Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Розділ І. Рекреаційно-туристичмі ресурси України Розділ ІІ. Стратегії розвитку та оцінка потенціалу регіональних рекреаційних систем Розділ ІІІ. Сільський туризм. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку Висновки Література Вступ Сьогодні туризм став явищем, яке увійшло в повсякденне життя сотень мільйонів людей. Він включає всі вільні переміщення людей від місця їх постійного проживання і роботи, а також сфери виробництва і послуг, створених для задоволення потреб, які виникають у результаті цих переміщень. Туризм є видом діяльності, що має важливе значення в житті людей і сучасних суспільств. Він перетворився на змістовну форму використання вільного часу окремих осіб і на основний засіб міжособистісних зв'язків, а також політичних, економічних і культурних контактів, що стали необхідними внаслідок інтернаціоналізації всіх секторів життя націй. Як зазначено в матеріалах Гаазької декларації Міжпарламентської конференції з туризму: «Туризм може бути ефективним засобом сприяння соціально-економічному зростанню для всіх країн, якщо одночасно вживатимуться необхідні заходи з метою виконання найбільш термінових національних завдань і досягнення національною економікою прийнятного рівня самозабезпеченості, за якого країна не повинна витрачати більше того, що вона сподівається отримати від туризму». Українська земля, така багата з позицій біологічного, кліматичного, природного, історичного, національного і культурного розміщення, є надзвичайно привабливим туристичним простором, який підлягає освоєнню для задоволення естетичних потреб гостей. Численні природні й культурні визначні пам'ятки і місця, за умови грамотної експлуатації, рекламування, можуть стати джерелом істотних доходів всієї України, місцевого самоуправління різних рівнів і, власне, для самих жителів нашої держави, завдяки створенню туристичним бізнесом нових робочих місць. Вважається, що завдяки ефекту мультиплікації одне робоче місце в туризмі створює сім нових робочих місць в інших галузях і секторах, пов'язаних із туризмом корпоративним ланцюгом. Туристичний бізнес - це один із небагатьох видів господарської діяльності, який має високу рентабельність. Звичайно, розвиток туристичної індустрії вимагає інвестиційних витрат, але ця діяльність виявляється менш капіталомісткою, ніж в інших галузях і секторах національної економіки. Український туристичний ринок, що швидко розвивається, стає фактором перебудови української економіки в цілому. Ці зміни полягають в оновленні всієї господарської структури в напрямку збільшення частки валового внутрішнього продукту, яка припадає на так званий третій сектор, тобто послуги. Завдяки розвитку бізнесу з надання туристичних послуг відповідний сектор економіки буде зростати, що сприятиме досягненню поставленої Урядом України стратегічної мети -наблизити структуру національної економіки до господарської структури найбільш розвинутих європейських країн. Потенціал розвитку туризму в Україні справді значний. Пов'язаний він передусім із тим культурним надбанням, яке залишили після себе покоління людей, що належали до різних народів та етнічних груп, а також із природним середовищем – наявністю морських узбереж, місцевостей із лікувальними властивостями, мальовничих ландшафтів.

