Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Конфлікти та методи управління ними

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат на тему: Конфлікти та методи управління ними Сутність конфлікту У процесі функціонування організацій між працівниками можуть виникати різноманітні суперечки, ворожі відносини і навіть сварки. Основою всього цього є конфлікти. Конфлікт (лат. co flic us — зіткнення) — зіткнення різноспрямованих тенденцій у психіці окремої людини, у взаємовідносинах двох і більше людей або їх формальних і неформальних об'єднань, зумовлене розбіжністю у поглядах, позиціях, інтересах. В організації конфлікт завжди переростає в певну поведінку, дії, спрямовані на втручання у справи інших. Він може розгортатися у цивілізованій формі (кооперація, змагання) або у формі відкритої боротьби. Конфліктам часто властива невизначеність вирішення, що спричинено ймовірністю багатьох варіантів поведінки сторін, зумовлених випадковими чинниками, психологією, прихованими цілями, які можуть по-різному трансформуватися. Конфлікт можна розглядати у вузькому (безпосереднє зіткнення сторін) і в широкому (процес, який складається з кількох етапів, у межах якого зіткнення є лише одним із них) розумінні. Відкритій формі конфлікту передує конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація. На цьому етапі цінності, інтереси, установки сторін об'єктивно вступають у суперечність між собою, але відкритого зіткнення ще немає. Конфліктна ситуація може виникнути як «за ініціативою» сторін, так і без їх участі. Елементами конфліктної ситуації є її учасники. Це можуть бути протилежні сторони (опоненти), кожна з яких володіє певними потенційними можливостями, силою, яка спирається на матеріальні й інформаційні ресурси, статусом, рангом. Опонентами першого рангу є індивіди, другого — групи, третього — організації. Індивід, який розробляє рішення в діалозі із самим собою, є опонентом нульового рангу. Але на практиці опоненти не завжди одразу « викристалізовуються ». Інші учасники можуть виступати у ролі підбурювачів, підсобників, організаторів, які безпосередньої участі в конфлікті не беруть. Підбурювач — особа, яка підштовхує опонентів до взаємної боротьби; підсобник сприяє їм порадами, технічною підтримкою (у групових конфліктах, як правило, всі члени групи є підсобниками лідера). Організатор — особа, яка планує конфлікт, не обов'язково обстоює позицію однієї зі сторін, а може бути самостійною фігурою. Елементом конфліктної ситуації є об'єкт, який її спричиняє. Найчастіше його неможливо розділити між учасниками конфлікту, що перешкоджає нормальній роботі, тому сторони, відстоюючи свої інтереси, претендують на вирішальне або одноосібне використання його. Таким об'єктом, як правило, є дефіцитний ресурс, наприклад керівник, за вплив на якого можуть боротися різні групи підлеглих. Відмінність у поглядах сторін (кожна прагне ним володіти) формує об'єкт конфліктної ситуації. Але конфліктна ситуація може і не мати об'єкта, а бути спричиненою лише розбіжністю у поглядах на подію, ефект, явище тощо, які не є реальною перешкодою для сторін. Відповідно конфліктні ситуації поділяють на об'єктивні й суб'єктивні. За своєю природою суб'єктивні конфліктні ситуації завжди емоційні і часто є наслідком психологічної несумісності людей, їх небажання порозумітися.

