Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Проектування електропостачання цеху металорізальних верстатів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Курсова робота на тему: &quo ;&quo ; Зміст Введення 1. Аналіз виробничої діяльності цеху 1.1 Характеристика об'єкта електропостачання, електричних навантажень і його технологічного процесу 1.2 Класифікація будинку об'єкта по вибухової безпеці, пожежної електробезпечності 1.3 Розрахунок електричних навантажень і вибір трансформаторів 1.4 Розрахунок і вибір елементів електропостачання 1.4.1 Вибір апаратів захисту й розподільних пристроїв 1.5 Розрахунок струмів короткого замикання й перевірки елементів у характерній лінії електропостачання 1.5.1 Загальні відомості про КЗ 1.5.2 Розрахунок струмів КЗ 1.6 Розрахунок заземлюючих пристроїв 1.6.2 Складання відомостей електроустаткування 2. Організаційні й технічні заходи безпечного проведення робіт з електроустановками до 1 КВ Висновок Список літератури Введення Перше місце по кількості споживаної електроенергії належить промисловості, на частку якого доводиться більше 60% вироблюваної в країні енергії. За допомогою електричної енергії приводяться в рух мільйони верстатів і механізмів, висвітлення приміщень, здійснюється автоматичне керування технологічними процесами. Існують технології, де електроенергія є єдиним енергоносієм. У зв'язку із прискоренням науково-технологічного прогресу споживання електроенергії в промисловості значно збільшилося завдяки створенню гнучких автоматизованих виробництв. Енергетична політика України передбачає подальший розвиток енергозберігаючої програми. Економія енергетичних ресурсів повинна здійснюватися шляхом переходу на енергозберігаючі технології виробництва; удосконалювання енергетичного встаткування, реконструкції застарілого обладнання; скорочення всіх видів енергетичних втрат і підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів. Передбачається також заміщення органічного палива іншими енергоносіями, у першу чергу ядерною й гідравлічною енергією. Крім прямого енерго- і ресурсозбереження існує цілий ряд актуальних завдань, рішення яких в остаточному підсумку приводить до того ж ефекту в самих виробничих установках, у виробництві в цілому. Сюди, у першу чергу, ставиться підвищення надійності електропостачання, тому що раптове, іноді навіть досить короткочасне припинення подачі електроживлення може привести до більших збитків у виробництві. Але підвищення надійності пов'язане зі збільшенням вартості системи електропостачання, тому важливим завданням повинне вважатися визначення оптимальних показників надійності, вибір оптимальної по надійності структури системи електропостачання. Також важливим завданням є забезпечення необхідної якості електроенергії. Низька якість електроенергії приводить, крім інших небажаних явищ, до збільшення втрат електроенергії як в електроприймачах, так і в мережі. Важливе значення придбало вимір показників якості електроенергії. За останні десятиліття досягнуті значні успіхи не тільки в мікроелектроніці, але й в електроапаратобудуванні, у розробці нових електричних і конструкційних матеріалів, у кабельній техніці. Ці досягнення відкривають нові можливості в способах каналізації електроенергії й у конструкції розподільних пристроїв (РУ).

