Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Вибори та види виборчих систем

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Одним з найдавніших інститутів людського суспільства являється інститут виборів. Виборність існувала вже в родовому суспільстві, а в рабовласницьких устроях Греції та Риму вибори представляли важливий принцип державності. Але особливе значення вибори здобули з розвитком капіталістичних суспільних відносин і появою республіканської форми правління. В сучасних демократичних державах вибори представляють собою форму волевиявлення населення, форму реалізації народного суверенітету, як одного з основних конституційних принципів. Участь в виборах представляє собою найважливіший метод, з допомогою якого виборці мають право і можливість здійснювати контроль над формуванням та діяльністю, як законодавчих, так і виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, та категорії посадових осіб, які отримують посаду в результаті виборів. «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні являється народ. Народ виконує владу безпосередньо, а також через органи державної влади і органи місцевого самоврядування»(Конституція України. Стаття 5). Історично процес утворення демократичних норм державності і виборчого права закріпленого конституційно в Україні пройшов непростий та довгий шлях. Яскравим історичним прикладом являється Запорізька Січ, яка була збудована на традиціях українського демократизму. Генеральна Рада виконувала функції верховної влади: законодавчу, судову, адміністративну. Вона приймала закони, обирала гетьмана та козацьку старшину, вирішували питання війни та миру, заключала міжнародні угоди, мали право суду над гетьманом та старшиною. Наступний приклад – Конституція Пилипа Орлика(1677-1742). Цей український гетьман в еміграції розробив першу в Україні народну демократичну конституцію «Пакти і Конституція прав Війська Запорізького». Її текст був зачитаний 5 квітня 1710 року на святкуванні з приводу обрання П. Орлика гетьманом. Вона містила в собі статті, щодо територіального устрою, фінансових та організаційних питань, а також виборчі норми. Боротьба українського народу за демократію нерозривно пов’язана з боротьбою за незалежність. Багато яскравих сторінок в історію українського демократизму вписало ХХ століття. Сильний підйом національного руху в роки української революції 1917-1920 років спонукав появу на світ різноманітних демократичних інститутів: політичних партій, об’єднань, рухів, рад, Центральної Ради та інших. Верховенство народу в демократичному суспільстві визначається не тим, що народ керує, а тим, що йому єдиному надається право вирішувати хто буде керувати від його імені. Тим самим суспільство забезпечує себе не тільки постійною легітимною владою, але і постійним вибором найбільш якісних виконавців цієї влади. Отже вибори – це необхідна умова демократії. Виборче право – це сукупність правил та юридичних норм, що регулюють участь громадян в виборах, як в якості виборця, так і в якості особи, що обирається. Володіння, як активним, так і пасивним виборчим правом законодавчі органи різних країн пов’язують з вимогами, яким повинен відповідати громадянин. Вони називаються виборчими цензами.

