Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

2. Економічна ефективність капітальних вкладень 3. Показники плану, порядок розробки і затвердження їx 1. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту Задоволення зростаючих потреб народного господарства в автомобільних перевезеннях потребує розширеного відтворення основних фондів. Розширене і просте відтворення основних фондів провадиться за рахунок капітальних вкладень. Витрати, які пов'язані з розширеним і простим відтворенням основних фондів, називаються капітальними вкладеннями. Капітальні вкладення у виробничу базу автотранспортних об'єднань здійснюються будівництвом нових і реконструкцією діючих об'єктів, придбанням основних транспортних засобів (автомобілів, причепів), гаражного устаткування (верстатів, підйомників, автокарів тощо). За рахунок капітальних вкладень також будуються об'єкти житлово-комунального і культурно-побутового призначення. Кошти на капітальні вкладення виділяються автотранспортним об'єднанням централізовано за державним планом з урахуванням потреби поповнення об'єктів основних фондів, які вибули з експлуатації через знос, а також розширеного відтворення основних фондів. Капітальні вкладення можуть здійснюватися також і за рахунок децентралізованих коштів самих автотранспортних об'єднань. Джерелом таких коштів насамперед є фонд розвитку виробництва і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва. Капітальні вкладення за призначенням об'єктів, які будуються, поділяються на виробничі (будівництво гаражів, профілакторіїв, механічних майстерень, ремонтних заводів) і невиробничі (будівництво житлових будинків, дитячих закладів, шкіл). За структурою робіт і витрат вони поділяються на капітальні вкладення в будівельні, монтажні, бурові та розвідувальні роботи; в устаткування, яке не потребує монтажу; в інструмент і інвентар; інші капітальні роботи. Під структурою капітальних вкладень розуміють співвідношення окремих видів робіт і витрат, зроблених за рахунок коштів, виділених для цієї мети. До робіт капітального будівництва належать: будівництво, розширення і переобладнання будинків і споруд, включаючи роботи з монтажу залізобетонних, металевих та інших конструкцій; санітарно-технічні роботи (освітлення, водопостачання, каналізація, теплофікація; роботи із спорудження повітряних ліній зв'язку, мережі радіо – і електропередачі (радіомачти, радіовежі та опори і для антен, повітряні лінії передачі електроенергії); планування і освоєння території забудови (знесення будинків, розрівнення майданчиків); іригаційно-осушувальні роботи, озеленення і впорядкування території (саджання садів, виноградників, декоративних дерев). Отже, капітальним будівництвом називається процес створення -і розширеного відтворення основних фондів. До робіт з монтажу устаткування, крім встановлення, складання технологічного, виробничого та іншого устаткування, належить також спорудження промислових електричних мереж. Устаткування, яке потребує монтажу, – це підйомно-транспортне, технологічне, електро- і теплосилове устаткування, яке може бути введено в експлуатацію після складання й прикріплення до фундаменту або інших опор (міжповерхові перекриття несучих конструкцій).

До устаткування, яке не потребує монтажу, належать автомобілі, причепи, вантажно-розвантажувальні машини та інші транспортні засоби, а також верстати, що містяться у виробничих приміщеннях, та інше гаражне устаткування, яке може бути введено в експлуатацію без додаткових витрат. При спорудженні об'єктів виробничого призначення, а також для відтворення зносу основних фондів за рахунок капітальних вкладень купують інструменти і інвентар, які включають до основних фондів (інвентар для заправляння автомобілів пальним, вимірювальні пристрої, виробничий і господарський інвентар). До інших капітальних вкладень належать витрати на технічний нагляд за об'єктами, які будуються, витрати, пов'язані з відведенням земельних ділянок, переселенням (крім витрат на спорудження нових жител), а також витрати, які не збільшують вартість об'єктів основних фондів (витрати на підготовку експлуатаційних кадрів, консервацію будівництва тощо). Автотранспортні об'єднання, що здійснюють будівництво нових об'єктів або провадять реконструкцію діючих, повинні витрачати кошти, призначені для капітальних вкладень відповідно до затверджених титульних списків і виділених лімітів фінансування. Титульний список – це поіменний перелік об'єктів, які будуються і реконструюються і включені до плану капітального будівництва. В ньому конкретизуються завдання щодо введення в дію об'єктів основних фондів, а також річні обсяги капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт на весь період будівництва. Під лімітом фінансування розуміють максимальну планову суму коштів на фінансування капітальних вкладень. До ліміту належать бюджетні асигнування і власні кошти автотранспортних об'єднань на поточний рік, розподілені за кварталами. Автотранспортні об'єднання, яким виділено кошти на капітальні вкладання відповідно до титульного списку і затвердженого плану, називаються титулодержателями (забудовниками). Залежно від обсягу капітальних вкладень роботи з їх освоєння можуть виконувати автотранспортні об'єднання власними силами – господарським способом або спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями за договором – підрядним способом. Господарським способом здійснюється будівництво невеликих sa кошторисною вартістю об'єктів, строк спорудження яких не перевищує одного календарного року. При підрядному способі будівництва між автотранспортним об'єднанням і будівельною організацією укладається спеціальний договір-підряд, яким регулюються умови виконання робіт, встановлюються календарні строки їх виконання за окремими об'єктами ї графік поставки устаткування. Будівельно-монтажні організації оснащені передовою технікою будівельної індустрії, механізмами, мають постійні кваліфіковані кадри, тому підрядний спосіб виконання будівельно-монтажних робіт економічно ефективніший. В автотранспортних об'єднаннях освоєння капітальних вкладень організує відділ капітального будівництва або працівники технічного нагляду. Якщо будується нове автотранспортне підприємство, то керівництво будівництвом здійснює дирекція будови. Капітальні вкладення фінансуються через Будбанк СРСР. Будбанк здійснює всі розрахунки між забудовником і підрядчиком за виконані будівельно-монтажні роботи, а також між забудовником і постачальником устаткування, яке фінансується за рахунок коштів капітальних вкладень.

