Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Японский опыт государственного регулирования экономики

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Японский опыт государственного регулирования экономики " ЗМІСТ Стрінка Вступ 3 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії 4 ? Чим японська економічна модель відрізняється від інших ? 8 2. Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки ? 11 Висновки 12 Література 13 Вступ Сучасний стан економіки Японії, принципи її функціонування та історія формування являють собою цінний об(єкт соціально-економічних досліджень завдяки специфічним особливостям цієї країни. Японія, переможена у 1945 р., пройшла через насильницькі перетворення окупаційної армії, відбудову економіки, створення конкурентного ринкового середовища і перетворилася з країни, зруйнованої війною, в одну з найпередовіших держав cвіту. І хоч розмови про “японське чудо” в загальному майже перестали, феномен японської економіки продовжує визивати підвищений інтерес. Справді, чому країна с великою зовнішньоекономічною залежністю, практично без природних ресурсів, не дивлячись на всі незаурядиці і катаклізми останніх двух десятиліть, продовжує невпинно закріпляти свої економічні (а разом з ними і політичні) позиції на світовій арені? Зберігаючи роль світового лідера по багатьом важнішим напрямкам науково-технічного прогресу, Японія при цьому демонструє високу степінь адаптації до постійно змінюючихся умов розвитку економіки. Ці зміни проходять не просто на базі технологічних інновацій, але й в неперервній і досить складній взаємодії техніки, технології і економічних і соціально-політичних факторів. 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії? Дослідниками виділяються три основні етапи повоєнної історії Японії: 1945-1949 рр. (нарощування виробничого потенціалу і демократизація економіки); 1949-1960 рр. (зупинення інфляції, лібералізація ціноутворення, раціоналізація виробництва і створення нових галузей); та з 1960 р. – по наш час (зміцнення важкої та хімічної індустрії, лібералізація зовнішньої торгівлі та міграції каріталів у 80-ті роки). Війна завдала величезної шкоди економіці Японії. Промислове виробництво у 1945 р. сягало менше третини передвоєнного рівня, виробництво сталі впало на 90%, вугілля – на 50%, бюджетний дефіцит і грошова експансія породили гіперінфляцію. На тлі зруйнованої економіки під керівництвом штабу окупаційних військ США у перші повоєнні роки відбулося реструктурування соціально-економічної системи. Переглянуто цивільне законодавство, дозволено профспілки, проведено земельну реформу, за якої поміщики були зобов(язані продати землі орендарям за низькими цінами; розпущено “дзайбатсу” – японські концерни, проведено “”чистку” серед лідерів бізнесу, конверсію виробництва, розукрупнення, введено жорсткі антитрестівські закони, було заборонено брати участь в управлінні великими компаніями членам кланів, які володіли “дзайбатсу”, тощо. У 1946 р. З метою зменшення надлишків грошових коштів було проведено грошову реформу, за якою готівку було зібрано на спеціальні рахунки з дозволом використання до 500 ієн на місяць, заморожено вклади, вищі за певний розмір.

Втім, через велику кількість пом(якшень реформа не дала довгострокового ефекту, і горошова маса незабаром знову почала зростати. У тому самому році створюється Бюро економічної стабілізації, яке починає проводити жорстку цінову політику. Встановлюються низькі ціни на товари “стабілізаційної номенклатури” – сталь, вугілля, добрива, соду, газ, електроенергію тощо. На базі вказаних цін формувалася собівартість іншої продукції. Дефіцит викликаний фіксуванням цін, перекривався субсидіями. Ціни кілька разів переглядалися у напрямі підвищення до рівня “чорного ринку”. Одночасно здійснюється політика розвитку пропозиції за “Схемою пріоритетного виробництва”, спрямованою на збільшення виробництва базових товарів – вугілля та сталі, дефіцит яких гальмував розвиток економіки. Для цього у 1947 р. було створено фінансову корпорацію з реконструкції, яка розміщувала довгострокові преференційні кредити і фінансувала на той час третину загальних індустріальних кредитів. Коли заходи з нарощування промислового потенціалу дали свої результати (на грудень 1948 р. промислове вироб ництво становило 70% довоєнного), жорстокий контроль держави над японською економікою було скасовано введенням у 1949 р. плану Доджа. Вказаний план передбачав жорстку бюджетну та грошову політику з досягненням балансу бюджету, уніфікацію обмінного курсу, скорочення субсидії і зменшення номенклатури цінового контролю, заборону випуску боргових зобов(язань та видачі позик фінансової корпорації. Здійснено податкову реформу. Політика регулювання обмінного курсу ієни передбачала обов(язковий продаж валютної виручки уповноваженому банку за фіксованим курсом і наступний щоквартальний розподіл цієї валюти згідно з державною стратегією. Вказана система діяла до 1963 р. У зовнішньоекономічній політиці Японія взяла курс на орієнтацію на активну торгівлю та пошук зовнішніх ринків, що очевидно з огляду на її географічні особливості. Але важливо зауважити, що зовнішньоторговельна політика виходила з принципу експортно орієнтованого протекціонізму, який дав змогу перейти до лібералізації торгівлі лише після зміцнення власного виробництва. З 1960 р. поступовій лібералізації торгівлі пріоритет мав імпорт сировини, важко заміщуваних та конкурентно-спроможних товарі, а також нововведень. Застосовувалося квотування імпорту. Було встановлено низькі тарифи на вивезення первинних продуктів, виробничої, дефіцитної в країні продукції, устаткування для нових галузей або тих, що скорочуються, товари першої необхідності, високі – на товари із значною додатковою вартістю, споживчі товари, що є в достатній кількості, продукцію галузей, нових для Японії чи тих, що скорочуються, предметів розкоші тощо. Одночасно з активною зовнішньою, японський уряд здійснював потужну внутрішню промислову політику. У 1951 р. було створено Японський банк розвитку, а в 1952 р. – Банк довгострокового кредитування для фінансування капіталовкладень у промисловості. Засобами промислової політики були прискорені амортизація, субсидії, пільгові кредити, податкові пільги, лізинг устаткування, створення виробничої інфраструктури за державний рахунок.

