Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст1. Характеристика міжнародного права рабовласницької доби 2. Закони Ману та посольське право. Міжнародні договори рабовласницької доби 3. Закони та звичаї війни рабовласницької доби 4. Філософи стародавніх часів про міжнародне право 6. Органи зовнішніх відносин за часів феодальної доби 7. Правила ведення війни за часів феодальної доби 8. Міжнародно-правові теорії феодалізму 9. Розвиток науки міжнародного права в Росії Список використаних джерел 1. Характеристика міжнародного права рабовласницької добиЯк основні історичні етапи становлення і розвитку міжнародного права прийнято вважати: рабовласницький період; феодальний період; буржуазний період; перехідний період; сучасний період. Рабовласницький устрій - це перша в історії людства класова антагоністична суспільно - економічна формація; їй відповідало рабовласницьке міжнародне право. Єдиної системи міжнародного права ще не існувало, оскільки рабовласницьке суспільство не знало тих глибоких міжнародних зв'язків, широкого міжнародного співробітництва, на основі яких виникає необхідність в постійних правових формах міжнародного спілкування. Тому міжнародно-правові норми складалися і розвивалися, як правило, в окремих, відносно відокремлених територіально - політичних утвореннях (регіонах) В епоху рабовласництва зароджуються деякі інститути міжнародного права: одні з них були притаманні усім регіонам, інші - окремим. Рабовласницький період характерний тим, що: кожна держава ставила себе в центр розвитку людства і в зв'язку з цим прагнула диктувати свої умови на міжнародній арені. Це було яскраво виражено в діях Древнього Риму, Греції, Єгипту, Китаю, Індії, Персії та ін.; раби розглядалися як товар і цілком виключалися зі сфери захисту міжнародного права; єдиним і природним засобом вирішення міжнародних суперечок визнавалася війна; егоїзм рабовласницької держави у силу нібито його винятковості доходив до повного заперечення міжнародного права. Розвиток міжнародних відносин зумовлював необхідність формування міжнародних правил у сфері посольського права, права договорів, правил протоколу й етикету, правил стосовно ведення війни та ін. Загалом, у рабовласницький період регіоналізм і локальний обсяг у розвитку міжнародного права обумовлені тим, що, хоча держави і були роз'єднані, кожна з них самостійно створювала (формулювала) різні правові інститути в галузі регулювання міжнародних відносин, що найчастіше були схожі з аналогічними інститутами інших держав. Давньогрецький інститут проксенів (заступництво іноземцям) мав аналог також і в Римському праві. У рабовласницький період великий вплив на розвиток міжнародного права зробило Римське право народів. Спочатку давньоримські юристи сформулювали правила, що регламентують правове положення завойованих Римом народів, у зв'язку з необхідністю введення деяких елементів самоврядування; потім воно було перетворене у Право народів. Одним із важливих інститутів цього права було преторське право, що регламентувало правове положення іноземців. Право народів мало такі інститути права, як право війни, право полону, право рабовласництва, право мирних договорів, посольське право, заборони шлюбів із чужоземцями та ін.