2. Економічна ефективність капітальних вкладень Для визначення ефективності капітальних вкладень аналізуються фактори, які впливають на її підвищення або зниження, а саме: – зміна трудомісткості виготовлюваної продукції, що дає змогу вивільнити нову частину робочої сили внаслідок капітальних вкладень або потребує додаткового залучення робочої сили; – зміна матеріалоємкості продукції, що дає змогу вивільнити додаткові кошти виробництва в народному господарстві або збільшити витрати цих коштів; – скорочення тривалості будівництва та зниження його кошторисної вартості. В автотранспортних об'єднаннях головним критерієм ефективності капітальних вкладень є підвищення продуктивності праці і зниження собівартості перевезень. Ефективність можна підвищити поліпшенням використання виробничих потужностей, збільшенням обсягів перевезень, скороченням трудомісткості продукції, яка випускається цехами допоміжного виробництва, зниженням норм витрат сировини, матеріалів, палива, транспортних витрат при перевезенні вантажів і пасажирів. При впровадженні нової техніки за рахунок капітальних вкладень для обчислення ефективності використовують такі показники: 1. Питомі капітальні витрати (питома фондоємкість) – сума виробничих фондів (основних виробничих фондів і оборотних коштів) на одиницю річного випуску продукції (обсяг перевезень) до впровадження заходів щодо нової техніки. Вони позначаються Кс (старі), крб/ткм. 2. Питомі капітальні витрати після впровадження заходів щодо нової техніки позначаються Кн (нові), крб/ткм. 3. Різницю в сумі капітальних вкладень після і до впровадження нової техніки (Кн – Кс). 4. Собівартість одиниці продукції (ткм, пасажиро-км, платні км) до впровадження заходів щодо нової техніки, Sc, коп/ткм. 5. Собівартість одиниці продукції (ткм, пасажиро-км, платні км) після впровадження заходів щодо нової техніки, яка позначається Sн, коп/ткм. 6. Різницю собівартості перевезень до і після впровадження заходів щодо нової техніки (Sc – Sн). 7. Обсяг виробленої продукції (перевезень) Q (т), Р (ткм), кількість капітальних ремонтів к. p. 8. Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень (величина, зворотна нормативному строку окупності). Він позначається Е і дорівнює . При визначенні річного економічного ефекту для преміювання береться нормативний коефіцієнт для автомобільного транспорту 0,12. 9. Строк окупності додаткових капітальних вкладень . При аналізі виконання плану впровадження нової техніки розраховується річний економічний ефект, або річна економія, який порівнюється з первісними показниками собівартості, витратами на збільшення капітальних вкладень і показниками, одержаними після виконання планового завдання з нової техніки. Знайдену при цьому різницю множать на річний обсяг виробництва. Е = Рткм Отже, за варіантами, які порівнюються, визначають величину економії або втрати, одержані при виконанні плану впровадження нової техніки. Найбільш економічно доцільним вважається той варіант, який забезпечує зниження собівартості перевезень при мінімальній потребі капітальних вкладень. Поряд з визначенням загальної суми економії розраховується строк окупності додаткових капітальних вкладень.

