Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суверенитет Украинского государства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра історії та теорії держави і права студента І-го курсу Лазаря Олега КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ “Суверенітет української держави: загальні ознаки” науковий керівник доц. Галас В.І. Ужгород 1998 ПЛАН Вступ . .5 Розділ І Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України 11 Розділ ІІ Конституційно - правова база незалежності України .21 Розділ ІІІ Міжнародне визнання України 24 Висновок .25 Список використаної літератури .27 Додаток .34 Вступ Щодо актуальності цієї роботи у наш час, тобто теми роботи, то тут потрібно сказати, що акт про суверенітет української держави започаткував процес українського державотворення, який продовжується ще до нашого часу. Тому, автор вважає, що ця робота є актуальною в наші дні і заслуговує на увагу. Автор намагається розкрити в цій роботі основні моменти , тобто вловити головну суть процесу державотворення на Україні.В роботі подана деяка інформація про події, які передували цьому процесу, а також дається аналіз деяким актам, які були прийняті в результаті державотворення. Ціль курсової роботи - це показати, як проходив цей процес після проголошення суверенітету України. Курсова робота складається з 3-ох розділів. Перший розділ “Політико- правові аспекти проголошення суверенітету України”. В ньому автор розкриває основні поняття “суверенітету” і причини, які спонукали український уряд проголосити суверенітет української держави. В розділі описуються ті умови, які передували проголошенню суверенітету, адже український народ з давніх-давен прагнув утворити свою державу, але в цьому йому заважали і тому дуже важливим став процес державотворення який почався з проголошення суверенітету української держави. Другий розділ “Конституційно-правова база незалежності України”. Тут подається коло нормативно-правових актів, які були прийняті за період від початку процесу державотворення і майже до наших днів.Деякі нормативні акти входять в додаток до курсової роботи. А саме, це: . Декларація про державний суверенітет України . Закон “Про правонаступництво України ” Третій розділ “Міжнародне визнання України”. В цьому розділі описується, які країни і в якій послідовності визнали Україну , як незалежну правову державу, а також дається аналіз статтям Декларації про суверенітет української держави, які стосуються міжнародного становища України. Щодо джерельної бази, то в науковій літературі дана проблематика ще не досить розроблена і інформаційна база ще дуже мала. Не багато книг вийшло за цей період (від 90-го року), а в періодиці знаходяться невеликі статті, які не є вичерпними і не висвітлюють деяких питань, що стосуються цієї теми. В основному всі питання, що стосуються цієї теми , як вже було сказано,знаходяться в періодиці, тому авторові не вдалося знайти вичерпні відповіді на деякі запитання. РОЗДІЛ І Всеохоплюючий спектр проблем, що постають з прийняттям Декларації про державний суверенітет України, становить у порядок денний завдання розглянути питання про її юридичну природу. Оскільки декларація є джерелом основних принципів при вирішенні відповідних проблем, насамперед слід вирішити питання про юридичну її природу, а саме: чи є зазначені принципи правовими, а отже - обов’язковими для нормативної реалізації , чи неправовими, тобто необов’язковими до цього.