Теза римських юристів &quo ;Слово, дане навіть ворогу, повинне бути дотриманим&quo ; лягла в основу нині діючого принципу &quo ;рас а su seprva dа&quo ; (&quo ;Договори повинні дотримуватися&quo ;). Римському праву також були відомі погоджувальні комісії, що створювалися для вирішення спірних питань. У Греції в цей період значний розвиток міжнародно-правових відносин спостерігався на грецьких територіях і цей розвиток суттєво відрізнявся від того, що панував у Єгипті та Дворіччі Тигру і Євфрату (Месопотамія). Так, невеликі грецькі общини (народ), іменовані полісами, визнавалися самостійними політичними утвореннями на зразок міст і в силу цього були суб'єктами міжнародних правовідносин, а отже, і міжнародного права. Зважаючи на загальногрецький демократизм, спочатку між полісами була формальна рівноправність. Порівняно широко був розвинений інститут громадянства і навіть здійснювалися чистки, при яких з'ясовувався родовід грецького громадянина аж до третього коліна. І тільки такий громадянин мав усю повноту прав грецького громадянина, інших відносили до варварів і чужоземців. Була розвинена система способів обмеження міжнародної правосуб'єктності окремих полісів і навіть держав, і повної рівності у греків не було. Був розвинений інститут заступництва над найбільш слабкими полісами і державами. Дуже важливим видається те, що визнання поліса (народу) суб'єктом міжнародного права базувалося на визнанні народних зборів (ареопагу) органом, що має право виступати на міжнародній арені від імені свого народу. У ньому вбачаються корені зародження поняття &quo ;суверенітет належить народу&quo ;. Таким чином, рабовласницька доба характеризується своїми властивостями, а саме: їй притаманні свої правила ведення війни, розвиток посольського права, укладання міжнародних договорів. 2. Закони Ману та посольське право. Міжнародні договори рабовласницької добиУ Законах Ману (стародавній індійський звід моральних і юридичних приписів 9 ст. до н.е. багато істориків-правознавців період появи Законів Ману відносять до 2-го і навіть 3-го тисячоліття до н, є) були сформульовані положення, спрямовані на захист жертв війни. У Законах Ману відзначалося, що війна є крайнім засобом вирішення суперечок або засобом репресалій. Початковим моментом, що передує оголошенню війни, повинен бути ультиматум із висловленням конкретних вимог до іншої сторони, потім, у випадку відмови від виконання цього ультиматуму, повинне бути офіційне оголошення війни. Безпосереднє ведення воєнних дій обмежувалося різними заборонами. Так, заборонялось убивати старих, жінок і дітей, воїнів, що здаються в полон, і парламентаріїв, а також поранених, беззбройних, хворих, полонених. Недоторканністю повинні користуватися храми, їхні служителі, охоронці мостів, колодязів. Заборонялися віроломні способи знищення людей (зубцюваті стріли, отруйні стріли і стріли з розпеченими наконечниками. Широкого розвитку набуло посольське право в Греції, в Римі - особливо його процедурна частина (церемонії, ритуали і т.д.), принципи недоторканості послів, князів. Це вже свідчить про розвиток посольського права.

В Древньому Римі посольське право здійснювалося за допомогою спеціальних жреців, а пізніше - через послів (легатів), які вибиралися сенатом з свого оточення. Також було розвинене посольське право в Індії, що розрізняло три ранги дипломатів: повноважні посли, посли з обмеженими повноваженнями і &quo ;ті, що передають послання&quo ; (тобто, гінці). Всі ці категорії користувалися особистою недоторканністю. Посли сприяли розвитку права договорів, для забезпечення яких обмінювалися заручниками, що давало поштовх розвитку своєрідного заставного права, яке у пізні часи зникло, представляли поручительства, що породжувало інститут гарантій, приносили клятвенні зобов'язання й укладали шлюби. Праву рабовласницького періоду широко відома практика укладання міжнародних договорів, що мала місце ще наприкінці 4-го тисячоліття до н. е. Вельми показовим є зміст мирного договору, укладеного в 1278 р. до н. е. між фараоном Єгипту Рамзесом ІІ і царем хетів Хаттушилем ІІІ. У цьому договорі сторони клялися тисячами своїх богів про те, що між ними буде мир, що вони будуть допомагати один одному у випадках нападу ворогів, а також у випадках внутрішніх безладь, бунтів рабів, у пійманні перебіжчиків і в інших питаннях. Вони також зобов'язувалися виконувати зобов'язання за прямими договорами, називаючи ці договори справедливими. Багато уваги в міжнародних відносинах тих часів приділялося шлюбним договорам, особливо тим, котрі регламентували династичні шлюби. Такі шлюби розглядалися як важливі політичні акції, що ведуть до встановлення тісних дружніх стосунків між державами й обопільного економічного, військового і культурного розвитку. Прикладом такого договору і шлюбу, що наступив за ним, може служити шлюб вавілонської царівни Семіраміди з ассірійським царем Шамаші-Адіді ІІ. Водночас слід зазначити, що суверенної рівності між монархами як суб'єктами міжнародного права у ті часи не існувало. На вершині ієрархії знаходився звичайно Єгипетський фараон, що значною мірою рахувався лише з вавілонськими, хетськими, ассірійськими і деякими іншими правителями. Надалі, у міру розвитку цих держав, положення суверенів зрівнювалося. Це вплинуло і на характер та поширення практики договорів. Стали укладатися договори про кордони, про нейтралітет, про обмін спірними територіями, про торгівлю та ін. Порівняно широко було розвинуте право міжнародних договорів в Греції, яких налічувалося близько 20 типів. Серед них: про мир, про союз, про взаємодопомогу, про ненапад, про кордони, про арбітраж, про торгівлю, про шлюби з іноземцями, про правову допомогу та ін. Міста - держави (поліси) Древньої Греції вже на самій ранній стадії розвитку обмінювалися послами, укладали міжнародні договори, договори про взаємодопомогу, про торгівлю. Грецькі міста - держави вступали в договірні відносини і з державами інших регіонів: Спарта заключила в 387 р. до н. е. договір з Персією, Афіни в 346 р. до н. е. заключили договір з Македонією і інші. В Римі також добре було розвинене право міжнародних договорів, в арсеналі якого, особливо починаючи з III ст. до н.є., налічувалося до 30 питань, із яких вони могли укладатися.

