Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Локальні нормативні акти приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємство) власником або уповноваженим ним органом здебільшого за погодженням з трудовим колективом чи первиною профспілковою організацією, яка діє на відповідному підприємстві. Отже, локальні норми права приймаються безпосередньо учасниками трудових відносин, які мають можливість впливати на їх зміст, максимально пристосовуючи їх до особливостей правового режиму праці відповідного підприємства. Така норма є чинною виключно в межах підприємства, яке її прийняло. Юридичної сили локальні нормативні акти набувають тільки за умови ухвалення їх у порядку, визначеному законодавством, та при уповноваженні відповідних суб'єктів на здійснення регулювання трудових відносин. Норми локальних актів не можуть погіршувати становище працівників порівняно з гарантіями держави. Отже, локальні нормативні акти покликані пристосовувати загальне законодавство до умов конкретного підприємства, його реальних можливостей, специфіки галузі та окремого виробництва. До локальних (місцевих) актів належать: штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, положення про преміювання, положення про структурний підрозділ, посадові інструкції службовців та робочі інструкції робітників, положення про охорону праці, положення про атестацію працівників, колективний договір тощо. Найважливішим локальним актом підприємства на сьогодні є колективний договір, який укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. Відповідно до Конвенцій Міжнародної Організації Праці &quo ;Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних договорів&quo ; та &quo ;Про сприяння колективним переговорам&quo ;, ратифікованих Україною, а також статті 1 Закону України &quo ;Про колективні договори та угоди&quo ; та статті 11 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) обов'язку щодо укладення колективного договору не встановлено. Що ж до норми пункту 7 статті 65 Господарського кодексу, яким передбачено, що на підприємствах повинні укладатися колективні договори, то ця норма розглядається як загальна, а при колізії норми загального та спеціального законодавства перевага надається нормам останнього (Закон &quo ;Про колективні договори і угоди&quo ;, міжнародні норми, ратифіковані Україною, КЗпП). Крім того, відповідно до частини 1 статті 4 Господарського кодексу трудові відносини не є предметом його регулювання. Отже, укладення колективного договору відбувається на цілковито добровільній основі. Змістом колективного договору є узгоджені сторонами положення щодо врегулювання питань виробничих, трудових, соціально-економічних відносин на даному підприємстві. Стаття 7 Закону України &quo ;Про колективні договори та угоди&quo ; та стаття 13 КЗпП містять приблизний перелік питань, які можуть бути включені до колективного договору, зокрема: зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, встановлення гарантій, компенсацій, пільг тощо.

Ряд статей КЗпП конкретизують ці положення. Зокрема колективним договором може бути передбачено обмеження щодо права працівника на сумісництво (частина друга ст.21 КЗпП), переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу осіб, а також умови відновлення соціально-побутових пільг, які мали зазначені працівники до вивільнення з підприємства (частина друга, частина третя ст.421 КЗпП). Саме в колективному договорі обумовлюється розмір вихідної допомоги, який виплачується працівникові при розірванні ним трудового договору за власним бажанням внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного договору чи трудового договору. При цьому розмір такої вихідної допомоги не повинен бути меншим за розмір тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП). При укладенні колективного договору підприємства можуть встановлювати меншу за загальну норму тривалості робочого часу (частина друга ст.50 КЗпП). Багато питань щодо оплати праці також регулюються нормами колективного договору. Відповідно до статті 5 Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ; організація оплати праці здійснюється серед іншого на підставі колективних договорів. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами в колективних договорах з обов'язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та генеральною і галузевими угодами (частина друга ст.97 КЗпП, ст.15 Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;, частина шоста ст.21 Закону України &quo ;Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності&quo ;). Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше як шість місяців (ст.14 Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;). У разі виконання працівниками підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів робіт (надання послуг), не властивих основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються в колективному договорі. Так само визначаються розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад. У колективному договорі також визначаються строки виплати заробітної плати (ст.24 Закону &quo ;Про оплату праці&quo ;, ст.115 КЗпП), розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (частина друга ст.105 КЗпП), виплата міжрозрядної різниці та умови такої виплати (частина друга ст.104 КЗпП). Відповідно до статті 161 КЗпП та статті 20 Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ; план заходів щодо охорони праці включається до колективного договору (див. статтю М. Лисюка &quo ;Соціальне партнерство роботодавців і працівників у галузі охорони праці&quo ;, журнал &quo ;Кадровик.

Трудове право і управління персоналом&quo ;, № 1, 2007 – прим. ред). Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем (ст. 19 Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ;). Порядок використання коштів та матеріалів, передбачених на охорону праці, також визначається колективним договором (частина друга ст.162 КЗпП). Відповідно до вимог законодавства та норм колективного договору роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту. Якщо ж працівник забезпечує себе зазначеними засобами за власний кошт, то роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати працівникові на умовах, визначених колективним договором (частина друга, частина третя ст.8 Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ;). У разі наявності на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, роботодавець зобов'язаний під розписку під час укладення трудового договору з працівником повідомити його про ці фактори, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору (частина друга ст.5 Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ;, п.1 ст.29 КЗпП). Деякі інші нормативно-правові акти також містять положення, які рекомендовано включати до колективного договору. Так, конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці визначається колективним договором відповідно до частини другої статті 7, пункту 2 частини першої та частини другої статті 8 Закону України &quo ;Про відпустки&quo ;. Чіткий перелік видів відпусток, які надаються за законодавством України, визначено статтею 4 Закону України &quo ;Про відпустки&quo ;. Водночас колективним договором можуть встановлюватися й інші види відпусток, не визначені у зазначеному переліку. Наприклад, сьогодні є дуже поширеним включення до умов колективного договору положення щодо відпустки для святкування дня народження фірми. При цьому оплата таких відпусток провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків, зборів, обов'язкових платежів або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники (частина третя ст.23 Закону України &quo ;Про відпустки&quo ;). Відповідно до пункту 4.8 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 1996 р. за № 667/1692, в окремих випадках там, де за умовами роботи загальний порядок зберігання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту не може бути застосований (наприклад підприємства лісозаготівлі, геологорозвідувальні роботи), вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що повинно бути обумовлено в колективних договорах підприємств або галузевих правилах внутрішнього трудового розпорядку.

