Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Формування організаційної культури

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст 1.Формулювання проблеми Вступ 2.Аналіз господарсько-економічної діяльності ЗАТ «ТЕЦ–3» м. Харкова 2.1 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації 2.2 Аналіз впливу чинників внутрішнього середовища організації 3.Місія і цілі організації 4.Аналіз сильних і слабких сторін організації 5.Функціональні стратегії організації Висновки Список джерел інформації 1. Формулювання проблеми Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність в організації, спосіб, яким ведеться справа, додає організації індивідуальне забарвлення, персоніфікує її. З цих позицій культуру підприємств можна охарактеризувати як специфічну, характерну для даної організації систему зв'язків, дій, взаємодій і стосунків, що здійснюються в рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки і ведення справи. Зміст організаційної культури не є чимось надуманим або випадковим, а виробляється в ході практичної підприємницької діяльності, зв'язків, взаємодій і стосунків, як відповідь на проблеми, які ставить перед організацією зовнішнє і внутрішнє середовище. Цей вміст діє достатньо довго, воно прошло випробування часом. Але для кожного конкретного члена організації вони існують як щось дане. Таким чином культура підприємства виражає певні колективні уявлення про цілі і спосіб підприємницької діяльності даного підприємства. Окрім формування цих загальних поглядів культура підприємства забезпечує гармонізацію колективних і індивідуальних інтересів. У формах організаційної культури кожен співробітник підприємства усвідомлює свою роль в його системі, те, що від нього чекають і як щонайкраще він може відповісти на ці чекання. У свою чергу, кожен знає, що він може чекати від підприємства, якщо плідно виконуватиме свою місію. Нарешті, кожен знає, або відчуває, що якщо він порушить писані або неписані норми підприємства, то буде покараний і що ця загроза виходитиме не лише від керівництва, але і від його товаришів. Таким чином культура підприємства мобілізує енергію його членів і направляє на досягнення меті підприємства. Вступ Моє дослідження присвячено актуальній для сучасного менеджменту темі - формуванню організаційної культури. Організація функціонує і розвивається, як складний організм. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і нагромаджувати потенціал, який може забезпечити не лише своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком багаточисельних елементів і підсистем організації. Цей &quo ;життєвий&quo ; потенціал діяльності організації забезпечує організаційна культура: те, заради чого люди стали членами організації; то, як будуються стосунки між ними, які принципи і методи виконання робіт використовуються в діяльності організації. Це обумовлю не лише відмінність між організаціями, але і визначає успіх її функціонування і виживання в конкурентній боротьбі.

Закрите акціонерне товариство ТЕЦ-3 було створене на базі Харківської ТЕЦ-3, яка існувала з 1934г., а з 1 березня 2000 р. почало свою самостійну виробничу діяльність. В даний час воно є приватною власністю. Закрите акціонерне суспільство «Теплоелектроцентраль-3» створено на підставі вирішення засновницьких зборів (протокол № 1 від 04 січня 2000 р.), засновницького договору про створення Суспільства, Законів України «О інвестиційної діяльності», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про коштовні папери і фондову біржу», «Про господарські суспільства», інших законодавчих актів України. Акції ЗАТ «ТЕЦ-3» знаходяться у інвесторів і вищого керівництва, у працівників підприємства їх немає. Суспільство має самостійний баланс, поточні, валютні і інші рахунки в установах банків, друк зі своїм найменуванням і інші необхідні реквізити. Юридична адреса: м. Харків, вул. Енергетична 3. Метою діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3» є вироблення електричної і теплової енергії. Діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» має сезонний характер, оскільки вироблення і відпустка тепло- і електроенергії залежать від часу опалювального сезону (з 15 квітня по 15 жовтня теплоенергія відпускається лише у вигляді гарячої води). Менеджмент і культура організації взаємозв'язані і взаємообумовлені. При цьому управління не лише відповідає культурі організації, сильно залежить від неї, але і робить вплив на формування і адаптацію культури до нової стратегії. Тому менеджери повинні уміти управляти культурою своєї організації. Метою даної роботи є вивчення впливу організаційної культури на ефективність діяльності підприємства і її удосконалення на даному підприємстві. 2.Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства 2.1 Аналіз внутрішнього середовища організації Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яке знаходиться в рамках організації. Вона надає постійну і найбезпосереднішу дію на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких включає набір ключових процесів і елементів організації, стан яких в сукупності визначає потенціал і можливості організації. Суспільство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію (товари, роботи, послуги) і з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Суспільства, підвищення доходів акціонерів і працівників Суспільства. Суспільство має право користуватися кредитами українських і зарубіжних банків в іноземній валюті, в порядку, встановленому законодавством України. Соціальний розвиток, поліпшення умов праці, обов'язкове соціальне і медичне страхування і соціальне забезпечення працівників Суспільства і членів їх сімей регулюється законодавством України. Суспільство забезпечує для своїх працівників безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збиток, нанесений їх здоров'ю і працездатності. Суспільство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде бухгалтерську і статистичну звітність і надає се у встановленому об'ємі і порядку уповноваженим державним органам.

