Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

МПС цифрового оброблення сигналів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем . ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ напрям підготовки 0924 «Телекомунікації» МПС цифрового оброблення сигналів. Полтава – 2006 Навчальна література. Мюллер, Скотт. Модернізація і ремонт ПК, 16-е изд.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. с. 677 – 723. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДЕННЯ Загальні поняття про МПС ЦОС Алгоритми ЦОС використовуються для виконання таких операцій, як фільтрація, формування сигналів, виділення сигналів на фоні перешкод, розпізнавання образів і багатьох інших. Раніше ці задачі вирішувалися традиційними методами аналогового оброблення сигналів, але дані методи мають багато недоліків, а саме: невисоку точність перетворень, нестабільність характеристик, низьку надійність, і інші. Використання методів ЦОС дозволяє досягнути якісного поліпшення характеристик реалізованої апаратури. Сучасні системи ЦОС будуються на основі процесорів цифрових сигналів (ПЦС). Сигнальними мікропроцесорами (СМП) або процесорами цифрових сигналів називають спеціалізовані процесори, призначені для виконання алгоритмів цифрової обробки сигналів (ЦОС) у реальному масштабі часу. Стандартна схема МПС ЦОС зображена на рис.1. Рис. 1. Схема МПС ЦОСАналоговий сигнал X( ) перетворюється в цифрову форму в аналого-цифровому перетворювачі (АЦП) і, у вигляді послідовності багаторозрядних двійкових слів X(k ), надходить у СМП. СМП виконує перетворення вхідної послідовності у вихідну Y(k ) відповідно до визначеного алгоритму ЦОС. Вихідна послідовність двійкових слів Y(k) надходить на вхід цифроаналогового перетворювача (ЦАП), де формується вихідний аналоговий сигнал Y( ). Fg тут – сигнал опорної частоти, яка є частотою дискретизації АЦП та тактовою частотою СМП одночасно. У процесі аналого-цифрового перетворення можна виділити три етапи: дискретизацію за часом, квантування за рівнем і кодування. Розглянемо сутність цих процесів. При цьому будемо вважати, що в цифрову форму перетвориться сигнал, поданий у формі змінної напруги (див. рис.2). 101 101 101 011 010 010 010 011 100 101 д) Рис. 2. Перетворення аналогового сигналу у цифровий Хай сигнал Uc, що підлягає перетворенню має вигляд, показаний на рис.2а. Дискретизація за часом полягає в тому, що перетворений сигнал Uc подається не безперервної послідовністю своїх значень, а лише окремими вибірками, відліками Uд, узятими через однакові проміжки часу Тд, називані інтервалами часової дискретизації (див. рис.2в). Очевидно, що чим менше інтервал дискретизації Тд (чим вище частота дискретизації Fд, тим більше відліків буде узято за одиницю часу), тим точніше дискретний сигнал буде відтворювати вхідний аналоговий. Зі збільшенням же Тд ступінь спотворень перетвореного сигналу зростає. Для точного відтворення характеру зміни безперервного сигналу його дискретними вибірками необхідно виконати умова теореми дискретизації (теореми Котельникова): або , де Fmax –складова у спектрі безперервного сигналу, що має найбільшу частоту. Тобто, частота дискретизації (проходження вибірок сигналу) повинна перевищувати (чи, як мінімум, дорівнювати) подвоєну максимальну частоту спектра сигналу, що перетворюється в цифровий вигляд.

