Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація і методика податкового контролю

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота на тему : „Організація і методика податкового контролю” Студентки : 5курсу Заочної форми навчання Зі спеціальності 7.051061 Кривошапка Я.С. Керівник к.е.н. доцент Войнова Т.С. Полтава 2004г. Варіант 5.1.Основні принципи відбору платників для проведення податкової перевірки. 2.Організація і методика перевірки правильності оподаткування доходів фізичних осібсуб”єктів підприємницької діяльності. 3.Адміністративний арешт активів платника податку. 4.Використана література. 1.На жаль, чинними нормативно-правовими актами не встановлено чітких процедур організації проведення документальних перевірок платників податків. Як правило, кожний контролюючий орган самостійно розробляє правила та порядок проведення перевірок у вигляді методичних рекомендацій. Зрозуміло, що такі рекомендації є відомчими нормативними актами і необов’язкові до виконання суб’єктами підприємницької діяльності. На сьогодні на більш високому законодавчому рівні деяке врегулювання знайшли лише виїзні перевірки. Так, процесуальну частину планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що проводяться контролюючими органами, регулює Указ Президента України „Про деякі заходи з дерегулюваня підприємницької діяльності” від 23.07.98 р., №817/98. Згідно з цим Указом плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачена в плані роботи контролюючого органу і здійснюється за місцезнаходженням такого суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності, стосовно якого вона проводиться. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу. Право на проведення виїзної перевірки суб’єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки, надіслано повідомлення із зазначенням дати її проведення. У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючи, неможливість співпраці працівників суб’єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні терміни, погодженні контролюючими органами із суб’єктом підприємницької діяльності. Формування щорічних проектів планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється державними податковими адміністраціями (інспекціями) в районах та містах та узгоджується за строками з місцевими контролюючими органами в термін до 15 жовтня поточного року. Під час узгодження терміну проведення пріоритетним визначається встановлений державними податковими інспекціями термін, який не повинен перевищувати 30 робочих днів, крім суб’єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн.г

рн. і більше, термін перевірки яких може перевищувати 30 робочих днів. Продовження терміну проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника державної податкової адміністрації, якій підпорядкована відповідна податкова інспекція. Проекти планів-графіків державних податкових адміністрацій складаються на підставі індивідуальних планів-графіків документальних перевірок юридичних осіб, на основі яких виконується робота податкового органу по проведенню перевірок платників податків. Індивідуальний план-графік повинен містити такі реквізити: найменування підприємства, запланованого до проведення документальної перевірки; присвоєння підприємству ідентифікаційний номер платника податків; номер і дату акта останньої документальної перевірки; категорію документальної перевірки (комплексна, тематична, зустрічна, інформативна); дані про участь у майбутній перевірці співробітників інших контролюючих органів; період фінансово-господарської діяльності платника податків, що підлягає перевірці; строки проведення документальної перевірки (дату початку/дату закінчення); прізвище, ім’я, по батькові працівника (працівників), відповідального (відповідальних) за проведення перевірки. Затверджені плани-графіки носять обов’язковий характер для виконання всіма під розділами державної податкової служби. Заміна об’єктів у планах та зміни терміну перевірок забороняються, крім випадків наявності об’єктивних обставин (ліквідація, банкрутство, припинення діяльності на тривалий час та інше), які визначає тільки податкового органу, компетенції якого належать також контроль за виконанням планів-графіків. Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб’єктом підприємницької діяльності норм законодавства; б) суб’єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документів обов’язкової звітності; в) виявлено недостовірних даних, заявлених у документах обов’язкової звітності; г) суб’єкт підприємницької діяльності подав в установленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час прове дення планової чи позапланової виїзної перевірки; д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб’єктом підприємницької діяльності не надасть пояснень та їх документальних підтверджень на обов’язковий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту; е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства. Оперативна перевірка передбачає контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності встановленого порядку розрахунків зі споживачами за готівку з використанням електронно-касових апаратів і товарно-касових книг, грошових доку ментів, лімітів готівки в касах та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуг, наявності відомостей про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності й марок акцизного збору, а також обстеження будь-яких виробничих, складських, торгових та інших приміщень, що використовуються в якості юридичної адреси таких платників або для одержання доходів.