До складу ЗАТ &quo ;Теплоелектроцентраль-3&quo ; входять наступні цехи, служби і відділи: котлотурбінний цех з ремонтно-механічною ділянкою; електроцех з електротехнічною лабораторією; хімічний цех з лабораторією; лабораторія теплового контролю і автоматики; паливно-транспортний цех; ремонтно-будівельний цех; •лабораторія металів і зварки; служба засобів диспетчерського і технологічного управління; бухгалтерія; відділ кадрів; планово-економічний відділ; виробничо-технічний відділ; відділ збуту енергії; відділ матеріально-технічного постачання; служба охорони праці; адміністративно-господарський відділ; технічний інформаційний центр. Керівною організацією ЗАТ «ТЕЦ-3» є Загальні збори акціонерів. Фактичне керівництво здійснює голова правління, який керує і координує діяльність всіх структурних підрозділів. Технічний директор є першим заступником голови правління і здійснює керівництво всією виробничо-технічною діяльністю ЗАТ «ТЕЦ-3», що забезпечує надійну, безаварійну, економічну роботу устаткування, організацію ремонтних робіт, оновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переозброєння і реконструкції і що створює безпечні умови роботи персоналу. Він безпосередньо керує: котлотурбінним цехом з ремонтно-механічною ділянкою; електроцехом з електротехнічною лабораторією; лабораторією теплового контролю і автоматики; хімічним цехом з лабораторією; лабораторією металів і зварки; топливно-транспортним цехом; службою засобів диспетчерського і технологічного управління; виробничо-технічним відділом; відділом матеріально-технічного постачання. Фінансовий директор здійснює єдину фінансову політику в області фінансово-господарської діяльності, кредитно-фінансових стосунків ЗАТ «ТЕЦ-3». Директор по збуту продукції здійснює єдину економічну політику в області виробництва і розподілу електричної і теплової енергії, комерційної діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3», організації надійного електро- і теплопостачання міста і контролю за реалізацією електричної і теплової енергії, укладення договорів на постачання газу. Заступник Голови Правління по будівництву відповідає за діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» по питаннях: технічного нагляду за спорудженням об'єктів, проведенням будівельно-монтажних робіт; нагляду за технічним станом будівель і споруд, що вводяться в експлуатацію на їх відповідність вимогам нормативних актів; правильного оформлення проектно-кошторисної документації; забезпечення об'єктів, що будуються, устаткуванням і комплектуючими матеріалами; будівництва нових, реконструкції і розвитку об'єктів, що діють. Заступник технічного директора відповідає за діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» по питаннях забезпечення розвитку технічного прогресу, впровадження нового вигляду устаткування і технологічних процесів. Заступник технічного директора по матеріально-технічному забезпеченню відповідає за організацію МТО виробництва, роботу складського господарства. Помічник голови Правління по загальних питаннях відповідає за організацію господарського обслуговування і діловодства, проведення періодичних медоглядів персоналу, зайнятих на важких і шкідливих роботах. Таблиця 1 – Основні показники розвитку підприємства за 2005-2007 р.р

А ще мало постати (звісно, на папері) два кінні полки. Так у гарячих головах безталанних начальників «творилося і множилося» українське військо. «Словом, як у чарівній казці… — писав Василь Прохода, — з 10 сотень всіх сірожупанників мав зробитись цілий корпус, з 2-х гарматних батарей по 2 гармати — мало повстати дві бригади, а з нічого — два кінні полки. Правда, в Луцьку (вже) існувала кінна бригада Манича і на папері займала навіть фронт Колки — Сарни чи Малевичі, але в дійсності не мала там ні однієї шаблі. А 1-й кінний ім. отамана Осецького полк перед Луцькою катастрофою спромігся здобути п'ятеро верхових коней і повоз для начальних осіб» [95, с. 109]. Командиром 2-ї Сірої дивізії Осецький призначив Федора Тимченка, а начальником штабу — сотника Пилипенка. Почалось формування нових штабів і полкових постачань. Виникла сила-силенна нових посад… Отаман Осецький, обіцяючи старшинам широкі кар'єрні перспективи, «зумів захопити майже половину сірожупанників організаційною гарячкою». Тільки невелика кількість «Сірих борців» беззмінно залишалася на більшовицькому та польському фронтах, ведучи тяжку боротьбу з історичними ворогами, які знову хотіли розірвати Україну

1. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

2. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

3. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

4. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

5. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

6. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
7. Основні принципи і типи організаційної культури
8. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

9. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

13. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

14. Організація науково-інформаційної діяльності

15. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

16. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

17. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

18. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

19. Організаційні форми інноваційної діяльності

20. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

21. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

22. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
23. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
24. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

25. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

26. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

27. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

28. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

29. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

30. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

31. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

32. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

34. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

35. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

36. Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования

37. Організація приймання товару в аптеці

38. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
39. Організація праці
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

41. Формирование правовой культуры сотрудников органов внутренних дел – задача правового государства

42. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

43. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

46. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

47. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

48. Організація обліку грошових коштів

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

49. Організація евакуаційних заходів

50. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

51. Человек в конфуцианской модели культуры

52. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

53. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

54. Організація банківської справи
55. Організація біржової торгівлі
56. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

57. Організація діяльності "ПриватБанку"

58. Організація кредитної роботи в комерційному банку

59. Організація та планування кредитування

60. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

61. Організація будівельного майданчика

62. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

63. Організація охорони праці на виробництві

64. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

65. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

66. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

67. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

68. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

69. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

70. Внутрішній аудит організації
71. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
72. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

73. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

74. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

75. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

76. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

79. Організація документаційного забезпечення установи

80. Організація і методика аудиту

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Організація і методика аудиту доходів підприємства

82. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

83. Організація облікового процесу на підприємстві

84. Організація обліку

85. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

86. Організація обліку власного капіталу підприємства України
87. Організація обліку запасів на підприємствах
88. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

89. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

90. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

91. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

92. Організація праці бухгалтера

93. Організація складського обліку запасів в установах

94. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

95. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

96. Організація управлінського обліку на підприємстві

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

97. Основи організації бухгалтерського обліку

98. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

99. Ревізійні комісії підприємств і організацій

100. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.