Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит операцій на рахунку у банку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Контрольна робота з курсу “АУДИТ” ЗмістТеоретичні питання Аудит операцій на рахунках у банку Послідовність проведення аудиту основних засобів Задача Список використаної літератури Теоретичні питання Аудит операцій на рахунках у банкуРозрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки (КБ) і регулюються спеціальними правилами. Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання. На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки. Метою перевірки банківських операцій є встановлення: кількості відкритих і використаних у розрахунках рахунків, законність здійснення операцій за кожним із них; своєчасності, законності, достовірності й доцільності відображених на рахунках у банках здійснених операцій щодо надходження та списання грошових коштів; обґрунтованості отримання й використання кредитів і позик, своєчасності їх погашення; дотримання стану платіжно-розрахункової дисципліни щодо укладених договорів та ін. Джерелами інформації для аудиторської перевірки є: виписки банків з відповідних рахунків з доданими до них документами, які є підставою для здійснення прибутково-видаткових операцій (копії платіжних доручень, вимог, меморіальних ордерів, корінці грошових і розрахункових чеків тощо); облікові регістри за субрахунками 311 &quo ;Поточні рахунки в національній валюті&quo ;, 312 &quo ;Поточні рахунки в іноземній валюті&quo ;, 313 &quo ;Інші рахунки в банку в національній валюті&quo ; 314 &quo ;Інші рахунки в банку в іноземній галузі&quo ;; баланси, інші документи й облікові регістри, в яких відображуються операції, пов’язані з використанням коштів. Метою аудиту валютних операцій є перевірка: правильності та законності відкриття валютних рахунків; повноти й своєчасності зарахування валютної виручки; законності використання валюти-готівки тощо. Насамперед аудитор перевіряє правильність відкриття рахунку в комерційному банку. Наступним етапом аудиту є перевірка правильності ведення аналітичного й синтетичного обліку за кожним із відкритих у комерційних банках рахунком. Аудитор встановлює підтвердження кожної операції, яка відображена у виписці з особового рахунку в банку, первинними документами. Така взаємозвірка має поєднуватися з контролем за банківськими документами суті проведених операцій. У процесі перевірки аудитор звертає особливу увагу на правильність оформлення первинних документів, відповідність назви платежу фактично проведеній господарській операції, а також на додатки до первинних документів та договори, положення тощо. Послідовність записів у регістрах з обліку операцій на рахунках в банку показано на рис.1. Рис.1. Схема запису в регістрах з обліку операцій на рахунках у банку При перевірці правильності відображення у бухгалтерському обліку банківських операцій аудитор повинен пам’ятати про типові порушення, можливі у процесі ведення банківських операцій. До них відносять: відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції; наявність документів, не оформлених відповідно до вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток); відсутність додатків до платіжних документів, які були підставою для здійснення господарських операцій: повнота зарахування готівки на рахунки в банку; невідповідність даних у платіжних дорученнях, що зберігаються у справах підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів (це можна встановити тільки шляхом проведення зустрічної перевірки на підприємствах, куди перераховувалися кошти і за якими довгий час існувала дебіторська заборгованість, а актів взаємних звірок не було); невідповідність кореспонденції рахунків, зазначеної у платіжних документах, аналогічній кореспонденції в облікових регістрах; розбіжність платіжного документа та коду в банківській виписці; відсутність перекладу українською мовою текстів платіжних документів, що стали підставою для оплати їх в іноземній валюті з валютного рахунку; допущення помилок у розрахунках перевідного курсу інвалюти в гривні у разі здійснення платежів в іноземній валюті.