Якщо відмінності у поглядах уявні і люди просто по-різному виражають однакову думку, конфліктна ситуація виявляється безпредметною. На поведінку людини у конфліктній ситуації впливають глобальний інтерес, цілі найближчих і віддалених дій, оцінка свого становища, шансів на успіх, інтересів суперника, уявлення про цілі, способи дій протилежної сторони і загальні перспективи. З часом конфліктна ситуація може нейтралізуватися, (якщо перестане існувати об'єкт, який її породив) зберігатися у первинному стані; трансформуватися в іншу; загостритися під впливом інциденту. Інцидент. Це — друга стадія конфлікту, початок і розвиток якої може бути цілеспрямовано спровокованим чи статися випадково внаслідок обставин, що склалися, існувати реально чи в уяві сторін. Інцидент (лат. i cide s — той, що трапляється) — події, обставини, які послужили поштовхом чи приводом до зіткнення опонентів. На цій фазі протистояння стає відкритим і проявляється в різних видах конфліктної поведінки, прямо чи побічно спрямованих на те, щоб перешкодити протилежній стороні реалізувати свої інтереси. В результаті відбувається ескалація (загострення й поширення) конфлікту, коли деструктивна поведінка сторін ще більше ускладнює проблему. Породжені суб'єктивними причинами конфліктна ситуація чи інцидент можуть закінчитися як самі собою, так і за ініціативою опонентів унаслідок перегляду ними своїх поглядів. Конфліктні ситуації, в основі яких об'єктивні причини, повинні закінчитися шляхом усунення об'єкта, який їх зумовив, але якщо конфлікт переріс у суб'єктивний, його розв'язання залежатиме і від особистих чинників. Криза. Цей етап характеризує відкрите протистояння сторін, яке може проявлятися в захопленні й утриманні спірного об'єкта і навіть опонента, прямому насиллі над ним, створенні перешкод і спричиненні шкоди, діях, що його зневажають, тощо. Утворюють її два етапи — конструктивний, коли ще зберігається можливість спільної діяльності, а опонентів ще можна посадити за стіл переговорів; деструктивний, коли співробітництво неможливе, сторони втрачають самоконтроль і їх необхідно роз'єднати. Криза (грец. krisis — вихід, закінчення) — складний, загострений стан конфліктної ситуації. У межах організації конфліктна боротьба може розгортатися в таких формах: бойкот — повна або часткова відмова чи ухилення від дій на користь тих, кого вважають противниками чи суперниками; саботаж — свідомі дії з метою прихованого нанесення шкоди інтересам інших; цькування (переслідування) — дії для послаблення чи компрометації суперників шляхом замовчування, заперечення, приниження їх гідності й переваг; словесна агресія — висування звинувачень, образи, плітки, негативні оцінки противників із метою їх дискредитації; фізичне насильство; масові стихійні або організовані виступи (страйки, мітинги протесту). Протистояння закінчується швидше, якщо одна із сторін конфлікту має значну перевагу. Воно може набути й затяжних форм, супроводжуватися чергуванням активних і пасивних фаз, наступу й оборони, переговорами. Тому можливі ситуативні перемир'я ще не означатимуть завершення конфлікту.

Закінчення конфлікту. Завершитися конфлікт може повним вирішенням суперечностей, перемир'ям, глухим кутом. Якщо при цьому визначився явний переможець, на його користь перерозподіляють вигоди, а втрати — жереб переможеного. Якщо перемога є формальною, реальних змін не відбувається, за відсутності переможця все залишається як було. Об'єктивний конфлікт завершується внаслідок ліквідації (самоліквідації) об'єкта, втрати його значення для конфліктних сторін унаслідок зміни обставин, усунення опонентів. В іншому разі протистояння затягується, починають працювати різні психологічні механізми, які перетворюють об'єктивний конфлікт на суб'єктивний. Долати суб'єктивні конфлікти значно складніше. Як правило, це відбувається кількома шляхами: роз'єднанням учасників (що може суперечити вирішенню поточних виробничих завдань); їх повною психологічною перебудовою (вона рідко буває успішною); зміною рангу опонентів (конфлікт, як правило, затихає, якщо один із учасників стане керівником); перемир'ям, у межах якого сторони припиняють суперництво, хоч конфліктна ситуація залишається. Конфлікт може спричинити перебудову організації (зміну цілей, структури, системи управління, способів діяльності); розпад або оновлення колективу, кадрові перестановки. Іноді свідомо всю вину звалюють на одну або кількох осіб, сподіваючись, що їх суворе покарання заспокоїть або залякає інших учасників конфлікту. Здебільшого конфлікт заважає задоволенню потреб індивіда, досягненню цілей організації. Проте нерідко він допомагає виявити розбіжності в поглядах, альтернативні шляхи вирішення проблеми, дає додаткову інформацію. У зв'язку з цим конфлікт може бути функціональним (сприяти підвищенню ефективності організації) або дис-функціональним (призвести до зниження особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації). Роль конфлікту залежить від ефективності управління ним. Передумовою ефективного управління є знання глибинних причини виникнення конфліктної ситуації. Найчастіше менеджери вважають, що головною причиною конфліктів виступає зіткнення особистостей. Однак часто їх породжують й інші фактори. Причини виникнення і класифікація конфліктів Конфлікти можуть виникнути: через розбіжності у цілях; через взаємозалежність завдань; через відмінності в уявленнях та цінностях учасників; через обмеженість ресурсів; внаслідок емоційних відмінностей у психіці індивідів; через недостатність інформації та незадовільні комунікації всередині чи поза організацією. Причини конфліктів. Найпоширенішими причинами конфліктів є: обмеженість ресурсів; взаємозалежність завдань; розбіжності в цілях; відмінності в уявленнях, цілях та дефіцит інформації і незадовільні комунікації; емоційні відмінності у психіці індивідів. Обмеженість ресурсів. Навіть найбільші організації відчувають обмеженість матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Розподіл їх між різними групами для досягнення загальних цілей організації є складною проблемою. Якщо виділити більшу частину ресурсів одному певному керівнику, підлеглому чи групі, іншим їх не вистачатиме. Тому розподіл ресурсів часто породжує конфлікти.

