Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Атлетизм (від греч. a hle es - борець, силач) - система вправ з обтяженнями: штангою, гантелями, гирями, для розвитку сили і форми окремих м'язів і тіла в цілому. Сила - основна фізична якість людини. Її можна розвивати з использовани їм різних засобів. Але, як показали численні дослідження, найбільше ефективно вона піддається тренуванню, коли застосовуються обтяження, причому обтяження дозовані, тобто враховуючі фізичні можливості того або іншого атлета. Разом з тим немає єдиної думки щодо використання обтяжень для тренування сили, особливо в дитячому і підлітковому віці. Ряд авторів вважають недоцільним використовувати будь-як обтяження в цих вікових періодах. Є думки, що дозовані обтяження можуть бути використані у фізичному вихованні школярів і чнівський молоді. Будь-який руховий акт людини сполучений із проявом різних фізичних якостей. Щоб атлетові підняти обтяження навіть середньої ваги, йому необхідно повною мірою показати свої здібності в спритності, координації, гнучкості й ін. Отже, розвивати силу неможливо без побіжного розвитку практично усіх фізичних якостей людини. Предмет дослідження – організація занять з атлетизму. Об`єкт дослідження – вплив занять з атлетизму на силові показники учнів. Мета роботи полягає в тому, що проаналізувати специфіку організації занять з атлетизму у загальноосвітній школі. Завданнями роботи є: На основі аналізу літературних джерел проаналізувати специфіку проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі; Сформулювати завдання та цілі дослідження; Провести дослідження силових показників серед учнів 12 – 14 років, які займаються силовими видами спорту. Розділ 1. Огляд літературних джерел 1.1 Організація діяльності учнів на занятті На відміну від інших, урок фізичної культури відрізняється труднощами організації навчальної діяльності учнів в умовах залу і спортивних майданчиків. З одного боку, велику відповідальність у цьому плані накладає на вчителя підвищена небезпека травмування учнів. З іншого боку, демократизація змісту освіти повинна вести до демократизації форм навчання, а отже, самого уроку. Заорганізований, заформалізований урок давно став перепоною дальшого поліпшення фізичного виховання учнів. Пам'ятаймо, що нудні уроки, на думку Ж. Руссо, можуть викликати в учнів тільки ненависть до вчителя і до того, що він викладає. Усе це зобов'язує педагога, виходячи із завдань, змісту і місця проведення уроку, віку дітей, організувати їх так, щоб одержати високий освітній, оздоровчий і виховний ефект, уникнути нераціональної витрати часу і травм, наблизити урок до життя природними формами людського спілкування, що буде сприяти вільному розвиткові дітей . Для організації учнів на практиці користуються: 1) елементарними способами управління; 2) різними способами виконання учнями вправ; 3) методами організації їхньої діяльності. Вибір елементарних способів управління і виконання вправ учнями залежить від окремого завдання і його складності, інтенсивності дій і допустимого сумарного навантаження, умов роботи (температури повітря, стану учнів, матеріальних умов). Наприклад, під час виконання стрибків зі скакалкою більшість учителів використовують одночасний спосіб виконання вправи.