Зокрема, застосування нових комплектних легко замінних вузлів електричних мереж і мережних пристроїв може знадобитися у виробничих умовах, що швидко змінюються, сучасних підприємств. Об'єкт дослідження - цех металорізальних верстатів. Предмет дослідження - проектування електропостачання цеху металорізальних верстатів. Метою даного курсового проекту є оволодіння основами проектування електропостачання цеху металорізальних верстатів. Поставлена мета припускає рішення наступних завдань: 1. вивчити й проаналізувати літературу, нормативні документи по електропостачанню об'єктів галузі; 2. розрахувати характеристики даного встаткування; 3. спроектувати схему електропостачання; 4. розробити заходу щодо правил технічної безпеки; 5. узагальнити результати, зробити висновки й оформити роботу. При написанні курсового проекту застосовувалися методи збору первинної інформації, аналітичний і метод систематизації. Структура даної роботи: 1) введення, 2) теоретична, практична, графічна частина, 3) висновок, 4) список літератури. 1 Аналіз виробничої діяльності цеху 1.1 Характеристика об'єкта електропостачання, електричних навантажень і його технологічного процесу Цехові мережі промислових підприємств виконують на напругу до 1 кВ (найпоширенішим є напруга 380 У). На вибір схеми й конструктивне виконання цехів мереж впливають такі фактори, як ступінь відповідальності приймачів електроенергії, режими їхньої роботи й розміщенні по території цеху, номінальні струми й напруги. Цех металорізальних верстатів (ЦМС) призначений для серійного виробництва деталей за замовленням. ЦМС передбачає наявність виробничих, службових, допоміжних і побутових приміщень. Металорізальні верстати різного призначення розміщені у верстатному, заточувальному відділеннях. Транспортні операції виконуються кран-балкою й наземними електротеліжками. Цех одержує електропостачання від власної цехової трансформаторної підстанції (ТП), розташованої на відстані 1,3 км від головної знижувальної підстанції (ГПП) заводу. Підводимо напруга - 10 кВ. ГПП підключена до енергосистеми (ЕНС), розташованої на відстані 15 км. Споживачі електроенергії ставляться до 2 і 3 категорії надійності електропостачання. 1) приймачі 2 категорії - перерва електропостачання, який приводить до масової недовідпустки продукції, масовому простою робітників, механізмів. Приймачі 2 категорії рекомендується забезпечувати електропостачанням від двох незалежних джерел харчування; 2) приймачі 3 категорії - інші приймачі, невідповідні під визначення 1і 2 категорії. Перерва електропостачання цих приймачів не приведе до істотних наслідків, простоїв і інших несприятливих наслідків. Для таких електроприймачів достатнього джерела харчування за умови, що перерва електропостачання, необхідний для заміни ушкодженого елемента СЕС, не перевищує 1 доби. Кількість робочих змін – 3. Ґрунт у районі цеху – глина при температурі 5 ° С. Каркас будинку споруджений із блоків-секцій, довжиною 6 і 8 м кожний. Розміри цеху A B H=50 30 8 м. Всі приміщення, крім верстатного 1.2 Класифікація будинку об'єкта по вибухової безпеці, пожежної електробезпечності Цех металорізальних верстатів по ступені вибухової і пожежної безпеці можна віднести до безпечного, тому що він не має приміщень, де б утримувалися небезпечні речовини.

По електробезпечності цех ставиться до класу ПО (підвищеної небезпеки), тому що в цеху дуже багато струмоведучих часток (пилу, стружки й т.д.) металу, які осідають на ЕО. Також можливе зіткнення обслуговуючого персоналу одночасно з корпусом ЕО й конструкціями, пов'язаними із землею. Всі приймачі по режиму роботи розділяються на 3 основних типи: тривалий, короткочасний і повторно короткочасний. Тривалий режим є основним для більшості ЕО. Це режим, при якому перевищення температури нагрівання електроприймача над температурою навколишнього середовища досягає певної величини фвуст. Стала температура вважається такий, якщо вона протягом години не змінювалася. У цьому режимі працюють всі верстати, печі, насоси, компресори й вентилятори. Короткочасний режим роботи характеризується невеликими включеннями й тривалими паузами. У цьому режимі працюють допоміжні механізми верстатів і іншого встаткування. Повторно короткочасний режим - це короткочасні періоди роботи, що чергуються з паузами, при цьому періоди включення не на стільки великі, щоб температура перевищила стале значення, але й при паузах не встигає охолонути, в остаточному підсумку досягаючи середньої величини. У цьому режимі працюють вантажопідйомні механізми, прокатні стани й зварювальні апарати. 1.3 Розрахунок електричних навантажень і вибір трансформаторів Створення будь-якого промислового об'єкта починається з його проектування. Не просте підсумовування встановлених (номінальних) потужностей ЕП підприємства, а визначення очікуваних (розрахункових) значень електричних навантажень є першим і основним етапам проектуванням СЕС. Розрахункова максимальна потужність, споживана електроприймачами підприємства, завжди менше суми номінальних потужностей цих ЕП. Завищення очікуваних навантажень приводить до подорожчання будівництва, перевитраті провідникового матеріалу й невиправданому збільшенню потужності трансформаторів і іншого встаткування. Заниження може привести до зменшення пропускної здатності електромережі, до зайвих втрат потужності, перегріву проводів, кабелів і трансформаторів, а отже, до скорочення строку їхньої служби. Існуючі методи визначення розрахункових навантажень засновані на обробці експериментальних і практичних даних про електричні навантаження діючих промислових підприємств. Для розрахунку навантажень розділимо всі ЕП цеху на 3 групи розподілених по силових шафах. Силова шафа №1. 1) Дані по приймачах Р1,11,40 = 2,1 кВт, kи = 0,1, cosц = 0,5; g? = 1,73 Р2,3,4 = 3,5 кВт, kи = 0,14, cosц = 0,5; g? = 1,73 Р5,10=8 кВт, kи = 0,14, cosц = 0,5; g? = 1,73 Р6,7 =5,2 кВт, kи = 0,14, cosц = 0,5; g? = 1,73 Р8,9 =3,2 кВт, kи = 0,14, cosц = 0,5; g? = 1,73 2) Визначаємо активну номінальну групову потужність приймачів, наведених до тривалого режиму (1) 3) Визначаємо активну середню потужність за найбільш навантажену зміну (2) 4) Визначаємо середній коефіцієнт використання групи електроприймачів (3) по таблиці вибираємо кmax=2,54 5) Визначаємо середню реактивну потужність за найбільш навантажену зміну (4) 6) Визначаємо середньозважений g ? (5) 7) Визначаємо показник силового складання в групі (6) 8) Тому що m &g ; 3 і kи &l ; 0,2 те розрахунок потужності робимо через відносні одиниці (7) де 1 – число найбільших приймачів групи, ном – загальне число приймачів групи.

