Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Сутність протестантської філософії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План: 1. Сутність протестантської філософії 2. Погляди на протестантську ортодоксію М. Лютера та Ж. Кальвіна 3. Розвиток протестантської філософської теології в XIX-XX столітті Висновки Список використаних джерел 1. Сутність протестантської філософіїРеформація затверджувала релігійну віру як особистий зв'язок людини з Богом. Істинно релігійне пізнання бога М. Лютер протиставляв світському розуму, включаючи схоластичні умогляди. Тим самим розум був винесений за межі релігійної віри й позбавлений навіть того значення, який йому надавали схоласти, що визнавали філософію в якості «служниці теології». У протестантизмі на цій основі зложилася «антифілософська» традиція, представлена в 20 ст. у неоортодоксії К. Борта. Однак і протестантизм не зміг обійтися без філософської інтерпретації ряду найважливіших теологічних понять і обґрунтування принципів віровчення. Ця потреба зумовила виникнення протестантської неосхоластики, основи якої були закладені соратником М. Лютера - Ф. Меланхтоном. Вона проіснувала до 18 ст. і була витиснута школою Лейбніца-Вольфа. Відкинувши католицьку філософію, протестантизм зробив саму релігію об'єктом осмислення світським розумом. Вчення І. Канта про релігію, його критика схоластичної метафізики й існуючої церкви, визнання Бога як постулату розуму й гаранта моральності були використані протестантськими теологами й представлені як протестантська філософія релігії. Важливу роль у розвитку протестантизму зіграли погляди Шлейермахера ( 1768-1834), який створив Основи «ліберальної теології», що бачила джерело віри в закладеному в самій людині «релігійному досвіді» або «переживанні», тобто в тому або іншому стані особистості, людини як суб’єкту віри. Виникла в 20-х р. 20 ст. «діалектична теологія « (К. Барт), відкинувши як «надання світськості» віри ліберальний протестантизм, опиралася на метод вирішення філософських проблем, розроблений в екзистенціальному вченні (в основу апологетики християнської віри була покладена ідея «парадоксальності», «абсурдності» світу й «занедбаності» у ньому людини. Всупереч очевидному зв'язку «діалектичної теології» з екзистенціальною філософією бартіанці продовжують стверджувати, що Бог не може бути об'єктом філософського пізнання, він не має потреби в услугах почуттів або розуму, щоб стати об'єктом віри. Негативне відношення бартіатської неоортодоксії до філософії виражає її відступ на позиції сліпої віри. От чому інший найбільший представник сучасної протестантської теології П. Тілліх поставив завдання відновити втрачений синтез християнства із сучасним сприйняттям, у т.ч. і з філософією. Він пропонує переосмислення християнської догми за допомогою екзистенціальної філософії. Програма і методи деміфологізації християнства, запропоновані протестантським теологом Р. Бультманом, були розроблені на основі екзистенціальної філософії М. Хайдеггера. Для сучасної протестантської думки особливо характерний філософський еклектизм. Але, потрібно докладніше зупинитися на поглядах відоміших представників протестантської філософії. 2. Погляди на протестантську ортодоксію М. Лютера та Ж.

