Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Електронний цифровий підпис в цивільному праві України 1.1 Поняття та ознаки електронного цифрового підпису 1.2 Переваги електронного цифрового підпису та документообігу Розділ 2. Правове регулювання використання електронного цифрового підпису 2.1 Регулювання електронного цифрового підпису нормами права: міжнародний досвід 2.2 Становлення українського законодавства про цифровий підпис Розділ 3. Електронний цифровий підпис в цивільному обігу 3.1 Використання електронного цифрового підпису при здійсненні електронних правочинів 3.2 Проблеми вдосконалення використання електронного цифрового підпису Розділ 4. Електронний цифровий підпис та документообіг в державній податковій службі 4.1 Використання електронного цифрового підпису в роботі органів державної податкової служби 4.2 Вдосконалення подання платниками податків податкової звітності в електронній формі Висновок Список використаних джерел Вступ Чи завжди ми відрізняємо електронний документ від документа в електронному вигляді? В електронному документі інформація, зафіксована за допомогою електронних даних, має включати обов’язкові реквізити документа, найголовнішим з яких є електронний підпис. Тобто без електронного підпису за певних вимог документ не має юридичної сили і не може вважатися електронним документом. Електронний документообіг є одним із тих інструментів, які в змозі забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні. А використання електронного цифрового підпису, що підтверджує оригінальність документа і надійно захищає його від підробок, – ефективне рішення для всіх, хто не хоче чекати приходу кур’єрської пошти за багато сотень кілометрів, щоб перевірити дійсність отриманої інформації або підтвердити факт укладення договору. Документи можуть бути засвідчені електронним цифровим підписом і передані до місця призначення протягом декількох секунд, адже електронний документ передається за допомогою швидкісних телекомунікаційних систем, однією з яких є, наприклад, Інтернет. За таких умов усі учасники обміну електронними документами незалежно від відстані мають однакові можливості в електронному інформаційному обміні. Отже, можна сказати, що документообіг з використанням електронного цифрового підпису невдовзі посяде домінуюче місце у системі опрацювання, підготовки, підписання та надсилання документа, оскільки традиційні схеми: розроблення проекту документа в електронному вигляді, створення паперової копії для підпису, пересилання паперової копії з підписом, розгляд паперової копії, перенесення її на комп’ютер – є малоефективними, трудомісткими та такими, що потребують забагато часу. Запропоновані інформаційні технології дають можливість фізичним особам, підприємствам та організаціям, суб’єктам господарювання більш ефективно і творчо вирішувати економічні та соціальні проблеми. Отже, актуальність курсової роботи не викликає сумніву. Мета курсової роботи – дослідити правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу України. Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання: - визначити сутність та ознаки електронного цифрового підпису; - описати переваги використання електронного цифрового підпису; - навести міжнародний досвід правового регулювання електронного цифрового підпису; - охарактеризувати становлення українського законодавства про цифровий підпис; - описати можливості використання електронного цифрового підпису при здійсненні електронних правочинів; - визначити проблеми вдосконалення використання електронного цифрового підпису.

Предмет курсової роботи – регулювання використання електронного цифрового підпису нормами права. Об’єкт курсової роботи - електронно-цифровий підпис у цивільному обігу. Розділ 1. Електронний цифровий підпис в цивільному праві України 1.1 Поняття та ознаки електронного цифрового підпису Електронний цифровий підпис – це блок інформації, який прикріпляється до файлу даних автором і захищає файл від несанкціонованої модифікації та вказує на власника підпису, використовується фізичними та юридичними особами як аналог власноручного підпису для додання електронному документу юридичної сили, відповідає юридичній силі документа на паперовому носії, підписаного власноручним підписом правомочної особи, та скріпленого печаткою. Варто звернути увагу на трактування електронного підпису в країнах Євросоюзу. Так, Директива 1999 /93/ ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року «Про систему електронних підписів» надає два терміни : - електронний підпис – це «дані, подані в електронній формі, які додаються чи логічно поєднуються з іншими електронними даними та які служать в якості методу засвідчення достовірності»; - «удосконалений електронний підпис», що означає електронний підпис, який відповідає певним вимогам, а саме, знаходиться під повним контролем особи, яка його ставить, і пов’язаний винятково із цією особою, дозволяє за підписом ідентифікувати особу і пов’язаний з даними таким чином, що будь-яку зміну даних після додавання підпису можна виявити. Електронний цифровий підпис є якісно новим етапом в розвитку сучасного документообігу. Сертифікати електронного цифрового підпису, згідно Закону «Про електронний цифровий підпис», який вступив у дію з 1 січня 2004 року, мають однакову силу з власноручним підписом особи. Використання електронного цифрового підпису в системі електронного документообігу істотно прискорює проведення численних комерційних операцій, скорочує об’єми паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємства, пов’язані з укладенням договорів, оформленням платіжних документів, наданням звітності в контролюючі органи, отриманням довідок від різних держустанов. Підробити ЕЦП, створений акредитованим сертифікаційним центром, неможливо. Метою застосування систем цифрового підпису є автентифікація інформації – захист учасників інформаційного обміну від нав’язування хибної інформації, встановлення факту модифікації інформації, яка передається або зберігається, й отримання гарантії її справжності, а також вирішення питання про авторство повідомлень. Система цифрового підпису припускає, що кожен користувач мережі має свій таємний ключ, який використовується для формування підпису, а також відповідний цьому таємному ключу відкритий ключ, відомий решті користувачів мережі й призначений для перевірки підпису. Цифровий підпис обчислюється на основі таємного ключа відправника інформації й власне інформаційних бітів документу (файлу). Один з користувачів може бути обраним в якості «нотаріуса» й завіряти за допомогою свого таємного ключа будь-які документи.

