Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі ПЛІС & bsp; & bsp; 1. Огляд елементної бази, що застосовується для побудови логічних керуючих автоматів з паралельною архітектурою 1.1 Класифікація Для побудови логічних керуючих автоматів з паралельною архітектурою використовують пристрої з регулярною архітектурою, які представляють собою набір стандартних елементів та вузлів, що інтегровані на одному кристалі. Існує багато різновидів таких пристроїв, але всі вони об’єднуються однією назвою – програмовані логічні інтегральні схеми. Настроювання ПЛІС на виконання заданих функцій здійснюються користувачем шляхом вільного компонування цих елементів і вузлів програмним способом. Завдяки зазначеним особливостям ПЛІС в останні роки успішно завойовують ринок і в ряді предметних областей становлять гідну конкуренцію мікропроцесорам і мікроконтролерам. Залежно від використовуваної архітектури ПЛІС можуть бути класифіковані таким чином (рис.& bsp;1). Структури ПЛІС мають високий рівень регулярності: основу кристала ПЛІС становить матриця однотипних функціональних вузлів, на базі яких користувач може створювати цілі системи керування складними технологічними об'єктами. Завдяки цьому ПЛІС характеризуються високою швидкодією і надійністю, а також широкими можливостями в частині резервування і діагностики. Найбільш ефективними областями застосування ПЛІС є: 1.      синтез (моделювання) нетрадиційних архітектур керуючих автоматів (навіть якщо надалі планується використання іншої елементної бази); 2.      побудова надшвидкодіючих керуючих пристроїв; 3.      реалізація автономних систем керування критичного застосування, до яких пред'являються жорсткі вимоги в частині забезпечення надійності, безпеки, електромагнітної сумісності й т.ін. Рис.& bsp;1. Класифікація ПЛІС 1.2 Стандартні програмовані логічні пристрої (SPLD) До перших ПЛІС, які з'явилися на початку 70-х років, відносяться програмовані постійні запам'ятовуючі пристрої (ППЗП – Programmable Read O ly Memory – PROM). Перший час PROM використовували винятково для зберігання інформації, пізніше їх стали застосовувати для реалізації логічних функцій. Структура PROM (рис.& bsp;2) містить дві матриці: матриця DC, настроєна на реалізацію функції повного дешифратора, і програмована матриця «АБО» («OR»). PROM дозволяє реалізувати логічні функції, представлені в довершеній диз'юнктивній нормальній формі. Рис.& bsp;2. Структура ППЗП – Programmable Read O ly Memory З 1971& bsp;р. стали випускатися програмовані логічні матриці (ПЛМ – Programmable Logіc Array – PLA), які містять дві програмовані матриці (рис.& bsp;3), одна з яких настроєна на реалізацію функції «І» («A D»), а інша – функції «АБО» («OR»). Рис.& bsp;3. Структура ПЛМ – Programmable Logic Array – PLA Удосконалювання структури PLA привело до створення програмувованих матриць логіки (ПМЛ – Programmable Array Logіc – PAL), у яких, на відміну від PLA, програмується тільки матриця І, а матриця АБО має фіксовану настройку, при якій q проміжних шин зв'язується з одним виходом (рис.& bsp;4). Це дозволяє матрицю АБО реалізувати у вигляді сукупності q-входових дизъюнкторів.