Кальвіна Протестантська ортодоксія була розроблена М. Лютером, Ж. Кальвіном і ін. Лютер протиставив умоглядній філософії й теології, спрямованій на пізнання сутності Бога і його атрибутів, боговідверту теологію, предметом якої є порятунок грішника. Реформатори відмовлялися від раціональних доказів буття Бога в ім'я вчення про божественне одкровення. У своєму вченні про подвійність людського буття М. Лютер, Ж. Кальвін і інші реформатори розвили важливу в християнській філософії й теології тему гріха як відчуження людини від Бога й розкривали особистісні й соціальні аспекти цього відчуження. Людина, відповідно до відомого тексту з послання апостола Павла, усвідомить, що робить не те добре, що хоче робити, але зле, котрого не хоче (Рим. 7:14 - 25). М.Лютер підкреслював, що життя християнина виявляє собою роздвоєння на внутрішню й зовнішню людину, духовну й плотську. На відміну від середньовічної доктрини про ушкодження гріхом природи людини М. Лютер учив, що гріх повністю псує природу людини. Разом з тим у вченні реформаторів про людину як незбагненно виправданого грішника, виражений пекучий інтерес до людської індивідуальності й обґрунтування її цінності. Наполягаючи на виправданні однією тільки вірою в Ісуса Христа, підкреслюючи особисте перетворення людини, її &quo ;народження вищими силами&quo ;, покаяння, звернення, освячення, реформатори замінили зовнішні чудеса чудом перетворення особистості. Звідси виникало істотне посилення уваги в їхній теології до релігійного досвіду. Лютер проводив розходження &quo ;царства Божого&quo ; і &quo ;царства мирського&quo ;: у першому здійснене виправдання й порятунок людини, друге виникає внаслідок гріха, але спрямоване проти гріха, на забезпечення правопорядку. Євангеліє (благодать, віра) і закон (мир, розум) лежать, по М. Лютеру, як би в різних площинах. Одному царству віруючий належить як християнин, іншому - як людина. До другого пришестя Христа царство Боже має тільки внутрішній образ, а Ісус - влада тільки в серцях людей. Тому розрізняється внутрішній настрій віруючого й зовнішнє професійне поводження. Християнин представляється М. Лютером одночасно й вільним у вірі паном всіх речей, і рабом, підлеглим законам тварного світу. У трактаті &quo ;Про рабство волі&quo ; М. Лютер заперечує у занепалої людини прагнення до добра. Тільки по благодаті, у вірі знаходить людина внутрішню волю й сподівається одержати в остаточному явищі Бога, в &quo ;світлі слави&quo ; вирішення всіх питань, нерозв'язних у світлі природного розуму. У центрі кальвіністської теології перебуває вчення про Бога як абсолютної суверенної волі, джерела будь-яких норм і встановлень. Людина, згідно Ж. Кальвіну, призначена бути &quo ;сосудом волі Божої&quo ;, але в результаті первородного гріха втрачає образ Божий, здатність бути &quo ;дзеркалом Божественної слави&quo ;. Людина повинна безумовно підкоритися волі Бога. Ця самовіддача себе Богові робить в істинно віруючій, а виходить, вибраній людині чудо. Вона стає абсолютно впевненою в тому, що призначена до вічного життя і її ніщо не може викрасти з рук Божих. Людина повинна поводити себе так, щоб бути гідною вічного блаженства, якщо вона до нього визначена.

Світ розглядається як засіб реалізації задумів Бога й підлягає перетворенню відповідно до них. Інтенсивна професійна діяльність розуміється як релігійний обов'язок, лінощі прирівнюється до гріха. 3. Розвиток протестантської філософської теології в XIX-XX столітті Важливо зазначити, що на відміну від католицизму протестантизм ніколи не мав власне протестантської філософії. Після Лютера протестантська теологія стає настільки філософською, наскільки будь-яка філософія в рамках протестантизму стає теологічною. Тому, розглядаючи еволюцію протестантизму, неможливо відділити протестантську теологію від протестантської релігійної філософії. Початок розвитку протестантської філософської теології поклала ліберальна теологія, засновником якої був Ф. Шлейєрмахер. Ліберальна теологія позначена, по-перше, ідеєю єдності божественного та людського. В релігії, на думку Гарнака, суттєвим і важливим є лише одне — особисте ставлення душі людини до Бога. Вищим проявом істинної релігійності є любов до Бога, яка реалізується в реальному людському житті як любов до ближнього. За уявленнями Гарнака, Христос є еталоном максимально близького спілкування людини з Богом, таким ідеалом, до якого мають прагнути всі люди. Бути релігійним — означає наслідувати приклад Христа. По-друге, з точки зору ліберальних теологів, релігію слід розуміти як основну, провідну частину культури. А. Гарнак і Е. Трельч проголосили всі досягнення людської культури та науки результатом мирського втілення християнських принципів. І, по-третє, прихильники ліберального протестантизму намагались замінити догматичний метод у теології історичним. За допомогою цього методу, на їхню думку, слід історично підходити до християнства, тлумачення біблійних текстів тощо. Розвиваючись, протестантська філософія набувала різноманітних форм. Загальна криза західного суспільства в першій половині XX ст. започаткувала так звану протестантську &quo ;теологію кризи&quo ;, яка включала: &quo ;діалектичну теологію&quo ; К. Барта (1886-1968), Р. Шбура (1892-1971), &quo ;екзистенціальну теологію&quo ; П. Тілліха (1886-1965), &quo ;деміфологізоване християнство&quo ; Р. Бультмана (1884-1976), &quo ;безрелігійне християнство &quo ; Д. Бонхьоффера (1906-1945). &quo ;Теологія кризи&quo ;, маючи певні загальні риси, в цілому дуже суперечлива, тому її слід розглядати в контексті аналізу окремих концепцій. Представники &quo ;діалектичної теології&quo ;, перш за все Барт, виступили проти основних ідей ліберальної теології. Барт був переконаний, що джерелом віри є Бог, який породжує цю віру через одкровення, і тому обгрунтування її криється в ній самій. Віра, з його точки зору, є божественним чудом і виявляється у формі діалогу між Богом та людиною. За Бартом, існує нездоланна відмінність, прірва між Богом та людиною. Людина ніколи не зможе контактувати з Богом ні через почуття, ні через релігійне переживання, ні за допомогою історичного знання. Антропологізму ліберальних теологів він протиставив традиційний геоцентризм. Бог, з точки зору Барта, — надрозумний, надприродний, непізнаваний і несумірний людині.

