Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Актуальність теми дослідження дуже висока і полягає в тому, що валютне регулювання – діяльність держави, яка спрямована на регламентування розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями. Необхідність валютного регулювання полягає у наполегливості країн та банків мінімізувати валютні ризики. Ціллю даної роботи, є вивчення та розглядання такої ланки валютних відносин, як валютний рахунок та операції за ним. На перший погляд, валютний рахунок не є дуже складним кроком у напрямку до зовнішньоекономічних відносин, але він, у роботі клієнта з банками – є початковим. Перед тим, як здійснити будь-яку операцію за рахунком клієнта в іноземній валюті, банк повинен ознайомитися та провести валютний контроль за нею, виявити її відповідність до чинного законодавства України. Допомогти клієнту розібратися у всіх деталях, та забезпечити використання рахунків у іноземній валюті у відповідності до діючого законодавства – є завданням банків. У теоретичній частині даної роботи буде розглядено нормативну базу, якою керується банк при здійсненні валютних операцій, також будуть розглядені вимоги щодо відкриття рахунку, оформлення операцій за рахунком, здійснення операцій з готівкою за рахунком. Також буде розлядена економічна сутність та види валютних операцій банків. Значна увага буде приділятися обліку операцій за рахунками в іноземній валюті, це знову ж таки операції з готівкою, купівля/ продаж іноземної валюти, та інші безготівкові операції. У практичній частині буде розглянуто приклад з досвіду ВАТ «ХК Банк». Для розв’язання задачі буде застосовано інформацію, яка йдеться в теоретичній частині, як щодо законодавчих нормативів так і до нормативів обліку. У третій частині подаються шляхи підвищення ефективності валютних операцій вітчизняних банків. Об’єктом дослідження є ВАТ «ХК Банк». Предметом дослідження є валютні операції ВАТ «ХК Банк». За останні роки в нашій країні створилася нова економічна ситуація, яка характеризується низкою відмінних рис, до яких, насамперед, слід віднести ріст кількості недержавних економічних структур. Приватизація, прийняття нових законодавчих актів про статус підприємства, про власність, про валютне регулювання та інше, надасть змогу перейти до іншого якісного та нового етапу розвитку банківської системи. Відбуваються зміни в банківському законодавстві, у тому рахунку у напрямі розширення міжнародної діяльності комерційних банків. Слід зазначити, що комерційні банки в України почали створювати в Україні у 1989 р., але минуло лише 20 років, а банківська система України перетерпіла значних змін: розвинулася та продовжує розвиватися назустріч європейській співдружності. Сьогодні на банківському ринку України пропонує свої послуги 27 банків з іноземними інвестиціями, 7 з яких знаходяться у 100% й власності нерезидентів. Серед них такі всесвітньовідомі банки, як: американський банк – «Сітібанк Україна», австрійський банк – «Райффайзенбанк Україна», голландський банк – «ІНГ Банк Україна», німецький – «ХФБ Україна», французький – «Креді-Ліоне», російські банки «Альфа-Банк» та «Петрокомерцбанк Україна».

Можна очікувати, що у майбутньому на банківському ринку України кількість іноземних банків зросте, це пов’язано с тим, що вийде в світ постанова, яка надасть право іноземним банкам відкривати філії в межах України. Значні зміни у сфері банківського ринку пов’язані, як було зазначено вище, із збільшенням кількості недержавних установ, та як наслідок з поліпшенням інвестиційного клімату в Україні. На даний момент, зі стабілізацією політичної ситуації в Україні, іноземні інвестори виявили готовність робити інвестиції у вітчизняний ринок. Поширюються міжнародні зв’язки, збільшуються об’єми імпорту та експорту, відкриваються іноземні представництва, все це штовхає банківський ринок України вперед, призводить до необхідності вивчення та використання досвіду іноземних банків в сфері валютного регулювання. 1. Теоретичні засади валютних операцій в банку 1.1 Економічна сутність та види валютних операцій банків Валютні операції – операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також з покладанням виконання зобов'язань в інвалюті на третю особу. Під іноземною валютою слід розуміти: • іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законними платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають у обігу; • кошти у грошових одиницях інших держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських або інших фінансово-кредитних установ за межами України; • платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземні валюті або монетарних металах; • монетарні метали. Валютні операції здійснюються уповноваженими банками. Уповноважений банк – банк, який має ліцензію НБУ на здійснення цих операцій, і виконує функції агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів. Суб'єктами операцій банків з іноземною валютою можуть бути як резиденти, так і нерезиденти. Резидентами є: ♦ фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України (не менше 1 року і має намір проживання на території України протягом необмеженого строку); ♦ юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України; ♦ дипломатичні, консульські, торгівельні та інші офіційні представництва України за кордоном, а також філії та представництва підприємств і організації України за кордоном, що не ведуть підприємницької діяльності. Нерезидентами є: ♦ фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України; ♦ юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи з постійним місцезнаходженням за межами України; ♦ розташовані на території України інші дипломатичні, консульські, торгівельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їхні філії, які не здійснюють підприємницьку діяльність на підставі законів України. Валютні операції банків включають: • операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності за винятком операцій між резидентами у валюті України.

