Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Технология Технология

Прикладная теория цифровых автоматов

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. ПОБУДОВА ОБ'ЄДНАНОЇ ГСА 1.1. Побудова ГСА По описах граф-схем, приведених в завданні до курсової роботи, побудуємо ГСА Г1-Г5 (мал. 1.1-1.5), додавши початкові і кінцеві вершини і замінивши кожний оператор Yi операторною вершиною, а кожну умову Xi - умовною. 1.2. Методика об'єднання ГСА У ГСА Г1-Г5 є однакові ділянки, тому побудова автоматів за ГСА Г1-Г5 приведе до невиправданих апаратурних витрат. Для досягнення оптимального результату скористаємося методикою С.І.Баранова, яка дозволяє мінімізувати число операторних і умовних вершин. Заздалегідь помітимо операторн( вершини в початкових ГСА, керуючись сл(дуючими правилами: 1) однакові вершини Yi в різних ГСА відмічаємо однаковими мітками Aj; 2) однакові вершини Yi в межах однієї ГСА відмічаємо різними мітками Aj; 3) у всіх ГСА початкову вершину помітимо як А0, а кінцеву - як Ak. На наступному етапі кожн(й ГСА поставимо у відповідність набір змінних P ( {P1.Pq}, де q=]log2 [, -к(льк(сть ГСА. Означувальною для ГСА Г ми будемо називати кон`юнкцию P =p1e(.(pq е({0,1}, причому p0=(р, p1=р. Об'єднана ГСА повинна задовольняти сл(дуючим вимогам: 1) якщо МК Ai входить хоча б в одну часткову ГСА, то вона входить і в об'єднану ГСА Г0, причому тільки один раз; 2) при підстановці набору значень (е1.e ), на якому Pq=1 ГСА Г0 перетворюється в ГСА, рівносильну частков(й ГСА Гq. При об'єднанні ГСА виконаємо сл(дуючі етапи: -сформуємо часткові МСА М1 - М5, що відповідні ГСА Г1 - Г5; - сформуємо об'єднану МСА М0; - сформуємо системи дужкових формул переходу ГСА Г0; - сформуємо об'єднану ГСА Г0. 1.3. Об'єднання часткових ГСА Часткові МСА М1-М5 побудуємо по ГСА Г1-Г5 (мал.1.1) відповідно. Рядки МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім кінцевої Ak. ПОЧАТОК A0 1 0 X1 1 2 A1 3 0 4 X2 A2 1 5 A3 6 A4 7 A5 8 A6 9 A7 10 A8 К(НЕЦь Ak Мал.1.1. Часткова граф-схема алгоритму Г1 ПОЧАТОК A0 1 A1 2 A7 0 3 1 X3 4 5 A9 A6 6 7 A10 A12 8 9 A3 A22 10 A11 К(НЕЦЬ Ak Мал.1.2. Часткова граф-схема алгоритму Г2 ПОЧАТОК A0 1 A11 0 2 1 X1 3 4 A15 A16 6 5 1 X3 A12 0 7 8 A6 A13 К(НЕЦЬ Аk Мал.1.3. Часткова граф-схема алгоритму Г3 ПОЧАТОК A0 1 0 1 X1 2 A13 3 A9 4 A8 5 1 X2 6 0 A17 7 A6 8 A2 9 A18 К(НЕЦЬ Ak Мал.1.4. Часткова граф-схема алгоритму Г4 ПОЧАТОК A0 1 A1 2 A6 3 A19 4 0 1 X1 5 0 X2 1 6 A20 7 A17 8 A2 9 A21 К(НЕЦЬ Ak Мал.1.5. Часткова граф-схема алгортиму Г5 Стовпці МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім початкової A0. На перетині рядка Ai і стовпця Aj запишемо формулу переходу fij від оператора Ai до оператора Aj. Ця функція дор(вню( 1 для безумовного переходу або кон`юнкц(( логічних умов, відповідних виходам умовних вершин, через які проходить шлях з вершини з м(ткою Ai у вершину з м(ткою Aj. За методикою об'єднання закодуємо МСА таким чином: Таблиця 1.1 Кодування МСА МСА P1P2P3 М1 0 0 0 ((p1(p2(p3) М2 0 0 1 ((p1(p2p3) М3 0 1 0 ((p1p2(p3) М4 0 1 1 ((p1p2p3) М5 1 0 0 (p1(p2(p3) Частков( МСА М1-М5 наведен( в табл.1.2-1.6 Таблиця 1.2 Часткова МСА М1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ak A0 (x1 (x1(x2 x1x2 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 1 A6 1 A7 1 A8 1 Таблиця 1.3 Часткова МСА М2 A1 A3 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A22 Ak A0 1 A1 1 A3 1 A6 1 A7 x3 (x3 A9 1 A10 1 A11 1 A12 1 A22 1 Таблиця 1.4