Коли масштаби катастрофи стали настльки значними, що ними зацкавилися засоби масово нформац метропол, з Москви до Узбекистану було направлено спецальну групу, яка мала вивчити ситуацю,  журналсти детально дослдили те, що сталося. Однак вони не торкалися у свох звтах мперських методв, як Рося застосовувала для пдпорядкування  послаблення свох домнонв. Росйський дискурс надал опирався впровадженню термнолог, повязано з колоналзмом. Вдповдальнсть за катастрофу було покладено на радянське неефективне управлння та на комунстичну систему 67. САМОПРЕЗЕНТАЦ¶Я РОС¶· Те, що сучасна Рося змогла уникнути термнологчного присвоння Заходом, дало й змогу самй чинити тиск на Захд не лише засобами вйськово сили, а й за допомогою лтератури та мистецтва. Це, звичайно, не означа, що певна абстрактна крана, яка називаться Росю, почала працювати над створенням свого образу для ноземцв або що Рося розвивалася в повнй культурнй золяц вд Заходу, а потм вразила його свом ункальним дискурсом

1. Програма розв’язання звичайних диференціальних рівнянь однокроковими методами

2. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

3. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

4. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

5. Юридичні колізії та способи їх розв’язання

6. Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8
7. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне
8. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина

9. Інститут розв’язання міжнародних спорів

10. Конфлікт-менеджмент

11. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

12. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

13. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

14. Політика та соціальний конфлікт

15. Конфлікт – вид взаємодії людей

16. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

17. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

18. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

19. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

20. Конфлікт

21. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

22. Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми
23. Принципи і методи планування у виробничій сфері
24. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

25. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

26. Метод Галеркіна пошуку розв’язку лінійної крайової задачі

27. Метод конечных элементов

28. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

29. Методы исследования в цитологии

30. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

31. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

32. Метод радиоавтографии в биологии

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

34. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

35. Гамма – каротаж. Физические основы метода

36. Метод Бокового каротажа

37. Методы выделения мономинеральных фракций

38. Основні методи боротьби з інфляцією
39. Предмет, метод, источники Административного права
40. Методы осуществления государственной власти

41. Метод гражданско правового регулирования

42. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

43. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

44. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

45. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

46. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

47. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

48. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

49. Методы исследования литературы

50. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

51. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

52. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

53. Методичка по Internet Explore

54. Шифрование по методу UUE
55. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем
56. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

57. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

58. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

59. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

60. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

61. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

62. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

63. Метод Симпсона на компьютере

64. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

65. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

66. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

67. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

68. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

69. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

70. Решение задач - методы спуска
71. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток
72. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

73. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

74. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

75. Вычисление определенного интеграла методами трапеций и средних прямоугольников

76. Решение нелинейного уравнения методом касательных

77. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

78. Современные криптографические методы

79. Математические методы в организации транспортного процесса

80. Метод последовательных уступок (Теория принятия решений)

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

81. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

82. Краткая методичка по логике

83. Методы решения систем линейных неравенств

84. Вычисление двойных интегралов методом ячеек

85. Методы обучения математике в 10 -11 класах

86. Решение задач линейной оптимизации симплекс – методом
87. Приближённые методы решения алгебраического уравнения
88. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

89. Методы расчета электрических полей

90. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

91. Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов

92. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

93. Лазерные методы диагностики. Термография

94. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их причины, методы устранения и профилактика

95. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

96. Хламидиоз. Методы определения/диагностики

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

98. Методы оценки кровопотери в акушерстве

99. Метод Фолля

100. Некоторые методы лечения переломов длинных трубчатых костей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.