Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Складові PR-кампанії

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1. Внутрішній корпоративний PR : завдання та методи 2. PR кампанія видатної людини Віталія Кличко Література 1. Внутрішній корпоративний PR : завдання та методи Успішне проведення будь-яких акцій і кампаній - PR по формуванню корпоративної культури , неможливо без реальних змін всередині власне корпоративних відносин, (структурних, економічних, пропагандистських і ін.), що забезпечують реальне поліпшення роботи усередині корпорації, пов’язаної з поліпшенням якості товарів і послуг для своїх споживачів. Для цього необхідні: розробка відповідних PR- і рекламних кампаній з урахуванням можливостей корпорації і потреб суспільства; концептуальний підхід до розробки комунікацій на всіх рівнях проведення кампанії; системно-комплексний і ситуативний підхід при формуванні корпоративної культури; облік соціокультурних особливостей російських організацій і фірм; узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду; розробка і впровадження поліпшуючих інновацій відповідно до вимог ринку і суспільства; Розробляючи концепцію PR-кампанії будь-якої корпорації, ще раз слід повернутися до питання про те, що PR не можуть обмежуватися локальними діями. Одним із завдань PR-компанії конкретної корпорації є створення у громадськості відчуття причетності до створення або відтворення іміджу даної корпорації. Загальні положення розробки PR-кампанії Під PR-кампанією слід розуміти розробку і комплексне багатократне використання PR-засобів, а також рекламних матеріалів, в рамках єдиної концепції і загального плану дії на думку і відношення цільових груп і громадськості, в цілях формування позитивного образу корпорації, а також її товарів і послуг, діяльності на ринку і в суспільстві, що проводяться в певний проміжок часу. PR-компанія готує для потенційних партнерів, споживачів, широкої громадськості, що знаходиться поки в пасивному стані (а іноді і в агресивному), сприятливу обстановку для ухвалення рішення на користь певної корпорації. PR-кампанія полягає в розробці ідей, засобів, методів і послідовних етапів встановлення комунікації між корпорацією і громадськістю (цільовими групами - потенційними партнерами і споживачами, представниками ЗМІ, державними інститутами, посередниками і ін.). Вона полягає також в прояві, позиціонуванні зрілої і розвиненої культури підприємництва, певного іміджу корпорації, стилю керівництва, поведінки персоналу. Цілями PR-кампанії є: просування товарів і послуг корпорації, шляхом створення позитивного іміджу корпорації в особі внутрішньої громадськості в результаті формування корпоративної культури, а також забезпечення гармонійних, сприятливих зв’язків і відносин і зовнішньою громадськістю. Збірний позитивний образ корпорації, який повинен знайти своє віддзеркалення в громадській думці, представляється наступними рисами: - Організація, яка виконує частину функцій суспільства і держави і в певному значенні є обличчям держави. - Володіє значним ступенем могутності, впливає на найважливіші сфери соціально-економічного і політичного життя регіону і суспільства в цілому. - Дії корпоративного лідера відомі і визнані більшістю суспільства.

- Максимально враховує інтереси персоналу корпорації, її акціонерів і партнерів. - Формує умови розвитку цивільного суспільства. - Забезпечує максимальний рівень задоволення потреб населення в товарах і послугах. - Швидко реагує на вимоги ринку, враховує потреби і інтереси споживачів, підвищує рівень традиційних послуг і створює нові. - Діє на користь населення, прагнучи зберегти незмінними тарифи і ціни на товари і послуги. - Сприяє розвитку науково-технічного прогресу. - Здійснює заходи по підтримці екології і збереженню навколишнього середовища. - Надає суспільству добродійну і спонсорську допомогу. Концепція PR - це система основних ідей і положень, що враховуються при розробці і реалізації PR-кампанії, що складається з сукупності: цілей і завдань PR; етапів PR-кампанії; алгоритму ( механізму) організації PR-кампанії; стратегії і тактики розробки PR-звернень; сукупності використовуваних засобів комунікації; системи очікуваних результатів зміни стану цільових груп. Розробка концепції PR-кампанії грунтується на даних соціологічних, маркетингових і інших досліджень про стан корпоративної культури. Ці дослідження, а також результати моніторингу ЗМІ, дозволяють виявити думку реальних і потенційних споживачів, громадськості, і зокрема ЗМІ, про сукупний образ корпорацій. На основі аналізу цих даних формуються критичні проблеми сприйняття цільовими аудиторіями корпоративної культури, які являють собою стримуючий чинник формування сприятливого іміджу корпорацій. Вся сукупність цих критичних проблем представлена наступними групами: недостатня обізнаність цільових груп про полягання справ в корпорації і елементах корпоративної культури, і як наслідок - несформований корпоративний образ; відсутність інформації про основні якості організаційних культур об’єднаних організацій, і нових корпоративних (системообразующих якостях); Роль PR в цій ситуації - сформувати у громадськості стійкий позитивний образ корпорації, а також дати рекомендації про можливі шляхи вдосконалення, впровадження інновацій усередині самої корпорації. Завдання PR-кампанії: Завдання 1. “Позиціонування”. Це завдання полягає в інформуванні, створенні і підтримці зрозумілого цільовим аудиторіям і громадськості образу корпорації. По суті, це завдання полягає в створенні системи позитивних стереотипів у внутрішньої і зовнішньої громадськості щодо корпорації, що робить її обізнаною про найбільш істотні, відмітні якості і функції даної корпорації від інших. Завдання 2. “Піднесення іміджу”. Це завдання полягає в тому, щоб змінити сталі, можливо, негативні стереотипи представлень громадськості про корпорацію. Завдання 3. “Відбудова від конкурентів″. Суть цього завдання полягає в позиціонуванні даної корпорації на тлі конкурентів. Для цього при розробці PR-звернень повинна бути приділена особлива увага відмітним якостям і перевагам “нашої” корпорації і стереотипам представлень цільових аудиторій. Внутрішні комунікації, корпоративна культура, корпоративні цінності й норми – ці поняття вже не замикаються на РR-службі, а виходять на глобальний рівень.

