Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю Зміст 1. Основні напрямки валютного регулювання 2. Інституційне забезпечення валютного регулювання (інструменти) 3.Механізми валютного регулювання 4.Валютне регулювання в Україні 5. Основні завдання валютного регулювання та валютного контролю Задача (№28) Список літератури Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю (№55) Невід'ємною ланкою валютної системи є механізм її регулювання. Таке регулювання здійснюється на двох рівнях — міждержавному (в т.ч. регінальному) та національному. Особливо зросла значущість валютного регулювання у зв'язку з запровадженням на основі Ямайської угоди механізму «плаваючих» валютних курсів, принципу поліцентризму у структурній побудові всієї системи. Функції регулювання міжнародних валютних відносин світова спільнота поклала на Міжнародний валютний фонд (МВФ), який керується у своїй діяльності статутом фонду та ухвалами й домовленостями, що іх спільно прийняли країни-учасниці. Механізм регулювання на державному рівні, його інституційні структури, принципи й нормативні параметри визначаються законодавчими актами кожної країни. 1. Основні напрямки валютного регулювання Валютне регулювання на національному рівні здійснюється на базі принципів і методів, що визначаються МВФ та регіональними союзами, до яких входять окремі країни. У своєму практичному втіленні воно охоплює всі ланки валютних відносин, що склалися в тій чи іншій країні. Зміст системи валютного регулювання констатується чинним законодавством і правовими нормами окремих держав. У такому законодавстві визначаються: — суб'єкти валютних відносин, їхні права (в т.ч. права власності на валютні цінності в іноземній валюті) та обов'язки; — статус національної валюти; — порядок здійснення валютних операцій, використання надходжень в іноземній валюті, організації торгівлі валютними цінностями, розрахунків в іноземній валюті; — режим визначення й регулювання валютного курсу; — механізм утворення й використання офіційних валютних резервів; — механізм здійснення валютного контролю, повноваження органів державного управління і функції банківської системи у цьому питанні і т.ін. В умовах функціонування ринкової економіки головним об'єктом валютного регулювання є валютний курс національної грошової одиниці, зміни якого спричиняють відчутний вплив на розвиток як внутрігосподарських процесів, так і зовнішньоекономічних позицій тієї чи іншої країни. Йдеться про вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю, рух довго- й короткострокових капіталів, заборгованість, платіжний баланс країни тощо. Існує обернено пропорційна залежність між динамікою валютного курсу і ціновою конкуренцією. За підрахунками, підвищення курсу долара США на 1 % супроводжується зростанням дефіциту річного торговельного балансу цієї країни на 2,5—3 млрд.доларів. Внаслідок заходів зі зміцнення національної валюти, що Їх провадив уряд президента Р.Рейгана в 1980—85 рр.,

реальний курс долара відносно провідних валют країн Заходу виріс більш як на 70%. Однак цей ріст відчутно послабив зовнішню конкурентоздатність американських товарів. Адже це фактично означало додатковий 70-відсотковий податок на всі товари, що вивозилися за межі США, І 70 % субсидії на імпортні товари. Значною мірою завдяки цьому чинникові частка США в японському експорті зросла з 24 % 1980 р. до 35 % 1985 р. Водночас дефіцит торговельного балансу США у торгівлі з Японією виріс більш як у 4 рази і досяг 1985 р. 50 млрддоларів. Цей по суті класичний приклад є переконливим доказом значення валютних курсів у структурі зовнішньоекономічної діяльності й того, наскільки виваженою має бути економічна політика щодо їхнього регулювання. 2. Інституційне забезпечення валютного регулювання (інструменти) Чинним законодавством кожної країни визначаються фуйкції та повноваження, якими наділяються державні владні структури задля здійснення ними валютного регулювання та управління валютними ресурсами. В системі інституційного забезпечення валютного регулювання важлива роль відводиться парламентам окремих країн. До їхньої виняткової компетенції належить прийняття законодавчих актів з питань валютного регулювання та контролю; визначення принципів і основних напрямків валютної політики на поточний період; встановлення лімітів державного боргу, державних кредитів та іншої економічної допомоги іноземним державам, що здійснюється на бюджетній основі; визначення повноважень органів державного управління та центральних банків у сфері валютних відносин тощо. Виконавчими органами валютного регулювання та контролю виступають центральні банки, міністерства фінансів, спеціальні державні установи. Головним виконавчим органом управління (в широкому розумінні цього поняття) валютою є Центральний банк країни. У його компетенції — виконання таких функцій: — нагромадження та управління валютними резервами країни, здійснення операцій з їх розміщення, в т.ч. і в іноземних банках; — визначення сфери й порядку обігу на території країни іноземної валюти: — визначення курсу національної грошової одиниці відносно валют інших країн; — встановлення правил і видача ліцензій комерційним банкам на здійснення ними банківських операцій з валютними цінностями; — встановлення механізму обліку та статистичного обслуговування валютних операцій; — у багатьох країнах на центральні банки покладаються функції головного валютного контролера. Окрім названих функцій, центральні банки представляють інтереси своєї держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях. Функції Міністерства фінансів у сфері валютного регулювання визначаються залежно від наявного в тій чи іншій країні статусу Центрального банку та розмежування в цій сфері його повноважень і повноважень уряду. Однак у будь-якій ситуації виключною компетенцією Міністерства фінансів є: формування й використання бюджету і проведення податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей; формування й використання валютного фонду за рахунок коштів державного бюджету в межах сум видатків, що їх затвердив парламент країни; 3.