Вот иди-ка в швейный цех. Тоже профессия ценная, везде нужна. Потом, когда Селезнева подучилась, поставили ее во главе бригады швейниц. Доверие часто способно растворить самое черствое сердце. Так получилось и с Селезневой. Бригаду она взяла в руки крепко, сама работала на совесть и от других требовала того же. Швейное мастерство освоила охотно, и капитан Янчин радовалась про себя. Селезневу слушались в бригаде не потому, что она бригадир, а потому, что знала дело. Но вот Нина Петровна заметила, что опять Селезнева сникла. Соседи се по жилой секции сказали - получила письмо. Люди пишут, что старушка-мать часто болеет, говорит: "Не увидать, однако, мне своей непутевой дочки". Нина Петровна спросила у Селезневой: - Что хандришь? А та губы прикусила - кет в жизни счастья. - Подожди, - успокоила ее воспитатель, - не впадай в панику. Матери твоей я напишу, а сообщить ей есть о чем. Добрые слова о детях старым людям лучше любого лекарства. Вот ты бригаду в передовые вывела, хорошей общественницей считаешься, теперь я думаю похлопотать, чтобы тебя досрочно отпустили. - Верю, - тихо сказала Селезнева. - Буду стараться..

1. Електропостачання механічного цеху

2. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

3. Организация горячего цеха при приготовлении блюд

4. Программа для расчета аспирационной системы деревообрабатывающего цеха

5. Программа для расчета цеха серийного производства

6. Технология производства в фасонно-литейном цехе на Оскольском Заводе Металлургического Машиностроения
7. Электроснабжение ремонтно-механического цеха
8. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

9. Производство гальванических фосфатных покрытий стальных деталей на базе гальванического цеха завода "Точмаш"

10. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

11. Чертёж цеха по САПР

12. Проектирование автоматической установки пожаротушения в помещении цеха вальцевания в процессе производства которого используется резина

13. Технико-экономические расчеты плавильного отделения сталелитейного и чугунолитейного цеха

14. Организация и планирование работы участка медеплавильного цеха

15. Оценка эффективности управления цехом

16. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Экономическое обоснование организации сборочного цеха

18. Расчет бизнес-плана одного из цехов полиграфического производства

19. Производство отливок в литейных цехах

20. Управление термическим цехом

21. Цех - производственное подразделение предприятия

22. Характеристика горячего цеха ресторана на 50 мест
23. Проект организации производства в печатном цехе.
24. Проектирование горячего цеха предприятия общественного питания

25. Технико-экономические показатели работы заготовительно-штамповочного цеха

26. Электроснабжение механического цеха

27. Планирование деятельности цеха

28. Проект реконструкции цеха первичной переработки нефти и получения битума на ОАО «Сургутнефтегаз»

29. Расчет Цеха

30. Организационно-экономические расчеты при проектировании участков и цехов авиационных предприятий

31. Эколого-экономическая оценка проекта очистки коксового газа от серводорода в цехе сероочистки

32. Инвестиционный проект цеха

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Инвестиционный проект сталеплавильного цеха

34. Автоматизированная информационная система Учет экономической деятельности мукомольного цеха

