Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ 1.Постановка задачі 2.Функціональна схема локальної обчислювальної мережі 2.1Аналіз інформаційних потреб підприємства 2.2Інформаційні потоки у ЛОМ підприємства 3.Планування структури мережі 3.1Вибір та обґрунтування топології мережі 3.2Спосіб керування мережею 3.3План приміщень 3.4Мережна архітектура 3.5Мережні ресурси 4.Вибір та обґрунтування апаратних і програмних засобів комп'ютерної мережі підприємства 4.1Комп’ютерна база локальної обчислювальної мережі 4.2Кабельна система 4.2.1Технологія монтажу СКС 4.2.2Схема побудови 4.2.3Організація робочого місця 4.3Мережне обладнання 4.4Клієнт-серверні компоненти 5.Стратегія адміністрування й керування 5.1Загальні положення захисту інформації в мережі 5.2 Облікові картки користувачів 5.3 Журнал подій безпеки 5.4 Права користувача 5.5 Установка пароля й політика облікових карток 6.Розрахунки витрат на створення мережі 6.1Визначення вартості матеріальної частини мережі 6.2Визначення трудомісткості настроювання мережі 6.3Розрахунок витрат на організацію й обслуговування ЛОМ 7.Охорона праці Висновок Список літератури Додаток А План приміщеннь Додаток Б Схема побудови мережі агентства нерухомості Додаток В Схема побудови мережі агентства нерухомості в приміщені. Додаток Г Організація робочого місця Реферат Темою дипломного проекту є організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості. Метою проекту є організація локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) із виходом у глобальну комп’ютерну мережу Інтернет, а також передбачення можливості сумісного використання мережних ресурсів всіма повноважними мережі. Пояснювальна записка містить 74 сторінки, 8 малюнків, 14 таблиць, 4 додатка і складається з таких частин: постановка задачі; функціональна схема локальної обчислювальної мережі; планування структури мережі; вибір та обґрунтування апаратних засобів комп'ютерної мережі підприємства; стратегія адміністрування й керування; розрахунки витрат на створення мережі; охорона праці; висновок; бібліографічний список; додатки При виконанні дипломної роботи я використав наступні програмні засоби: MS Word 2007 – оформлення пояснювальної записки; MS PowerPoi 2007 – презентація роботи; MS Visio – виконання додатків. Вступ На сьогоднішній день у світі існує безліч комп'ютерів, і понад 80% з них об'єднані в різні інформаційно-обчислювальні мережі, від малих локальних мереж в офісах, до глобальних мереж типу I er e . Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, Е-Маil листів і іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням. Такі величезні потенційні можливості, які несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом, який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.