У Європі, США, Японії вже давно формування ефективних внутрішніх комунікацій увійшло до розряду обов'язкових умов успішного бізнесу. У наш бізнес також поступово починає приходити розуміння того, що персонал організації живе й управляється за тими ж законами, що й будь-яка інша спільнота, що при взаємодії з ним необхідно враховувати його особливості й культуру. Налагоджені внутрішні комунікації, багата корпоративна культура, прозорі системи мотивації - все це працює на підвищення ефективності бізнесу. Тому розвиток внутрішніх комунікацій – це інвестиції в сьогоднішню стабільність і майбутню перспективу, інвестиції у зростання нематеріальних активів. Специфіка внутрішніх комунікацій полягає в тому, що, з одного боку, для співробітників Компанії її діяльність є невід'ємною й важливою частиною їхньої власної діяльності й тому набуває для них важливого значення. З іншого боку, оскільки вони є провідниками цієї діяльності, то вони, як ніхто інший, можуть бачити, наскільки проголошені цінності збігаються з реальними. У результаті вони роблять висновки про те, що, для чого і як робиться в Компанії й на цьому етапі виникає або почуття задоволеності своїм членством у даній організації або, навпаки, незадоволеності роботи в ній. Залежно від розміру Компанії, стадії її життєвого циклу й стратегічних цілей розробляються й впроваджуються різні алгоритми внутрішніх корпоративних зв'язків: - Консультації та програми керування корпоративною культурою (формування, зміцнення, зміна); - Розробка й впровадження програм підтримки змін у Компанії (зміна топ-менеджменту, структури, злиття й поглинання), подолання опору співробітників змінам у Компанії ; - Підвищення ефективності каналів комунікацій (або створення нових); - Поліпшення іміджу Компанії для співробітників; Інструментарій підбирається тільки після проведення комунікаційного аудиту, а для нових Компаній після аудиту цілей і бачення : - Внутрішній комунікаційний аудит: глибинні інтерв'ю, анкетування, фокус-групи ; - Корпоративні ЗМІ, інтранет, інформаційні стенди ; - Зустрічі з топ-менеджментом, збори, наради; - Корпоративний кодекс (Кодекс корпоративної етики), корпоративні стандарти ; - Тренінги зі створення команди; - Корпоративні заходи й акції ; - Управління чутками; Разом з популярними напрямами, як просування товарів хороших і брендів, дедалі великої ваги набувають РR-проекты, пов'язані з управлінням репутацією, формуванням корпоративної культури, філософії, місії компанії та, нарешті, внутрішній PR. Останній напрям сьогодні помітно актуалізується. При цьому керівники фірм неохоче звертаються до РR-агентству з пропозицією розробки РR-стратегии внутрішніх комунікацій. Це відбувається у випадку виникнення серйозні проблеми (відсутність мотивації персоналу, почуття команди, і, як наслідок, - зниження ефективності компанії). Не бажаючи &quo ; виносити сміття з хати &quo ; , топ-менеджмент компанії, зазвичай, намагається покінчити з проблемою самостійно, чи доручає розв'язання проблеми РR-менеджеру (працівникові компании). Зазвичай, що у певному історико-правовому етапі така ж стратегія цілком себе виправдовує.