Україна має досить потужні передумови розвитку туристичної індустрії, які умовно можна віднести до двох ключових категорій: Природний потенціал - рекреаційні та лікувальні можливості, краєвиди (узбережжя Чорного та Азовського морів, річкові й озерні пляжі, гірські та гірськолижні бази в Карпатах і Криму, лікувальні курорти та санаторії, джерела мінеральних вод, лісопаркові зони тощо); Національна культурпо-історична спадщина, ознайомлення з якою має чимале пізнавальне значення (передусім у Києві, Львові, Чернігові, Одесі, Кам'янці-Подільському, Чернівцях, Ужгороді, Полтаві та інших містах). Для реалізації програми розвитку туризму в Україні та його зростаючої ефективності передусім необхідна відповідна матеріально-технічна база з широко розгалуженою туристичною інфраструктурою, особливо в регіонах. Розділ І. Рекреаційно-туристичмі ресурси України Рекреація - розширене відтворення сил людини (фізичках, інтелектуальних та емоційних) або діяльність, спрямована на відновлення продуктивних сил людини. Рекреаційно-туристичні ресурси (РТР) - об'єкти та явиша природного, природно-антропогенного, соціального походження, що використовуються для туризму, лікування, оздоровлення та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційно-туристичних центрів, їх спеціалізацію та економічну ефективність.1 Під туристичними ресурсами розуміють сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, що мають комфортні властивості та придатні для створення туристичного продукту. Як правило, наявність туристичних ресурсів визначає формування туристичного бізнесу в тому чи іншому регіоні. Рекреаційні ресурси - природні й антропогенні геосистеми, об'єкти та явища природи, які мають комфортні властивості та споживчу вартість для рекреаційної діяльності й можуть бути використані з метою відпочинку та оздоровлення людей у певний час і за допомогою існуючих технологій і матеріальних можливостей . Рекреаційно-туристичні ресурси можна умовно поділити на три групи. 1. Природні ресурси - об'єкти та явиїца натурального походження, залучені до сфери туризму та рекреації; це унікальні явища природи, печери, водоспади, скелі, заповідники, гори, ріки, моря, лікувальні води та грязі, кліматичні явища. До складу природних РТР входять ландшафти, геологічні, орографічні, гідрологічні, кліматичні, ґрунтово-рослинні та фауністичні компоненти біосфери. 2. Природно-антропогенні ресурси включають біосферні та природні заповідники, заказники, пам'ятки природи, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, парки -пам'ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, лісо-, гідро-, зоологічні, дендро-, лугопарки, печерні міста. 3. Суспільно-історичні РТР - це об'єкти та явища антропогенного походження, залучені до сфери туризму та рекреації; до їх складу входять: - архітектурно-історичні об'єкти, які представляють історичне та культурне минуле країни (музеї, архітектурні та етнографічні об'єкти); - біосоціальні об'єкти - пам'ятники і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями, життям і діяльністю видатних представників науки, техніки, культури; - об'єкти, які демонструють сучасні здобутки країни в промисловості, будівництві, сільському господарстві, науці й культурі, медицині та спорті.

Україна має багаті природно-кліматичні, культурно-історичні ресурси, які створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. Більшість регіонів України має туристичні ресурси, які належать до всіх трьох груп, що дає можливість виходу на ринок з привабливими туристичними пропозиціями. Значну частину природно-рекреаційного потенціалу складають рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), природно-заповідні об'єкти (національні природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва тощо), території історико-культурного призначення (пам'ятки архітектури та містобудування, історико-архітектурні заповідники та ін.). Це унікальні ресурси для перспективного розвитку туризму, зон рекреації й курортів та найбільш збережена частина природного довкілля. Згідно з оцінкою фахівці потенційний фонд природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних територій становить 12,1 млн. га, тобто 20% площі території України, що відповідає міжнародним показникам раціонального збереження природно-рекреаційних ресурсів. Одноразова місткість ландшафтів України, враховуючи допустимі природоохоронні норми, становить понад 40 млн чоловік.2 Найбільшу питому вагу територій і об'єктів природно-заповідного фонду мають: від 8 до 13% - Тернопільська, Херсонська, Закарпатська, Івано-Франківська, Хмельницька області; 5-7 % - Сумська, Рівненська, Чернівецька області; 3-5 % - Чернігівська, Львівська області, Республіка Крим; доЗ% - Донецька, Миколаївська, Полтавська області; до 2% - Волинська, Житомирська, Запорізька, Одеська, Черкаська області; до 1% - Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Харківська області. Особливе місце в системі рекреаційного використання території України посідає Кримський півострів. Середньорічна тривалість рекреаційного періоду на ньому становить 175-190 днів. Тут же функціонують найстаріші в Україні грязьові курорти -Євпаторія, Саки та інші. Практично в усіх областях України виявлено мінеральні лікувальні води різного складу. Найбільша кількість джерел зосереджена в Карпатському регіоні, зокрема в Закарпатській, Львівській областях. Багато джерел у Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Донецькій та інших областях. Україна має досить значні запаси лікувальних грязей, зосереджених, головним чином, у південних та північно-західних областях. На базі грязьових покладів працюють курорти Бердянська, Куяльника, Хаджибея та ін., а на курортах Миргорода, Моршина, Немирова, Черча поширені торфові грязі. Не менш важливе місце у розвитку туризму в Україні посідає група туристичних ресурсів це - культурні об'єкти, пам'ятки історії, архітектури, археології, етнографічні особливості території, що є важливим засобом задоволення потреб пізнавально-культурної рекреації. Загальна кількість архітектурно-історичних пам'яток з Україні становить 49147 об'єктів, їхня цінність та чисельність (насичення, щільність) у межах областей істотно різняться. Найбільше архітектурно-їсторичких пам'яток, що охороняються державою і церквою, у Львівській обл.

