Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України НУ “Львівська політехніка” Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту організації Комплексна робота на тему: “Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг” Виконала: ст.гр. МОРм-11 Карабін Н.М. Львів 2009 Зміст Вступ Поняття інновацій Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності Чотири базові види реінжинірингу Реінжиніринг як фундаментальне переосмислення бізнес-процесів компаній Етапи впровадження реінжинірингу, та його учасники Приклади застосування реінжинірингу зарубіжними компаніями Висновок Список використаної літератури Вступ У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема впровадження принципів реінжинірингу. Важливість впровадження реінжинірингових технологій викликана необхідністю адаптації до динамічного бізнес-середовища. Безперервні і досить істотні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів стали звичайним явищем. Компанії, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможність, вимушені безперервно перебудовувати корпоративну стратегію і тактику. Споживач у наш час має істотно більший вибір не тільки товарів і послуг, але і технологій. У результаті виробник вимушений безперервно пристосовуватися як до нових технологій, так і до постійно мінливих запитів своїх клієнтів. Зміна бізнес-процесів перетворюється на практику повсякденного життя компаній, а інерційність ієрархічних структур стає гальмом на шляху до їх виживання. Роль та значення реінжинірингових технологій постійне зростає. Саме реінжиніринг передбачає повний перегляд виробничої моделі, народженої ще промисловою революцією. 1. Поняття інновацій В науковий лексикон цей термін вперше ввів Й. Шумпетер, що в буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того інновація розглядалася Й. Шумпетером як нова функція виробництва, її нова комбінація. Інновації — це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства. Інновації відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку загальнолюдської цивілізації (наприклад, відомий такий феномен як «хвилі Кондратєва») та, зокрема, кожної окремої держави, відповідно більшість сучасних держав намагаються створити та постійно удосконалювати національні інноваційні системи для підтримки процесу створення та впровадження інновацій. У статті 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інноваційна діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної діяльності», що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.

Ця діяльність охоплює; випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, і реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробку і впровадження пової ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального й екологічного становища. Інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією наукових досліджень і розробок, винаходів і відкриттів у повний продукт або новий технологічний процес, які впроваджуються у виробничий процес, або в новий підхід до соціальних послуг. Інноваційна діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових. технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ», тобто повністю готової до реалізації на ринку. Серцевиною інноваційної діяльності на підприємстві є освоєння (комерціалізація) нових видів продукції або методів її виробництва, доставки і реалізації. Визначаючи напрями інноваційної діяльності, керівництво фірми вирішує, на чому зосереджувати увагу, на продуктових чи технологічних інноваціях. Інноваційна діяльність у повному обсязі має комплексний, системний характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну діяльність, яка об'єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних об'єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Інноваційна діяльність розглядається як сукупність робіт, які виконуються певними організаційними структурами від зародження ідеї, її розроблення і до комерціалізації в умовах конкуренції. Інновації продукції можуть розглядатися з погляду: нового використання вже відомого продукту; зміни зовнішнього вигляду вже відомого продукту; фундаментальної зміни вже відомого продукту (поліпшення певних характеристик, підвищення якості, зниження витрат виробництва в результаті використання нових матеріалів або нових технологічних засобів); винаходу справді нового продукту. У свою чергу, кожний новий продукт може характеризуватися: наявністю у нього нових технічних рішень, їх значущістю (науково-технічний аспект); впливом на ринок, тобто ринковою новизною (економічний аспект). 2. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема впровадження принципів реінжинірингу. Важливість впровадження реінжинірингових технологій викликана необхідністю адаптації до динамічного бізнес-середовища. Безперервні і досить істотні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів стали звичайним явищем. Компанії, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможність, вимушені безперервно перебудовувати корпоративну стратегію і тактику. Споживач у наш час має істотно більший вибір не тільки товарів і послуг, але і технологій.