Квантування за рівнем полягає в наступному. Створюється (наприклад, за допомогою набору компараторів) сітка так званих рівнів квантування (див. рис.2с), строго фіксованих і зсунутих відносно один одного на величину D, що назівають кроком квантування. Далі отримані в результаті дискретизації значення відліків вхідної напруги Uд замінюються найближчими до них рівнями із сітки, що, зрозуміло, породжує помилки квантування сигналу. Помилка квантування значень сигналу (шум квантування) виявляється в межах: . Отже, зі збільшенням числа рівнів квантування в заданому діапазоні значень напруги, тобто зі зменшенням кроку квантування D, шум квантування зменшується. Кодування полягає у заміні рівнів квантування, що є вибірками перетвореного сигналу на їхні порядкові номери (див. рис.2с), подані у двійковому коді. Отримана послідовність двійкових чисел (див. рис.2д), є результатом перетворення аналогового сигналу на цифровий. Зрозуміло, що збільшення числа рівнів квантування з метою зменшення шумів квантування приводить до необхідності збільшення розрядності двійкового коду, який відображує відліки цифрового сигналу. Аналого-цифрові перетворювачі. Основними характеристиками АЦП є: точність; роздільна здатність, що визначається розрядністю АЦП і максимальним діапазоном вхідної аналогової напруги; швидкодія, що характеризується часом перетворення, тобто інтервалом часу від моменту зміни сигналу на вході до появи на виході сталого коду. По своїй структурі (способу побудови) АЦП поділяються на два типи: із застосуванням ЦАП і без них. 2.1. АЦП із проміжним перетворенням напруги в часовий інтервал. Схема АЦП із проміжним перетворенням вхідної напруги в часовий інтервал подана на рис.3, а тимчасові діаграми, що пояснюють його роботу – на рис.4. Відповідні один одному діаграми на рис.4 і точки схеми на рис.3 позначені однаковими цифрами. До складу перетворювача входять: ГЛЗН – генератор напруги, що лінійно змінюється ; ГІП – генератор імпульсної послідовності; К1 і К2 – компаратори, лічильник, JK-тригер, кон’юнктор. Компаратор є, по суті, диференціальним підсилювачем, але з обмеженою вихідною напругою. Він порівнює наявні на двох його входах напруги. У залежності від того, яка з них більша, на виході компаратора одержуємо чи позитивну, чи негативну напругу Us. Слід зазначити, що Us лише по своєму знаку, але не за абсолютним значенням залежить від різниці напруг на входах. Це абсолютне значення залишається постійним незалежно від того, яку різницю напруг – позитивну чи негативну маємо на входах компаратора. Тому Us може бути використане в якості логічної 1, а Us – у якості логічного 0. Робочий цикл перетворювача може бути описаний у такий спосіб. Черговий тактовий імпульс, що надходить на вхід ТИ (діаграма 1), встановлює в нульовий стан лічильник і одночасно запускає ГЛЗН (діаграма 2). Рис. 3. АЦП з перетворенням напруги на часовий інтервал. Рис. 4. Часові діаграми, що пояснюють роботу АЦП. Вихідна напруга ГЛЗН надходить на входи компараторів К1 і К2, на інші входи яких подаються відповідно вхідна та нульова напруги. У момент часу, що коли напруга, що лінійно змінюється, зростаючи, проходить нульове значення, компаратор К2 видає імпульс (діаграма 3).