Тому необхідно розробити принципове рішення питання з організації інформаційно-обчислювальної мережі на базі вже існуючого комп'ютерного парку та програмного комплексу, що відповідає сучасним науково-технічним вимогам, з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку мережі у зв'язку з появою нових технічних і програмних рішень. Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць (Робочих станцій) до єдиного каналу передачі даних. Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами. Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ відноситься до географічно обмеженим (територіально або виробничого) апаратно-програмним реалізаціям, в яких не-скільки комп’ютерних систем пов'язані один з одним за допомогою відповідних засобів комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, підключеними до цієї ЛОМ. У виробничій практиці ЛВС відіграють дуже велику роль. За допомогою ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, які використовують спільно устаткування, програмні засоби та інформацію. Робочі місця співробітників перестають бути ізольованими і поєднуються в єдину систему. У даному дипломному проекті описане створення локальної мережі агентства нерухомості на базі технології Fas E her e , і організація виходу в глобальну мережу Інтернет. 1. Постановка задачі Метою проектування є розрахунок топології і технічних характеристик локальної обчислювальної мережі, визначення апаратних і програмних засобів комплектації локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) агентства нерухомості, розміщення вузлів мережі і каналів мережного зв'язку, розрахунок економічних характеристик локальної мережі. Рисунок 1 Схема розташування офісних кабінетів Темою мого дипломного проекту є організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості. Згідно вихідних даних, є шість кабінетів (рисунок 1), 12 персональних комп'ютерів, два принтери. Агентство нерухомості має три підрозділи в кабінетах 1, 2 й 3. Кабінет директора й секретаря розташовані в кабінетах А и В відповідно. Серверну передбачається розмістити в кабінеті S. При проектуванні виконуються наступні завдання: запропонувати план організації корпоративної мережі з виходом в Інтернет (підтримкою власного Web-pecypcу), електронною поштою; забезпечити можливість обміну інформацією між співробітниками відділів; організувати резервування даних; забезпечити можливість виводу на принтер 2 всім працівникам агентства, на принтер 1 - директорові й секретареві; передбачити можливість розвитку мережі за рахунок збільшення кількості комп'ютерів у кімнатах 1 й 2. 2. Функціональна схема локальної обчислювальної мережі Локальні мережі дозволяють організувати спільне використання дорогої апаратури, а також розподілену обробку даних на декількох комп’ютерах. Це дає значну економію матеріальних засобів і прискорення процесу обміну інформацією. Наприклад, при наявності на підприємстві десяти ПК не обов’язково купувати десять лазерних принтерів.

Можна купити один принтер, а засобу локальної мережі нададуть доступ до нього для будь-якого ПК. У локальній мережі можна організувати колективний доступ до жорсткого диска великого обсягу (установленому на єдиній ЕОМ), тим самим заощаджувати засобу за рахунок покупки вінчестерів невеликих обсягів для кожного ПК. У ЛОМ досить установити один накопичувач на оптичних дисках, один плоттер або модем, а всі ПК мережі будуть мати почерговий доступ до цих обладнань. На дисках багатьох ПК записані однакові програми (текстові й графічні редактори, бази даних, електронні таблиці й т.п.). При підключенні ПК до локальної мережі копії використовуваних програм можна зберігати на диску однієї ЕОМ. При цьому дискова пам’ять інших комп’ютерів звільняється для розв’язку власних завдань користувачів. ЛОМ дозволяє групі користувачів виконувати спільні проекти. Для цього частіше використовуються особливі мережні версії прикладних програм, спеціально призначені для роботи в локальній мережі й постачені ліцензією, яка надає право групового використання програми. 2.1 Аналіз інформаційних потреб підприємства Для створюваної мережі необхідно передбачити такі варіанти її використання: обмін даними в мережі передачі даних; доступ до ресурсів мережі Інтернет; забезпечення надійних каналів передачі інформації в межах мережі передачі даних; підготовки основи для створення єдиного інформаційного простору; спільне використання периферійних пристроїв (принтерів); забезпечення систем безпеки на території розгортання мережі передачі даних; створення централізованої системи керування мережею; Інформаційні потоки у ЛОМ підприємства Залежно від того, як розподілені функції між комп'ютерами мережі, вони можуть виступати в трьох різних ролях: комп'ютер, що займається винятково обслуговуванням запитів інших комп'ютерів, відіграє роль виділеного сервера мережі; комп'ютер, що звертається із запитами до ресурсів іншої машини, відіграє роль вузла-клієнта; комп’ютер, що сполучає функції клієнта й сервера, є одноранговим вузлом. Очевидно, що мережа не може складатися тільки із клієнтських або тільки із серверних вузлів. Таблиця 2.1 Визначення видів необхідного устаткування Користувач мережі Обов'язки Обладнання Примітка Директор Комп'ютер Секретар Підготовка набір документів Комп'ютер Друк документів Принтер Менеджери Організація процесу виробництва Комп'ютер Друк документів Принтер Користувач мережі Обов'язки Обладнання Примітка Адміністратор Забезпечення стабільної роботи мережних служб, Обслуговування мережного обладнання, Інтернет-сервіси Сервер Файл-сервер Керівник координує роботу організації. В обов'язки секретаря входить: оформлення (в тому числі друкування) документів, листів, телеграм, телефонограм, факсів. Прийом, реєстрація, зберігання, облік, доставка по підрозділах документації. Менеджери працюють з клієнтами. Адміністратор зобов'язаний стежити за працездатністю мережі та обслуговувати сервер 3. Планування структури мережі Комп'ютерна мережа - це кілька комп'ютерів у межах обмеженої території (, що перебувають в одному приміщенні, в одному або декількох близько розташованих будинках) і підключених до єдиних ліній зв'язку.