здійснення заходів, пов'язаних з регулюванням платіжного балансу, обслуговуванням державного боргу і т.ін. В усіх випадках діяльність Міністерства фінансів як урядової структури тісно пов'язується й координується з діяльністю центральних банків. Державна податкова інспекція здійснює фінансовий контроль за операціями з валютними цінностями, що проводяться резидентами й нерезидентами на території держави. Державний митний комітет здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон країни. На Міністерство зв'язку покладаються обов'язки щодо здійснення контролю за додержанням правил поштових переказів валютних цінностей за кордон. У структурі Кабінету Міністрів можуть утворюватися спеціалізовані підрозділи з функціонального забезпечення окремих напрямків валютної політики. В системі інституційного забезпечення валютного регулювання та контролю певні функції покладаються і на комерційні банки. Уповноважені банки здійснюють контроль за операціями з валютними цінностями, що проводяться резидентами й нерезидентами за посередництва таких банків. У деяких країнах діють експортно-імпортні банківські установи, що обслуговують валютні операції, здійснювані на рівні держави. 3.Механізми валютного регулювання Основним об'єктом валютного регулювання є відповідна корекція курсу національної грошової одиниці. При регулюванні валютного курсу залежно від цілей зовнішньоекономічної політики та конкурентної ситуації на світовому ринку в період функціонування Бреттон-Вудської валютної системи широко використовувалися методи девальвації та ревальвації національної грошової одиниці. Про масштаби застосування цього інструмента свідчить такий факт: лише з 1946 по 1973 р. в західних країнах було проведено понад 500 девальвацій. Та не слід вважати, що девальвації та ревальвації з запровадженням саморегулювальних механізмів Ямайської валютної системи повністю відійшли в минуле. 16 вересня 1992 р., під час різкого загострення валютної кризи на фінансових ринках Європи, Італія, втративши можливість утримувати курс своєї валюти в межах коливань, що допускалися статутними нормами ЄВС, вимушена була девальвувати ліру на 7 %. Водночас були проведені девальвації іспанської песети, ісландської крони та португальського ескудо. Власне, і Україна при запро-вадженні в листопаді 1992 р. купоно-карбованця в безготівковий обіг знизила його курс відносно російського рубля в пропорції 1:1,45 проти співвідношення 1:1, що існувало раніше. Таке офіційне зниження курсу української грошової одиниці за економічним змістом було формою її девальвації. Проведення девальвацій чи ревальвацій далеко не завжди є результативним. Непоодинокі випадки, коли після їх здійснення настає лише короткочасне покращання зовнішньоекономічної ситуації країни, що вдається до застосування цих інструментів валютної політики. Девальвація являє собою цілеспрямовані дії відповідних інституційних структур, що мають на меті зниження обмінних курсів валюти власної країни. Таке зниження спрямовується, з одного боку, на стимулювання експорту та споживчого попиту на внутрішньому ринку, та з другого — на підвищення конкурентоздатності та поліпшення торговельних позицій країни на світовому ринку.

В сфере законодательства: приближение основных правовых условий функционирования кредитных организаций к международным стандартам регулирования банковской деятельности (в том числе определенным в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора», разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору); укрепление законодательных основ банковской деятельности, защиты интересов и прав кредиторов и вкладчиков; создание законодательных механизмов повышения эффективности ликвидационных процедур кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на совершение банковских операций; укрепление механизмов конкуренции и предотвращение действий по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере; законодательное обеспечение системы гарантирования вкладов (мелких депозитов) и начало работы по ее формированию; создание условий для перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности; решение законодательных проблем в сфере валютного регулирования и контроля; создание

1. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

2. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

3. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

4. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

5. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

6. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.
7. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору
8. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

9. Валютний ринок Украіни

10. Розробка та використання механізму факторингових операцій

11. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

12. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

13. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

14. Валютні операції банку та валютні ризики

15. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

16. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

18. Валютне регулювання в Україні

19. Господарство України періоду утвердження капіталізму

20. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

21. Поняття, форма та функції Конституції України

22. Правове регулювання зайнятості на україні
23. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
24. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

25. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

26. Валютно–фондовая биржа и характеристика операций

27. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

28. Характеристика рекреаційних ресурсів України

29. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

30. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

31. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

32. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

33. Особливості українського конституціоналізму

34. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

35. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

36. Поняття правового регулювання

37. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

38. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля
39. Поняття, функції та система трудового права України
40. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

41. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

42. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

43. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

44. Ідеологи українського націоналізму

45. Поняття "української діаспори"

46. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

47. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

48. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

49. Валютна політика України

50. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

51. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

52. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

53. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

54. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
55. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
56. Валютный курс, понятия и характеристика

57. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

58. Характеристика современной валютной системы

59. Валютне державне регулювання

60. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

61. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

62. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

63. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

64. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку

66. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

67. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

68. Характеристика звезд

69. Общая характеристика процесса научения

70. Редкие растения, краткая характеристика
71. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров
72. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

73. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

74. Общая характеристика степной зоны

75. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

76. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

77. Характеристика Дальневосточного экономического района

78. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

79. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

80. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

82. Атомна енергетика України і РПС

83. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

84. Общая характеристика Туниса

85. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

86. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
87. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика
88. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

89. Комплексная характеристика Словении

90. Китай. Характеристика страны

91. Социально-экономическая характеристика Индии

92. Экономическая характеристика Псковской области

93. Характеристика политико-географического положения Китая

94. Страноведческая характеристика Грузии

95. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

96. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

97. Политика правительства РФ в области валютных отношений

98. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

99. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

100. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.