Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Перш за все потрібно визначити, що розуміється під поняттям &quo ;інвестиційний ринок&quo ; або &quo ;ринок інвестицій&quo ;. В економічній літературі стале визначення одержало таке поняття як фінансовий ринок, який складається з грошового ринку і ринку капіталів, тобто ринку фінансових ресурсів, що використовуються на споживання та нагромадження. Фінансування та інвестування - це процес прирощення капіталу, який зумовлює послідовне виділення коштів шляхом фінансування та їх інвестування - капіталізацію через перетворення на активи. Але чи всі фінансові ресурси використовуються в процесі інвестування і перетворюються на активи? Кожний суб'єкт господарювання, який вирішує стати інвестором, в кінцевому випадку може використати фінансові ресурси, що передбачалися на споживання в процесі нагромадження. Йдеться про споживчі товари довгострокового призначення, які можуть бути використані інвестором з метою одержання доходів, приватне житло, садовий будинок, засоби транспорту тощо. Більше того, фінансовий ринок, з погляду інвестора, розглядається як ринок, де можливо придбати (або запозичити) фінансові ресурси з метою інвестування. Суб'єкт господарювання завжди використовує частку цих ресурсів на забезпечення подальшого функціонування виробництва, а частку для його оновлення або розширення. Співвідношення між цими частками і є показником активізації інвестиційної діяльності. За різних обставин співвідношення між фондом споживання і фондом нагромадження є різним. Термін &quo ;інвестиційний ринок&quo ; зараз широко використовується в економічній літературі і, звичайно, як заведено, це поняття по-різному тлумачать. З нашої точки зору, інвестиційний ринок формує його суб'єкт - інвестор, тобто суб'єкт господарювання, який має інвестиційні ресурси, але в той же час у якого виникає попит на додаткові інвестиції та інвестиційні товари. У країнах з розвинутими ринковими відносинами інвестиційний попит та пропозиція урівноважуються через механізм ціноутворення на базі рівноважних цін на інвестиції та інвестиційні товари. Система рівноважних цін формується мікроекономічними пропорціями у виробництві та збуті, головною з яких є співвідношення інвестиції - приріст інвестиційних товарів (капітального майна). При цьому ринок характеризується випереджальним розвитком інвестиційної пропозиції та відносно стабільним попитом. Для стимулювання інвестиційного попиту товаровиробників та розвитку конкуренції між ними держава застосовує систему заходів антимонопольного регулювання. Механізм дії ціни рівноваги виявляється у наступному. Інвестор, вкладаючи кошти, розраховує отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Він віддає перевагу найбільш прибутковим активам (інвестиційним товарам) з найвищою нормою прибутку на вкладений капітал. Ця ефективна галузь притягує більшу масу капіталу. Відповідно попит на інвестиційні товари починає перевищувати пропозицію і їх ціна збільшується. Висока ринкова ціна цих товарів є індикатором їх привабливості для інвесторів з точки зору віддачі інвестицій - їх доходності Перелив інвестицій у вказану галузь призведе, в кінцевому результаті, до поширення пропозиції цього інвестиційного товару та, як наслідок, до зниження його ціни.