Значною мірою політика орієнтувалася на підтримку малих та середніх підприємств, водночас, зокрема, у 1953 р. було доволено утворення картелів з анти депресійною чи модернізаційною метою. Для відшукання коштів на фінансування прискореного розвитку промисловості було здійснено Програму бюджетних інвестицій та позик, яка мала пов(язати соціальні заощадження з соціальними інвестиціями. Специфічними особливостями фінансової системи періоду швидкого зростання були: стратегічні операції довгострокових державних фондів; активне використання приватних довгострокових інститутів; контроль за розподілом кредитів через грошову та процентну політику; непряме фінансування через перерозподіл банками вільних коштів (понад 90% фондової пропозиції); система “пере позичок”, за якої кредити комерційних банків перевищували депозити, а надлишок фінансувався позичками у Центробанку; поєднання ринкового короткострокового процента з жорстоко регульованим довгостроковим; сегментація ринку між короткостроковими та довгостроковими кредитними установами; обмеження міжнародних фінансових зв(язків, що спрощувало регулювання. На думку дослідників Агентства економічного планування уряду Японії, зазначеня система швидкого зростання мала успіх завдяки суворому антиінфляційному контролю, конкуренції у приватному секторі, спрямуванню позичок на стратегічну промисловість та інфраструктуру, тобто в галузі, де державні інвестиції не кункурували з приватними. Структурні перетворення економіки поєднувалися з суто монетарними заходами. Так, у 1964 р. було проведено рестрикцію суспільних цін, що обмежило загальне зростання споживчих цін до 3,9%. Оскільки інфляція, що почалася після 1960 р. тривала, у 1965 р. створюється тимчасова міністерська рада цінових заходів та Друга Нарада з проблем цін як дорадчий орган при Державному міністрі з питань планування, який включав вчених, бізнесменів, промисловців, споживачів, робітників. У 1966 р. було утворено Керуючий комітет з питань цін з представників міністерств. У 1967 р. Другу Нараду змінила Конференція з поліпшення цінової стабільності, у 1969 р. Тимчасова Рада отримала постійний статус, а Конференцію змінила Конференція з політики цінової стабілізації з розширеними дослідницькими підрозділами. Підвищено офіційну дисконтну ставку, здійснено рестрикції сукупного попиту. На сучасному етапі, в умовах тривалого скорочення темпів зростання, основними напрямами економічної політики Японії є стабілізація економіки, перерозподіл доходу, надання суспільних товарів та корекція помилок ринку. З метою стабілізації економіки держава створює плани та прогнози, щомісяця для контролю Уряд готує економічні доповіді, на базі яких Агентством економічного планування приймаються рішення щодо подальших дій. Загалом на початку 90-х років у Японії діяло 453 регулюючих закони, з них 220 – у сфері економіки. Слід зауважити, що з останніх 102 було прийнято ще у 1945- 1954 рр. Керівництво проведенням промислової політики здійснює Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості (МІТІ), яке має право на пеіну свободу дій в управлінні галузями і якому підзвітна переважна більшість налузей економіки.

