Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ Вступ Харктеристка вугільного потенціалу України Проблеми розвитку вугільної промисловості України Державне регулювання вугільної галузі Висновок Список використаної літератури ВСТУП Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Вугільна промисловість України є однією з базових галузей економіки, бо забезпечує своєю продукцією електроенергетику, металургію та інші галузі. Вугілля - це єдина стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки країни. Проте останнім часом спостерігається суттєва невідповідність між значенням вугільної промисловості для країни i технiко-економiчним станом, у якому вона знаходиться. За економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває у глибокому кризовому стані, що не дає можливості розвиватися як самій цій галузі, так галузям споживачам її продукції. Це характеризується падінням видобутку вугілля, фізичним зношенням основних фондів, значним відставанням від передбачених проектами реконструкції та технічного переоснащення термінів введення потужностей. Шахтний фонд знаходиться в катастрофічному стані. Галузь яка мала би бути джерелом бюджетного наповнення, сама постійно потребує бюджетної підтримки. Протягом двох десятиліть (з 1976 по 1996 роки) видобуток вугілля в Україні зменшився більш ніж у 2,5 рази. Державні та урядові заходи з реформування та реструктуризації вугільної галузі, розпочаті із середини 90-х років, не принесли очікуваних результатів і не призвели до стабільного покращення роботи шахт та запланованого зростання вуглевидобутку. Значно погіршилася ситуація і з вирішенням питань соціального захисту шахтарів. Тож актуальною стає проблема виводу вугільної промисловості з довготривалої кризи та перетворення її на стратегічну галузь, яка б забезпечила ліквідацію енергетичної залежності України від зовнішніх впливів або хоча б зменшила її до мінімуму. Над цією важливою науковою і практичною проблемою працювали в різні часи і працюють на даному етапі Ященко Ю.П., Красник В.Г., Кабанов А. І., Корзун А.В. та інші. Харктеристка вугільного потенціалу України Запаси вугілля на території України зосереджені в основному в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському. В загальних запасах вугілля в Україні (117,1 млрд. т) найвища питома вага належить Донецькому басейну — 87,0% (101,9 млрд. т), Львівсько-Волинському та Дніпровському — відповідно 2,0% (2,3 млрд. т) та 3,5% (4,1 млрд. т). Крім того, запаси вугілля є на території Харківської і Полтавської областей — 8,7 млрд. т та Закарпатської вугленосної площі — 0,2 млрд. т. Із загальних запасів 42,5 млрд. т віднесено до прогнозних ресурсів. Донецький вугільний басейн – найважливіший вугільний басейн в Україні. Розташований головним чином в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській, частково Полтавській та Харківській областях України; у Ростовській області Росії.

Площа становить близько 60 тис. км2 (650х200 км), у тому числі в межах України 50 тис. км2. Донецький кам'яновугільний басейн є складовою частиною найбільшої на Європейському континенті рифтогенної структури — Дніпровсько-Донецької западини. У центральній частині басейну розташований Донецький кряж – найбільш піднесена частина Лівобережної України. Найбільші промислові центри: Донецьк, Луганськ, Горлівка, Стаханов та інші. Донецький вугільний басейн в промислових масштабах розробляється з кінця ХVІІІ ст. Першу шахту у Донецькому вугільному басейні збудовано в Лисичанську 1796 року. Станом на 90-і рр. ХХ ст. сумарні запаси вугілля до глибини 1800 м оцінюються в 140,8 млрд. т, з них 108,5 млрд. т. відповідають кондиціям за потужністю пластів і зольністю. Розвідані запаси промислових категорій вугілля становлять 57,5 млрд. т і перспективні 18,3 млрд. т. Серед промислових і перспективних найбільш значні запаси (млрд. т): антрациту (13,8), газового (27,5), пісного (6,3), коксівного (9,8) вугілля. При річному видобутку 100 млн. т цих запасів вистачає на 570 років. Ресурси метану у вугільних пластах становлять 491 млрд. (м. куб.), а за межами діючих шахт – 592 млрд. Ресурси вільного метану у вмісних породах складають 37,65 млрд. м. куб. Від часу початку експлуатації басейну тут було видобуто понад 8 млрд. т вугілля; запаси, які тут залишилися — більше 90 млрд. т. Найбільшого рівня видобуток кам'яного вугілля в Україні досяг у 1970 р. і становив 177,8 млн т/рік. Розробляють 65 пластів, глибина розробки в багатьох шахтах досягає 1100 м. Видобувні роботи ведуть на глибині 400-800 м, а на 35 шахтах – на глибині 1000-1300 м. Пласти і прошарки вугілля розташовуються через 20-40 м один від одного (у сх. частині басейну – через 100 м). Потужність пластів 0,6-1,2(2,5) м. У розрізі карбону нараховується до 300 пластів і пропластків вугілля, потужністю 0,45-2,5 м. В Донецькому вугільному басейні виділені всі основні марки вугілля – довгополум’яне (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксівне (К), опіснено-спікливе (ОС), пісне (П), слабкоспікливе (СС) і антрацити (А), а також перехідне вугілля від бурого до довгополум’яного. Петрографічний склад вугілля досить однорідний. Вугілля Донецького вугільного басейну належить до класу гумітів іноді з сапропелево-гумусовими прошарками. Пересічна зольність вугілля 13-15 %, теплотворна здатність 30-36 МДж/кг. Середня теплота згорання товарного робочого палива 21-26 МДж/кг. Вугілля малофосфористе, від мало- до високосірчистого. Всі пласти (за винятком суперантрацитів) газоносні починаючи з глиб. 150-500 м (нижче зони газового вивітрювання). Причому вміст вуглеводневих газів у вугіллі настільки великий, що можна розглядати як велике газове родовище зі специфічними умовами розподілу газів. Геологічні запаси вуглеводневих газів, що містяться у вугільних пластах і пропластках, перевищує 2,5 трлн. м3. Гірничо-геологічні умови складні: 95 % шахт Донецькому вугільному басейні - газові, 70%–небезпечні за вибухами вугільного пилу, 45 % – небезпечні за газодинамічними явищами, 30% – небезпечні за самозайманням вугілля.