В настоящее время МРОТ на всей территории Российской Федерации составляет 900Pруб. В размер МРОТ не включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также компенсационные и социальные выплаты. Также ст. 136 ТК РФ сохранено ранее действовавшее положение о выплате заработной платы не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Для отдельных категорий работников федеральными законами могут устанавливаться иные сроки выплаты заработной платы. Однако до настоящего времени каких-либо нормативных актов, определяющих иные сроки производства выплат в пользу работников, не принято. На практике многие организации отступают от данной нормы из-за того, что выдавать зарплату дважды в месяц по чисто техническим причинам менее удобно, да и работники не возражают против того, чтобы получать ее один раз в месяц. Следует знать, что данное положение дел противоречит закону. Никакое соглашение между работодателем и работником, а также локальный нормативный акт организации о том, что заработная плата в данной организации будет выплачиваться один раз в месяц, не будут иметь силу, так как условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, а также трудовым договором, не могут ухудшать положение работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами

1. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

2. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

3. Глобальные и локальные сети

4. Проектирование локально-вычислительной сети

5. Локальные и глобальные компьютерные сети

6. Локальные сети
7. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux
8. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

9. Локальные сети

10. Проектирование локальной вычислительной сети для агетства по трудоустройству

11. Разработка локальной вычислительной сети

12. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

13. Проектирование локальных сетей

14. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети

15. Локальная шина персонального компьютера

16. Локальные вычислительные сети

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

17. Менеджер управления распределенными вычислениями в локальной сети

18. О некоторых особенностях локальных исследований (Алтайское краеведение конца XIX века - 1950-х годов)

19. Концентраторы в локальных сетях

20. Основы локальных компьютерных сетей

21. Теория «локальных цивилизаций»

22. Особенности психических реакций у населения, пострадавшего в результате локального вооруженного конфликта
23. Особенности психических реакций у населения, пострадавшего в результате локального вооруженного конфликта
24. Коллективный договор как локальный нормативный акт

25. Систематика локальных комплексов как одно из перспективных направлений современного ландшафтоведения

26. Високошвидкісні локальні мережі

27. Локальные сети

28. Простейшая локальная сеть из 2 компьютеров

29. Технологии коммутации кадров (frame switching) в локальных сетях

30. Особенности коммутаторов локальных сетей

31. Оптимизация структуры локальной вычислительной сети вуза

32. Возможные типы локальных сетей в офисе фирмы

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

33. История создания и развития локальных сетей

34. Локальные сети

35. Основы локальных компьютерных сетей

36. Проект высокоскоростной локальной вычислительной сети предприятия

37. Типы локальных сетей

38. Решение хранения данных для локальной сети
39. Локальная и нелокальная задачи для уравнения смешанного типа второго порядка с оператором Геллестедта
40. «Русскость» как топос «локального текста»: случай Мурома

41. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

42. Сравнительная характеристика коллективного договора и локального нормативного акта

43. Беспроводные локальные сети Wlan (wi-fi)

44. Комплексная защита типовой локальной вычислительной сети

45. Локальная вычислительная сеть городка

46. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

47. Локальные сети и современная организация внутреннего документооборота

48. Операционные системы локальной сети

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

49. Основы организации локальных компьютерных сетей на основе технологии Ethernet

50. Построение локальной вычислительной сети предприятия

51. Проект локальної мережі для школи

52. Проектирование и разработка программы ЧАТ для локальной сети

53. Проектирование локальной вычислительной сети

54. Проектирование локальной вычислительной сети
55. Проектирование локальной вычислительной сети
56. Проектирование локальной сети

57. Разработка и исследование имитационной модели локальных вычислительных сетей

58. Разработка проводной локальной сети и удаленного доступа к данной сети с использованием беспроводной сети (Wi-Fi)

59. Разработка технического решения по сопряжению локальных вычислительных сетей

60. Адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп

61. Анализ функционирования локальной сети Службы по делам детей Северодонецкого городского совета

62. Корпоративная локальная компьютерная сеть на предприятии по разработке программного обеспечения

63. Локальные сети

64. Проектирование локальной вычислительной сети с применением структурированной кабельной системы

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Создание локальной сети

66. Несимметричная многомаркерная кольцевая локальная сеть с буферами конечной емкости и ординарной дисциплиной обслуживания

67. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

68. Дилемма: "единая мировая культура" или "история локальных цивилизаций"

69. Теория замкнутого, локального развития культуры

70. Локальные формации с метаабелевыми группами
71. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією
72. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

73. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

74. Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.