В більшості країн активне виборче право отримують з 18 років. Але є приклади більш низького вікового цензу. В КНДР громадяни мають право голосу з 17 років, на Кубі та в Нікарагуа з 16 років. Пасивне виборче право передбачає як правило більш високий віковий ценз. Наприклад в Україні право балотуватися на пост депутата Верховної Ради мають громадяни, що досягли 21 року, в той час як сенатором в США може стати громадянин не молодше 35 років. Зазвичай досить високий віковий ценз встановлюється для людини, яка балотується на пост президента: В Україні, Росії, США, Португалії, Індії і інших 35 років, Німеччина – 40 років, Італії не молодше 50 років. Також в багатьох країнах існує ценз осідлості. Для активного виборчого права він становить від 1 місяця до 2 років. Це означає, що громадянин, щоб отримати доступ до виборчих урн, повинен постійно проживати в межах даної адміністративно-територіальної одиниці встановлений проміжок часу. Для пасивного виборчого права вводяться більш жорсткі вимоги. Так, в США громадянин, чия кандидатура виставляється на пост президента повинен постійно проживати на території країни не менше 14 років. Здебільшого вибори виконуються шляхом таємного голосування, що забезпечує виборцю повну свободу волевиявлення на виборах. Виборча система – це сукупність правил та прийомів, що забезпечують участь суспільства в формуванні державних органів. Найбільш розповсюдженими виборчими системами являється мажоритарна і пропорційна а також їх комбінації. Мажоритарна система являється найстаршою з всіх існуючих. В залежності від кількості виборців, номінально необхідного для вибору кандидата, виділяються наступні різновиди вказаної системи: мажоритарна система відносної більшості; мажоритарна система абсолютної більшості; мажоритарна система кваліфікаційної більшості. Мажоритарна система відносної більшості – найбільш розповсюджений вид мажоритарної системи. На сьогодні в «класичному» вигляді її застосовують 43 країни (здебільшого англомовні). При її застосуванні обраним вважається той кандидат який в окрузі набрав більше число голосів ніж інші кандидати. Оскільки ця система не встановлює необхідного мінімуму голосів, нема необхідності встановлювати мінімум виборців, при якому вибори будуть вважатися дійсними. Тому вибори вважатимуться легітимними, якщо в них прийме участь будь-яка кількість зареєстрованих виборців (навіть тільки один). Мажоритарна система відносної більшості має свої переваги: вона завжди результативна(не потрібно проводити 2 тур виборів); зрозуміла виборцям; економна; дозволяє великим партіям отримати більшість і сформувати стабільне правління. Головні її недоліки в тому, що: часто депутат обирається меншістю виборців; втрачаються голоси, віддані за інших кандидатів; викривлення голосування в межах всієї країни. Для того, щоб було менше викривлень, в ряді країн застосовують мажоритарну систему абсолютної більшості. Її головні відмінності в тому, що: для обрання необхідно набрати не звичайну більшість, а обов’язково абсолютну (тобто 50% 1 голос); якщо ніхто з кандидатів не набирає необхідної абсолютної більшості, проводиться 2 тур, в якому, як правило, приймають участь два кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів в 1 турі.

Але є винятки, наприклад в Франції в 2 турі беруть участь всі бажаючі кандидати 1-го туру, які подолали бар’єр в 12,5% голосів від числа виборців; як правило, передбачений обов’язковий кворум: щоб вибори вважалися дійсними, необхідно більше половини виборців від числа зареєстрованих. Мажоритарна система абсолютної більшості дає менші викривлення. Існує також ще один вид мажоритарної системи - мажоритарна система кваліфікаційної більшості. Вона передбачає більш високі вимоги кількості голосів, необхідних для вибору (наприклад, до 1993 року, щоб бути обраним італійським сенатором, необхідно було набрати 65% голосів (майже 2/3)). Пропорційна виборча система являється також дуже розповсюдженою при проведенні виборів. Суть даної системи в тому, що: за голоси виборців змагаються не кандидати, а політичні партії; партії надають «партійні списки», в яких вказані, як самі кандидати від однієї партії, так і їх черга на отримання мандатів; виборці голосують за партію; мандати між партіями розподіляються пропорційно числу голосів, отриманих партіями на виборах; отримані кожною партією депутатські мандати розподіляються між її членами в відповідності з чергою в партійному списку. На відміну від мажоритарної системи, що застосовується в великих країнах, де конкурують, як правило 2 ведучі партії, пропорційна виборча система застосовується в невеликих по території країнах з розвитою багатопартійністю. На сьогодні вона застосовується в Естонії, Латвії, ряді скандинавських країн, при виборах нижньої палати парламенту в Польщі та Чехії. Недоліки цієї системи в тому, що багаточисельні партії, які притримуються різних поглядів, не можуть домовитися між собою, не можуть сформувати стійке правління, внаслідок чого – часто змінюється влада. Голосуючи за партійний список виборці часто знають лише його лідерів, і не знають інших членів, в результаті чого в парламент потрапляють сумнівні і випадкові люди, які ніколи не були б обрані особисто. Найбільш діючим засобом усунення недоліків пропорційної системи являється встановлення бар’єра. Його метою є запобігання проникнення дуже малих та випадкових партій. Таким чином парламент стає менш розрізненим по своєму складу та більш стабільним. При використанні бар’єра до розподілення депутатських мандатів допускаються тільки ті партії, які зібрали визначений мінімум голосів. В Німеччині, Росії – 5%, в Болгарії та Україні – 4%, Іспанії – 3%, Ізраїлі – 1,5%. Не дивлячись на те, що в багатьох країнах мажоритарна та пропорційна системи застосовуються в «чистому» вигляді, деякі країни пішли по шляху їх комбінування, а також використання нетрадиційних виборчих систем. При використанні обох систем крупні партії урівнюються середніми та дрібними. В результаті будуть максимально представлені інтереси виборців, але в той же час крупні партії складуть основу парламентської більшості, що дасть шанс сформувати стійке правління. В залежності від відношення елементів мажоритарної та пропорційної системи змішані виборчі системи бувають: симетричними та асиметричними. В деяких країнах застосовуються нетрадиційні виборчі системи.

