Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Курсова робота на тему: “Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза” Кафедра культурології Робота студентки ФГНС – ІІІ курс Ворон Марини Василівни Керівник: Р.В.Демчук м. Київ 2001 рік План Вступ 3 Розділ І. Зародження аскетизму 7 Розділ ІІ. Візантійський ісихазм 12 2.1. Афон – колиска християнського аскетизму 12 2.2. Зміст ісихастської філософії та основні представники ісихазму 13 2.3. “Пупомудря” чи глибока філософія самозаглиблення? 17 Розділ ІІІ. Давньоруська печерна аскеза 20 3.1. Формування печерних осередків у Давній Русі 20 3.2. Отці-аскети 23 Висновки 26 Література 29 Епіграф Сперши бороду на груди, впер він зір у одну точку і сидів отак недвижно довго-довго, наче спав Зразу все немов померкло перед ним, і дрож пробігла по худім старечім тілі, і зомліли змисли всі І.Франко Вступ “Ісихазм” у Візантії та “печерна аскеза” Київської Русі належать до єдиного ареалу – греко-православного світу. І це є знаковим, оскільки Православна Церква хоча і називається як правило Східною, вважає себе тим не менш Церквою Вселенською. Остання не обмежує себе сферою певної культури, спадком елліністичної чи будь-якої іншої цивілізації, будь-якими формами культури, характерними лише для культури Сходу. Що, здавалося б , спільного між еллінізмом та руською культурою, хоча християнство у Київській Русі – візантійського походження? Православ’я об’єднало багато різних культур, давши їм єдину віру, об’єднавчу ідею. Метою цієї роботи, у більш вузькому значенні, є дослідити етапи становлення аскези та містики, зокрема містичної філософії ісихастів у Візантії, і на цьому тлі показати самобутність самітництва Давньої Русі. В широкому значенні – розгорнути картину духовних пошуків особистості у контексті східної містики, показати намагання індивіда “пізнати самого себе” через єднання з Богом, через глибоку та багато в чому незрозумілу аскезу. Більше того, цікаво прослідкувати як змінюється сама людська природа на шляху свого освячення, обожнення, як виправдовується той імператив, що “Бог став людиною для того, щоб людина могла стати Богом”. Зрештою, ця робота допоможе збагнути, що існують речі недосяжні для розуміння і дещо, за висловом Канта, необхідно залишити для віри. Недарма сам апостол Павло каже: “Я не знаю. Бог знає.” Перш ніж перейти до конкретного розгляду, необхідно дати коротке визначення ісихазму. Як визначає енциклопедичний словник ісихазм або гесіхазм (від гр. hesychia – внутрішній спокій, відреченість) – філософська, містична та суспільно-політична течія у Візантії XIV ст., основні положення якої були теоретично обґрунтовані Григорієм Синаїтом, григорієм Паламою, Миколаєм Кавасілою. Виникла у середовищі монахів- внахоретів з Афону, які провідували уявлення про існування вічного нетваринного божественного світла, що з’явилось під час Преображення Христа і просяяло їм (афонським аскетам) у нагороду за відлюдне життя. Необхідною умовою сприйняття цього божественного світла ісихасти проголосили містичне споглядання, спокійне зосередження на одному пункті, яке б відволікало думки від всього, що навколо.