Ці порушення у кінцевому підсумку спричиняють викривлення фінансових показників діяльності підприємства, що нерідко сприяє фінансовим зловживанням посадових осіб та стимулює пряме викрадення матеріальних цінностей і коштів. Отже, аудитор має виявити також незаконні дії, фальсифікації виписок банківських рахунків та записів цих операцій в облікові регістри. Класифікацію зловживань і порушень наведено в табл.1. Привласнення готівки, одержаної в банку шляхом фальсифікації виписок, розкриваються перевіркою істинності виписок безпосередньо у банку. Крім того, звіряються записи на поточних рахунках у національній валюті на субрахунку 311 &quo ;Поточні рахунки в національній валюті&quo ; з корінцями чекової книжки із записами на субрахунку 301 &quo ;Каса в національній валюті&quo ;.Таблиця 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАНЬ І ПОРУШЕНЬ ЗА ВИДАМИ № пор. Вид зловживань та порушень Форма прояву 1 Привласнення готівки, одержаної в банку Неоприбуткування готівки, одержаної з банку 2 Неповне відображення в обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті Невідображення в обліку одержаних у банку сум і одночасне вилучення приблизно на таку саму суму, яка надійшла на розрахунковий рахунок 3 Неправильний підрахунок підсумків у облікових регістрах Те саме 4 Неправильне відображення операцій на поточних рахунках у національній валюті Віднесення одержаної готівки на витрати виробництва замість оприбуткування її за касою 5 Перерахування коштів постачальникам на основі їх рахунків з незрозумілим і неповним штампом Списання придбаних предметів замість їх оприбуткування 6 Переведення кредиторської заборгованості підзвітним особам з поточного рахунку в національній валюті через відділення зв’язку Привласнення посадовими особами заборгованості минулих років і фіктивно нарахованих сум Неповне відображення в обліку прибуткових і видаткових операцій виявляється звіркою оборотів на поточному рахунку в національній валюті з відповідними оборотами у записах банку, перевіркою обґрунтованості претензій до банку, повноти їх пред’явлення банку й відповіді банку, докладною звіркою кожної позиції реальних банківських виписок з відповідними записами у бухгалтерському обліку підприємства, що перевіряється. Свідомі помилки з метою приховування частини одержаної готівки стали можливими через широке використання у бухгалтерському обліку зведених відомостей, де відображуються групи операцій. Такі зловживання можна виявити шляхом арифметичної перевірки всіх підрахунків та підсумків, особливо тих граф, сума яких у подальшому не відображується на рахунках коштів чи матеріалів, а списується на калькуляційні, збирально-розподільчі рахунки або відноситься безпосередньо на рахунок спеціальних джерел фінансування (цільові надходження тощо). Насамперед слід перевіряти правильність підрахунку готівки, що надійшла з банку. Неправильне бухгалтерське відображення операцій на поточному рахунку в національній валюті, а також віднесення одержаних грошей з цього рахунку на інші рахунки дає змогу приховувати отримані гроші. Наведені платежі списуються на витрати замість віднесення їх на матеріально відповідальних або інших осіб.

Особливо поширеними можуть бути безготівкові перерахування грошей не за призначенням, наприклад переказ грошей підставним особам за виконані роботи або в порядку погашення заборгованості. У цьому разі зловживання за банківськими операціями поєднуються з фальсифікацією нарахування заробітної плати й обліку кредиторської заборгованості. Об’єктом контролю є операції з переказу грошових коштів з поточного рахунку в національній валюті на рахунки в комерційних ощадних банках. Інколи вони пов’язані з передачею грошей підставним особам або зловживаннями більш складного характеру, в яких приховані крадіжки матеріальних цінностей і коштів. Контроль операцій за переказом готівки на ім’я окремої особи здійснюється шляхом перевірки підстав для нарахування кожної суми (нарядів, актів), перевірки законності проведених витрат і забезпечення їх відповідними коштами за договором чи кошторисом. Перевірці підлягає також правильність оформлення у регістрах бухгалтерського обліку розрахунків акредитивами та чеками. Аудит розрахунків акредитивами і чеками Акредитиви виставляються сільськогосподарськими підприємствами (покупцями) за рахунок коштів із свого поточного рахунку, а також кредитів банків. Кожний акредитив має цільове призначення, використовується для розрахунків тільки з одним постачальником і не може перераховуватися іншому. Строк дії акредитиву - до 15 днів, в окремих випадках він може бути продовжений до 25 днів. Акредитивна форма розрахунків гарантує постачальникові оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Джерелами інформації у разі перевірки операцій за акредитивами є виписки банку з особових рахунків акредитивів, рахунки, реєстри рахунків та інші документи, що додаються до виписки, записи у бухгалтерському обліку на субрахунку 313 &quo ;Інші рахунки в банку в національній валюті&quo ;, записи на рахунках матеріальних цінностей, що придбані за акредитиви. Вивчення перелічених джерел інформації дає змогу встановити: обґрунтованість виставлення акредитивів; своєчасність отримання й обробки банківських виписок щодо використання акредитивів і правильність відображення в обліку витрат цих коштів; своєчасність повернення залишків грошових коштів за акредитивами; наявність джерел, що фактично використані, проте обліковуються у складі невикористаних акредитивів. У разі порушення правил відображення в обліку операцій з акредитивами можуть приховуватися зловживання. Контроль операцій за акредитивами передбачає їх перевірку відповідно до вимог фінансової дисципліни, рахунків, цін тощо. У практиці фінансово-господарської діяльності підприємств відомі випадки повернення акредитивів у зв’язку із закінченням строку їх дії або повернення значної частини грошей. У такому разі слід з’ясувати причину невикористання грошей за призначенням. Якщо в цьому винна конкретна посадова особа, необхідно вжити заходи щодо стягнення матеріального збитку. За невикористаний акредитив, виставлений за вимогою постачальника, має стягуватися штраф згідно із законодавством. Після цього перевіряються операції щодо розрахунків чеками з лімітованими та нелімітованими книжками.