РОБОТИЗАЦИЯ в психологическом аспекте использование интеллектуальных роботехнических комплексов, функциональные особенности коих состоят в достаточно гибком реагировании на изменения в рабочей зоне. В таких комплексах выделяются три основные взаимосвязанные подсистемы: 1) подсистема восприятия обеспечивает прием информации из рабочей зоны и может реализоваться на базе нескольких видов сенсоров: тактильного, локационного, силомоментного, визуального и звукового; 2) подсистема представления знаний является ведущей и обеспечивает накопление, корректировку и использование знаний в решении задач; 3) подсистема планирований и исполнения действий выполняет актуальное преобразование обобщенного плана действий в последовательность операций требуемой амплитуды и скорости. Приведенная структура функций говорит о потребности разработчиков этих комплексов иметь достоверные психологические знания об аналогичных процессах, реализуемых человеком. Все психологические явления, выявленные в экспериментальных исследованиях процессов сенсорно-познавательных, построения движений, применяются в новых разработках, а проблемы роботизации влияют на содержание исследований психологических

1. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

2. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

3. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

4. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

5. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

6. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
7. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
8. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

9. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

10. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

11. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

12. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

13. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

14. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

15. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

16. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

17. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

18. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

19. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

20. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

21. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

22. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
23. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
24. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

25. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

26. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

27. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

28. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

29. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

30. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

31. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

32. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Діяльність уряду України в галузі екології

34. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

35. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

36. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

37. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

38. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
40. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

41. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

42. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

43. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

44. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

45. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

46. Бронхиальная астма. Амбулаторное лечение, показания к госпитализации, диспансеризация, санаторно - курортное лечение

47. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения санаторно-курортных организаций

48. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

49. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

50. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

51. Санаторно-курортное лечение

52. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

53. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

54. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
55. Інноваційна діяльність підприємства
56. Особенности налогообложения НДС санаторно-курортной деятельности

57. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

58. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

59. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

60. Українське ділове мовлення

61. Законодавство України про військову службу

62. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

63. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

64. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

65. Діяльність СГ "ТАС"

66. Маркетингова діяльність комерційного банку

67. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

68. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

69. Історія діяльності товарних бірж в Україні

70. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
71. Життєдіяльність організму
72. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

73. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

74. Аудиторська діяльність

75. Безпека банківської діяльності в Україні

76. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

77. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

78. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

79. Підприємницька діяльність

80. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Правотлумачна діяльність

82. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

83. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

84. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

85. Основи ділової української мови

86. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі
87. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
88. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

89. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

90. Діяльність Євгена Коновальця

91. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

92. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

93. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

94. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

95. Поняття "української діаспори"

96. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

97. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

98. Україна під владою Літви і Польщі

99. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.