Відомі заклики до суворого аскетизму, повної зневаги до особистості, смирення перед Божою волею. Константинопольський собор підтвердив ісихазм в ідеологічній боротьбі Візантії. Надалі ісихасти мали значний вплив на православну догматику, екзегетику, антропологію. Досить багато матеріалу існує з історії дослідження даної теми, хоча й дещо суперечливого. Візантійський ісихазм досліджували патрологи, історики Візантії та церковні історики. Насамперед слід згадати магістерську дисертацію ігумена Модеста (Стрельбицького), в якій він пише про Св.Григорія Паламу як про одного з великих подвижників благочестя християнського, як про вчителя та захисника Грецької церкви у боротьбі з папізмом за православ’я та свою самостійність. Ця робота була поштовхом для подальшого вивчення творчості та богослов’я Св.Григорія Палами та інших ісихастів. Так з’являється стаття Г.Недєтовського про Варлаама та його послідовників, в якій йдеться про ісихастські дискусії XIV ст. Автор виправдовує Варлаама і не бачить в цьому “свідомого агента католицької пропаганди”. Загалом, зміст статті свідчить про те, що автору була чужа духовна суть і ісихастського руху. Важливою є також праця з історії Афону, написана тонким знавцем історії Православ’я єпископом Порфирієм (Успенським). Він доводить, що ісихазм є дуже давнім явищем і сягає витоків монашества(; практика мовчальників так би і залишилась, на думку Порфирія, таємницею, якби її не виявив калабрійський монах Варлаам. Важливим джерелом як з історії візантійської Церкви, так і з історії ісихазму є “Синодик в Неділю Православ’я”. Цей документ з’явився завдяки Федору Івановичу Успенському. Висновки цього російського візантиніста важливі для маловивчених сторін ісихастських дискусій, але в них є дещо спрощений схематизм та внутрішні протиріччя, Загалом, Ф.І.Успенський став продовжувачем традицій нерозуміння візантійських ісихастів. Доцільно буде згадати також працю О.Ф.Лосєва “Описи античного символізму та міфології”, в якій він розглядає антитезу Православ’я та католицизму, корінну антиномію “онтологізму Сходу” та “психологізму Заходу”. Лосєв розглядає акти Константинопольського собору 1351 року проти Варлаама та Акіндіна; він вважає, що в основі цих актів лежить типовий візантійський світогляд. Досліджуючи типологію даного “візантійського світогляду” Лосєв робить такий висновок: “омоусіанство, дифізитство, іконопочитання, ісихазм та ім’яслав’я – єдине символічне православно- східне, містико-символічне вчення та досвід”. Аріанство, монофізитство та монофелітство, іконоборство, варлаамітство та ім’яборство – безбожництво, якому тричі анафима”. На Заході також були дослідники, які вивчали візантійський ісихазм. Це прот.Мейєндорф, архієпископ Василь Кривошеїн, проф.В.Н.Лосський, архімандрит Кіприан Керн. Щодо давньоруської печерної аскези, то тут коло досліджень також досить широке. Тут важливим джерелом для дослідження є Києво-Печерський патерик, агіогафічна література, праці таких дослідників, як Т.А.Бобровський, В.С.Горський, А.Ф.Замалєєв та В.А.Зотсь, Є.Кабанець, В.Н.Топоров та інші. Загалом, дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і не однозначним, тому феномен печерного подвижництва та візантійського ісихазму й досі становить дискусійне питання медієвістики, філософії і культури.

Окрім того дослідження цієї проблеми є досить актуальним для сучасного антропологічного релігієзнавства. Розділ І. Зародження аскетизму. IV ст. – це насамперед час занепаду морального ідеалу в житті Церкви. Причини цього занепаду полягали в зовнішній зміні стану християнської релігії з часу Костянтина Великого. З припиненням гонінь, в житті віруючих помічається деяка розслабленість та безтурботність; християни стали менше піклуватися про спасіння своїх душ. Св.Іоанн Златоуст помічає спустіння храмів і, як вже було сказано, якусь байдужість, навіть при прийнятті Святого Причастя. Блаж.Ієронім відзначає, що Церква після віку мучеників стала могутньою та багатою, але бідною на доброчестя. В Церкву деякі йшли з недобрими намірами, точилася релігійна боротьба. Більше того, язичницькі традиції ще були досить відчутними і значно гальмували запровадження християнських начал. За такого занепаду релігійного та морального життя віруючих з IV ст. монашество, яке виникло в цей час, стало тією великою силою, яка принесла благодать Божу до християнського світу. Аскетичні прагнення та відомі форми їх прояву були відомі ще раніше. Так, неоплатоніки прагнули до невидимого Блага, переборюючи зло чуттєвого світу; хотіли від плоті піднятися до Божества, виробляючи форми аскези і утверджуючи дуалістичне світорозуміння. Аналогічні дуалістично-аскетичні моменти бачимо і у неопіфагорейців і стоіків. Іудаїзм, піддавшись елліністичним впливам і продовжуючи свй розвиток, підійшов до того ж. Назареї уникали усього “нечистого”, віддавали себе Богу, дотримуючись “великого обіту”; вино не торкалось їх вуст і залізо – їх довгого волосся. Терапевти (релігійно-аскетична секта І ст. н.е. в Єгипті) віддалялися від світу в свої “монастирі”, займаючись там читанням своїх священних книг та спогляданням. Єссеї (близька до терапевтів іудейська секта ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.) приносили “страшну клятву” – почитали Бога, виконували його заповіді, жили разом, відмовляючись від особистого майна і тримаючи піст. Монашеські гуртожитки знаходимо вже у терапевтів, єссеїв та служителів Серапіса. Отже, як бачимо перші аскети з’явилися досить рано. Вірогідно, що росту пустельництва сприяли і гоніння на християн. При Деції (250 – 251 рр.), Валеріані (257 – 258 рр.) і пізніше при Ліцинії (315 чи 319 рр.) багато єгипетських християн тікало в пустелю та гори. Багато з них гинуло від холоду та спраги, від хвороб та диких звірів. Минала загроза, і втікачі повертались, але не всі. Деякі так і залишались невеликими групами або одинокими анахоретами. Батьківщиною монашества є Єгипет, Нільська долина. Історик східного монашества – Бесс бачить в цьому ніби нагороду Єгипту за те, що він прихистив гнаного Іродом Христа – Немовля. Першим християнським монахом був Павло Фівський. Він утік від переслідувань Деція в гори Фіваїди; там він обрав собі за житло печеру. Харчувався Павло фініками, воду брав із джерела. Він назавжди залишився в пустелі, його навіть не спокусила звістка про перемогу християнства за Констянтина. Засновник монашеського життя помер у своїй печері глибоким старцем.