Інвестиції ж спрямовуються до нових високоприбуткових виробництв, що у майбутньому неминуче призведе до розширення попиту на інвестиційні товари, вироблення їх нових видів та стимулювання діяльності інвесторів у використанні прибутку та нагромадженні капіталу, а також створення умов для розвитку будівельних фірм, які виступають на ринку як головні продавці інвестиційного товару. Існує безліч класифікацій ринків, найбільш розроблені класифікації фінансових ринків, проте не існує єдиної принципової схеми. У примітивному розумінні фінансовий ринок капіталу - це місце зустрічі, де підприємці та фірми, які хочуть запозичити гроші, зустрічаються з тими, у кого є зайві гроші. Інвестиційна діяльність завжди починається з ринку, оскільки заощаджень та поточних доходів потенційному інвестору, як правило, не вистачає. Крім цього, інвестор завжди намагається залучити акціонерний капітал у справу з метою зменшення ризику та розподілу відповідальності. На рис.1 наведена схема ринкових відносин, суб'єктом яких є інвестор. Рис.1. Схема взаємодії ринківПісля задоволення власних потреб потенційний інвестор вивчає кон'юнктуру інвестиційного ринку. Ринок реальних активів (інколи застосовується термін &quo ;матеріальних чи фізичних активів&quo ;) пропонує інвестиційні товари та послуги: нерухомість, ділянки під будівництво (іпотечний ринок); обладнання, будівельні матеріали, дослідницькі, конструкторські, будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи і послуги (підрядний ринок); нові технології, ліцензії, патенти па винаходи та відкриття, досвід, знання, ноу-хау, інжинірингові послуги (ринок інтелектуальних цінностей). На цьому ринку реалізується також робоча сила як інвестиційний товар, тобто продається здатність до праці за наймом. Ринок фінансових ресурсів розподіляється на грошовий ринок (ринок цінних паперів - боргових свідоцтв з термінами погашення менше одного року), ринок капіталів (довгострокових цінних паперів та корпоративних акцій) і кредитний ринок (боргових зобов'язань за довгостроковими кредитами). Іноді цей ринок називають ринком позичкового капіталу. Ринок капіталів, у свою чергу, розподіляється на первинний (розміщення нових цінних паперів) та вторинний (торгівля цінними паперами, які були випущені раніше і знаходяться в обігу). Фондові біржі - є вторинними ринками капіталів, оскільки на них котируються цінні папери, які вже знаходяться в обігу. Корпорація, акціями якої здійснюється торгівля на фондовій біржі, не бере участі в операціях на вторинному ринку і, відповідно, не отримує якого-небудь прибутку від їхніх продаж. Також існують вторинні ринки для різних інших фінансових активів. Найбільш важливою частиною ринку інвестицій є ринок інвестиційних товарів. Виробництво та рух цих товарів на ринку забезпечується елементами інвестиційної інфраструктури. У країнах з розвинутою ринковою економікою мережа цих елементів є надзвичайно широкою. Головне завдання інвестиційної інфраструктури - обслуговування інвестиційної сфери, задоволення Інвестиційного попиту. Оскільки ринок інвестицій та інвестиційних товарів - це вільне від державного керування підприємництво, грунтоване на різних, переважно приватних формах власності та вільному обміні товарами між виробниками та споживачами відповідно до цін попиту та пропозиції, то і кількість представників кожного елемента інвестиційної інфраструктури має бути значною.

У протилежному випадку монополізація функцій того чи іншого елемента інвестиційної сфери веде до зростання цін на інвестиційні товари та породжує інфляційні процеси. Головним інвестиційним товаром є продукція проектно-дослідницьких, будівельних, монтажних підприємств, фірм та постачальників матеріально-технічних ресурсів, яка загалом забезпечує інвестиційний процес. На інвестиційному ринку працює велика кількість різних посередників, які створюють його інфраструктуру (рис.2). Рис. 2. Інфраструктура інвестиційного ринкуСаме взаємодіями цих посередників і характеризується стан інвестиційного ринку. Розглянемо функції та стан найвагоміших посередників (учасників) інвестиційного рийку. В Україні ринкові відносини розпочалися із створення товарних бірж, яких в 1990 році нараховувалось близько 60. Б той час спроби створення товарно-фінансових бірж ні до чого не привели. Українська фондова біржа (УФБ) розпочала свою роботу на початку 1992 року, одразу почала створюватись мережа філій і брокерських контор, введена в дію система електронного обігу цінних паперів, розпочалася реєстрація фінансових посередників і був створений Національний депозитарій цінних паперів УФБ. Всі ці заходи закріплювались відповідними законодавчими і нормативними актами. Дещо пізніше, на початку 1995 року в Україні створюється вся необхідна законодавча і нормативна база з регламентації Діяльності УФБ, яка відповідає сучасним міжнародним стандартам і правилам. Так, законом &quo ;Про державне регулювання ринку цінних паперів&quo ; створюється Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку з мережею територіальних відділень. Урядом розробляється низка нормативних актів, що регулюють діяльність УФБ. Ринок цінних паперів є тією частиною фінансового інвестиційного ринку, яка охоплює як кредитні відношення, так і відношення співволодіння. Учасниками ринку цінних паперів є їх емітенти, інвестори та інвестиційні інституції. Емітент цінних паперів - це юридична особа, яка здійснює випуск цінних паперів і несе відповідальність по них перед власниками цінних паперів. У ролі емітента можуть бути держава, державні органи, підприємства, спільні підприємства та підприємства з іноземним капіталом, які зареєстровані на території України. Інвесторами є фізичні та юридичні особи, які купують цінні папери від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку. Інвестиційними інституціями є юридичні особи, які здійснюють свою діяльність виключно з цінними паперами. На ринку цінних паперів інвестиційними інституціями є банки, довірчі товариства, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, інші фінансові посередники. Ринок цінних паперів можна підрозділити на первинний та вторинний. На первинному ринку цінних паперів відбувається початкове розміщення цінних паперів, які були випущені вперше. При розміщенні цінних паперів за допомогою фінансових посередників акціонерне товариство укладає інвестиційний договір з такою фірмою-посередником. Перш ніж взяти на себе розміщення цінних паперів, фірма-посередник здійснює аналіз фінансового стану корпорації, обґрунтованості емісії та можливості розміщення цінних паперів.

