарень у Катерини Кривошляпової проходили важкі пологи. Довелося зробити кесарів розтин. Лікар, побачивши новонароджених, ледве стримала крик жаху. Мати, побачивши своїх дітей, два роки провела в психіатричній лікарні в стані важкої дипресії. Студенти, затаївши подих, уважно слухають, а що ж далі? Отже, уже з перших хвилин заняття вони включилися в роботу. Такою інтригуючою розповіддю зацікавлюю до вивчення даної теми і тільки після цього вітаюся, оголошую тему заняття, план роботи. Вміння кількома реченнями заінтригувати, зацікавити студентів до роботи слід віднести до сучасних технологій навчання. Для підтримки інтересу, уваги до нового матеріалу важливо зберегти в собі інтерес до того,. що розповідаю. Лекцію потрібно давати емоційно, а не монолітно, переживати разом з групою про те, про що розповідаю. Тоді студенти почнуть відчувати в словах викладача привабливу щирість, яка допомагає зрозуміти найскладніші ази науки. Не дивно, що емоційність викладання є однією з вимог сучасної дидактики. Викладач повинен знати, що не варто захоплюватися лише своїми знаннями, більше приділяти уваги думкам і почуттям студентів. Лекція – це не „сольний номер” викладача, а дружня бесіда, ефективність якої залежить від його майстерності, вміння спілкуватися, здатності до діалогу. Потрібно постаратися створити такі умови для студентів, щоб вони зрозуміли, що без уміння думати, обговорювати, чути і бачити, їм не відчути своєї успішності, інтелектуальної спроможності. Отже, збудити інтерес до теми, до предмета ще замало, його треба розвинути, підтримати і зробити стійким. А це можна досягти використовуючи сучасні методи навчання та інноваційні технології у навчальному процесі. Дуже часто можна побачити таку картину, коли студент відповідає, а потім зупиняється, тому що забув.

І варто викладачеві підказати слово, або просто жест, як студент знову відповідає. Виходить, що студент зупинився при відповіді на „слизькому місці”, і якщо на таких місцях поставити маяки, опори то студент буде відповідати красиво, змістовно, не думаючи, а що ж далі. Опорний конспект повинен бути простим як для запам’ятовування, так і відтворення. Студенти повинні осмислити, що вивчити або скласти таку “картинку” легко і вони з охотою будуть працювати з конспектом. При вивченні теми „ Вади розвитку “ студентам необхідно прослухати великий обсяг матеріалу, щоб знайти необхідну інформацію для занесення в конспект, засвоїти велику кількість нових термінів (акранія, ацефалія, акардія, анорхізм, гіпогенезія, полідактилія, полімастія, циклопія, атрезія, монорхізм, анорхізм, стернопаги і ін). Не секрет, що велика кількість студентів навіть не вміють працювати належним чином з літературою і переписують та вивчають усе підряд, що дуже важко та малоефективно. Тому при поданні лекції стараюся так викласти матеріал, щоб студенти вже на занятті засвоїли певну термінологію, назву хвороби, ознаки. Для цього використовую опорний конспект, адже поєднання слова викладача з опорним сигналом, схемою чи таблицею уже під час первинного сприйняття теми забезпечує логічну обробку, встановлення зв'язків між раніше вивченим матеріалом, побаченими деякими вадами розвитку тварин вдома, в господарстві, на ветеринарній клініці. Використання опор сприяє формуванню в уяві асоціацій із сигналами, що збуджують і спрямовують на себе діяльність. Отже, при викладенні даної теми, інновація представлена опорним конспектом, схемою. Опорний конспект, схема, таблиця – це засоби, які є вершками найнеобхіднішої інформації, що дає змогу вибудувати систему деякого блоку змісту, полегшуючи розуміння його структури, і сприяючи логічному впорядкуванню засвоєного матеріалу. Використання опорних схем, а також конструювання їх з студентами на різних етапах заняття формують у них уміння та навички узагальнення та систематизації знань, сприяють міцному і швидкому запам'ятовуванню нового матеріалу, розвивають логічне мислення. Використання опор є важливим етапом роботи викладача в напрямі активізації мислення студентів і організації самостійної роботи. Опорні схеми не мають строго визначених вимог щодо форми їх подачі. Отже, тут відкривається широке поле творчої діяльності як для викладача, так і студентів. Після викладення матеріалу з питання “множинні вади розвитку у тварин” пропоную студентам зробити опору . В більшості студенти зробили так: а) поодинокі вади розвитку акардія амелія гіпергенезія багатососковість полідактелія полікардія злиття парних органів циклопія підковоподібна нирка переміщення органів гермофродитаморфус глобус б) множинні виродливості краніопаги стернопаги При такому підході до вивчення діє принцип: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, Я трохи пам’ятаю, Те, що я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю знань і навичок. Я вважаю, що використання опорних схем при вивченні багатьох тем предмету є одним з ефективних засобів організації самостійної пізнавальної діяльності студентів.