За вірменською легендою, батьки трьох братів — двоє індійських князів, Деметр і Гісане (ТРС, 222–236). Тож у легендах про походження Києва з’являється відчутний індійський струмінь. За Нестором, пізніша назва полян — руси, збірне русь. Назва ж руси, зазначає візантійський автор ХІІ ст. Іоан Цец, тотожна назві таври. Таври й руси — один народ під двома різними назвами: грецькою (таври) й місцевою (руси). А в ІІІ ст. до н.е. жителі Херсонеса Таврійського, літописного Корсуня у так званій Херсонеській присязі клянуться: «…я охоронятиму для народу састер і не розголошуватиму нічого потаємного ні еллінові (!), ні варвару…» (КЛХ, 10). Састер тут суто індійський термін для священних книг — шастр, які регламентують життя давнього й сучасного індійця. Шастри формують і дгарму — основоположне поняття індійської філософії, що означує світолад, вселенський закон, непохитність космічних процесів (зміна зими весною, дня ніччю, рух небесних світил, плин річок тощо). Попередницею дгарми була ведійська арта. На арті-дгармі тримається впорядкований, ор<52>ганізований, гармонійний, праведний, справедливий світ, його моральні, етичні, суспільні, релігійні устої

1. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

2. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

3. Полная история танков мира

4. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
7. Конституцiя США та реальнi права громадян
8. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

9. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

10. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

11. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

12. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

13. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

14. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

15. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

16. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

18. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

19. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

20. Сучасні форми та системи оплати праці

21. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

22. Міський бюджет: пріоритети та механізми
23. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
24. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

25. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

26. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

27. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

28. Постмодернізм та українська історична наука

29. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

30. Перша та Друга Малоросійські Колегії

31. Декабристський рух та його поширення на Україні

32. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

34. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

35. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

36. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

37. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

38. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд
39. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
40. Звичаї та обряди на Україні

41. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

42. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

43. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

44. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

45. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

46. Сестринська етика та деонтологiя

47. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

48. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Лідерство, вплив та влада

50. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

51. Процес управління та його основні стадії

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

53. Сутність та зміст сучасного менеджменту

54. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
55. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
56. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

57. Поняття, форма та функції Конституції України

58. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

59. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

60. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

61. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

62. Поняття та форми державного устрою2

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

65. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

66. Свідомість та творчість

67. Філософська культура особи та її суспільна значущість

68. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

69. Видатки бюджетів на науку та культуру

70. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
71. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
72. Популяції та їх структура

73. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

74. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

75. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

76. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

77. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

78. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

79. Ринкова пропозиція та її еластичність

80. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

81. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

82. Сутність витрат та методи їх зниження

83. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

84. Підприємство та підприємництво

85. Роздержавлення та приватизація

86. Товар та його властивості
87. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку
88. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

89. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

90. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

91. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

92. Вооружение танков и БМП

93. Травлення та засвоєння їжі

94. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

95. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

96. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

98. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

99. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.