Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст І. Вступ. ІІ. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова: 2.1. Архетип України в творчості М. Костомарова. Ментальні особливості українців. 2.2. М.І. Костомаров і розвиток політичної думки в Україні. Державно-правові погляди М. Костомарова. ІІІ. Висновок. Література. Вступ. Українська політична думка першої половини XIX ст. чітко відобразила основні риси економічного і соціально-політичного життя епохи - криза феодально-кріпосницьких відносин, генезис капіталізму та процес національного відродження, що йшов через розвиток історичних традицій і пробудження почуття української народності. Національне відродження було представлено плеядою освіченої української інтелігенції, яка працювали в галузі історії, літератури, етнографії, археографії. Чільне місце серед діячів українського національного руху займає творча та громадська діяльність відомого історика, етнографа, письменника М.І.Костомарова. Його політичні та наукові погляди склалися під впливом і глибоким осмисленням романтичної німецької філософії Гердера і Шеллінга, які синтезували науково-філософські шукання ХVІІІ ст. і сформулювали ідею гармонійної єдності розвитку природи, світу і людської історії. Наукова діяльність Костомарова, його участь у суспільно-політичного житті України були досить багатогранні. У списку праць нараховується більше трьохсот публікацій, у тому числі десятки монографій, збірників історичних документів, дослідницьких критико-полемічних статей. Неоціненну роль відіграв М.І. Костомаров у розвитку української історіографії, яку збагатив численними фундаментальними творами, новими історико-філософськими ідеями та публікаціями історичних пам’яток. Присвятити життя своє народові, вчений віддав йому весь свій талант, вивчаючи глибини народного життя і допомагаючи становленню його свідомості. Микола Костомаров першим у вітчизняній історіографії звернув увагу на народ як найважливіший об’єкт історичного дослідження. Утверджував ідеї народництва, федеративного союзу вільних слов’янських народів. У народному житті бачив вплив єдиного духу як першооснови буття. М. Костомаров – основоположник народницького напряму в українській історіографії. Метою історичної науки вважав дослідження минулого людської громади, народу. ІІ. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова: 2.1. Архетип України в творчості М. Костомарова. Ментальні особливості українців. Романтична філософія та історіософія середини XIX віку не були абсолютно новою істиною для української культури. Перманент­ні ідеї, що розвиваються на тисячолітньому відтинку часу, єднають культурні пласти в моноліт. На них виплекано українську літературу, власне українськість, національне і космогонічне світовідчуття, образи-символи. Стосовно останнього компоненту, компоненту-системи, то ми витворили матріархальну тріаду (а чи тризуб) образів-символів: язичницька берегиня - Пресвята Діва Марія - Україна державна. М.Костомаров, досліджуючи слов’янську міфологію, фольклор, історію, орієнтується на цю тріаду як на наріжний камінь української культури.