У результаті виробник вимушений безперервно пристосовуватися як до нових технологій, так і до постійно мінливих запитів своїх клієнтів. Зміна бізнес-процесів перетворюється на практику повсякденного життя компаній, а інерційність ієрархічних структур стає гальмом на шляху до їх виживання. Роль та значення реінжинірингових технологій постійне зростає. Саме реінжиніринг передбачає повний перегляд виробничої моделі, народженої ще промисловою революцією. Від часів Адама Сміта індустріальна парадигма мала таке базування: розподіл праці, заощадження на масштабах, ієрархічний контроль та інші атрибути економіки раннього етапу розвитку. Реінжиніринг — це абсолютно новий підхід і дії, що мають за стратегічну мету великий початковий відрив і великі переваги нового товару на новому ринку. У традиційній схемі створення товарних інновацій більшість процесів розроблення продукту є послідовними, що значно сповільнює їх. Перехід до розроблення кожного нового компонента залежить від рівня готовності попереднього. Наприклад, спочатку проектується корпус фотокамери, потім — затвор, а вже згодом — механізм перемотування плівки. Паралельний процес проектування тих самих складових суттєво скорочує цей час, але збільшує витрати ресурсів на етапі доопрацювання новацій. Відома в усьому світі фірма «Кодак» здійснила реінжиніринг процесу розроблення фототехніки через інноваційне використання технології, що зараз має назву «комп’ютерне проектування і виробництво» (КАД/КАМ). Замість креслярських столів інженери компанії почали працювати на комп’ютерах. Праця з екраном завжди продуктивніша, ніж з паперовими носіями інформації, але вона значно прискорилася, коли була інтегрована в загальну базу даних з проектування продукту. Щодня до інтегрованої бази даних надходили результати роботи окремих інженерів і їхні індивідуальні напрацювання об’єднувалися в одне ціле. Усі проблеми з’ясовувалися і розв’язувалися колегіально, тобто практично негайно. Абсолютно інноваційна технологія колективного проектування дала можливість інженерам-виробничникам усього через 10 тижнів після визначення приблизних контурів принципово нового фотоапарата вже приступити до розроблення інструмента та обладнання, необхідного для виробництва цього апарата. Завдяки фундаментальному переосмисленню та радикальній зміні порядку виконання продуктових проектів реінжиніринг робить можливим досягнення максимальної результативності визначальних чинників комерційного успіху товарної інновації: випереджання в часі, скорочення виробничих витрат, високої оперативності. Визначальний внесок у розробку теорії і практики сучасного реінжинірингу належить американським фахівцям М. Хаммеру (розробник концепції реінжинірингу, професор школи бізнесу Гарвардського університету, який був названий журналом Busi ess Week одним з небагатьох найвидатніших «гуру» менеджменту 1990-х і Дж. Чампі (провідний експерт з впровадження ідей реінжинірингу, що очолює консалтингову фірму СSС І dех). Поєднуючи інноваційні засоби управління та інформаційних технологій, у своєму відомому докладі 1990 року Майкл Хаммер проголосив революційні на той час принципи: &quo ;реконструюйте роботи не автоматизуючи, а спрощуючи або знищуючи&quo ;, &quo ;використовуйте комп'ютери не тільки для автоматизації, але й для реконструкції існуючих бізнес-процесів&quo ;.

Большевицьк вйська здушили повстання з допомогою танкв гармат розстрлами провдникв робтництва; за даними захдньо-нмецького парляменту (бундестагу), тод розстрляно 62 особи, а 25.000 ув'язнено.), та в сибрських концтаборах (Про повстання страйки в сибрських концентрацйних таборах, що х нцювали й проводили звичайно в'язн-укранц з лав ОУН УПА, початок яких сяга ще 1946 р., докладнш дан е в книжц: «Московськ вбивц Бандери перед судом», (Укранське В-во в Мюнхен 1965 р.), у роздл «Матеряли документи» ч. 5: «Повстання страйки в большевпцьких концентрацйних таборах на засланн в 19461959 роках», стор. 455-456 32 Перша псля друго свтово вйни Женевська конференця мнстрв чотирьох великодержав: США, Бртан, Франц СССР в справах «вдпруження та миру» вдбулася 16-го квтня 1954 р. 33 Автор ма на думц Укранську Революцйно-демократичну Партю ¶вана Багряного УРДП. 34 Американський Комтет Визволення вд Большевизму. 35 Це гасло висунув у 1933-т роки укранський письменник-комунст Микола Хвильовий. 36 У Польщ, Чехо-Словаччин, Схднй Нмеччин, Мадярщин, Болгар, Румун, як сателтами Москви, з накиненими й пдтримуваними нею комунстичними урядами. 37 Псля цього закнчення Редакця «Визвольного Шляху» пропустила ще так речення, як мотивують пдготову практично д в тому час: «Так само важливою пдготова в тому напрям, щоб у кожний момент, коли цього вимагатимуть под в Укран, чи в сусднх з Украною теренах, з-за кордону вирушили до безпосередньо д групи органзаторв визвольно революц

1. Особливості проведення реінжинірингу

2. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

3. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

4. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

5. Державне регулювання інноваційної діяльності

6. Структуралізм як історичний напрям мовознавства
7. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
8. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

9. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

10. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

11. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

12. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

13. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

14. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

15. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

16. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

18. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

19. Застосування права як особлива форма його реалізації

20. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

21. Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського

22. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
23. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм
24. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

25. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

26. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

27. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

28. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

29. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

30. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

31. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

32. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

34. Приватизація як засіб припинення державної власності

35. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

36. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

37. Яким Нагой, Ермил Гирин

38. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
39. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
40. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

41. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

42. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

43. Державне регулювання комерційної діяльності

44. Суть комерційної діяльності на підприємстві

45. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

46. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

47. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

48. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

50. Інноваційна діяльність підприємства

51. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

52. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

53. Булгаков Яков Иванович

54. Брюс Яков Вилимович
55. Джон Рей
56. Санников Яков

57. Право як спеціальне соціальне явище

58. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

59. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

60. Казка як жанр

61. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

62. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

63. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

64. Агресія як форма поведінки підлітків

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

65. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

66. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

67. Зміст та завдання професійної етики юриста

68. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

69. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

70. Операції, які здійснюють банки
71. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку
72. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

73. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

74. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

75. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

76. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

77. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

78. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

79. Людина як система з позиції валеологічної науки

80. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

82. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

83. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

84. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

85. Облік готової продукції та її реалізації

86. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
87. Облікова політика як елемент культури бізнесу
88. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

89. Ревізія як елемент методу економічного контролю

90. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

91. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

92. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

93. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

94. Рекреаційно-туристичне вивчення Мальти

95. Кримські гори як фізико-географічний район

96. Машинобудування як галузь важкої промисловості

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

97. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

98. Громадські організації як вид об’єднань громадян

99. Демократія як соціальне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.