Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 1.1 Законодавче регулювання еколого-економічної компенсації за використання природних ресурсів в Кодексах України (Лісовий Кодекс, Водний Кодекс, Кодекс про Надра, Закон про повітря, Земельний Кодекс) 1.2 Адміністрування екологічних зборів як джерел забезпечення охорони навколишнього природного середовища РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ СТЯГНЕННЯ ЗБОРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 2.1 Адміністрування справляння екологічного збору за спеціальне використання лісових ресурсів 2.2 Адміністрування справляння екологічних зборів за користування надрами та геологорозвідувальні роботи в надрах 2.3 Адміністрування справляння екологічного збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 2.4 Адміністрування справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ 3.1 Динаміка показників обсягів екологічних зборів за використання природних ресурсів в Державний бюджет України за 2001 – 2007 роки та місцеві бюджети у Дніпропетровській області за 2003 – 2006 роки 3.2 Динаміка показників обсягів екологічних зборів за забруднення навколишнього природного середовища в Державний бюджет України за 2001 –2007 роки та місцеві бюджети по Дніпропетровській області України за 2003 –2006 роки 3.3 Визначення та організація стягнення платежів за спеціальне використання природних ресурсів в проекті Податкового Кодексу України 3.4 Сутність та організація стягнення нового екологічного збору у проекті Податкового Кодексу України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУПОсновними принципами охорони навколишнього природного середовища в Україні є1: а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій; д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності; і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища; Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що для реалізації принципів екологічного захисту природного середовища в Україні необхідно створення достатнього обсяга джерел відновлення природних ресурсів на державному та місцевому рівнях.

Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні. Об’єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні: Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду Плата за користування надрами для видобування корисних копалин; Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту; Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів; Збір за забруднення навколишнього природного середовища; Предметом дослідження курсової роботи були методологічні розрахунки та правила стягнення екологічних податків та зборів в України, а також їх перерозподіл між Державним та місцевими бюджетами. Інформаційним джерелом досліджень були постатейні дані доходної частини Держбюджету України за 2001 – 2007 роки та постатейні дані доходної частини місцевих бюджетів по Дніпропетровській області України за 2003 2006 роки. РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНОПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 1.1 Законодавче регулювання еколого-економічної компенсації за використання природних ресурсів в Кодексах України (Лісовий Кодекс, Водний Кодекс, Кодекс про Надра, Закон про повітря, Земельний Кодекс) Екологічні принципи охорони і використання природних ресурсів викладені в наступних законодавчих документах України: а) земельні ресурси: ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25 жовтня 2001 року 2768III ; ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року 962IV визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Охорона земель система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. б) водні ресурси: ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 6 червня 1995 року 213/95ВР; Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами. В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Водний кодекс , в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання. Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать: 1) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;інші водні об'єкти; 2) підземні води та джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море. До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: 1) внутрішні морські води та територіальне море; 2) підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання; 3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; 4) водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних. До водних об'єктів місцевого значення належать: 1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; 2) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання. Води (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і надаються тільки у користування. в) ресурси підземних надр: КОДЕКС УКРАЇНИ «Про надра» від 27 липня 1994 року 132/94ВР ; Надра це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Родовища корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання. Техногенні родовища корисних копалин це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини. г) лісові ресурси: ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21 січня 1994 року 3852XII ; Ліс – це тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

Сушать на горищах пд залзним дахом або пд навсами з доброю вентиляцю. Рябчик великий (Fritillaria meleagris L.) (Родина ллйн (Liliaceae) Рослина висотою до 50Pсм. Цибулина ма свордну будову: дв м'ясист луски зростаються бля основи  мають у пазус по однй новй цибулинц. Тонке гнучке стебло, облистнене черговими лнйними листками, хилиться пд вагою велико, незвичайно забарвлено квтки, яка нагаду пониклий тюльпан. Вигнут пелюстковидн листочки оцвтини бурувато-пурпуров з блуватими плямами, розмщеними у шаховому порядку. Бля основи листочкв  медова ямка, де мститься нектар. Стовпчик 3-роздльний. Плд коробочка. Цвте у квтн травн. Росте на луках, у лсах  чагарниках. Назва роду походить вд латинського слова, що в переклад означа «келих» (вд форми квтки). Видова назва в переклад з латинсько мови «шаховий» (пов'язана з забарвленням квток). Чудова декоративна рослина. На жаль, рябчику великому загрожу зникнення внаслдок порушення екологчних умов мсцезростань  господарсько дяльност людини

1. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

2. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

3. Екологічний зміст процесу антропогенезу

4. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

5. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

6. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області
7. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу
8. Екологічний аудит

9. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

10. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

13. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

14. Етнічний розвиток Русі-України

15. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

16. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

18. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

19. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

20. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу і Україна"

21. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

22. Екологія рідких тварин України
23. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні
24. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

25. Податок на прибуток підприємств

26. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

27. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

28. Екологія

29. Економічний аналіз

30. Економічний аналіз підприємств

31. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

32. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

34. Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду

35. Алогічний вимір дзен-буддійського вчення

36. Технічний аналіз фондового ринку

37. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

38. Концепція біосфери й екологія
39. Біологія та екологія бактеріофагів
40. Екологічні особливості ампельних рослин

41. Екологія бактерій

42. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

43. Екологічне землеробство

44. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

45. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

46. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

47. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

48. Північно-Кавказький економічний район Росії

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

49. Кримські гори як фізико-географічний район

50. Екологічне право як галузь права

51. Обєкти екологічних правовідносин

52. Принципи міжнародного екологічного права

53. Санітарно-епідеміологічний нагляд

54. Поліграфічний синтез кольорових зображень
55. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі
56. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

57. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

58. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

62. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

63. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

64. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

66. Одноосьовий гіроскопічний стабілізатор

67. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

68. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

69. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука

70. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
71. Економічний спад і нові правила маркетологів
72. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

73. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

74. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

75. Запалення як патологічний процес

76. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

77. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

78. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

79. Хронічний обструктивний бронхіт

80. Шизофренічний світ

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

81. Економічний розвиток нових індустріальних країн

82. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

83. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

84. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

85. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

86. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
87. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
88. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

89. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

90. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

91. Екологічна психопедагогіка

92. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

93. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

94. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

95. Технологічний розвиток і його закономірності

96. Технологічний процес виготовлення деталі "Втулка перехідна"

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

97. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

98. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

99. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.