Дорожнi чеки облiковуються за рахунками групи N 101. Всi iншi цiнностi, якi знаходяться на зберiганнi в касi банку (акцизнi марки, розрахунковi чеки тощо), облiковуються за позабалансовими рахунками. За дебетом рахункупроводяться суми готiвки, що вноситься в операцiйну касу для зарахування на рахунки банку та його клiнтiв; суми обмiнених пошкоджених банкнот i дефектно монети, отриманих вiд клiнтiв банку; суми готiвки, яка отримана з установ Нацiонального банку Украни та з пiдвiдомчих установ банку; суми готiвки, яка надходить з обмiнних пунктiв; залишок готiвки з банкомата i т.п. За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, що видаться клiнтам банку; суми готiвки, що вiдсилаться в установи Нацiонального банку Украни та до пiдвiдомчих установ банку; суми готiвки, яка видаться обмiнному пункту, до банкомата, у пiдзвiт i т.п. За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А активний, П пасивний, АП активно-пасивний, КА контрактивний, КП контрпасивний. ( Виноска в редакцi Постанови Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98 ) 1002 А Банкноти та монети в касi вiддiлень банку Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi вiддiлень банку

1. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

2. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

3. Валютные операции коммерческих банков

4. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

5. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

6. Учет депозитных операций коммерческих банков
7. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате
8. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

9. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

10. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

11. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

12. Регулирование валютных операций коммерческих банков

13. Валютные операции коммерческого банка

14. Международные валютные операции коммерческих банков

15. Пассивные операции коммерческих банков

16. Пассивные операции коммерческих банков

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Аудит операций с ценными бумагами

18. Валютные операции коммерческих банков РФ

19. Кредитные операции коммерческих банков

20. Валютные операции коммерческих банков

21. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества

22. Лизинговые операции коммерческих банков
23. Лизинговые операции коммерческого банка
24. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

25. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами

26. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

27. Сущность пассивных операций коммерческих банков

28. Кассовые операции коммерческих банков

29. Активно-пассивные операции коммерческих банков

30. Анализ операций коммерческих банков с векселями

31. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

32. Аудиторская проверка операций коммерческого банка с ценными бумагами

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Валютные операции коммерческого банка

34. Депозитные операции коммерческого банка

35. Облік і аудит кредитів банку

36. Аудит операций по расчету заработной платы

37. Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами

38. Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий
39. Аудит операций с основными средствами
40. Аудит операций учёта материально-производственных запасов

41. Аудит операций расчетного и валютного счетов

42. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

43. Аудит кредитных операций банка

44. Особенности проведения банком операций с векселями

45. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

46. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

47. Коммерческие банки и виды банковских операций

48. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

49. Операции банка с собственными векселями

50. Внешний аудит банков

51. Аудит кредитных операций

52. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

53. Операции банков с ценными бумагами

54. Банки, их виды, операции банков
55. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России
56. Операции по купле-продаже акций и аудит фондов

57. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

58. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

59. Ипотечные банки и их операции

60. Коммерческие банки и их операции

61. Трастовые операции банков

62. Лизинговые операции банков

63. Аудит и ревизия кассовых дисциплин и кассовых операция в Республике Беларусь

64. Аудит кассовых операций

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

65. Учет и аудит текущих операций и расчетов

66. Привлечение банков к ответственности за нарушение запрета на осуществление расходных операций по счетам налогоплательщиков

67. Внешний аудит банков

68. Факторинговые операции в коммерческом банке

69. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

70. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
71. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
72. Организация Банком России эмиссионных операций

73. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

74. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций

75. Порядок здійснення банком факторингових операцій

76. Развитие операций с пластиковыми картами на примере Сберегательного банка России

77. Функции, операции и услуги коммерческих банков, их баланс и прибыль

78. Кассовые операции банков

79. Инкассовые операции банков

80. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО

82. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

83. Аудит банков

84. Банки и банковские операции по вкладам

85. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

86. Валютные операции банка
87. Валютные операции банков
88. Валютные операции на примере коммерческого банка

89. Внутрішній аудит у банку

90. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

91. Процедуры при аудите импортных операций

92. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

93. Учет и аудит товарных операций в оптовой торговле (на примере ООО "Фирма Элмика")

94. Учет и аудит товарных операций малого предприятия

95. Бухгалтерский учет активных операций с ценными бумагами коммерческих банков

96. Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций на примере ООО ТПК "Заволжье"

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

97. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

98. Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій

99. Аудит валютных средств и валютных операций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.