Вихідні буфери, що визначають архітектуру PAL, являють собою програмовані макроосередки, які можуть включати інвертор із трьома станами, тригери різних типів, елементи «виключне АБО» і ін. Рис.& bsp;4. Структура ПМЛ – Programmable Array Logic – PAL Описані вище структури ПЛІС відносяться до стандартних програмованих логічних пристроїв (стандартних ПЛП, S a dard Programmable Logіc Devіces, SPLD). 1.3 Складні програмовані логічні пристрої (CPLD) Удосконалювання технології виробництва ПЛІС привело до можливості реалізації на одному кристалі декількох PAL, що поєднуються програмованими з'єднаннями. Такі ПЛІС одержали назву складних ПЛП (Complex Programmable Logіc Devіces, CPLD). Узагальнена структура CPLD (рис.& bsp;5) містить матрицю функціональних блоків FB і програмовану матрицю перемикань (Swі ch Ma rіx, SM). Рис.& bsp;5 Структура CPLD У більшості CPLD функціональні блоки мають структуру, подібну до програмованих матриць логіки, тому їх найчастіше називають PAL-блоками. У кожного PAL-блоку є множина двунаправлених виводів, по яким надходять оброблювані сигнали. Основні логічні перетворення виконуються в PAL-блоках, а матриця перемикань служить лише для передачі сигналів між ними. Також у структурі CPLD присутні спеціалізовані входи, зв'язані як з матрицею перемикань, так і з усіма PAL-блоками. Ці входи звичайно використовують для передачі глобальних сигналів синхронізації і керування пристроєм. 1.4 Матриці елементів гнучкої логіки (FLEX) Подальший розвиток структура CPLD одержала в мікросхемах фірми Al era, названих матрицями елементів гнучкої логіки (Flexible Logic Eleme Ma rix – FLEX). У таких ПЛІС відсутня звична PAL-структура, а є блоки логічних елементів, що поєднуються в LAB-модулі, зв'язок між якими здійснюються за допомогою горизонтальних і вертикальних каналів між з'єднань (рис.& bsp;6). Рис.& bsp;6. Структура FLEX LAB-модулі являють собою сукупність логічних елементів (LE), об'єднаних локальною шиною між з'єднань і наявністю ланцюгів переносу й каскадування. Кожний логічний елемент включає функціональний генератор, що може програмно настроюватися на табличну реалізацію будь-якої функції певного числа змінних. Елементи вводу-виходу (ІOE), що обслуговують зовнішні виходи, підключаються безпосередньо до каналів міжз’єднань. 1.5 Вентильні матриці, що програмуються користувачем (FPGA) Якщо в FLEX-пристроях лінії каналів проходять через всю довжину або ширину кристала, то в програмованих користувачем вентильних матрицях (Field Programmable Ga e Array – FPGA) лінії каналів складаються з окремих сегментів, що з'єднують програмованими матрицями перемикань, які дозволяють передавати сигнали в кожному із чотирьох напрямків (рис.& bsp;7). Рис.& bsp;7. Структура FPGA Сегментовані міжз’єднання можуть утворювати складні розгалужені ланцюги, завдяки чому кожному з'єднанню може бути знайдено кілька альтернативних шляхів, при цьому ефективно використовуються металізовані лінії сегментів. Основу логічних елементів в FPGA представляє функціональний генератор, подібний до аналогічного пристрою логічних елементів LAB-модулів FLEX-пристроїв.

Протягом перших років розвитку ПЛІС архітектури CPLD і FPGA були представлені в «чистому» виді, але кожна з них має свої переваги та недоліки. Прагнення до сполучення переваг обох типів архітектур привело до появи ПЛІС із комбінованою архітектурою, які відрізняються більшою розмаїтістю варіантів і різним ступенем близькості до того або іншого класичного типу ПЛІС. Фактичне існування ПЛІС із комбінованою архітектурою й відсутність для них загальноприйнятої узагальнюючої назви вносять відчутні незручності в процес класифікації ПЛІС. Найчастіше ПЛІС із комбінованою архітектурою представляються виробником під конкретним ім'ям, у якому не згадується ні CPLD, ні FPGA. 1.6 ПЛІС типу «система на кристалі» Значимість можливості створення закінченої системи на одному кристалі очевидна – така система має високі якісні показники. Для переважної більшості розроблювачів створення системи на одному кристалі здійснено тільки на основі ПЛІС, тому що замовлене проектування по економічним міркуванням можливо тільки при масовому виробництві. Термін SOPC (Sys em O Programmable Chіp), тобто «система на програмованому кристалі», був уперше введений фірмою Al era. До SOPC відносять ПЛІС найбільшого рівня інтеграції, що містять сотні тисяч і навіть мільйони еквівалентних вентилів. Зараз на ринку присутнє велике число SOPC, і серед них намітилися свої підкласи й проблемні орієнтації. Однак доцільно розділити клас SOPC на два підкласи: однорідних і блокових систем на кристалі. В однорідних SOPC різні блоки системи реалізуються тими самими апаратними засобами, використовуючи при розробці так звані «одиниці інтелектуальної власності» ІP (І ellec ual Proper іes), тобто заздалегідь реалізовані параметризуємі мегафункції. Всі блоки системи, називані Sof -ядрами (Sof cores) є повністю синтезуємі, можуть переміщуватись й розміщатися в різних областях кристала. Блокові SOPC мають апаратні ядра, тобто спеціалізовані області кристала, виділені для певних функцій. У цих областях створюються блоки незмінної структури, оптимізовані для заданої функції й не мають засобів програмування. Такі блоки будемо називати hard-ядрами (Hardcores). Реалізація функцій спеціалізованими апаратними ядрами вимагає значно меншої площі кристала в порівнянні з реалізацією Sof -ядер і збільшує швидкодію блоків, однак зменшує універсальність ПЛІС. Характерними прикладами hard-ядер, крім процесорів і мікроконтролерів можуть служити блоки для реалізації інтерфейсів різних шин (PCІ, VME), схеми підтримки інтерфейсу J AG, пристрої помноження для систем цифрової обробки сигналів. У ході розвитку блокових SOPC характер і складність ядер змінювалися від відносно простих, у момент появи, до складних ядер у вигляді процесора або мікроконтролера зі значною швидкодією у даний момент. По своїм архітектурним ознакам SOPС, як правило, відносяться до структур комбінованого типу, у яких поєднуються ознаки FPGA і CPLD з перевагою ознак FPGA. Як приклад блокового SOPC розглянемо ПЛІС сімейства Excalіbur фірми Al era. Загальний план мікросхеми (рис.& bsp;8) показує основні блоки кристала, у якому роль процесора грають ядра RAM або MІPS.