В юридичній літературі висловлена думка, що ставити питання про надання сили закону деклараціям про незалежність і суверенітет республіки взагалі є неправомірним. Згідно з цією точкою зору подібні декларації (у тому числі Декларацію про Державний суверенітет України), «можна розглядати як наукові концепції розвитку республіки, розвитку конституційного і поточного законодавства».Інакше кажучи, Декларація про Державний суверенітет України є якимось науковим трактатом, виробленим ВР УРСР, позбавленим юридичної природи і має характер рекомендацій для наступного конституційного і поточного законодавства і через це не є елементом системи права України. Такий підхід має окремих прихильників, які розв’язали на другій сесії ВР УРСР дискусію, котра завершилася актом надання Декларації сили закону. Питання про визнання за Декларацією про Державний суверенітет України сили закону з моменту її прийняття, не тільки є правомірною, а й історично обгрунтованою. Історичні умови, що детермінували її прийняття, як і аналогічні акти інших союзних республік, визначають особливий їх характер як правової гарантії перебудовних процесів. Системна належність Декларації про Державний суверенітет України, як і будь-якого іншого правового акта, визначається насамперед предметом і методом правового регулювання як класифікаційними ознаками поділу системи права на галузі (якщо під системою права розуміти відображення і результат внутрішньої єдності різномаїття права).Предметом регулювання даної Декларації є суспільні відносини пов’язані з функціонуванням державної влади, економічної системи і здійсненням прав і свобод громадян. У преамбулі Декларації зазначається, що ВР УРСР, виражаючи волю народу, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки у межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. З тексту преамбули і заключної частини Декларації й аналізу положень випливає, що їй притаманний метод загального конституційного закріплення найважливіших політичних і економічних відносин. У її тексті немає умовних способів, формулювання мають імперативний характер, як і належить акту конституційного рівня. Багато принципів і положень Декларації про державний суверенітет України мають спільні риси з відповідними принципами і положеннями декларацій про суверенітет інших республік. Проте без «квасного патріотизму» можна констатувати, що Декларація про державний суверенітет України вигідно відрізняється тим, що до неї включено спеціальний VII розділ «Екологічна безпека». Це одне з корінних питань виживання людства взагалі. Для України воно надто болюче через ряд екологічних трагедій , що сталися за останнє 20-ти річчя. Тут береться до уваги не лише викид радіоактивних речовин на Чорнобильській АЕС, а й інші аварії, наслідки зловісного впливу яких на живі організми поки не виявилися. Процес нормативної реалізації принципів Декларації почався незабаром після її прийняття. Так 3 серпня 1990 р. набрав чинності закон УРСР «Про економічну самостійність Української РСР». Термін «суверенітет» з французької - верховна влада.

В державно- правовому смислі дане поняття вперше застосоване у ХVІ ст. французьким вченим Ж.Боденом. Нині воно означає верховенство і незалежність влади. Таким чином, термін «незалежність» є складовою поняття «суверенітет». В одночас «незалежність» має самостійне політико-правове навантаження - поглиблення і розвиток суверенітету, включення будь-якої підлеглості і залежності. Україна спочатку проголосила державний суверенітет (16.07.1990р.), а потім - незалежність (24 серпня 91 р.). Є три види суверенітету: державний, національний і народний. Державний суверенітет - верховенство державної влади у своїй країні і її незалежність в зовнішньополітичній сфері. В Декларації від 16 липня 90 р. Україна проголосила державний суверенітет, який характеризується як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади у межах національної території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Джерелом такого суверенітету і незалежності є воля народу, виражена населенням на референдумі 1 грудня 1991 р. За незалежність проголосували - 90,32 відсотки голосуючих (близько 29 млн. чол.). Суверенітет полягає у ефективному функціонуванні органів держави - законодавчих, виконавчих, судових, а також у правовій системі. Реалізуючи суверенні права, Україна зміцнює триєдину владу. В цьому плані слід розглядати введення поста президента і обрання цієї вищої службової особи шляхом свенародного голосування. Важливе значення має також введення посад і призначення представників президента України, формування місцевої державної адміністрації. Вироблена концепція судово-правової реформи, яка реалізується вже у законодавчих актах і на практиці. Національний суверенітет - повновладдя нації, її політична свобода, реальна можливість визначити характер свого національного життя. Для колишнього Союзу РСР, який об’єднував 53 національно-територіальні державні утворення , даний суверенітет набув особливого значення. Важливим він є також для України, де проживає 110 національностей. Народний суверенітет - повновладдя народу, володіння ним соціально- економічними і політичними засобами, які забезпечують участь громадян в управлінні суспільством і державою. Народ України реалізує суверенітет через обрані демократичним шляхом ради народних депутатів, президента, а також безпосередньо через референдуми. Здійснюється він й через різні громадські організації та формування. Головним виразником суверенітету народу є держава, яка поставила за мету формування правового, демократичного суспільства. Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність по створенню своєї демократичної правової держави. Ця розбудова розпочиналась в дуже складних умовах. Необхідно було перш за все здійснити перехід від статусу союзної республіки з обмеженим суверенітетом до статусу самостійної держави. Тому законом Верховної Ради УРСР від 17 вересня 1991 р. до Конституції були внесені зміни і доповнення, які мали на меті зміцнити державний суверенітет республіки. У тексті Конституції слова «Українська Радянська Соціалістична Республіка» і «Українська РСР» були змінені на споконвічну назву нашої держави - «Україна».