I трохи шкода, що тепер уже не помрiєш про дивовижно барвисте, "небесне" життя на оспiванiй поетами ранковiй й вранiшнiй зорi... Хто цiкавиться життям i творчiстю вiдомих письменникiв-фантастiв, мабуть, помiтив, що їхнє особисте життя, як правило, далеке вiд будь-яких неймовiрних пригод. Бiльше того, скажiмо, всесвiтньовiдомий американський майстер фантастичного жанру Рей Бредберi жодного разу не лiтав у лiтаку (тiльки на дирижаблi), не вмiє водити автомобiль, недолюблює телевiзор i взагалi не дуже затишно почуває себе на людях. Небагате на винятковi подiї i життя Володимира Миколайовича Владка. Ровесник вiку, вiн народився 26 грудня 1900 року в тодiшньому Петербурзi, в родинi службовця. Закiнчив реальне училище. Про цей тип навчальних закладiв сьогоднi мало хто знає. Реальнi училища утримувалися не за казенний кошт, а за рахунок мiсцевих асигнувань - мiських самоуправлiнь, пожертвувань купецьких товариств тощо - i за навчальним обладнанням та методами навчання значно переважали гiмназiї, були ближчими до реального життя (тому, очевидно, й називалися реальними)

1. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

2. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

3. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

4. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

5. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

6. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник
7. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
8. Українське ділове мовлення

9. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

10. Діловий етикет і діловий протокол

11. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

12. Етика міжнародних ділових зустрічей

13. Правила ділового листування

14. Особливості перекладу ділових листів

15. Складні випадки керування в ділових паперах

16. Ділова риторика

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

17. Діловий текст. Його редагування та виправлення

18. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

19. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

20. Дослідження ділової кар’єри менеджера

21. Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика

22. Особливості ділового спілкування
23. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
24. Бесіда як форма ділового спілкування

25. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

26. Ділові навички

27. Правила побудови ділової бесіди

28. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

29. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

30. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

31. Экономическая география в дореволюционной России

32. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

33. География растениеводства Российской Федерации

34. География: 9 класс (Шпаргалка)

35. Литва: география и экономика

36. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

37. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

38. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса
39. Экономическая география
40. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

41. География Татарстана

42. География ЮАР

43. Экономическая география Франции

44. Физическая география СНГ (Азиатская часть)

45. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия

46. География Австрии

47. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

48. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

49. География в жизни и творчестве А.С. Пушкина

50. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

51. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

52. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

53. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

54. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"
55. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"
56. Д. Боттезини. Творческий портрет

57. Жанна д`Арк

58. Меншиков А.Д.

59. Татищев Василий Никитич, историк, географ, государственный деятель

60. Д. И. Менделеев

61. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

62. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

63. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

64. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Лекция по географии

66. Педагогическая система К. Д. Ушинского

67. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

68. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

69. География ислама в современном мире

70. Д. Беркли и Д. Юма
71. Д. Дидро
72. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

73. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

74. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

75. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

76. Экономическое учение Д.Рикардо

77. Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта

78. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

79. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

80. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование

81. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

82. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

83. Россия как вызов географии

84. Мария Бочкарева - "русская Жанна д

85. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

86. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
87. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
88. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

89. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

90. Жанна д

91. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

92. География США

93. Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас

94. Д. Норман. Память и научение

95. Георгий Иванович Кублицкий – историк, географ, краевед, писатель

96. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

97. Поэтические игры с пустотой московского концептуализма (эксперименты Д.А. Пригова)

98. Анализ сравнительной характеристики в книге Д. Фрейзера “Фольклор в Ветхом Завете”

99. Веневитинов Д.В.

100. "Вечные ценности" в творчестве М.Д..Булгакова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.