Doch es wollt ihm nicht gelingen, Denn das Tierlein, Tierlein war zu schlau. Kehrreim: Hollariaho, hollariaho, Hollaria, ria, ria, riaho! Hollariaho, hollariaho, Hollaria, ria, holdrio! 2.Und der Gemsenjaeger wollte Zu des Foersters, Foersters Toechterlein. Doch sie lacht ihm ins Gesichte Und sie laesst ihn, laesst ihn nicht herein. Kehrreim: 3.Meine Mutter wills nicht leiden, Dass ich einen Jaeger, Jaeger lieb, Denn sie hat schon einen andern, Einen schmucken, schmucken Grenadier. Kehrreim: Перевод: Один тиролец собрался поохотиться На серебристо-серого горного козла. Но это ему никак не удавалось, Потому что зверек был слишком хитрым. Припев: Голлариаго, голлариаго, Голлариа, риа, риа, риаго! Голлариаго, голлариаго, Голлариа, риа, гольдрио! И охотник на горных коз Захотел войти к дочке лесника, Но она рассмеялась ему в лицо И не впустила его в дом. Припев: Моя мать не потерпит, Чтобы полюбиоа охотника, Ведь у нее уже есть на примете другой Красавец-гренадер. Припев: 5)WENN WIR MARSCHIEREN (КОГДА МЫ ВЫСТУПИМ В ПОХОД) Эта старинная немецкая солдатская песня особенно долго звучит в начале и в конце известного фильма американского киннорежиссера Стенли Креймера «Нюрнбергский процесс», прославленного участием в нем звезды голубого экрана Марлен Дитрих, исполняющей роль вдовы генерала германского вермахта, осужденного Нюрнбергсеим трибуналом за военные преступления. 1.Wenn wir marschieren, Ziehn wir zum deutschen Tor hinaus

1. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

3. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

4. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

5. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

6. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій
7. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку
8. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

9. Механізм та біологічне значення запалення

10. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

11. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

12. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

13. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

14. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

15. Інфляція та інвестиційна діяльність

16. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

17. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

19. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

20. Господарський механізм

21. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

22. Механізм реалізації форфейтингу
23. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
24. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

25. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

26. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

27. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

28. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

29. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

30. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

31. Механізм прийняття рішень в менеджменті

32. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

33. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

34. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

35. Проект вузлів і механізмів зливковоза

36. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

37. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

38. Фінансовий механізм підприємства
39. Економічний механізм природокористування
40. Капітал і праця: механізм взаємодії

41. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

42. Механізм фіскальної політики держави

43. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

44. Солені та мариновані рибні товари

45. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

46. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

47. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

48. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

50. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

51. Поняття та структура світового ринку

52. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

53. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

54. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
55. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
56. Ринок картоплі та овочів

57. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

58. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

59. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

60. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

61. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

62. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

63. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

64. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

66. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

67. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

68. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

69. Валютний ринок та його регулювання

70. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд
71. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
72. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

73. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

74. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

75. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

76. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

77. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

78. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

79. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

80. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

82. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

83. Ринок праці та капіталу

84. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

85. Фінансовий ринок та ризик

86. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
88. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

89. Міський бюджет: пріоритети та механізми

90. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

91. Флотація на фондовому ринку

92. Ринок фінансових послуг

93. Міжнародний ринок туристичних послуг України

94. Ринок

95. Ринок овочів і баштанних в Україні

96. Ринок фруктів і ягід

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Ринок цінних паперів

98. Суть і функції ринку

99. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.