Часткова МСА М3 A6 A12 A13 A14 A15 A16 Ak A0 1 A6 1 A12 1 A13 1 A14 (x1 x1 A15 x3 (x3 A16 1 Таблиця 1.5 Часткова МСА М4 A2 A6 A8 A9 A13 A17 A18 Ak A0 (x1 x1 A2 1 A6 1 A8 x2 (x2 A9 1 A13 1 A17 1 A18 1 Таблиця 1.6 Часткова МСА М5 A1 A2 A6 A17 A19 A20 A21 Ak A0 1 A1 1 A2 1 A6 1 A17 1 A19 x1(x2 x1x2 (x1 A20 1 A21 1 На наступному етапі побудуємо об'єднану МСА М0, в як(й рядки відмічені всіма мітками Аi, крім Аk, а стовпці - всіма, крім А0. На перетині рядка Аi і стовпця Аj запишемо формулу переходу, яка формується таким чином: Fij=P1fij1 . P fij ( =1. ). Де fij - формула переходу з вершини Аi у вершину Аj для -о( ГСА. Наприклад, формула переходу А0(А1 буде мати вигляд F0,1=(x1(p1(p2(p3 (p1(p2p3 p1(p2(p3. У результаті ми отримаємо об'єднану МСА М0 (табл.1.7). Ми маємо можливість мінімізувати формули переходу таким чином: розглядаючи ГСА Г0 як ГСА Г , ми підставляємо певний набір P =1, при цьому зм(нн( p1.pq не змінюють своїх значень під час проходу по ГСА. Таким чином, якщо у вершину Аi перехід завжди здійснюється при незмінному значенні pq, то це значення pq в рядку Аi замінимо на “1", а його інверсію на “0". Наприклад, у вершину А3 перехід здійснюється при незмінному значенні (p1 і (p2, отже в рядку А3 (p1 і (p2 замінимо на “1", а p1 і p2 на “0". У результаті отримаємо формули F3,4=(p3, F3,11=p3. Керуючись вищенаведеним методом, отримаємо мінімізовану МСА М0 (табл.1.8). По таблиці складемо формули переходу для об'єднаної ГСА Г0. Формулою переходу будемо називати сл(дуюче вираження: Ai(Fi,1А1 . Fi,kАk, де Fi,j- відповідна формула переходу з мінімізованої МСА. У нашому випадку отримаємо сл(дуючу систему формул: Таблиця 1.7 Об`(днана МСА Мo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 Ak x1p1p x1p1p2 A0 x1p1p2 x1x2p1 x1x2p1 2p3 p3 p1p2 p3 p2p3 p2p3 p3 p1p2p 3 p1p2p 3 A1 p1p2p3 p1p2p p1p2 3 p3 A2 p1p2p p1p2p 3 p1p2p 3 3 A3 p1p2p p1p2 3 p3 A4 p1p2 p3 A5 p1p2p 3 A6 p1p2p3 p1p2p p1p2p3 p1p2p3 p1p2 3 p3 A7 x3p1p2 x3p1p p1p2p p3 2p3 3 A8 x2p1p2 p1p2p3 p3 x2p1p 2p3 A9 p1p2p p1p2p 3 3 A10 p1p2p3 A11 p1p2p3 A12 p1p2p3 p1p2p3 A13 p1p2p3 p1p2p3 A14 x1p1p2 x1p1p p3 2p3 A15 x3p1p x3p1p2 2p3 p3 A16 p1p2p 3 A17 p1p2p p1p2p3 3 A18 p1p2p3 A19 x1x2p1 x1x2p1p x1p1p p2p3 2p3 2p3 A20 p1p2p3 A21 p1p2p3 A22 p1p2p3 Таблиця 1.8 Об`(днана м(н(м(зована МСА Мo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 Ak x1p1p x1p1p2 A0 x1p1p2 x1x2p1 x1x2p1 2p3 p3 p1p2 p3 p2p3 p2p3 p3 p1p2p 3 p1p2p 3 A1 p1p3 p1p3 p1p3 A2 p1p2p p1p2p 3 p1p2p 3 3 A3 p3 p3 A4 1 A5 1 A6 p1p2p3 p1p2p p1p2p3 p1p2p3 p1p2 3 p3 A7 x3p3 p3 x3p3 A8 x2p2p3 p2p3 x2p2p 3 A9 p2 p2 A10 1 A11 1 A12 p2p3 p2p3 A13 p3 p3 A14 x1 x1 A15 x3 x3 A16 1 A17 p1p2p p1p2p3 3 A18 1 A19 x1x2 x1x2 x1 A20 1 A21 1 A22 1 При побудові системи дужкових формул переходу необхідно кожну формулу привести до вигляду Аx1 В(x1, де А і В -деякі вирази, а x1 і (x1-логічн( умови переходу. Формули переходу для вершин А3, А4, А5, А9, А10, А11, А13, А14, А15, А16, А18, А20, А21, А22 вже є елементарними (розкладеними), а в інших є вирази виду А (xj(А) (xjpi(В). Тут pi відповідає чекаючій вершині (мал.1