На випадок всенароднього зриву Окружні Січі мали б бути злучені в Групи з двох, трьох або чотирьох Округ. В основному було запляновано 5 груп: — 1. Група Північ — 2. Група Схід — 3. Група Південь — 4. Група Захід — 5. Група Центральна 8. Наша організація мала у своїй структурі два сектори: Політичний і Військовий. Завдання Політичного сектора — тримати на місцях підпільну мережу таємної територіяльної організації для зв'язків, транспорту, політвишколу, пропаганди й організації постачання для військових частин на місцях. Завдання Військового сектора: фаховий вишкіл та готування військових частин і ведення бойових операцій. 9. Кожне більше місто творить свої окремі сотні та курені, підлягаючи наказам даної районової чи обласної команди. 10. Поліція твориться окремо, підлягаючи наказам Головної Команди та територіяльних команд війська. 11. Цивільна адміністрація, коли на це будуть передумови, організовується з місцевих фахових людей за директивою і під контролем Політичного сектора війська. Назва нової організації: УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ

1. Національний банк України та особливості його функціонування

2. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

3. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

4. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

5. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
7. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
8. Функции, состав, особенности и виды денег и сущность, функции и роль банков

9. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

10. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

11. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

15. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Організація обліку запасів на підприємствах

18. Організація обліку на підприємстві

19. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

20. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

21. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

22. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
23. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
24. Інформаційні системи і технології на підприємстві

25. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

26. Організація обліку на торгівельному підприємстві

27. Організація роботи підприємства

28. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

29. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

30. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

31. Кризове явище функціонування та розвитку організації

32. Організаційна структура підприємства

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Організаційна структура управління підприємством

34. Організація виробництва на металургійному підприємстві

35. Організація управління персоналом підприємства

36. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

37. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

38. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
39. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
40. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

41. Організація стратегічного планування на підприємствах

42. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

43. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

44. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

45. Організація грошових розрахунків на підприємстві

46. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

47. Інтеграційні форми підприємств і організацій

48. Організація виробництва продукції на підприємстві

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

49. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

50. Фірма як організаційна форма підприємництва

51. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

52. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

53. Особливості функціонування глобальної мережі

54. Синтез логической функции и анализ комбинационных схем
55. Високошвидкісні локальні мережі
56. Простейшая локальная сеть из 2 компьютеров

57. Список всех функций, транслируемых FoxPro версии 2.0, включая недокументированные.

58. Функції Національного банку України

59. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

60. Функціональне призначення правового регулювання

61. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

62. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

63. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

64. Функціональне відображення поведінки споживача

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

65. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

66. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

67. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

68. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

69. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

70. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
71. Функціональні проби та фізична працездатність
72. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

73. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

74. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

75. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

76. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

77. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

78. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

79. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

80. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Функции белков в организмах живых существ

82. Синапсы (строение, структура, функции)

83. Строение и функции клетки

84. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

85. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

86. Схема вызова всех служб города Кургана
87. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/
88. Схема системы налогообложения

89. Сущность, функции и классификация налогов

90. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

91. Задачи, основные функции и система ОВД

92. Адвокатура во 2 половине XIX в

93. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

94. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

95. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

96. Уголовное преследование как функция государства

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Підприємництво

98. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

99. Налоги: их сущность, виды и функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.