Після такої одночасної роботи всі діти потім одночасно відпочивають, а значно ефективніше в даній і подібних ситуаціях пропонувати поперемінний спосіб: коли половина учнів виконує серії стрибків, друга зміна, відпочиваючи, витрачає час раціонально: спостерігає, контролює й оцінює спроби однокласників . Наявність елементарних способів управління учнями і способів виконання ними завдань дає змогу найбільш ефективно використовувати методи організації діяльності учнів. У практиці роботи застосовуються фронтальний, груповий та індивідуальний методи організації. Заняття умовно поділяють на три частини: підготовчу (припадає на перші дві зони працездатності), основну (відповідає фазі вирішення передбачених основних завдань), заключну (покликану забезпечити перехід учнів до наступних після уроку дій). Поділ заняття на частини не означає, що він втрачає свою цілісність. Навпаки, кожна частина повинна логічно передувати наступній і випливати з попередньої. Бажано, щоби переходи від однієї частини до іншої були м'якими і непомітними . Розв'язуючи окремі (специфічні) завдання, кожна частина служить найефективнішому досягненню кінцевого результату уроку. Тому час, що витрачається на окремі частини та їхній конкретний зміст, вельми мінливий, бо залежить від безлічі факторів: завдань заняття, специфіки вправ, конкретного стану учнів на певному уроці, їхніх особливостей, зовнішніх умов тощо. Зазначені риси є характерними для структури всіх основних форм занять із фізичного виховання. їхня структурна спільність - не у формальному поділі на стандартну кількість частин, а в необхідності дотримуватися під час побудови занять загальних закономірностей їхнього розвитку, які не дозволяють у будь-якій частині робити те, що не відповідає її ролі та місцю в загальній структурі заняття і зобов'язує будувати урок у певній послідовності. Тільки в такому аспекті градація частин заняття набуває не формального, а конструктивного сенсу, що складає перший етап побудови уроку. Другий етап побудови заняття полягає у визначенні фізичних вправ та їх послідовності, що дасть змогу найкраще розв'язати загальні й окремі (специфічні) завдання. Ефективність певних фізичних вправ у вирішенні конкретних завдань фізичного виховання не викликає сумнівів. Необхідність визначення певної послідовності вправ викликана відомим явищем &quo ;післядії&quo ;. Учитель повинен прагнути досягнення позитивного впливу попередньо виконаних вправ - для успіху наступних. Наприклад, опанування складно координаційних вправ буде більш успішним на початку уроку. Під час вдосконалення їх можна виконувати і в кінці уроку. Вправи на розвиток швидкості дають низький ефект після роботи на витривалість. Небажано на одному уроці поєднувати вправи, що можуть викликати негативні переноси. Особливо уважно слід добирати загальнорозвиваючі вправи. Їх цілеспрямований добір сприяє формуванню постави, розвиткові певних груп м'язів, вихованню школи рухів, підготовці до засвоєння складних рухових дій, передбачених планом уроку. Безсистемне використання загальнорозвиваючих вправ у молодшому шкільному віці призводить до того, що втрачаються сприятливі можливості для розвитку й удосконалення рухового апарату.

Своєчасно не розвинені здібності стають перепоною до вироблення у майбутньому більш складних життєво важливих умінь і навичок. Вирішальним третім етапом побудови уроку є визначення взаємопов'язаної послідовності дій педагога й учня під час розв'язання кожного педагогічного завдання, застосування вправ, методів і методичних прийомів, що використовуються у процесі уроку. Йдеться також про формування підгруп, висунення завдань, порядок зміни місць занять та інші допоміжні дії, використані на уроці. Отже, головне призначення заняття - забезпечити учням сприятливі умови для успішного засвоєння програми. Безпосереднє педагогічне керівництво навчальною роботою здійснюється з допомогою методики. Під методикою слід розуміти багатокомпонентну впорядковану систему управління навчально-виховним процесом, що включає зміст, засоби, методи і методичні прийоми навчання та форми організації навчальної і виховної діяльності дітей. Методику можна розглядати як систему управління процесом засвоєння учнями навчальної програми; як педагогічний інструмент, за допомогою якого вчитель організовує навчальну діяльність дітей, спрямовану на засвоєння програмового матеріалу . Отже, методика навчання на занятті полягає в управлінні процесом засвоєння навчального матеріалу, в такому впливі на навчально-виховний процес, який відповідає поставленій меті і завданням та приводить до його поліпшення і розвитку. При цьому пам'ятаймо, що управляти - це не придушувати, не нав'язувати процесові плинність, яка суперечить його природі, а обов'язково враховувати цю природу, погоджувати способи впливу на процес із його специфічним змістом та логікою функціонування й розвитку. Будь - яка система управління включає загальні (незалежні від сфери діяльності) та специфічні (враховуючи особливості кожного виду діяльності) компоненти. Проте наявність усіх компонентів сама по собі ще не утворює систему управління. Компоненти утворюють систему лише за наявності зв'язків між ними та взаємодії. Завдяки цим зв'язкам установлюється взаємозалежність компонентів, яка виражається в тому, що зміни в одному з них викликають зрушення в усіх інших і в системі загалом. Враховуючи загальні положення теорії управління і специфічні особливості фізичного виховання, методика навчання як система управління процесом засвоєння учнями навчальної програми включає, як обов'язкові, такі компоненти: 1) мету і завдання навчання; 2) мотивацію навчальної діяльності; 3) тематичне планування; 4) засоби і методи навчання; 5) організацію навчальної роботи; 6) керівництво навчальним процесом; 7) безпечне матеріально-технічне забезпечення; 8) контроль ходу навчального процесу. Під час поглибленого розучування складних вправ часто використовують груповий метод, що дає змогу краще дозувати навантаження, спостерігати за виконанням завдань учнями, виправляти помилки. Однак варто пам'ятати: застосування цього методу призводить до помітного зниження моторної щільності уроку. Тому якщо на уроці не використовуються багатопропускні прилади, а його зміст вимагає великих перерв між виконанням окремих спроб, такі часові проміжки знижують робочу установку і функціональну готовність до чергових зусиль.