35. Управление предупреждением чрезвычайных ситуаций в аммиачно-компрессорном цеху ОАО "Спартак" г. Гомель

36. Безопасность жизнедеятельности в фасонно-литейном цехе

37. Електропостачання сільського виробництва

38. Разработка и расчёт линии первичной переработки бройлеров убойного цеха мощностью 40000 голов в смену
39. Автоматизация начисления и выплаты сдельной заработной платы работникам мебельного цеха
40. Информационная система цеха вентиляционных заготовок

41. Моделирование работы цеха

42. Формирование баз данных по учёту планов и остатков сырья в цехе (FoxPro)

43. Мясо-рыбный цех ресторана на 140 мест

44. Организация работы холодного цеха ресторана первого класса на 75 мест

45. Особенности устройства мясного цеха предприятий общественного питания

46. Проект кондитерского цеха кафе "1001 ночь" на 75 мест с кальянным залом на 10 мест

47. Проект реконструкции цеха винзавода АПК "Виноградный" по приготовлению столового белого выдержанного вина

48. Проектирование горячего цеха столовой общедоступной на 210 мест в г. Подольске

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Проектирование холодного цеха производственной столовой

50. Расчёт горячего цеха, кафе на 100 мест с пиццерией на 30 мест

51. Технологический проект горячего цеха столовой при промышленном предприятии на 100 мест

52. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

53. Организация деревообрабатывающего цеха

54. Специфические особенности планирования работы цехов и участков
55. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху
56. Проект холодного цеха столовой при банке на 60 мест

57. Разработка проекта организации механического цеха

58. Структурная организация кондитерского цеха

59. Формирование целей организации - кондитерский цех

60. Доменный цех

61. Механические цеха

62. Модернизация системы управления рекуперативных колодцев цеха Бл-2

63. Нагревательные печи в кузнечных цехах

64. Объёмно-планировочные и конструктивные решения Отделения сортировки стружки цеха ДСП

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Организация изготовления деталей корпуса судна в условиях корпусообрабатывающего цеха

66. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

67. Помощник мастера в монтажном цехе

68. Проект лесосушильного цеха для камеры Валмет

69. Проект механического цеха

70. Проект участка цеха по производству товаров бытового и технического назначения методом литья под давлением на ОАО "БЗЗД" мощность 400 тонн в год
71. Проект цеха по производству древесноволокнистых плит мощностью 140 тонн в сутки с расчетом отделения стадии проклейки
72. Проект цеху з виробництва ряжанки з масовою часткою жиру 2,5…4,0%

73. Проектирование кислородно-конвертерного цеха №2 ОАО "ММК"

74. Проектирование механосборочного цеха

75. Проектирование участка механического цеха по изготовлению детали вал-шестерня

76. Проектирование швейного цеха по изготовлению костюма женского, состоящего из жакета и юбки

77. Расчет и проектирование кислородно-конвертерного цеха

78. Расчет стального трубопровода для подачи кислорода в цех

79. Расчёт основных технико-экономических показателей механического цеха

80. Технический проект цеха

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Технология ремонта центробежных насосов и теплообменных аппаратов цеха НПЗ ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"

82. Токарь ремонтно-механического цеха

83. Участок цеха по сборке и сварке цилиндра гидропресса

84. Характеристика діяльності агломераційного цеху

85. Цех разлива пива под давлением

86. Эксплуатация электрооборудования цеха по ремонту наземного оборудования ЗАО "Центрофорс"
87. Электроснабжение механического цеха машиностроительного завода
88. Машиносборочный цех в г. Магнитогорске

89. Проект строительства цеха по производству огнетушителей и огнетушащего порошка

90. Проектирование промышленного здания механического цеха

91. Экономическое обоснование монтажа системы отопления производственного цеха завода полимерных материалов

92. Проектирование вентиляционной системы деревообрабатывающего цеха

93. Вибір основного електрообладнання і мережі електропостачання пасажирського вагона

94. Организация работ шиномонтажного цеха

95. Організація поточно-конвеєрного методу ремонту вагоноскладального цеху

96. Проектирование цеха по изготовлению деталей и сборке бортовой секции сухогрузного судна

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Проект системы электроснабжения оборудования для группы цехов "Челябинского тракторного завода – Уралтрак"

98. Проектирование системы электроснабжения механического цеха

99. Проектирование схемы электроснабжения и плана силовой сети цеха


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.