Если они прекратят насильственную дерусификацию, остановят войну против русской культуры и русских школ, найдут пути урегулирования проблем с крымскими татарами, думаю, у вас не будет причин возмущаться ими, а российское государство должно будет приложить все силы для поддержания политики Украины. Если же «оранжевая» политика переживет «оранжевую» коалицию, мы будем вынуждены изменить свое отношение к Украине и начать борьбу по защите прав человека на Украине, взяв в качестве примера лучшие американские образцы. Но я хочу подчеркнуть, что мы всецело уважаем суверенитет Украины, и наши действия будут определяться исключительно политикой самого украинского государства. 12.PНе считаете ли вы, что лечить детей до 18 лет государство обязано бесплатно. Не жестоко родителям потерять ребенка не имея денег на его лечение, почему приходиться собирать всем миром на лечение тяжелых заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые заболевания и т.Pд.) у детей. Почему государство не хочет лечить своих маленьких граждан. Кто придумал такие цены на операции, соизмеряйте тогда цены на лечение с нашими зарплатами

1. Суверенитет государства и свобода личности

2. Декларация о государственном суверенитете Украины и ее историческое значение

3. Учение о суверенитете Ж. Бодена

4. Зоны ограниченного суверенитета на территории бывшего СССР

5. Проблемы суверенитета в России

6. История возникновения Украинского государства /Укр./
7. Украинское государство и право в годы освободительной войны
8. Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

9. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

10. Государство Венесуэла

11. Государство Эстония

12. Государство Италия

13. Государство Бутан

14. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

15. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

16. Финансовая политика государства и механизм ее реализации

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

17. Экономическое содержание бюджета государства

18. Современные подходы к пониманию государства

19. Антимонопольная политика государства

20. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

21. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

22. Государство и право Древнего Рима
23. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)
24. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

25. История права и государства

26. Происхождение государства

27. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

28. Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

29. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

30. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории Государства и Права Зарубежных стран

31. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

32. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

33. Государство и право в годы Великой Отечественной войны

34. История государства и права России

35. История государства и права России

36. История государства и права России (Контрольная)

37. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

38. Россия и независимые государства (перевод из "Economic and Post-Soviet Economic Structure and Performance")
39. Внешняя политика Советского государства в канун и в годы второй мировой войны
40. Реферат о Пугачеве

41. Государство Русь (IX - начало XII в.)

42. История отечественного государства и права

43. Знаменитые Фавориты русских императриц и их влияние на судьбу Российского государства

44. Русская церковь и государство в первой половине XVI века

45. Феодальная война в Русском государстве

46. Юрий Владимирович Андропов и его вклад в развитие государства

47. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

48. Учение Цицерона о государстве и праве

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Юридические лица и государство как субъекты гражданских правоотношений

50. Предупреждение и пресечение коррупции в иностранных государствах

51. Фактический и юридический статус главы государства

52. Конституция - основной закон государства

53. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

54. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства
55. Уголовное преследование как функция государства
56. Функции государства

57. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

58. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

59. Типы государства (Доклад)

60. Государство и политические партии

61. Правовое государство

62. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

63. Браки с гражданами иностранных государств

64. Правовое государство - сущность и основные черты

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Учения Джон Локка о государстве и праве

66. Политический режим как сущностная характеристика государства

67. Основные причины и закономерности появления государства и права

68. Органы государства: их признаки и виды

69. Проблема происхождения государства и права

70. Государство и право
71. Джон Локк. Государство и право
72. Идеи правого государства и его основные признаки

73. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

74. Понятие и принципы правового государства

75. Правовое государство

76. Происхождения и сущность государства

77. Сущность государства

78. Теория государства и права

79. Теория государства и права

80. Теория государства и права (Шпаргалка)

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Теория Государства и Права как юридическая наука

82. Форма государства

83. Формы государства

84. Формы государства

85. Функции государства

86. Шпаргалка по теории государства и права
87. Статус суда в правовом государстве
88. Государство (6 лекций)

89. Определения (Теория государства и право)

90. Форма государства

91. Теория государства и права. Правовой статус личности

92. Происхождение государства и права

93. Разделение властей в правовом государстве

94. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

95. Механизм государства

96. Теория государства и права (в таблицах)

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

97. Теория государства и права

98. Цель и ценность права. Гражданское общество и государство

99. Формы современных государств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.