Умови розробки вугільних пластів Львівсько-Волинського і Дніпровського басейнів більш сприятливі. Максимальна глибина розробки пластів Львівсько-Волинського басейну становить 550 м, а потужність пластів вугілля — від 1 до 1,5 м. Небезпека раптових викидів вугілля і газу майже відсутня. Разом з тим зольність видобутого вугілля (47,6%) значно перевищує аналогічний показник в Донбасі (36,2%) і до того ж запаси вугілля досить обмежені (2,0% усіх запасів вугілля України). В Дніпровському басейні зосереджені запаси бурого вугілля, яке на відміну від кам'яного має більш низьку теплотворну здатність і використовується головним чином для виробництва буро-вугільних брикетів, які споживаються населенням на комунально-побутові потреби. Розробка буровугільних родовищ проводиться підземним та відкритим способом. Частка відкритих розробок становить 88,2%. Глибина залягання пластів невелика — максимальна 100 м. Середня глибина розробки пластів на шахтах сягає 90 м, на розрізах — 64 м. Зольність видобутого вугілля нижча, ніж у Донбасі та Львівсько-Волинському басейні і становить 21,7%, однак запаси вугілля також невеликі (3,5% від усіх запасів вугілля України). Таблиця 1 Загальна характеристика вугільних басейнів України (за даними 2006 р.) . Показники Всього Донецький басейн Львівсько-Волинський басейн Дніпровський басейн Промислові запаси вугілля кат. А В С1 млрд . т 45,7 42,2 1,2 1,9 Розроблювані і підготовлені до освоєння запаси, млрд. т 23,3 21,5 0,7 0,8 Середня потужність розроблюваних пластів, м 1,18 1,06 1,24 3,27 Максимальна глибина розробки, м 1400 1400 550 100 Мінімальна глибина розробки, м 24 123 345 24 Середня глибина розробки, м 651 692 456 77 Виробничі потужності, млн. т 115,1 109,1 4,0 2,0 Видобуток вугілля, млн. т 75,9 70,9 3,6 1,4 в тому числі: коксівного, млн. т 31,6 31,6 - - енергетичного, млн. т 44,3 39,3 3,6 1,4 Зольність видобутого вугілля, % 36,0 36,2 47,6 21,7 Таким чином, можна зробити висновок, що Україна повністю забезпечена таким енергоносієм як вугілля. На її території розміщений один з найбільших вугільних басейнів (Донецький), що за своєю потужністю майже повністю може забезпечити потреби українців у паливно-енергетичних ресурсах, а також є ще два басейни (Львівсько-Волинський та Придніпровський), які теж мають промислове значення. Проте в Донбасі вугільні пласти переважно малопотужні, залягають досить глибоко і є вибухонебезпечні через їхню газоносність, що робить видобуток вугілля досить небезпечним за відсутності відповідного технічного оснащення; а вугілля Львівсько-Волинського та Придніпровського басейнів є менш якісним за Донецьке і його запаси відповідно набагато менші. Та незважаючи на це в Україні вугілля може займати чільне місце серед інших енергоносіїв за рівнем використання. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Повільний занепад вугільної промисловості в Україні розпочався ще із 70-х років. Незважаючи на значний строк експлуатації шахт, обсяги реконструкції і будівництва нових шахт з 1975 р. стали різко зменшуватися. За останні 15—20 років у Донбасі не було закладено жодної шахти, у Львівсько-Волинському басейні — одна, в Дніпровському басейні — один розріз.