СССР приходилось примерно 20% мирового горного производства (добыча полезных ископаемых в ценностном выражении). В Г. п. СССР работало ок. 2,5 млн. рабочих и служащих (1969), что составляло примерно 8% всего промышленно-производственного персонала, занятого в промышленности страны. Горная продукция занимает 1-е место в перевозках грузов железнодорожным транспортом СССР (перевозка каменного угля и кокса, нефтяных грузов, руд и минеральных строительных материалов железнодорожным транспортом в 1969 составила 65% по тоннажу).   Подземная работа в Г. п. усложняет организацию производства, контроль и наблюдение за ходом технологического процесса, его механизацию и автоматизацию. Издержки производства на горнодобывающем предприятии не содержат стоимости сырья и основных материалов. Доля заработной платы в себестоимости подземной добычи составляет ок. 55%, а при открытом способе ок. 30%. Более половины стоимости промышленно-производственных основных фондов ряда отраслей Г. п. приходится на сооружения. Г. п. СССР характеризуется крупными бассейнами и месторождениями: Донецкий, Кузнецкий, Карагандинский, Печорский угольные бассейны; Криворожский железорудный бассейн, Курская магнитная аномалия, железорудные месторождения Кустанайской области; нефтяные районы Урало-Поволжья, Западной Сибири, Туркмении, Северного Кавказа и Азербайджана. Г. п

1. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

2. Амортизация основных фондов

3. Амортизация основных фондов (Украина)

4. Основные фонды и оборотные средства предприятия

5. Переоценка основных фондов

6. Основные фонды и оборотные средства строительной организации
7. Оптимизация использования основных фондов
8. Статистическое изучение основных фондов предприятия

9. Основные фонды

10. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

11. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

12. Анализ эффективности использования основных фондов

13. Статистика основных фондов

14. Воспроизводство основных фондов

15. Основные фонды

16. Основные фонды рыночного предприятия

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Основные фонды предприятия

18. Эффективность использования основных фондов государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Элитное"

19. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

20. Основные фонды предприятия

21. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии

22. Учет основных фондов
23. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами
24. Анализа основных фондов

25. Переоценка в основных фондах на предприятиях. Перепись населения

26. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки

27. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

28. Механизм финансирования инвестиций в основные фонды

29. Финансы и основные фонды предприятия

30. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

31. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

32. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

33. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

34. Определение стоимости основных фондов

35. Основные фонды

36. Основные фонды и их оценка (статистика)

37. Основные фонды коммерческого предприятия

38. Основные фонды организации и эффективность их использования
39. Основные фонды предприятия
40. Основные фонды предприятия

41. Основные фонды предприятия

42. Основные фонды предприятия

43. Основные фонды предприятия

44. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

45. Основные фонды предприятия общественного питания

46. Основные фонды, их формирование и эффективность использования

47. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

48. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Понятие об основных фондах

50. Статистический анализ основных фондов

51. Учет и оценка основных фондов предприятия

52. Экономическая сущность основных фондов предприятий и их характеристика

53. Эффективность использования основных фондов

54. Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения
55. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её повышения
56. Анализ состояния и использования основных фондов

57. Предпринимательство. Товарное производство и рынок. Основные фонды предприятия

58. Состояние основных фондов: состав, структура и показатели эффективного использования на примере ООО "Молоко"

59. Государство, его основные признаки и формы правления

60. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

61. Основные формы организации научного знания

62. Основные формы движения

63. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

64. Основные формы международной кооперации

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

65. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

66. Предметная детализация художественных образов как одна из основных форм повествования

67. Уединенный труд души как основная форма развития личности

68. Урок как основная форма обучения в школе

69. Особенности основных организационно-правовых форм хозяйственных обществ

70. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений
71. Урок как основная форма обучения в школе
72. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм

73. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

74. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы

75. Перспективы развития природно-заповедного фонда в степной зоне Северной Евразии: новые формы заповедных резерватов

76. Основные формы и системы заработной платы

77. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования

78. Мировое хозяйство и основные формы внешнеэкономического сотрудничества

79. Основные производственные фонды предприятия связи

80. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

81. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

82. Динамика основных показателей лесного фонда

83. Классификация основных форм деятельности человека

84. Основні аспекти технології відтворення поголів`я коней

85. Организация кормовой базы на сельскохозяйственных предприятиях и основные формы кормообеспечения

86. Обеспеченность и эффективность использования основных производственных фондов ОАО "Лугансктепловоз"
87. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия
88. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.

89. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

90. Основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

91. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы осуществления правосудия

92. Основные аксиомы и тождества алгебры логики. Аналитическая форма представления булевых функций

93. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

94. Основные формы первичной маркетинговой информации

95. Клинические особенности основных форм пограничных психических расстройств

96. Основные функции международного валютного фонда

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Заработная плата как основная форма мотивации

98. Основные категории педагогики. Формы организации учебной деятельности

99. Урок - основная форма производственного обучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.