А відтак його праця &quo ;Книга буття українського народу&quo ; сприймається не як політичний документ, а синтетичний культурологічний. В ньому М.Костомаров швидше письменник, філософ, аніж історик чи політик. Тріада ідей мислиться М. Костомаровим зовсім або майже ототожнено. Слов'янська ідея та ідея волі перевіряється Святим Письмом, узгоджується з ним. Костомаров вірить у детермінованість історичної долі України. Справедлива вона чи ні, але треба сподіватись і просити в Бога кращого майбутнього: &quo ;. I встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до своїх братів всіх слов’ян, і знову почують крик &quo ;. Парадокс, але найчастіше в могилу її клали свої ж, брати-слов’яни. Одначе в дусі християнської моралі Костомаров цього не &quo ;бачить&quo ;, він - прощає. Образ України матеріалізовано в людську плоть; вона одностайна, одноголосна, як справді єдиний організм, а не мільйони окремих індивідуальностей. Колективна свідомість стала свідомістю монообразу. Пригадується образ України із драми «Милість божія» невідомого автора. Від цього бароккового образу до романтичного шевченківського чи костомарівського образу розвивається пєрманентна ідея волі або образ-символ України державної. Костомаров в &quo ;Книзі буття.&quo ; переконаний, &quo ;що Україні призначено виконати священну місію: об'єднати слов’янщину. Але ні Росії, ні Польщі він цього не довіряє, і там, I там - неволя, цар чи король, гординя, кріпацтво. Тільки етично чистий, духовний ідеал, який зберегла в своєму лоні Україна, може здійснити місію. Отже, українці - Богообраний народ? За Костомаровим - так, однак месіанізм український не має нічого спільного з єврейським, наприклад, чи з російським. Месіанська роль України – страждати і жертвувати, терпіти і невпокорюватись: &quo ;Лежить в могилі України але не вмерла&quo ; /п.100/. Історик називає сусідні країни сестрами, але від котрих Україна утирала сльози. М Костомаров пристрасно закликає, уповаючи на Бога, будувати суспільний лад на основі християнських цінностей. Це єдиний порятунок для України і всієї Слов'янщини від загибелі, втрати своєї окремішності. А тому замість категорій народ, нація вживає - &quo ;племено&quo ;, - як категорію, що історично є первісною. Думаю, тут причина - філологічна, тобто стильова. &quo ;Племено&quo ; звучить древньо, вагомо; в ньому відкритий генезис. Парафрази із п’ятикнижжя Мойсея і Євангелій також в цьому смислі не вигадки . Уперше в українській науці М. Костомаров звернувся до проблем етногенези українців, а також започаткував етнопсихологію, намагався порівняти з психологічного огляду українців, росіян і поляків. М. Костомаров мав достатньо підстав для того, щоби дійти висновку про неможливість мирного співжиття українців і росіян. Проте він намагався нав'язати протилежну думку. За його переконанням, українці і росіяни взаємодоповнюються, у «південноруське плем'я», яке упродовж тривалого історичного періоду начебто довело нездатність свою до державного життя. Тому український народ мусить жити з росіянами, дати такому співжиттю одухотворене начало&quo ;.

Коментарі зайві: українці - народ недержавотворчий, тому вони приречені жити в тій державі, яку сформували, розвинули і зміцнили росіяни. Отож, сфера діяльності українців не виходить поза межі духовної культури. Тенденційність М.Костомарова ще яскравіша, коли йдеться про взаємини українців і поляків. &quo ;Якщо, пише він, - південноруський народ далі від польського, ніж від великоруського, за складом мови, то натомість набагато ближче за народними властивостями і основами народного характеру&quo ;. А відтак учений доходить парадоксального висновку: між українцями і поляками -прірва, бо в одних утвердилося мужицтво, а в інших - панство. Проте польська аристократія надто демократична на противагу аристократичній південноруській демократії. «Там (у Польщі) панство шукає рівності в межах свого стану; тут народ, який рівний за правами і за становищем, випускає зі своєї маси відмітних осіб і потім прагне поглинути їх у своїй масі». Примкнувши до поляків, українці, за М. Костомаровим, нічого не здобудуть, але можуть стати їх здобиччю. Про взаємодоповнення українців і поляків не може бути мови: від останніх українці можуть запозичити лише панство, а воно &quo ;вбиває нашу народність&quo ;. Хитання М. Костомарова очевидні при порівнянні &quo ;Двох руських народностей&quo ; з &quo ;Книгами буття українського народу&quo ;, які написані на 15 років раніше. Твердження про роль українців як моральних цивілізаторів другої &quo ;руської народності&quo ; не витримало іспиту часу. У Російській імперії через три роки після публікації &quo ;Двох руських народностей&quo ; посилилося гоніння навіть на українську мову. Тепер учений змушений переконувати царський уряд в цілком очевидному - у праві українського народу користуватися рідною мовою, хоча би &quo ;для домашнього вжитку&quo ;, бо для вживання її в науці начебто ще не настав час&quo ;. Таким емоційним захистом української мови М. Костомаров лише доводить хибність попередніх висновків про спільність росіян як державотворчої &quo ;народності&quo ; і українців, які в Російській імперії приречені на денаціоналізацію . 2.2. М.І. Костомаров і розвиток політичної думки в Україні. Державно-правові погляди М. Костомарова. Наукова діяльність М.І. Костомарова в галузі історичної науки складає важливу сторінку української історіографії. А вплив його на розвиток історичної дамки на Україні важко переоцінити. Уже перша його праця &quo ;Богдан Хмельницький&quo ;, яка побачила світ у 1857 р., викликала поштовх до осмислення подій періоду визвольної боротьби українського народу як з боку російської історіографії і публіцистики, так і української. Даючи оцінку цій праці, М.Г. Чернишевськяй писав, що М.І. Костомаров уважно і повно вивчив джерела, &quo ;. з яких багато у перший раз відкриті його невтомними руками, перевірив кожний факт, кожне слово, виявив справжні стосунки осіб, станів і племен, про які і до того часу мали самі суперечливі поняття, і, нарешті, - виклав наслідки своїх пошуків у блискучій, справді драматичній оповіді, цілком об'єктивно. Вчені цінують у його творі вченість, принциповість і вірність погляду&quo ;.