Оперативна перевірка повинна проводитися за окремими планами органів державної податкової служби в складі не менше двох посадових осіб. Проведення оперативної перевірки починається, як правило, з фіксації службовою особою податкової служби факту закупівлі споживачем товару (замовлення, одержання послуги) або з негласної контрольної закупівлі товару. Оперативні перевірки можуть також здійснюватися підрозділами податкової міліції у зв’язку з надходженням інформації щодо протиправних дій посадових осіб платника податків, правопорушень у сфері оподаткування, ухилення від сплати платежів до бюджету тощо. Рівночасна перевірка, як правило, проводиться за спеціальними рішеннями податкових органів. Наприклад, якщо проводиться перевірка платників цілої галузі або крупних підприємств, які мають структурні підрозділи в різних областях України, рішення про таку перевірку приймається ДПА України. Якщо перевіряється підприємство, що має філії чи структурні підрозділи переважно в одній області, рішення приймається податковою адміністрацією відповідної області. Рівночасній перевірці, зокрема підлягають: підприємства, які відносяться до складу однієї системи підпорядкування або за галузевим призначенням; підприємства, які займаються аналогічними видами діяльності; структурні підрозділи головного підприємства (філії, відділення, представництва, дочірні підприємства тощо); підприємства-партнери в господарських стосунках тощо. Зустрічна перевірка проводиться на підприємствах, що є господарським партнером раніше перевіреного (або того, що перевіряється одночасно) суб’єкта підприємницької діяльності з метою з’ясування реальних обставин здійснення певної операції, повноти оприбуткування отриманої за нею продукції (товарів) або виручки від її реалізації за допомогою зіставлення відповідних даних обліку в обох підприємствах. Зустрічні перевірки проводяться державними податковими органами в міру виникнення необхідності в їх здійсненні, тобто в основній своїй масі є позаплановими. Зустрічна перевірка проводиться на підставі:письмового звернення керівництва податкового органу, що здійснює перевірку підприємства, до органу податкової служби за місцем його партнера (тобто місця взяття його на податковий облік) щодо господарських стосунків між ними протягом не більше 10 робочих днів з моменту отримання завдання; письмового розпорядження керівництва державного податкового органу на проведення перевірки партнерів підприємства із залученням фахівців з питань, які підлягають перевірці. Комплексна документальна перевірка охоплює питання правильності обчислення й сплати всіх видів податків, зборів та обов’язкових платежів на підставі вивчення діяльності платників податків щодо дотримання ними основ податкового та валютного законодавства, правильності розрахунків з бюджетами всіх рівнів, достовірності ведення бухгалтерського обліку, складення звітності. Суттєва роль при проведенні комплексної документальної перевірки належить визначенню достовірності даних податкової звітності суб’єкта підприємницької діяльності.Вона встановлюється шляхом формальної чи арифметичної перевірки первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку або за допомогою спеціальних прийомів фактичного й документального контролю.

В рядах УПА їх зобов'язує ідея відродження української суверенної держави, постанови внутрішніх організаційних правил та вояцько-лицарська дисципліна. Ця скромна плятформа дуже подобалася як нашим воякам, так і всьому населенню по обох боках колишнього совєтсько-польського кордону. Люди знали, за що мають боротися. Хоч вона була дуже малословною, але практично вона була досить багатомовною в усіх питаннях і зробилася серйозною основою програмових міркувань не тільки війська, але й ширшого громадянства. Дуже багато принципів цієї плятформи відразу почали вводити в життя цілі громади та райони, що були під впливом та контролем Поліської Січі. Ця плятформа була багато разів змінювана та модифікована, а в пропагандивних летючках скорочувана, але її основні принципи лишалися ті самі. Це була основна база політично-програмового світосприймання всього повстанського руху. Розділ одинадцятий ПОЛІСЬКА СІЧ В НАСТУПІ Перші дні співпраці з новим начальником штабу — це була справжня каторга і для мене і для начальника штабу

1. Організація і методика аудиту

2. Організація і методика аудиту доходів підприємства

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

5. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

6. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові
7. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
8. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

11. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

12. Організація стягнення податкового боргу

13. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

14. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

15. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

16. Суспільна організація життя слов

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

17. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Організація праці менеджера

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація оплати праці на підприємстві
23. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
24. Організація обліку грошових коштів

25. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

26. Рельєф та ландшафтна організація

27. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

28. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

29. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

30. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

31. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

32. Організація касових операцій у банківських установах

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

33. Організація ресурсної бази банків в Україні

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

36. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

37. Організація охорони праці на виробництві

38. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
39. Організація охорони праці на виробництві
40. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

41. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

42. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

43. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

44. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

45. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

46. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

47. Етапи організації бухгалтерського обліку

48. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

50. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

51. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

52. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
56. Організація документаційного забезпечення установи

57. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

58. Організація облікової політики підприємства

59. Організація обліку в магазині "Світанок"

60. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

61. Організація обліку доходів

62. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

63. Організація обліку на підприємстві

64. Організація обліку орендних операцій

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

66. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

67. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

68. Організація управлінського обліку на підприємстві

69. Основи організації бухгалтерського обліку

70. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
71. Ревізійні комісії підприємств і організацій
72. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

73. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

74. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

75. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

76. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

77. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

78. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

79. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

80. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Організація роботи Верховної Ради України

82. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

83. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

84. Правова організація працевлаштування громадян

85. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

86. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
87. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
88. Організація роботи користувача з АБД

89. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

90. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

91. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

92. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

93. Створення Організації Об’єднаних Націй

94. Організація науково-інформаційної діяльності

95. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

96. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

98. Лексико-граматична організація українських військових команд

99. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.