Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Задачі і методи лоббізму

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Особливості лобізму в Україні та можливості лобіювати Верховну Раду України 2. Лобіювання законодавчого процесу в Україні 3. Лобіювання після попереднього розгляду законопроекту в постійному комітеті Висновки Список використаних джерел Вступ В умовах незалежної України таке специфічне політичне явище, як лобіювання, ще не дістало свого правового оформлення. Крім того, сам термін «лобізм» інколи вважається майже лайливим. Часто можна зустріти заяви або висловлювання окремих політичних діячів, які з іронією вимовляють це слово. І тут немає нічого дивного. Пригадаймо, що колишні владні інститути тоталітарного суспільства мали жорсткий характер, були закриті та спрямовані виключно на дію «зверху вниз». Але поряд із цим, як пам'ятаємо, функціонувала особлива, негласна, надзвичайно розповсюджена непарламентська форма лобізму, хоч її ніхто так і не називав. Це -«штовхачі», які вибивали для підприємств і організацій плани, ліміти, сировину тощо в московських чи київських міністерствах. Це - поширені в минулому намагання керівників місцевих парткомів задобрити вище рангом керівництво заради завоювання доброго ставлення до себе та майбутньої кар'єри. Сюди ж до певної міри можна віднести й колишнє «телефонне право». На жаль, ще й сьогодні Верховна Рада України, служби Президента України, міністерства, державні фінансові структури перебувають під тиском різного ґатунку «лобістів», які вимагають додаткових кредитів, ліцензій, податкових пільг, дотацій тощо. Помітним стало активне лобіювання іноземних інтересів. Як правило, існуюча тепер практика обстоювання групових інтересів має невпорядкований, «дикий» характер. 1. Особливості лобізму в Україні та можливості лобіювати Верховну Раду України Однак усе це зовсім не означає, що політичні й громадські організації, групи активних виборців, різноманітні суб'єкти економічної та іншої діяльності не можуть скористатися позитивним досвідом демократичних країн у галузі лобіювання, обстоювання своїх інтересів. Більше того, яким би незвичним для нашої політичної культури не був інститут лобізму, бажають того владні структури чи ні, його окремі елементи вже фактично існують. Водночас ми, на жаль, не досить приділяємо уваги тим легальним можливостям, якими варто скористатися для посилення впливу на депутатів і роботу Верховної Ради України з боку громадськості та утворюваних нею різноманітних організацій. Які ж це можливості? Перше коло можливостей пов'язане з обов'язками депутата перед виборцями, зокрема з його звітністю. Це особливо стосується депутатів, обраних в одномандатних округах. Існуюче законодавство України зобов'язує депутата через певні проміжки часу звітувати перед виборцями про свою роботу, а також про роботу Верховної Ради України. Депутат також зобов'язаний звітувати перед колективами та організаціями, які його висунули. Так, у виборчому окрузі на депутата покладаються такі обов'язки: підтримувати зв'язки з виборцями, інформувати про роботу Верховної Ради України та реалізацію своєї програми; брати участь у виконанні законів у своєму виборчому окрузі; вивчати громадську думку, потреби і запити населення та вносити відповідні пропозиції; вести прийом громадян; розглядати пропозиції, заяви та скарги від громадян, перевіряти їх та вживати відповідні заходи.