После изгнания Медичи временно примкнул к народной партии Савонаролы, сменив фамилию на Пополани (от итал. popolo - народ). * * * Прибыл в Рим, имея в кармане несколько рекомендательных писем от флорентийской знати, располагающей здесь влиятельными связями. Но пока, должен признать, кроме траты времени, иной службы они мне не сослужили. Мне удалось заручиться лишь пустыми обещаниями и выслушать немало всякого рода советов, от которых не стало ни теплее, ни холоднее. Знаю одно, что, пока не одолею завистников и не завоюю некоторую симпатию, заказов здесь мне не видать. Когда в конце прошлого месяца я собирался в дорогу, мой родитель Лодовико сказал мне при расставании, что уезжаю я из Флоренции из-за собственной гордыни и в этом, мол, вся загвоздка. Возможно, он до некоторой степени прав: уж коли хочешь добиться в нашей жизни чего-нибудь существенного, надобно быть честолюбивым. На прощанье я все же спросил отца, отчего остальные его сыновья не под стать мне. Обидевшись, он предпочел отмолчаться. Бедняге самому всегда недоставало гордости

1. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

2. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

3. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

4. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

5. Право водокористування та його види

6. Правонаступництво в міжнародному праві
7. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
8. Відповідальність у міжнародному праві

9. Міжнародні валютні ринки та їх функції

10. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

11. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

12. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

13. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

14. Русская Правда - кодекс древнерусского феодального права

15. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

16. Возникновение и развитие феодального государства и права

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Історія держави та права України

18. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

19. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

20. Міжнародна економічна система та її головні елементи

21. Основные черты феодального уголовного права и процесса по "Каролине"

22. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
23. Феодальное государство и право Франции
24. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

25. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

26. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

27. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

28. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

29. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

30. Захист прав і свобод людини та карний процес

31. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

32. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

33. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

34. Обов’язки та права державних службовців

35. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

36. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

37. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

38. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
39. Поняття та система принципів трудового права
40. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

41. Право націй на самовизначення та створення власних держав

42. Право Стародавньої Греції та Риму

43. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

44. Правові відносини між батьками та дітьми

45. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

46. Правовідносини батьків та дітей

47. Предмет і методи міжнародного приватного права

48. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Система міжнародного приватного права

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

52. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

53. Феодальное право в странах западной Европы

54. Феодальное право стран Западной Европы
55. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
56. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

57. Джерела права та правова система Запорізької Січі

58. Право Росії доби абсолютизму

59. Культура козацької доби та українського бароко

60. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

61. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

62. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

63. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

64. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

65. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

66. Міжнародне приватне право

67. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

68. Міжнародні фінансові організації та їх роль

69. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

70. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
71. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
72. Україна та міжнародні економічні організації

73. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

74. Економічні та правові основи управління організацією

75. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

76. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

77. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

78. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

79. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

80. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Норми права та нормативні акти

82. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

83. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

84. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

85. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

86. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
87. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
88. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

89. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

90. Административное право

91. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

92. Административное право (шпаргалка)

93. Государственное и административное право (Контрольная)

94. Проблемы избирательного права современной России

95. Административное право

96. Предмет, метод, источники Административного права

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

97. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

98. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

99. Административно-процессуальное право РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.