Послевоенная государственная политика декартелизации и демократизации Японии очень скоро сменилась политикой "обратного курса", ужесточением политического режима. После принятия Конституции 1947 г. перед японским государством встали две главные задачи. Первая, внешнеполитическая задача, — упорядочение отношений с оккупационными американскими властями, конечной целью которого должно было стать утверждение государственного суверенитета, ликвидация всех его ограничений. И вторая задача — восстановление и развитие японской экономики, опоры сильного и независимого, политически стабильного государства, с четкой социальной ориентацией. Обе эти задачи начали решаться одновременно еще в переходный период, со времени принятия Конституции до середины 50-х гг., когда постепенно снимались ограничения японского суверенитета вместе с тесным включением Японии в систему "западного мира", создавался налаженный механизм государственного регулирования экономики. Правовые основы для изменения курса демократизации, жестких мер обеспечения политической стабильности были созданы двумя документами оккупационных властей: Декретом о действиях, вредных целям оккупации, и Положением о надзоре за общественными организациями, деятельность которых угрожала политической стабильности

1. Регулирование государственного долга субъектов РФ

2. Федеральная государственная служба в РФ

3. Государственная власть в РФ

4. Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

5. Государственная налоговая служба РФ

6. Внешнеторговое регулирование в РФ
7. Общетеоретические аспекты административно-правового исследования проблем управления государственной собственностью субъекта РФ
8. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

9. Банковская система РФ и проблемы ее формирования в условиях рыночной экономики

10. Федеральная государственная служба в РФ

11. Федеральная государственная служба в РФ

12. Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ: место, роль и значение в государственном аппарате управления

13. Социальные пособия, как одно из направлений государственной социальной политики РФ

14. Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на примере республики Башкортостан)

15. Возможное влияние мирового кризиса на экономику РФ

16. Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Государственное регулирование в рыночной экономике

18. Государственное регулирование экономики

19. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

20. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

21. Государственное регулирование экономики

22. Государственное регулирование экономики
23. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане
24. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса

25. Роль государственного регулирования в современной экономике

26. Государственное регулирование экономики как многосторонний экономический процесс

27. Государственное регулирование экономики

28. Государственное регулирование экономики

29. Государственное регулирование экономики в странах Восточной Европы

30. Государственное регулирование экономики

31. Государственное регулирование экономики

32. Необходимость и сущность государственного регулирования экономики

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Комплексная оценка государственного регулирования экономикой России

34. Государственное регулирование региональной экономики

35. Налоги в системе государственного регулирования экономики

36. Государственное регулирование процессов санации экономики

37. Государственное предпринимательство как метод регулирования экономики

38. Государственное регулирование рыночной экономики
39. Государственное регулирование экономики
40. Государственное регулирование экономики

41. Государственное регулирование экономики

42. Государственное регулирование экономики

43. Государственное регулирование экономики

44. Государственное регулирование экономики

45. Государственное регулирование экономики в условиях рынка

46. Государственный сектор в системе государственного регулирования экономики

47. Научное обоснование необходимости государственного регулирования экономики. "Фиаско рынка" и "фиаско государства"

48. Понятие и роль государственного регулирования для экономики Республики Беларусь

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Система государственного регулирования экономики

50. Государственное регулирование национальной экономики

51. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

52. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

53. Проблемы государственного регулирования страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ

54. Государственное регулирование иностранных инвестиций в РФ
55. Государственная политика в рыночной экономике
56. Государственное регулирование банковской деятельности

57. Государственное регулирование рынка труда

58. Монополизация экономики. Антимонопольное регулирование экономики

59. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

60. Государственное регулирование страховой деятельности

61. Государство и экономика: необходимость поддержки и регулирования

62. Правовое регулирование государственной службы

63. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

64. Государственное регулирование страховой деятельности

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Государственное регулирование занятости населения

66. Проблемы государственного регулирования нефтяного комплекса России в условиях рынка

67. Государственное регулирование банковской системы

68. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

69. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

70. Государственное управление предприятием в переходной экономике
71. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики
72. Государственный бюджет: структура, значение, особенности в переходной экономике

73. Государство и экономика: необходимость поддержки и регулирования

74. Государственное регулирование ценообразования

75. Государственное регулирование НТП

76. Эволюция гос регулирования экономики США

77. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации

78. Государственное регулирование как функция управления

79. Государственное регулирование предпринимательства

80. Вопросы государственного регулирования социальной рекламы

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

81. Правовое регулирование государственной службы в таможенных органах

82. Федеральное государственное и федеральное регулирование рынка ценных бумаг

83. Меркантилизм как предтеча государственного регулирования рыночных отношений

84. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики

85. Государственное регулирование деятельности малого бизнеса

86. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
87. Функции государства в регулировании экономики
88. Государственное регулирования предпринимательской деятельности

89. Гос регулирование экономики – как необходимая часть политики государства

90. Государственное воздействие на экономику

91. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

92. Ответы на вопросы государственного экзамена по специальности Мировая Экономика

93. Регулирование государственной монополии

94. Экзаменационные вопросы с билетами по предмету Государственное регулирование за 2000 год

95. Государственное регулирование торговли: направления и методы воздействия

96. Государственное регулирование социальной занятости населения

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Государственное регулирование цен

98. Государственный бюджет - основа финансовой системы экономики

99. Методы и формы государственного регулирования

100. Регулирование в переходной экономике.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.