.6). Подібних вершин в об'єднан(й ГСА бути не повинно. Для їх усунення скористаємося сл(дуючим правилом: додавання виразу не змінить формулу, якщо набір Pq не використовується для кодування ГСА або вершина А в(дсутня в ГСА з кодом Pq. Таким чином, додаючи допоміжні набори, ми отримаємо можливість за допомогою елементарних перетворень звести формули до необхідного вигляду. Наприклад, формула A8(x2p2p3A17 (p2(p3Ak (x2p2p3A спрощується таким чином 1 Xj 0 Pi 0 1 Мал.1.6 Приклад чекаючо( вершини Pi = p3p2(x2A17 (x2Ak) (p3(p2Ak =(p2Ak p2(x2A17 ( x2Ak). Тут вершина А8 не зустр(ча(ться у ГСА ,в кодах яких присутн( комб(нац(( (p3p2 ( p3(p2. Нижче наведено розклад ус(х неелементарних формул переходу. (x1p2p3A8 x1p2p3A13 p2(p3A14)=p1((p2(p3A1) (p2((p3((x1A1 x1x2A3 x1(x2A2) p3A1))= p1A1 (p1(p2(p3( (x1A8 (p1(p3A7 (p3A2) p1A6 A2=p1((p2p3A21) (p1((p2(p3A6 p2p3A18)= p1((p2p3A21) p2p3A18 )=p1((p2A21) (p1((p3A6 = p3p2(x2A17 (x2Ak) (p3(p2Ak =(p2Ak (p1p3A6 =p1A2 (p1A6A19=x1((x2A2 x2A20) (x1A21 Об'єднану ГСА Г0 (мал.1.7) побудуємо відповідно до формул переходу, замінюючи кожну мітку Аi відповідною операторною вершиною Y , а кожний вираз Xi і Pj відповідними умовними вершинами.----------------------- Y1 Y10 Y8 Y9 Y11 Y5 Y8 Y9 Y1 Y8 Y5 Y2 Y13 Y17 Y8 Y3 Y14 Y15 Y7 Y16 Y17 Y18 Y5 Y18 Y2 Y9 Y20 Y5 Y10 Y9 Y1 Y5 Y12 Y1 Y20 Y10 Y12 A B