Экипаж каждого джипа состоял из 2 — 3 человек. Боевое крещение группы состоялось 13 января 1943 года — в пустыне ее джипы встретились с немецким моторизованным патрулем. После этого «армия» провела множество успешных боевых операций с минимальными потерями (например, ночной рейд на немецкий аэродром в окрестностях Тобрука, где англичане расстреляли из крупнокалиберных пулеметов 20 самолетов противника и подожгли несколько складов, потеряв всего трех человек). После этих акций недоверчивое отношение британских военных к неряшливо одетому и недисциплинированному в тыловом понимании этого слова «сброду» Попски сменилось искренним уважением. Выражение «Popski`s private Army», брошенное одним из офицеров штаба 8-й английской армии, быстро прижилось, а затем стало официальным наименованием группы. С этого времени 1-й эскадрон сокращенно именовался «РРА». После завершения Североафриканской кампании группы LRDG за ненадобностью были расформированы, но Пеняков-Попски, благодаря своей известности и связям, сумел сохранить свой отряд, выросший к тому времени до 80 человек

1. Формы и методы организации PR-кампаний

2. Организация PR-кампании на примере жизни Принцессы Дианы

3. Разработка общей концепции PR-кампании для общественной организации

4. Оценка эффективности PR-кампании

5. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

6. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro
7. 1С : Торговля + склад
8. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

9. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

10. Оптимизация размещения материалов на складе

11. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

12. План рекламной кампании шампанского (Контрольная)

13. Паблик релейшенс (pr) как одна из реалий сегодняшнего дня. История, психология и формы деятельности pr сотрудника

14. Планирование и организация рекламных кампаний

15. Методы внутреннего PR

16. План рекламной кампании хлебокомбината "Лакомка"

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Методы сбора информации в журналистике и PR-коммуникациях

18. PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования имиджа и повышения эффективности работы

19. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

20. Региональная кампания Юрия Лужкова

21. Крейсер I–го ранга Цусимской кампании “Дмитрий Донской”.

22. Юридична характеристика складу злочину Диверсія
23. Схема логистического процесса на складе
24. Политический PR на примере партии Единая Россия

25. PR и маркетинг: эволюция развития конфликта между потребителем и производителем

26. PR и проект

27. Использование прогнозирующей аналитики в маркетинговых кампаниях

28. PR-менеджмент: технологические основы

29. Стратегия рекламной кампании

30. Особенности психологического склада жителей России

31. Внутренний PR способен решить коммуникативные проблемы в компании

32. О Спорт! Ты - ... PR?

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Социальная реклама как средство политического PR

34. План социальной рекламной кампании: женское курение

35. Теоретические принципы организации рекламной кампании

36. Экологически чистый PR

37. Психологические особенности избирательных кампаний

38. Рекламная кампания
39. Роль и значение PR
40. Рекламная кампания

41. СМИ как инструмент политического PR на примере деятельности РДП Яблоко

42. Рекламные кампании в СССР

43. Факторы успеха в PR

44. PR спонсорство как инструмент

45. Составление и оформление рекламного предложения, как один из залогов успеха Direct Mail кампании

46. Реклама и PR

47. PR как инструмент работы в конфликте

48. Вот где задача зарыта! Алгоритм постановки задач рекламной кампании

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

49. PR-Производим впечатление

50. Оценка эффективности рекламной кампании в сети Интернет

51. Принципы успешной информационной кампании

52. Креативный подход в PR

53. Таможенные режимы: таможенный склад, магазин беспошлинной торговли

54. Общественное мнение или PR
55. Гранулометричний склад грунтів
56. Шпоры по PR

57. «Черный, «белый» и «розовый» PR, их характеристики

58. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

59. Осенняя кампания в Крыму в 1920 году

60. Взаимодействие конкурентной разведки и PR-службы предприятия

61. Антикризисный PR и топ-менеджеры

62. Анализ деятти PR на предприятии Эфес-Амстар

63. PR-технологии в гостиничном бизнесе

64. Рекламные кампании, «грязные технологии» и «черный Пи Ар»

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

65. "План рекламной кампании для малого предприятия "Полиграф"

66. Эволюция PR и блогосфера

67. Разработка креатива для рекламной кампании своими силами

68. Концепция информационно-образовательной кампании по развертыванию национальной системы физического воспитания

69. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

70. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
71. Видовий склад риб річки Десна
72. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова

73. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

74. Документи щодо особового складу

75. Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"

76. Учет производственных материальных запасов на складе

77. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

78. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

79. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

80. Преступления в деструктивных технологиях, применяемых во время предвыборной кампании

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

81. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

82. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

83. Каталог издательства как средство рекламы книг, его роль в маркетинговой кампании издательства

84. Применение PR-технологий в СМИ на примере журнала "ТОМСК Magazine"

85. Особенности модуса оценки в PR-текстах

86. Изменение лексического значения заимствованных слов на примере журнала "PR в России"
87. База данных "Учет готовой продукции на складе"
88. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

89. Методика работы с модулем "Реализация и склад" программного обеспечения "ПАРУС"

90. Проектирование базы данных оптового склада

91. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

92. Учет передачи готовой продукции на склад

93. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

94. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

95. Сравнительный анализ стратегии командования Красной армии и вермахта в кампаниях 1943 г.

96. Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

98. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

99. Военная кампания 1914 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.