Ус нервност в полтичному думанн й ставленн в наших рядах значною мрою походять з недостатнього обмну думками й з'ясування проблем до самих основ. Мета цього листа подати роз'яснення усм нацоналстам-революцонерам на закордонних теренах. Щоб не говорити абстрактно, беремо жив полтичн явища,  на х тл подамо потрбн пояснення. Треба говорити цлком вдкрито  ясно, бо найгрший такий стан, коли нерозв'язан чи не вияснен полтичн питання вносять замшання, паралзують здбнсть до д, нарешт, вилазять нескоординованими, суперечливими кроками. Тому в наших рядах мусять бути висвтлен основн проблеми нашо полтики, що на х тл виринають розбжност. Мусимо бути сторожкими, щоб у наш ряди за кордоном не закрались так прояви, як, в наслдок переплутання цлей з засобами, або через застосування невластивих засад  правил до поодиноких проблем, можуть вдводити наш д вд прямування до головно мети на манвц. Фронт визвольно боротьби проти властивого ворога не см в нас нколи бути пдмнюваний, н послаблюваний внутршньо-укранськими протиставленнями

1. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

2. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

5. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

6. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi
7. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
8. Проблеми та перспективи малого бізнесу

9. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

10. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

11. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

12. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

13. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

14. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

15. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

16. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

18. Перспективи соціального розвитку України

19. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

20. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

21. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

22. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
23. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы
24. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

25. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

26. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

27. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

28. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

29. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

30. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

31. Музеи сегодня: проблемы и перспективы. Информатизация музеев

32. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

33. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

34. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

35. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

36. Проблемы и перспективы технологического образования

37. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

38. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития
39. Проблемы и перспективы теории деятельности
40. Проблемы и перспективы человека в XXI веке

41. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

42. Проблемы и перспективы сбалансированного развития Северо-Западного региона РФ

43. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

44. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

45. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

46. Евро: проблемы и перспективы

47. Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции

48. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

49. Атомная энергетика Украины, проблемы и перспективы развития.

50. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

51. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

52. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы

53. Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

54. Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития
55. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития
56. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

57. Банковская система России: проблемы и перспективы развития

58. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) региона

59. Сельское хозяйство России: проблемы и перспективы

60. Аудит и консалтинг: проблемы и перспективы

61. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

62. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

63. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

64. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

66. Российский федерализм, проблемы и перспективы.

67. Філософські засади європейської моделі розвитку України

68. Концепция WIMP. История, проблемы и перспективы

69. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

70. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.
71. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
72. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

73. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

74. Розничные торговые сети на региональном рынке: проблемы и перспективы функционирования

75. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития

76. Механизм получения стволовых клеток, проблемы и перспективы использования их в медицине

77. АТЭС и Казахстан - проблемы и перспективы развития

78. Вступление России в ВТО:проблемы и перспективы

79. Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы

80. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Проблемы и перспективы деятельности резидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь

82. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

83. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

84. Методы, проблемы и перспективы совершенствования управления человеческими ресурсами

85. Управление продажами: проблемы и перспективы

86. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
87. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
88. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

89. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

90. Проблемы и перспективы социального прогнозирования информационных компаний

91. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

92. Проблемы и перспективы развития технических средств таможенного контроля как части таможенной инфраструктуры РФ

93. Проблемы и перспективы развития въездного туризма на примере Ленинградской области

94. Проблемы и перспективы развития гостиничного рынка Украины

95. Проблемы и перспективы развития речных круизов

96. Проблемы и перспективы рекреационного развития Тарханкутского полуострова

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Индустрия социально-культурного сервиса и туризма: сущность, проблемы и перспективы

98. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

99. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.