В криптографии это было давно известно, еще со времен войны во Вьетнаме, когда зашифрованные шифром гаммирования команды управления советскими ракетами изменялись американскими системами перехвата. Советские ракеты стали летать не в те вьетнамские джунгли, а криптографы схватились за голову. В 70-е годы появилась теория шифрующих автоматов, одним из разделов которой стала имитостойкость, т.е. способность шифра противостоять целенаправленному навязыванию ложной информации. И первым постулатом, первой аксиомой стало: шифры гаммирования не являются имитостойкими. Калькулятор «Электроника МК 85 С» был простейшим устройством шифрования именно по принципу гаммирования, никакие имитоприставки в нем не предполагались, ресурсов было по минимуму, да и для низовых звеньев Советской Армии они не требовались. Ведь там в цифровом режиме перешифровывались кодовые переговорные таблицы, их содержание потенциальному противнику предполагалось неизвестным, требовалось всего лишь гарантировать отсутствие повторений. Попечалившись над этими проблемами пару дней, я стал искать нетривиальное решение

1. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

2. Прикладна теорія цифрових автоматів

3. Прикладна теорія цифрових автоматів

4. Синтез цифрового автомата управления памятью

5. Прикладная теория информации

6. Цифровые автоматы
7. Синтез цифрового конечного автомата Мили
8. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 3

9. Синтез цифрового конечного автомата Мили

10. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

11. Теория развития Вселенной

12. Динозавры. Факты и теории

13. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

14. Теория Эволюции (шпаргалка)

15. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

16. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

18. Иск в гражданском процессе: теория и практика

19. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

20. Теория элит В.Парето

21. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

22. Шпаргалка по общей теории права
23. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
24. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

25. Теории государства и права (Шпаргалка)

26. Теория государства и права

27. Теория государства и права

28. Теория государства и права (Шпаргалка)

29. Теория разделения властей

30. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

31. Определения (Теория государства и право)

32. Предмет теории государства и права

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

34. Шпаргалки по теории государства и права

35. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

36. Теория государства и права (ТГП) в таблице

37. Теория государства и права (шпаргалки)

38. Теория и методика преподавания классического танца
39. Декоративно-прикладное искусство допетровской России
40. Теория языкознания

41. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

42. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

43. Теория Якобинской диктатуры

44. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

45. Защита информации: цифровая подпись

46. Цифровые вычислительные машины

47. Разработка вычислительного устройства, состоящего из двух взаимозаменяемых частей: операционного автомата и управляющего автомата

48. Цифровые ЭВМ

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

49. Перспективы цифрового видео

50. Прикладное программирование, 1 семестр

51. Теория системного управления

52. По решению прикладных задач на языке FRED

53. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

54. Цифровая обработка графики
55. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов
56. Защита цифровой информации методами стеганографии

57. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

58. Теории управления

59. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

60. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

61. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

62. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

63. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

64. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Теория вероятности и математическая статистика

66. Теория случайных функций

67. "Уравнения математической физики", читаемым авторов на факультете "Прикладная математика" в МАИ

68. Основы теории систем и системный анализ

69. Теория вероятностей и математическая статистика

70. Автоматы с магазинной памятью
71. Теория статистики (Станкин)
72. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

73. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

74. Цифровая рентгенография

75. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах

76. Теория криминологии

77. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

78. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

79. Современные теории получения экологически чистой энергии

80. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

81. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

82. Методические приемы развития воображения и творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно - прикладного искусства по художественной обработке бересты

83. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

84. Теория олигархицации политических партий

85. Теория мертвой страны

86. Теория политических решений
87. Теории деформационного упрочнения монокристаллов
88. Основы теории надежности

89. Цифровые машины фирмы Indigo NV

90. Синхронная цифровая иерархия

91. Спутниковые мультисервисные системы и цифровые РРЛ

92. Электромагнитная теория света

93. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

94. Теория Э.Фрома - опыт анализа и применения при наблюдении бытия

95. Психологические подходы к изучению теории личности и межличностных отношений

96. Психологические подходы к изучению теории личности и межличностных отношений

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

98. Основные теории мотивации

99. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.