Валютні цінності – це валюта України, а також вся іноземна валюта; • операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; • операції, пов'язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на території України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Класифікація валютних операцій комерційних банків за ступенем складності і ризику подано на рис. 1.1 Ведення валютних рахунків клієнтів Операції із залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами) Неторговельні операції Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому ринку Установлення прямих кореспондентських зв'язків з іншими банками та проведення міжнародних торгівельних розрахунків Операції з монетарними металами на внутрішньому та зовнішніх ринках Валютні операції на міжнародних грошових ринках Конверсійні операції Рис. 1.1 Види операцій банків з іноземною валютою Зупинимося докладніше на операціях банків з ведення валютних рахунків клієнтів. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні і депозитні (вкладні) і можуть відкриватися юридичним та фізичним особам як резидентам, так і нерезидентам. Розглянемо порядок відкриття та ведення таких рахунків. Поточний рахунок в іноземній валюті – відкривається підприємству-юридичній особі для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті. Юридичні особи-резиденти можуть мати більше, ніж один рахунок в іноземній валюті в уповноважених банках. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент (особисто керівник чи головний бухгалтер) подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунку в національній валюті. У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) установа банку зобов'язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом 3 х робочих днів з дати відкриття або закриття рахунку, а також надіслати повідомлення про відкриття (закриття, або зміну) рахунку до НБУ для включення до зведеного реєстру власників рахунків. Ведення рахунку передбачає готівкове та безготівкове його обслуговування банком, зарахування та здійснення видатків відповідних коштів. Так, на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти: а) через розподільні рахунки: • готівка з каси від нерезидентів за економічними угодами; • ввезена готівка уповноваженими особами, які надають послуги за межами України; • державне мито, митні збори у готівковій формі; • невикористана іноземна валюта у готівці, що отримана в уповноважених банках чи закордоном на відрядження, експлуатаційні витрати, представницькі витрати; • благодійні внески нерезидентів на основі прибутково-касового ордера; • за платіжними документами, що надіслані з-за кордону, у т.ч

Курсив дан в соответствии с оригиналом.] Дальнейшим вкладом в дискуссию стало еще одно эссе Гэллэтина ["Suggestions on the Banks and Currency of the Several United States in Refererence principally to the Suspension of Specie Payments", 1841]. По своей сути это -- призыв к возобновлению денежных выплат. К тому времени Гэллэтин встал на позиции, враждебные банковской эмиссии вообще. Отсюда его убеждение в том, что центр внимания следовало бы сместить с эмиссии банкнот на прочие банковские услуги, не требующие эмиссии бумажных денег, в частности, на валютные операции, операции по пересылке денег, а также взыскание долгов и вложение свободных остатков средств. Гэллэтин надеялся, что со временем банки будут учреждаться лишь для этих целей, не претендуя на владение эмиссионными правами. Он проводил различие между двумя толкованиями термина "свобода банковского бизнеса" [там же, с. 69]: "Первое из них подразумевает то, что всякому человеку или ассоциации людей позволяется выпускать бумажные деньги на идентичных условиях

1. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

2. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

3. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

4. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

5. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

6. Економічний механізм природокористування
7. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності
8. Подільский економічний район

9. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

10. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

11. Валютные операции банка

12. Валютные операции банков

13. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

14. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

15. Північно-Кавказький економічний район Росії

16. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

17. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

18. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
23. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
24. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

25. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

26. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

27. Економічний спад і нові правила маркетологів

28. Економічний розвиток нових індустріальних країн

29. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

30. Економічний розвиток Індії

31. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

32. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

34. Форфейтинговые операции банков

35. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

36. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

37. Операции банка с собственными векселями

38. Особенности организации маркетинга в банках
39. Операции банков с ценными бумагами
40. Кассовые операции банков

41. Классический операции банков и предприятий с векселями

42. Трастовые операции банков

43. Лизинговые операции банков

44. Кредитные операции банка

45. Кредитные операции банков на современном этапе

46. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

47. Организация деятельности коммерческого банка

48. Организация деятельности центрального банка

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Принципы организации и деятельности банка

50. Дополнительные операции банка

51. Инвестиционные операции банков

52. Комерційні банки та їх види

53. Активные и пассивные операции банков

54. Активные операции банков
55. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита
56. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

57. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

58. Аналитический учет и активные операции банков

59. Анархізм в Росії: теорія та практика

60. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

61. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

62. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

63. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

64. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

66. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

67. Современные способы хеджирования валютных рисков

68. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

69. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

70. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
71. Екологічний зміст процесу антропогенезу
72. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

73. Валютные операции коммерческих банков

74. Валютные операции Сберегательного банка РФ

75. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

76. Зміст і еволюція поняття мотивації

77. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

78. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

79. Регулирование валютных операций коммерческих банков

80. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

82. Валютные операции коммерческого банка

83. Механізм кредитування банками України

84. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

85. Валютные операции коммерческих банков

86. Кредитний механізм в комерційних банках
87. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
88. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

89. Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке

90. Функции банков как агентов валютного контроля

91. Валютні ризики: економічна природа та управління

92. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития

93. Валютные операции коммерческого банка

94. Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан

95. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

96. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Учет на валютных счетах в банке

98. Аудиторская проверка расчетного, валютного и прочих счетов в банках

99. Зміст права на фірмове найменування та його охорона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.