У виданн «Офцерський корпус Арм УНР (19171921)», Кив, 2007, кн. 1, помилково зазначено, що Олександр Наконечний у 1920 р. мешкав у Кив та очолював антирадянську органзацю. Останнм часом за матерлами ДГАСБУ вдалося переврити цю нформацю,  вона виявилася неправдивою. Насправд, антирадянську органзцю у Кив у 19201921 рр. очолював однофамилець видатного льотчика. Вдтак, нформац про його долю псля 1919 р. ми не мамо (ЦДАВОУ.P Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 49. С.P14; Авиаторы кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 19141918 годов.P Москва, 2006. С. 201; Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР.P Москва, 1978. Кн. 2. С. 139). Новак Фердинанд (?), сотник. Навесн 1919 р. недовго служив у Летунському вддл, потому повернувся додому (Франко П. Летунський вддл УГА//Лтопис Червоно Калини.P Львв, 1937. Ч. 11. С. 9). Нестор Михайло (?-5.02.1919), хорунжий. З кнця 1918 р. служив у Летунському вддл Галицько арм. Загинув вд вибуху авабомби пд час проведення практичних занять. Похований у м

1. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

2. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

3. Організація евакуаційних заходів

4. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Предметы цели и задачи курса истории
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
8. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

9. Рельєф та ландшафтна організація

10. Зміст та завдання професійної етики юриста

11. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

12. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

15. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

16. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

18. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

19. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

20. Організація обліку в магазині "Світанок"

21. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

22. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
23. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
24. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

25. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

26. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

27. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

28. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

29. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

30. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

31. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

32. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

34. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

35. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

36. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

37. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

38. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
39. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
40. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

41. Україна та міжнародні економічні організації

42. Економічні та правові основи управління організацією

43. Кризове явище функціонування та розвитку організації

44. Організація ярмарок та аукціонів

45. Поняття організації та її ознаки

46. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

47. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

48. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

49. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

50. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

51. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

52. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

53. Дитячі та юнацькі організації в Україні

54. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
55. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
56. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

57. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

58. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

59. Організація та проведення туристичних походів

60. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

61. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

62. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

63. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

64. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

66. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

67. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

68. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

69. Суспільна організація життя слов

70. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
71. Організація праці
72. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

75. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

76. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

77. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

78. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

79. Організація банківської справи

80. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

82. Організація касових операцій у банківських установах

83. Організація ресурсної бази банків в Україні

84. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

85. Організація будівельного майданчика

86. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
87. Організація робочого місця бухгалтера
88. Рівні організації організму людини

89. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

90. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

91. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

92. Внутрішній аудит організації

93. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

94. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

95. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

96. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

98. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

99. Організація документаційного забезпечення установи

100. Організація і методика аудиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.