У Законі України «Про статус народного депутата України», зокрема, деталізується питання про механізм звітності перед виборцями. Наприклад, депутат зобов'язаний періодично, але не рідше як раз на рік, звітувати перед виборцями, а також перед колективами й організаціями, які його висували, про свою діяльність і виконання програми. Звіт депутата може бути проведений на вимогу 200 виборців. Збори виборців для звіту депутата скликаються виконкомами місцевих рад, радами трудових колективів та органами місцевого самоврядування. Витрати, пов'язані з використанням приміщень, має нести держава . Отже, законодавчі акти дають можливість зустрічатися з депутатом у його виборчому окрузі та впливати на лінію його поведінки у Верховній Раді України. Як свідчить практика, сесійна робота в законодавчому органі України триває близько двох тижнів на місяць. Один тиждень депутати мають працювати в округах, про що часто оголошує спікер парламенту. Але це не завжди буває так. Зв'язок депутата зі своїми виборцями значно залежить від особистості парламентарія, його активності, роботи в громадських організаціях і партіях. Певне значення мають політичні відносини з місцевою владою та керівниками підприємств, які можуть сприяти або перешкоджати організації зустрічей із виборцями. На активність депутата впливає його партійна належність, політична орієнтація і тяжке економічне становище населення. Багато людей агресивно ставляться до своїх обранців або ігнорують зустрічі з ними. Конкретні імперативні механізми, які робили б періодичну і ефективну звітність депутата реальністю, відсутні як у законі, так і на практиці. Виняток тут становить прийом громадян. Проте він, як правило, зводиться до вирішення прохань побутового змісту. Усе це в багатьох випадках трапляється тому, що в нашій політичній практиці, у діяльності партійних і громадських організацій, інших заінтересованих груп громадян не досить звертається уваги на необхідність продуманої і тривалої роботи з депутатом, причому роботи, ініційованої громадськістю виборчого округу. Важливу координуючу функцію тут можна було б доручити спеціально підібраним особам, які виконували б функцію лобістів . Друге коло можливостей організованого впливу (тиску) на депутата пов'язане з умовами мандату, який дозволяє виборцям давати накази своєму депутату або відкликати його в будь-який час, якщо він втрачає довіру більшості населення округу. Підставою для відкликання, наприклад, може бути порушення парламентарієм Закону України «Про статус народного депутата України», який зобов'язує його підтримувати зв'язки з виборцями і звітувати перед ними. Крім того, сама Верховна Рада України може порушувати питання про відкликання депутата, якщо той бойкотує її роботу або не відвідує сесійних засідань і засідань комітетів. Уточнення щодо цього подано у Регламенті Верховної Ради України: у разі відсутності депутата без поважних причин загалом більш як на 20 засіданнях протягом календарного року комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, подає до Верховної Ради України пропозицію про порушення питання перед виборцями відповідного округу про його відкликання.

Що стосується депутата, обраного за списками політичних партій чи виборчих блоків, то розв'язання питань такого роду можливе якнайшвидше через партійні фракції та місцеві організації партії, від якої він був обраний. Таким чином, депутата можна поставити в досить жорсткі рамки. Але цю можливість мало хто використовує. Практика показує, що значна кількість депутатів у парламенті пасивна, трапляються випадки, коли вони місяцями не з'являються на пленарні засідання та засідання комітетів, але питання про їх відкликання Верховною Радою України не ставиться. Окремі спроби груп активних виборців організувати відкликання своїх депутатів також не мали успіху. Зважаючи на це, можна сказати, що тут відкривається велике поле діяльності для організації цілеспрямованого впливу на депутата, особливо тоді, коли ця робота буде вміло диригуватися професійно діючими лобістами . Третє коло можливостей організовувати вплив на депутата пов'язане з порядком висвітлення його діяльності у засобах масової інформації. Згідно з чинним Законом України «Про пресу» засоби масової інформації мають право на одержання будь-яких відомостей від державних органів, об'єднань громадян, органів місцевої влади, керівників установ, підприємств та організацій. Правда, якщо вести мову про законодавчі положення, які б регламентували висвітлення діяльності окремих депутатів, то вони практично зводяться до мінімуму. По-перше, в Законі України «Про статус народного депутата України» зазначається лише те, що місцева преса повинна об'єктивно висвітлювати звіти і зустрічі депутата з виборцями. По-друге, у Регламенті Верховної Ради України лише в загальному вигляді зазначено, що в газеті Верховної Ради України друкуються відомості про невідвідування депутатом сесії з неповажних або невідомих причин та обнародується оголошення депутатові догани за неетичну поведінку. По-третє, тільки зазначено, що в парламентській газеті «Голос України» та у «Відомостях Верховної Ради України» згідно з регламентом повинні друкуватися постанови з приводу запитів депутатів до уряду та Верховної Ради України. За таких обставин стан справ можна змінити шляхом організації заінтересованих груп громадян (виборців), активізації роботи демократичних партійних осередків із метою спостереження за діяльністю своїх депутатів і в разі потреби тиску на них. Така лобістська за своїм змістом робота може бути спрямованою на забезпечення висвітлення в місцевій пресі звітів депутата, обнародування в ній результатів поіменного голосування, друкування матеріалів (можливих постанов) у відповідь на його запити від імені громадян та організацій виборчого округу . Ще одне коло можливостей. Лобіювання слід розглядати не просто як організований тиск на законодавців, а масштабніше. Відомо, що одним із найголовніших принципів функціонування демократичного суспільства є відкритість законотворчого процесу, створення сприятливих умов для участі в цьому процесі багатьох соціальних груп і організацій. Саме завдяки відкритості законотворчого процесу, наявності активних громадян і груп тиску (лобістів), що усвідомлюють та організовано обстоюють свої інтереси, урядування в суспільстві стає більш демократичним.