Все отрицательные качества, которые мы видим вокруг и внутри себя это именно и есть то, что сотворил Творец, потому что кроме эгоизма не создал более ничего. Но, создав эгоизм, нас, оставил нам его для исправления. И сделал это специально, потому что только благодаря нашей работе над этим сможем достичь Его уровня уровня Творца. А остальное создано в виде автоматических систем, подобно системе пищеварения, например. Но часть творения, которая предоставлена самому человеку, ни в коем случае не может быть довершена Творцом. И именно то, что Он сотворил все мироздание, сократив Свое участие в нем в конце исправления, говорит о Его совершенстве. Мы не понимаем, что со стороны Высшего намного труднее сократить свои действия, перестать давать, потому что отдача это Его природа. Насколько нам легко брать и получать, насколько мы не в состоянии отдавать, настолько духовному трудно идти против своих свойств. Перестать давать в нашем мире можно сравнить с состоянием матери, которая лишает ребенка самых необходимых для жизни вещей

1. Еволюція грошових систем та види грошей

2. Виды избирательных систем

3. Суть та види відтворення

4. Поняття , ознаки та види господарських товариств

5. Избирательное право и виды избирательных систем в зарубежных странах

6. Поняття та види адміністративного примусу
7. Поняття та види слідів у трасології
8. Принципи та види попередження злочинності

9. Виды избирательных систем

10. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

11. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

12. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

13. Виды смазочных систем

14. Гроші. Види валютних систем

15. Поняття та види відходів

16. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Ринкова конкуренція: значення та види

18. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

19. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

20. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

21. Комерційні банки та їх види

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
24. Види ксерофітів природної та штучної флори

25. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

26. Формы и виды систем оплаты труда

27. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

28. Підряд та його види

29. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

30. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

31. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

32. Право водокористування та його види

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

33. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

34. Види державної служби та їх вдмінності

35. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

36. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

37. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

38. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
39. Характеристика та використання систем відеоспостереження
40. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

41. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

42. Види попиту. Поняття товару та його суть

43. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

44. Норма та патологія системи виділення

45. Види та причини порушень розвитку дітей

46. Види, причини та симптоми менопауз

47. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

48. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Сутність, види та канали комунікацій

50. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

51. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

52. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

53. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

54. Виды выборов и избирательных систем
55. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів
56. Умовивід та його види

57. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

58. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

59. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

60. Види та методи фінансового аналізу

61. Грошові реформи: види та особливості

62. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

63. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

64. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

66. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

67. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

68. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

69. Виды попугаев

70. Развертывание систем персонального радиовызова
71. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Виды налогов в Российской Федерации

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Сущность и виды инфляции

77. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

78. Авторский договор: понятие и виды

79. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

80. Виды договоров (Контрольная)

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

82. Виды подряда

83. Договор подряда и его виды

84. Виды коммерческих организаций

85. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

86. Цивільний та арбітражний процес
87. Виды и стадии гражданского судопроизводства
88. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

89. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

90. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

91. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

92. Монархия, республика и их виды

93. Понятие государственной службы и ее виды

94. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

95. Налоги: их сущность, виды и функции

96. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

98. Правовое обеспечение информациооных систем

99. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.