Не в партях  не в полтичних сектярських гуртках, а власне тут в органах мсцево самоуправи (як  в синдикалстичних органзацях) народн маси найдуть для себе школу громадсько творчости й нацонально-полтичного виховання, видлюючи з себе нову провдну й органчно звязану з ними верству досвдчених суспльникв, органзаторв, господарникв  дер]жавних дячв. Укранська Держава за адмнстративним розподлом, що узгляднятиме природн, сторичн, полтичн, економчн  стратегчн властивост окремих районв нашо обширно територ, подлятиметься на кра, повти й громади (мсь]к, мстечков, сльськ), що матимуть сво органи самоуп]рави та у межах встановлених законами компетенцй керму]ватимуть мсцевими публчними справами. Система самоуп]рави в повтах  громадах найде сво завершення в краях. Кра посдатимуть власн представницьк органи Крав Ради й уряди. Крав Ради складатимуться з послв, обраних на певний термн у вдповднй клькост вд кожного повту. Вибори до органв самоуправи вдбуватимуться на засадах прямого, загального, рвного й тамного голосування

1. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

2. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

3. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

4. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

5. Розвиток політичної думки України

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Регіональний розвиток харчової промисловості України
8. Регіональна економіка промисловості України

9. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

10. Політична система Української козацької держави

11. Етнонаціональні відносини й національна політика

12. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

13. Політичні права і свободи громадян України

14. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

15. Національний банк України

16. Національний Банк України

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

17. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

18. Аудиторська перевірка Національного банку України

19. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

20. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

21. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

22. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
23. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
24. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

25. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

26. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

27. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

28. Центристські партії в політичній системі сучасної України

29. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

30. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

31. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

32. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

33. Українська національна революція 1649-1657рр

34. Податкова політика України

35. Основні напрямки зовнішньої політики України

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Бюджет України: актуальні проблеми

38. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
39. Інформаційна політика України
40. Проблеми золотоносності надр України

41. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

42. Банківська система України та проблеми її реформування

43. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

44. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

45. Економіко- і політико-географічне положення України

46. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

47. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

48. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

49. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

50. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

51. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

52. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

53. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

54. Основні етапи українського національного відродження
55. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
56. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

57. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

58. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

59. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

60. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

61. Українське національне відродження ХІХ ст.

62. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

63. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

64. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

65. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

66. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

67. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

68. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

69. Валютна політика України

70. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
71. Етапи розвитку політичної думи в Україні
72. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

73. Політологія. Політичні системи в Україні

74. Становлення української політичної думки

75. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

76. Політична опозиція в Україні

77. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

78. Політичні партії в Україні

79. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

80. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Структура системи соціального захисту населення і політики України

82. Митна політика України

83. Сучасна митно-тарифна політика України

84. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

85. Екологічні проблеми міст України

86. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
87. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
88. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

89. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

90. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

91. Атомна енергетика України і РПС

92. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

93. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

94. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

95. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

96. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

98. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.