Методика является разговорным применением раппорта, вернее, аспекта присоединения и последующего ведения. Задача метода состоит в разрыве мыслительного шаблона и заставляет оппонента подумать именно над вашей точкой зрения. В чем суть? Допустим, девушка высказывает вам полный бред, например: PУ меня сегодня менструация, у моего хомячка экзистенциональный кризис, и еще умерла бабушка. Я поеду к себе. Ваша задача состоит в использовании связующего слова или фразы, например, «И именно потому, что».PВы повторяете последнюю фразу девушки, желательно с присоединением по голосу. Затем связующую фразу и ваше внушение или ваше предложение. Например: PИ именно потому, что у тебя сегодня менструация, у твоего хомячка экзистенциональный кризис и у тебя умерла бабушка, мы едем ко мне заниматься сексом. Методика очень сильная, и явно применяется только в вербальном, то есть словесном общении. При использовании в тексте сразу становятся заметны логические несуразности, которые связывают фазу «присоединение»Pи фазу «ведение»

1. Решение задач - методы спуска

2. Решение транспортной задачи методом потенциалов

3. Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

4. Решение задач методом северо-западного угла, рапределительного, минимального и максимального элемента по строке

5. Розв’язання лінійних задач методами лінійного програмування

6. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)
7. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток
8. Методы и приемы решения задач

9. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

10. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

11. Задачи и методы теории знания

12. Задачи и методы планирования производства

13. Методы решения некорректно поставленных задач

14. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом сеток

15. Other (Новые представления о задачах и методах гипербарической

16. Методы руководства: постановка задач и контроль их выполнения

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Предмет, метод и задачи статистики

18. Обучение общим методам решения задач

19. Задачи и методы прогнозирования НТП на различных стадиях его развития

20. Содержание, задачи и методы финансового планирования на предприятии

21. Предмет, метод и задачи статистики

22. Применение новейших экономико-математических методов для решения задач
23. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета
24. Методы решения задач

25. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

26. Предмет, задачи и методы физиологии растений

27. Налоговый контроль: понятие, задачи, формы, виды и методы

28. Понятия, методы, задачи криминалистики

29. Применение методов математической статистики и теории вероятностей в задачах теоретической лингвистики при анализе устной и звучащей речи на русском и английском языках

30. Метод приоритетов для задач разработки расписаний

31. Обзор методов обработки естественного языка в задачах дистанционного обучения

32. Решение задачи линейного программирования графическим методом

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Решение экономических задач программными методами

34. Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

35. Графический метод решения задач линейного программирования

36. Цели, задачи и методы маркетинговых исследований

37. Логические задачи и методы их решения

38. Метод конструирования задач
39. Решение задачи линейного программирования симплексным методом
40. Задачи и методы психологического обследования. Миннесотский Многофакторный Личностный Опросник

41. Предмет, задачи и методы патологии

42. Цели и задачи управления профотбором персонала в России и изучение методов отбора в подразделения при УВД ЕАО

43. Методы решения логистических задач

44. Воспитание, его методы и задачи

45. Методы и задачи педагогической науки

46. Задачи и методы политологии

47. Отрасли, методы исследования, задачи психологии

48. Эвристические методы решения творческих задач

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Гигиена физической культуры - предмет, задачи и методы

50. Графический метод решения химических задач

51. Понятие метода и методики экономического анализа, задачи

52. Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики

53. Графический метод и симплекс-метод решения задач линейного программирования

54. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной форме. Задача оптимального распределения ресурсов
55. Решение задач симплекс-методом
56. Решение оптимизационных управленческих задач на основе методов и моделей линейного программирования

57. Решения задачи планирования производства симплекс методом

58. Математические методы в решении экономических задач

59. Метод конечных элементов

60. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

61. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

62. Методы исследования в цитологии

63. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

64. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

65. Метод радиоавтографии в биологии

66. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

67. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

68. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

69. Гамма – каротаж. Физические основы метода

70. Метод Бокового каротажа
71. Методы выделения мономинеральных фракций
72. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

73. Основні методи боротьби з інфляцією

74. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

75. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

76. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

77. Задачи сводки и основное ее содержание

78. Методы осуществления государственной власти

79. Метод гражданско правового регулирования

80. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

82. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

83. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

84. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

85. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

86. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
87. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
88. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

89. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

90. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

91. Методы исследования литературы

92. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

93. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

94. Методы компьютерной обработки статистических данных

95. Методичка по Internet Explore

96. Шифрование по методу UUE

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

97. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

98. Обзор возможных методов защиты

99. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.