JK-тригер переднім фронтом цього імпульсу встановлюється в одиничний стан. При досягненні напругою ГЛІН значення, рівного величині вхідної напруги, імпульс видає компаратор К1 (діаграма 4), повертаючи тригер у нульовий стан. Очевидно, що час Т, протягом якого тригер знаходиться в одиничному стані (діаграма 5) прямо пропорційний величині вхідної напруги. Протягом цього інтервалу імпульси з ГІП (діаграма 6) через кон’юнктор надходять на вхід лічильника (діаграма 7). Таким чином, число що встановлюється протягом робочого циклу у лічильнику пропорційне значенню вхідної напруги. З надходженням чергового тактового імпульсу робочий цикл повторюється. 2.2 Схеми АЦП з застосуванням ЦАП Наявність у схемі АЦП ГЛЗН може бути джерелом значної амплітудної похибки перетворення через нелінійність характеристики генератора. Цей недолік усувається в схемах АЦП, що не містять у своєму складі ГЛЗН. Широко поширені, наприклад, перетворювачі, побудовані за схемою зі зворотним зв'язком, що включає в себе ЦАП. АЦП зі зворотним зв'язком Рис. 5. Схема АЦП зі зворотним зв'язком. Як і в попередній схемі, на початку робочого циклу перетворювача черговий тактовий імпульс, що надходить на вхід ТИ, встановлює в нульовий стан лічильник. На виході ЦАП, код, записаний у лічильнику, перетворюється у нульову напругу Uзс=0. При наявності на вході схеми Uвх&g ;Uзс компаратор К подає на вхід елемента ТА рівень логічної одиниці. При цьому імпульси ГІП проходять на вхід лічильника. Кожен імпульс, що надійшов на вхід лічильника, збільшує на одиницю записане до нього число і збільшує напругу на виході ЦАП на одну «елементарну сходинку». Таким чином, Uзс росте по східчастому законі. У момент часу, коли Uзс досягає рівня, що перевищує Uвх, компаратор видає на виході рівень логічного 0, імпульси ГІП перестають потрапляти на вхід лічильника. Записане на цей моменту часу у лічильнику число буде пропорційним напрузі Uвх. АЦП стежачого типу Обидві розглянуті схеми АЦП працюють у циклічному режимі. У них кожен черговий тактовий імпульс установлює перетворювач у вихідний стан, після чого починається процес перетворення. Очевидно, що швидкодія таких перетворювачів обмежена, головним чином, швидкодією лічильника, що у кожнім циклі починає свою роботу з нульового стану. На практиці часто використовується нециклічний перетворювач, структурна схема якого показана на рис.6. Рис. 6. Схема АЦП стежачого типу Ця схема відрізняється від попередньої тем, що в ній використовується реверсивний лічильник, керований сигналами з виходу компаратора. При Uвх&g ;Uзс лічильник встановлюється в режим прямого рахування, імпульси що надходять на його вхід з ГІП послідовно збільшують записане у ньому число. Напруга Uзс зростає доти, доки не досягне рівня напруги Uвх. При Uвх&l ;Uзс лічильник переходить до режиму зворотного рахування, при якому число, записане в лічильнику, зменшується і, отже, зменшується Uзс, поки не дорівнюватиме Uвх. Таким чином, усі зміни вхідної напруги Uвх у часі відслідковуються напругою Uзс на виході ЦАП. Числа, пропорційні значенням Uвх, як і в попередньо розглянутих схемах, знімаються з виходу лічильника.

Пример: принципы действия компьютера (передача электрических сигналов, полупроводниковые матрицы, цифровое кодирование сигнала), роль человека-оператора, программное обеспечение. 3. Условия: Где? Когда? Топосы: место – географически, социально (в каких слоях общества); расстояние (близко-далеко); время (утро-день-ночь), эпоха (современная, классическая) и т. д. Пример: история возникновения компьютера, страны, где впервые появились компьютеры, социальные структуры. Время возникновения: ХХ в. и т. д. 4. Условия: Зачем? Почему? Топосы: причины, цели, намерения, последствия и т. д. Пример: почему возникли высокие технологии, к чему может привести глобальная компьютеризация, последствия информационных войн и т. д. Составитель речи или текста может наполнять каждую группу мест сообразно собственным потребностям, исключая некоторые топосы либо добавляя новые. В своей работе составителю необходимо иметь в виду, что структура мест не тождественна структуре самой речи или текста. Это лишь вспомогательная основа, позволяющая подбирать содержательное наполнение

1. Цифрова обробка сигналів

2. Усиление входного аналогового сигнала до заданного уровня и преобразовывание его в цифровой

3. Розробка структурної схеми аналого-цифрового інтерфейсу. Підсистема збору аналогових сигналів

4. Правовое регулирование электронной цифровой подписи в России

5. Защита информации: цифровая подпись

6. Цифровые вычислительные машины
7. Цифровые ЭВМ
8. Цифровой диктофон

9. Цифровая обработка графики

10. Устройство управления синхронного цифрового автомата

11. Цифровая рентгенография

12. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

13. Цифровые фото- и видеокамеры

14. Цифровые машины фирмы Xeikon

15. Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

16. Разработка опорной Цифровой Системы Коммутации (на примере ЦСК "Квант-Е")

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

18. Цифровые фотоаппараты

19. Автоматизация проектирования цифровых СБИС на базе матриц Вайнбергера и транзисторных матриц

20. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

21. Кодер-декодер речевого сигнала. Амплитудно-фазовое преобразование

22. Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на базе операционного усилителя (ОУ). Разработка цифрового логического устройства
23. Поверка цифрового вольтметра Щ-304
24. Разработка цифрового таймера

25. Цифровой диктофон

26. Цифровой генератор синусоидальных колебаний

27. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ

28. Сжатие речевого сигнала на основе линейного предсказания

29. ЦАП и АЦП - цифро-аналоговые и аналогово-цифровые преобразователи

30. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

31. Цифровой осциллограф

32. Синтез и анализ аналоговых и цифровых регуляторов

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

33. Цифровые АТС

34. Место цифровой рентгенографии в современном алгоритме лучевой диагностики

35. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2

36. Цифровые фильтры

37. Закономерность изменения эффективности накопления сигнала двоичного кода

38. Линейное оборудование синхронной цифровой иерархии SL16
39. Цифровые коды на произведения и фонограммы – новый механизм охраны и управления интеллектуальной собственностью
40. Уровень потребления как сигнал способностей человека

41. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

42. Проектирование цифрового фильтра

43. Разработка генератора сигналов на цифровых микросхемах

44. Синтез цифрового автомата управления памятью

45. Устройства цифровой индикации

46. Цифровой автомат

47. Цифровые устройства

48. Проэктирование цифрового фильтра

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

49. Проектирование цифровой следящей системы

50. Синтез цифрового конечного автомата Мили

51. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

52. Цифровой генератор синусоидальных колебаний

53. Устройства цифровой индикации

54. Цифровой канал радиосвязи с разработкой радиоприемного устройства и электрическим расчетом блока усилителя радиочастоты
55. Стробоскопический аналого-цифровой преобразователь
56. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ

57. Разработка МПС на базе КР580

58. Цифровой измерительный вольтметр

59. Двумерный оптический сигнал и его информационная структура

60. Частотный диапазон акустического сигнала

61. Синтез цифровой системы управления

62. Методика отображения в цифровой геологической модели литолого-фациальных особенностей терригенного коллектора

63. Цифровая модель местности и ее использование в современных геоинформационных системах

64. Перспективы цифровой печати в этикеточном и упаковочном производстве

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Преимущества и недостатки цифровой печати

66. Цифровое будущее офсета

67. Методика определения норм времени на процесс цифровой обработки иллюстраций

68. Некоторые аспекты применения УМК “Моделирование цифровых систем на языке VHDL”

69. Цифровая обработка сигналов

70. Цифровая подпись
71. Разложение сигнала в базисе Уолша
72. Цифровые устройства и микропроцессоры

73. Основы цифровой графики и цвета в Adobe

74. Электронная цифровая подпись

75. Кодер - декодер речевого сигнала

76. Цифровые терминалы РЗА. Опыт адаптации к российским условиям

77. Передача и кодирование сигнала в сетчатке глаза

78. Кодирование сигнала в латеральном коленчатом теле и первичной зрительной коре

79. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере ООО "МПС системы")

80. Цифровая фототриангуляция для создания топографических карт

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

81. Понятие электронно-цифровой подписи

82. Развитие интеллектуальных прав в российском гражданском праве применительно к цифровым сетям

83. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

84. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

85. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов

86. Методы сжатия цифровой информации. Метод Лавинского
87. Порядок моделирования входного сигнала
88. Прикладна теорія цифрових автоматів

89. Программирование алгоритма цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-94

90. Проектирование цифровых устройств в САПР ISE

91. Проектування нових типів цифрових диктофонів

92. Разработка содержания цифрового образовательного ресурса "Задачник по программированию. Циклические алгоритмы" с целью дифференцированного подхода в учебном процессе

93. Расчет цифровых фильтров с бесконечными импульсными характеристиками

94. Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

95. Системи оброблення економічної інформації

96. Технологии DVD (Универсальный Цифровой Диск)

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

97. Цифровая информация

98. Цифровые автоматы

99. Цифровые фотоаппараты и видеокамеры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.