Теоретичний матерал З давнх часв людина використову моделювання для дослдження обктв та явищ в рзних галузях дяльност. Результати цих дослджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних обктв та процесв, краще зрозумти сутнсть явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нов та модернзувати стар обкти. Моделювання допомага людин приймати обгрунтован ршення та передбачати наслдки сво дяльност. Компютерне моделювання це використання в цьому процес компютера як потужного сучасного засобу обробки нформац. Завдяки компютеру суттво розширюються галуз застосування моделювання, а також забезпечуться всебчний аналз отриманих результатв. Що ж таке модель? Моделлю можна назвати  матеральн макети реально снуючих обктв,  нематеральн обкти (наприклад так, як теоря розвитку суспльства або всм вдома формула земного тяжння Р = mgh), багато чого ншого. Як же в одному слов можна обднати так рзн поняття? Справа в тому, що поняття модел обдну дещо спльне, а саме те, що модель це штучно створений людиною абстрактний або матеральний обкт

1. Дослідження методів чисельного інтегрування

2. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

3. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

4. Методи та етапи статистичного дослідження

5. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

6. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
7. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
8. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

9. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

10. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

11. Дослідження чисельних методів інтегрування

12. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

13. Кабінетні методи маркетингових досліджень

14. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

15. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

16. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

18. Методи психофізіологічних досліджень

19. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

20. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

21. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

22. Дослідження та розробки на підприємстві
23. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
24. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

25. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

26. Методи політичних досліджень

27. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

28. Матеріали і методи дослідження

29. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

30. Методи та засоби діагностування

31. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

32. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

34. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

35. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

36. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

37. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

38. Дослідження харчування
39. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
40. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

41. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

42. Метеорологічні дослідження

43. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

44. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

45. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

46. Методика гідрогеологічних досліджень

47. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

48. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

49. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

50. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

51. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

52. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

53. Історіографія досліджень голодомору

54. Медичні дослідження Герофіла
55. Дослідження активних фільтрів
56. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

57. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

58. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

59. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

60. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

61. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

62. Маркетингове дослідження

63. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

64. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

65. Маркетингові дослідження

66. Маркетингові дослідження з використанням анкети

67. Маркетингові дослідження на підприємстві

68. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

69. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

70. Характеристика маркетингового дослідження товару
71. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
72. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

73. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

74. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

75. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

76. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

77. Променеве дослідження молочної залози

78. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

79. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

80. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

81. Дослідження ділової кар’єри менеджера

82. Дослідження мотивації на досягнення

83. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

84. Методи та технології інтерактивного навчання

85. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

86. Основи наукових досліджень
87. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
88. Технології навчання як дослідження

89. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

90. Дослідження рухів зубообробного вестата

91. Методи і технічні засоби ергономіки

92. Предмет дослідження соціальної психології

93. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

94. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

95. Дослідження тривожності п’ятикласників

96. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

98. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

99. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.