Решта користувачів можуть провести верифікацію його підпису, тобто пересвідчитися у справжності отриманого документу. Спосіб обчислення цифрового підпису такий, що знання відкритого ключа не може призвести до підробки підпису. Перевірити підпис може будь-який користувач, що має відкритий ключ, в тому числі незалежний арбітр, якого уповноважено вирішувати можливі суперечки про авторство повідомлення (документу) . З січня 2004 року вступив в дію прийнятий парламентом закон «Про електронні документи і електронний документообіг», в якому чітко визначені поняття, сфери застосування і юридична сила електронних документів і електронного документообігу. Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і переведений електронними засобами у візуальну форму. Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлено основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Так, за визначенням, електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, зокрема електронний цифровий підпис (ст. 5). Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Проте Закон встановлює певні обмеження на застосування електронного документа як оригіналу. В електронній формі не може бути створено оригінал свідоцтва про право на спадщину; інший документ, який згідно із законодавством може бути створений лише в одному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів (ст. 8 Закону). Як уже зазначалося, обов’язковим реквізитом електронного документа є електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа (ст. 1 Закону «Про електронний цифровий підпис»). Особистий ключ відомий лише його володільцеві. Відкритий ключ доступний всім учасникам електронного документообігу. Такий ключ включається до сертифіката відкритого ключа та може розповсюджуватись в електронній формі або у формі документа на папері. Засвідчення чинності відкритого ключа здійснюється шляхом формування сертифіката відкритого ключа – документа, що видається центром сертифікації ключів. Посилений сертифікат відкритого ключа видається акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом. Зазначена особливість дає можливість поряд із звичайним електронним цифровим підписом виділити цифровий підпис, підтверджений посиленим сертифікатом відкритого ключа. Сертифікат відкритого ключа містить : - найменування та реквізити центру сертифікації ключів (центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру); - позначку, що сертифікат виданий в Україні; - унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; - основні дані (реквізити) підписувала-власника особистого ключа; - дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; - відкритий ключ; - найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа; - інформацію про обмеження використання підпису.

У разных ученых существуют различные суждения как об авторстве "Альмагеста", так и о времени его создания. В недавней книге известного американского астронома Р.Ньютона "Преступление Клавдия Птолемея" [156] Птолемей объявлен "самым удачливым обманщиком в истории науки". Этот вывод Р.Ньютон делает на основе тщательного анализа цифрового материала, содержащегося в "Альмагесте", однако им при этом не ставится под сомнение скалигеровская дата составления "Альмагеста". Задолго до Р.Ньютона, Н.А.Морозов в [141] высказал гипотезу о значительно более поздней дате составления "Альмагеста" (в средние века), которая была аргументирована достаточно убедительно астрономическим анализом данных, приведенных в "Альмагесте". В своей работе мы ограничились рассмотрением лишь звездного каталога "Альмагеста" и применением для его анализа математических методов, позволивших нам выявить статистические и геометрические свойства каталога, а затем датировать его. Естественной представляется попытка датировать каталог следующим образом

1. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

2. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

3. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

4. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

5. Представництво у цивільному праві

6. Спадковий договір в цивільному праві України
7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
8. Електронний цифровий підпис

9. Фінансово-правові основи страхування

10. Докази в цивільному процесі

11. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

12. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

13. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

14. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

15. Правові форми використання земель

16. Принцип змагальності в цивільному процесі

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

17. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

18. Участь прокурора в цивільному процесі

19. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

20. Правові основи державного кредиту

21. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

22. Основи цивільного права України
23. Основы конституционного права Франции
24. Основы уголовного права (Контрольная)

25. Основы теории государства и права

26. Основы государства и права

27. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

28. Основы семейного права

29. Основы земельного права

30. Конституционные основы защиты экономических прав

31. Основы римского гражданского права

32. Основы права

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

33. Цивільне право України

34. Основы права

35. Основы права

36. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

37. Основы государства и права для абитуриентов МГЮА

38. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)
39. Принципи цивільного процесуального права
40. Основы цифровой графики и цвета в Adobe

41. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

42. Засоби цивільно-правового захисту права власності

43. Метод цивільного права

44. Основи адміністративного права України

45. Основи державного права Великобританії

46. Основи теорії держави і права

47. Основы административного права

48. Основы административного права и уголовного права

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

49. Основы государственного права ФРГ

50. Основы жилищного гражданского права

51. Основы земельного права

52. Основы конституционного права

53. Основы конституционного права Франции

54. Основы международного права
55. Основы налогового права
56. Основы права

57. Основы права

58. Основы права

59. Основы предпринимательского права

60. Основы римского права

61. Основы судопроизводства в гражданском праве

62. Основы трудового права в Республики Узбекистан

63. Основы уголовно-процессуального права

64. Основы хозяйственного процессуального права

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Основы экологического права в Узбекистане

66. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

67. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

68. Развитие интеллектуальных прав в российском гражданском праве применительно к цифровым сетям

69. Суб’єкти цивільного права

70. Теоретичні проблеми цивільного права
71. Цивільні правовідносини
72. Цінні папери як об’єкти цивільного права

73. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

74. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

75. Цифровые произведения как объект авторского права

76. Определение концентрации внимания на основе цифровых таблиц по методике Шульте

77. Фізичні основи електроніки

78. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

79. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

80. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Основы молекулярной биологии клетки

82. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

83. Основы ведения наступления подразделениями и частями

84. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

85. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

86. Гамма – каротаж. Физические основы метода
87. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
88. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

89. Административное право

90. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

91. Административное право (шпаргалка)

92. Государственное и административное право (Контрольная)

93. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

94. Соотношение административного права со смежными отраслями права

95. Административное право РБ

96. Граждане как субъекты международного права

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

97. Административно право (шпаргалки)

98. Административное право РФ

99. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.