PОй, Юрю Михайловичу, в тайниках тибетських мандир, у печерах Гмалав збергаються й не так послання,  не лише тексти, що розкривають тамницю людського буття, а й таке, про що ви, захдн люди, навть подумати не здатн. Великим махатмам зовсм не важко довести езотеричну сутнсть буття землян, х вселенське походження та снування космчного контролю над ними. Варто лише розкрити тайники для загального огляду. Але рано, ще не настав час. ¶ доля Украни визначена у ваших текстах?P рончно запитав я. ¶ про Украну, точнше, про Пвнчну Припонтиду сказано чимало. В езотеричнй систем Украна один з трьох центрв «свту четвертого Мсяця». Одна з трьох пуповин Земл поряд з Лхасою та ґрусалимом це ваш Кив. Мовою дзан (прадавня мова, попередниця ведичного санскриту, яким спочатку користувались архачн ар) «Лха»  «К» синонми, що означають «духовну нитку, «невидимий зв'язок. Звдси Лха-са  Ки-в (точнше К-юв) одне й те саме: «мсце духовного зв'язку», «пуповина». Те ж означа  К-ото (духовна столиця Япон), а також кот (церковна приналежнсть)

1. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

2. Сутність та зміст сучасного менеджменту

3. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

4. Сутність витрат та методи їх зниження

5. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Портфель цінних паперів - сутність та функції
8. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

9. Сутність перестрахування

10. Сутність токсикоманії

11. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

12. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

13. Поняття, сутність і зміст права

14. Сутність держави

15. Сутність і сфера міжгалузевого управління

16. Сутність Римського права

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

17. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

18. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

19. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

20. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

21. Сутність спонсорства

22. Міжнародні контракти: сутність структура види
23. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
24. Економічна сутність та форми оплати праці

25. Поняття та сутність ефективності управління

26. Сутність корпоративної культури

27. Сутність організаційних змін

28. Сутність, види та канали комунікацій

29. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

30. Болонський процес - сутність, концепції, методика

31. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

32. Сутність педагогічного спілкування

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Предмет політології, сутність та зміст

34. Політична влада: сутність і специфіка

35. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

36. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

37. Сутність соціальної роботи

38. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
39. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
40. Сутність неореалізму

41. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

42. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

43. Сутність і особливості фінансів

44. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

45. Сутність та призначення фінансів

46. Антимонопольна політика держави та її сутність

47. Економічна сутність монополізму

48. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

49. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

50. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

51. Сутність керування ризиками

52. Сутність нагромадження капіталу

53. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

54. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії
55. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
56. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

57. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

58. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

59. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

60. Творчість Рембрандта

61. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

62. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

65. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

66. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

67. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

68. Німецька класична філософія

69. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

70. Філософська культура особи та її суспільна значущість
71. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»
72. Сбалансованість бюджета України

73. Інтегральна ефективність діяльності

74. Бідність в України

75. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

76. Рентабельність підприємства

77. Ліквідність банку

78. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

79. Підсудність і її види

80. Легка промисловість України i транспорт

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

81. Сільське господарство i харчова промисловість України

82. Активність і творчість учнів на уроках історії

83. Античність у поетичних творах Яра Славутича

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського

85. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

86. Філософія нового часу
87. З жуpбою pадість обнялась…
88. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

89. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

90. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

91. Моральність і мораль

92. Освоєння космосу: історія та сучасність

93. Діяльність СГ "ТАС"

94. Ліквідність банківської системи України

95. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

96. Фінансова надійність страхової компанії

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

99. Різновидність метеликів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.